De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond VO 09-01-2014 WELKOM!.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond VO 09-01-2014 WELKOM!."— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond VO WELKOM!

2 Programma Inleiding Uitleg van de Eindtoets Keuze voor niveau, school
Tijdlijn Schoolkamp Peanutbal Afscheidsoptreden Vragen

3 - CITO Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (Arnhem)
Meet datgene wat een kind moet kennen (kerndoelen) Objectief U kunt zien wat uw kind presteert (Leerlingenrapport + Leerlingenprofiel) Toetst uitsluitend: -- kennis -- inzicht -- toepassingsvaardigheden -- interesses -- doorzettingsvermogen -- nauwkeurigheid -- expressie -- sociale omgang -- zelfstandigheid -- ……… -- informatieverschaffen over het leren van uw kind -- kan het risico van een verkeerde schoolkeuze kleiner maken. Eindtoets Niet: Functie:

4 Toets 290 opgaven multiple choice
Onderdelen: Taal (100) spelling (20) woordenschat (20) begrijpend lezen (30) schrijven van teksten (30) Rekenen (60) Getallen en bewerkingen (20) verhoudingen, breuken en procenten (20) meten, meetkunde, tijd en geld (20) Studievaardigheden (40) Schema’s, tabellen en grafieken (10) Kaartlezen (10) Informatiebronnen (10) Studieteksten (samenvatten/schema’s)(10) Wereldoriëntatie (90): Toepassen van wat kinderen hebben geleerd. Biologie/natuurkunde (30) Aardrijkskunde (30) Geschiedenis (30)

5 Drie ochtenden in één week:
Dinsdag: taal, rekenen, taal, natuur Woensdag: studievaardigheden, hoofdrekenen, studievaardigheden, aardrijkskunde Donderdag: taal, rekenen, taal, geschiedenis Tussen elke taak even 5 minuten ontspannen Drinken en wat te snoepen

6 Inhaaltoets: Deze is bestemd voor leerlingen die op één of meer toetsdagen de Eindtoets niet hebben kunnen maken. Kan via Kennisnet gemaakt worden op school (excl. Wereldoriëntatie) Moet voor bepaalde tijd aangemeld worden. Wel leerlingenrapport / worden niet opgenomen in schoolrapport.

7 Percentielscore: is een getal dat aangeeft hoeveel procent van de leerlingen landelijk gezien eenzelfde of een lagere score behaalde op het betreffende onderdeel. Standaardscore: is een getal tussen 501 en 550 waarmee we kunnen aangeven welk (school- en) brugklastype voor deze leerling het meest geschikt lijkt. Poppetjesgrafiek: de 50 poppetjes die achter de verschillende schooltypen staan, stellen alle leerlingen voor die daar zitten. Elk poppetje staat voor 2 procent van de leerlingen. Het gemarkeerde poppetje laat zien welke positie de betreffende leerling daar waarschijnlijk zal innemen in een bepaald brugklastype. Links en rechts van de poppetjes staat aangegeven hoeveel procent van de leerlingen in dat type onderwijs eenzelfde of lagere score heeft en hoeveel procent een hogere.

8 Eindcito score niveau Pro BBL + lwoo KB (+ lwoo) VMBO T (MAVO) (+lwoo) MAVO/HAVO HAVO HAVO/VWO VWO

9 Niveaukeuze en advies:
Bij niveaukeuze en het advies is een aantal factoren belangrijk. Schoolrapport Basisschool De Meerhoef: Sociaal emotioneel (deel A rapport) Cijfers (deel B rapport) LOVS-uitslagen basisschool (deel C rapport) Eindtoets Basisonderwijs (Eindcito) Centrale toetsing  ondersteuning advies

10 Kinderen bewust maken van schoolkeuze 3 zaken die kinderen van zichzelf moeten weten:
Interne factoren 1. Capaciteiten (in zichzelf) Interesse Waarde Externe factoren (buiten zichzelf) Verschillende scholen Goede keuze De interne factoren in overeenstemming brengen met de externe factoren. Hoe? Klassengesprekken, scholenbezoeken, thuis gesprekken…

11 Tijdlijn overgang PO/VO 2013-2014
februari Afname Cito-Eindtoets In de week van 10 maart Uitslag Cito Hier krijgt u een uitnodiging voor. Deze zijn verspreid over een aantal dagen. Adviesgesprekken (+ bespreking OKR*) Uiterlijk 1 feb. of 9 maart Inleveren onderwijskundige rapporten bij het Voortgezet Onderwijs (digitaal, leerkracht gr 8) 10 – 14 maart Aanmelden leerlingen bij het Voortgezet Onderwijs Veldhoven/Eindhoven BSN-nummer Relevante test/onderszoeksresultaten (als deze niet zijn aangeleverd in het OKR) * Onderwijskundig rapport: digitaal rapport voor VO waarin alle zaken over uw kind beschreven staan (persoonlijke gegevens, kindkenmerken, begeleiden, onderzoeken, toetsresultaten, advies). Dit wordt door de groep 8 leerkracht geschreven en met u en uw kind besproken.

12 Houd de posters buiten het lokaal in de gaten
OPEN DAGEN Houd de posters buiten het lokaal in de gaten Houd de nieuwsbrief in de gaten Kijk in de kranten Kijk op de website van de scholen

13 Bij overstap: Doelstelling van de school -- vindt school hetzelfde belangrijk als ik? Levensbeschouwing Huiswerkklas / Thuiswerkvrij De sfeer Verhouding leraren – leerlingen Huisvesting Verkeersveiligheid Rapportage Leerlingbegeleiding (op tijd bericht indien ’t niet goed gaat?) Financiën

14 Informatie halen in het Voortgezet Onderwijs Open dagen
Voor leerling: Wisseling lokalen Andere vakken Meer docenten Groter gebouw Meer huiswerk Studiebegeleiding Van groot  klein Op elke school anders Informatie halen in het Voortgezet Onderwijs Open dagen Internet Kwaliteitskaarten VO (inspectie)

15 Dinsdag 15 april t/m donderdag 17 april De Berger Hoeve Bergeijk
Schoolkamp 2014 Dinsdag 15 april t/m donderdag 17 april De Berger Hoeve Bergeijk Schoolkampcommissie (ouders, leerkrachten,OV) De leden van de schoolkampcommissie bereiden het schoolkamp voor. Wie wil in deze commissie? Bijdrage: ongeveer € 55,-- per kind (voor betaling zie brief, die komt nog.) Ouderavond: dinsdag 1 april 20.00u Verantwoording + Ouderhulp Op deze ouderavond wordt hulp gevraagd voor de dagen zelf

16 Peanutbaltoernooi 22 en 23 mei 2014
Alle groepen 8 Veldvest en Dick Bruna Twee dagen peanutballen Sportpark De Korze (Rood-Wit Veldhoven) Per klas 2 teams, dus per klas 4 tot 6 begeleiders Taken - mee gaan oefenen op Julianaveld ( ong. 3 keer ) -1 team begeleiden op 22 en 23 mei ( minimaal 2 begeleiders per team) Wie wil een team begeleiden?

17 Eindoptreden (dinsdag 8 juli, Sondervick)
Leerkracht en ouders/kennissen: Decor Scènes oefenen Dans / muziek Leerkracht: Algemene organisatie Wie wil in de werkgroep?

18 Tijd voor vragen….. Bedankt voor uw aandacht en de aangeboden hulp!!


Download ppt "Ouderavond VO 09-01-2014 WELKOM!."

Verwante presentaties


Ads door Google