De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kun je een geschiedenistoepassing bedenken voor Second Life?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kun je een geschiedenistoepassing bedenken voor Second Life?"— Transcript van de presentatie:

1 Kun je een geschiedenistoepassing bedenken voor Second Life?
Geschiedenis en Second Life: het Archeonproject (vraag die mij bij Windesheim werd gesteld:) Kun je een geschiedenistoepassing bedenken voor Second Life? Bas van der Meijden lerarenopleider geschiedenis

2 Kun je een geschiedenistoepassing bedenken voor Second Life?
Geschiedenis en Second Life: het Archeonproject (vraag die mij bij Windesheim werd gesteld:) Kun je een geschiedenistoepassing bedenken voor Second Life? Antwoorden?

3 Kun je een geschiedenistoepassing bedenken voor Second Life?
Geschiedenis en Second Life: het Archeonproject (vraag die mij bij Windesheim werd gesteld:) Kun je een geschiedenistoepassing bedenken voor Second Life? Vraag die daaraan vooraf gaat: Wat wil je eigenlijk met geschiedenisonderwijs bereiken? Geschiedenisonderwijs heeft het doel leerlingen te oriënteren op zichzelf, de hedendaagse wereld en bestaansvragen via andere werelden die er vroeger geweest zijn Dat is lastig: onze wereld is al vrij ingewikkeld, hoe kunnen verdwenen werelden dit vergemakkelijken? Daar is een uitgekiende didactiek voor nodig… Voorstel: ga uit van het begrip ‘standplaats’ zoals dat door de socioloog Karl Mannheim* is ontwikkeld (Afgeleid van begrip ‘standortsgebundenheid’ zoals geïntroduceerd door Karl Mannheim, Ideologie und Utopie, Frankfurt/Main, 1929.)

4 HET BEGRIP STANDPLAATS IN HET CULTUURONDERWIJS
Geschiedenis en Second Life: het Archeonproject HET BEGRIP STANDPLAATS IN HET CULTUURONDERWIJS - Gebruik het begrip ‘standplaats’ als elementair begrip in het cultuuronderwijs (M&M, kunst, lit.) - Elke leerling heeft zelf een standplaats… positie (mijleer) (gs) Hij/zij oriënteert zich door zich te vergelijken met mensen op andere standplaatsen.. tijd Door na te gaan waardoor mensen met andere standplaats hetzelfde en/of juist ver- schillend gedrag vertonen, wordt de ll. zich bewust van de factoren tijd, plaats & positie (dus van disciplinaire invalshoeken ak, gs, mijler (pol./soc.)) en hoe die samenhangen plaats (ak) Bij kunstvakken kun je standplaats leer- ling laten vergelijken met de stand- plaats van de kunstenaar, maar ook met fictieve stand- plaatsen in de kunst- werken (bijv. roman- figuur)

5 HET BEGRIP STANDPLAATS IN HET CULTUURONDERWIJS
Geschiedenis en Second Life: het Archeonproject HET BEGRIP STANDPLAATS IN HET CULTUURONDERWIJS - Gebruik het begrip ‘standplaats’ als elementair begrip in het cultuuronderwijs (M&M, kunst, lit.) economie: hofstelsel positie (mijleer) (gs) levensbeschouwelijk: middeleeuws christendom tijd politiek: feodalisme ? ? sociaal: standenmaatschappij plaats (ak) ? ? ? ? ? ?

6 HET BEGRIP STANDPLAATS IN HET CULTUURONDERWIJS
Geschiedenis en Second Life: het Archeonproject HET BEGRIP STANDPLAATS IN HET CULTUURONDERWIJS Gebruik onderstaande voor dialoog heden-verleden, hier-daar, boven-onder Categorie: POLITIEK Universele vraag: Wie moet de macht hebben? Hedendaagse kwestie: Hoe ver moet democratie gaan? Waarom zijn mensen ervoor/ertegen? Categorie: ECONOMIE Universele vraag: Wie moet welk werk doen en tegen welke beloning? Hedendaagse kwestie: Hoe ver moet het kapitalisme gaan? Categorie: SOCIALE VERHOUDINGEN Universele vraag: Wie moet bij wie horen en waarom? Hedendaagse kwestie: Hoe groot moet de gelijkheid zijn? In hoeverre moet je je onderscheiden van andere culturen? Categorie: LEVENSBESCHOUWING (geloof, kunst, wetenschap) Universele vraag: Wat moet de zin van het bestaan zijn? Hedendaagse kwestie: Welke rol moeten geloof, kunst en wetenschap spelen? Bas van der Meijden lerarenopleider geschiedenis

7 HET BEGRIP STANDPLAATS IN HET CULTUURONDERWIJS
Geschiedenis en Second Life: het Archeonproject HET BEGRIP STANDPLAATS IN HET CULTUURONDERWIJS Onderwijsmedia om dit te doen: Literatuur (schoolboeken) Geschikt om theoretische achtergrond te schetsen, raamwerk Excursies: - steden waarin je overblijfselen van vroeger aantreft - musea waarin overblijfselen verzameld zijn - themaparken waarin verleden gesimuleerd wordt (Archeon) Geschikt voor (pre)historische sensatie: in direct contact met het verleden Virtuele omgevingen: Second Life! Geschikt voor: systeemanalyses volgens didactiek van Marzano Bas van der Meijden lerarenopleider geschiedenis

8 De vijf dimensies van Marzano
Geschiedenis en Second Life: het Archeonproject De vijf dimensies van Marzano De Amerikaanse onderwijskundige Marzano heeft een metafoor bedacht voor wat er gebeurt in succesvol onderwijs. Zijn metafoor bestaat uit vijf dimensies. Het zijn vijf soorten denken die je in succesvol onderwijs kunt onderscheiden. De dimensies worden door Marzano genummerd, maar vinden in werkelijkheid door elkaar plaats. Je kunt de dimensies gebruiken bij het ontwerpen van goed onderwijs. Wat zijn die vijf dimensies van Marzano?

9 De vijf dimensies van Marzano
Geschiedenis en Second Life: het Archeonproject De vijf dimensies van Marzano Dimensie I: Motivatie (een positieve houding tav school en leren) Dimensie II: Nieuwe kennis verwerven en integreren Dimensie III: Kennis verbreden en verdiepen Dimensie IV: Kennis toepassen in betekenisvolle situaties/onderzoek doen Dimensie V: Reflectie (‘goede studie- en denkgewoontes ontwikkelen’) Bij dim. IV: Kennis toepassen in betekenisvolle situaties/onderzoek doen: IV.5 Systeemanalyse maken: delen van een systeem laten analyseren en de wijze waarop ze elkaar beïnvloeden (bijv. ‘kapitalisme’)

10 Geschiedenis en Second Life: het Archeonproject
Systeemanalyse toegepast op Second Life: Bouw de historische tijdperken van themapark Archeon virtueel in SL Laat leerlingen/studenten via een tijdmachine door de tijd heen reizen en daarmee telkens van standplaats in de tijd veranderen Laat in elk tijdvak dezelfde gebeurtenis/interventie plaatsvinden Laat leerlingen via een spel uitzoeken welke consequenties dit gehad heeft in verschillende tijdvakken (goed gedrag levert veel punten op) Laat leerlingen zo conclusies trekken over waarom mensen toen hun samenleving anders inrichtten dan nu en welke consequenties dat had. Laat ze daarmee ook nadenken over de keuzes die wij ten aanzien van de inrichting van onze samenleving maken

11 HET ARCHEON Het Archeon is een archeologisch themapark in Alphen aan de Rijn De thema’s zijn: 1. De Prehistorie: jagers/verzamelaars 2. De Prehistorie: de eerste boeren 3. De Oudheid: Romeinen in Nederland 4. De Middeleeuwen: de Middeleeuwse stad Alles wat je ziet in het Archeon is gebaseerd op archeologische opgravingen in Nederland. Alle gereconstrueerde bouwwerken die je er ziet hebben ooit echt in Nederland gestaan…

12 PREHISTORIE: JAGERS/VERZAMELAARS
HET ARCHEON PREHISTORIE: JAGERS/VERZAMELAARS

13 PREHISTORIE: DE EERSTE BOEREN
HET ARCHEON PREHISTORIE: DE EERSTE BOEREN

14 DE OUDHEID: DE ROMEINEN (tempel voor Nehalennia)
HET ARCHEON DE OUDHEID: DE ROMEINEN (tempel voor Nehalennia)

15 DE OUDHEID: DE ROMEINEN (tempel voor Nehalennia)
HET ARCHEON DE OUDHEID: DE ROMEINEN (tempel voor Nehalennia) (taverna en thermen)

16 DE OUDHEID: DE ROMEINEN (tempel voor Nehelennia)
HET ARCHEON DE OUDHEID: DE ROMEINEN (tempel voor Nehelennia) (taverna en thermen) (de arena)

17 DE MIDDELEEUWEN: De Middeleeuwse stad (‘Gravendam’)
HET ARCHEON DE MIDDELEEUWEN: De Middeleeuwse stad (‘Gravendam’)

18 Geschiedenis en Second Life: het Archeonproject
Hoe wordt dat op dit moment nagebouwd? Second Life omgeving ontworpen Leiding: Wim Trooster (ICT en Serious Gaming) en Bas van der Meijden Uitvoerders: studenten van verschillende disciplines: Arjen Breedveld (afstudeerproject ICT-opleiding) Wilfred Luijk (afstudeerproject Bedrijfskunde MER) Stefan Kruger (geschiedenisstudent) Sjoerd Kuperus (geschiedenisstudent) Via Singularity (Second Life browser) naar Second Life… Commando om te teleporten </112beamup thomas> intypen bij communicatie en dan control enter

19 Geschiedenis en Second Life: het Archeonproject
Interventie door de tijden heen: Er is sprake van een slecht seizoen Wat doen de jagers/verzamelaars: Trekken eerder naar winterkamp (meeste punten) Overvallen ander kamp (weinig punten, ander kamp heeft weinig voorraden en last van hetzelfde probleem). Jagen om met meer vlees ipv groente hun buik te vullen (jacht moet slim aangepakt worden: als met te weinig mensen wordt aangevallen, vechten dieren terug, bovendien zijn ze gevoelig voor geuren, dus als je verkeerd op de wind staat, vluchten ze.) Offeren (veel punten, geloof speelde een grote rol bij oplossen van problemen)

20 Geschiedenis en Second Life: het Archeonproject
Interventie door de tijden heen: Er is sprake van een slecht seizoen Wat doen de eerste boeren? Overvallen ander kamp (veel punten, daar is meer te halen aan voorraden dan bij jagers/verzamelaars). Vallen terug op de jacht en op winterkampen van jagers/verzamelaars (levert minder op, omdat grotere groepen samenleven zorgt dit onvoldoende voor voedsel) Offeren (veel punten, geloof speelde een grote rol bij oplossen van problemen) Mogelijke conclusie op grond van deze twee tijdvakken: jagers/verzamelaars waren niet altijd slechter af dan de eerste boeren (terwijl leerlingen meestal in een lineaire vooruitgang in de geschiedenis geloven).

21 Geschiedenis en Second Life: het Archeonproject
Interventie door de tijden heen: Er is sprake van een slecht seizoen Wat doen de romeinen? In het Romeinse rijk beschikt men over graanvoorraden (daar zal handig gebruik gemaakt van moeten worden). Door sociale stratificatie is het de vraag of iedereen daar wel slechter van wordt. Het hangt sterk af van je positie in de samenleving Offeren (veel punten, geloof speelde een grote rol bij oplossen van problemen)

22 Geschiedenis en Second Life: het Archeonproject
Interventie door de tijden heen: Er is sprake van een slecht seizoen Wat doen de middeleeuwers? Er zal een groot verschil blijken tussen mensen uit stad en platteland, vrije boeren, horigen en adel.

23 Geschiedenis en Second Life: het Archeonproject
Link naar E-Hangout van Erik Hulsken over Archeonproject Geschiedenis onderwijs in Second Life In deze hangout komen we te spreken over een project vanuit de Lerarenopleiding Geschiedenis (Domein Bewegen & Educatie) waarin een onderwijsomgeving in Second Life wordt gebouwd. Ik spreek met een van de opdrachtgevers, docent geschiedenis bas van der Meijden. De projectleider Wilfred Luijk en een van de technische bouwers, Arjen Breedveld. Het project zit in de afrondingsfase wat de bouw binnen Second Life betreft. We spreken over de aanleiding, de opdracht en welke stappen er verder gezet gaan worden. Uiteraard gaan we in op de diverse zaken die om de hoek komen kijken als je een dergelijk project opstart. Instructiefilmpje hoe kom je op het Archeonproject in Second Life Bas van der Meijden lerarenopleider geschiedenis

24 Geschiedenis en Second Life: het Archeonproject
Bas van der Meijden lerarenopleider geschiedenis


Download ppt "Kun je een geschiedenistoepassing bedenken voor Second Life?"

Verwante presentaties


Ads door Google