De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Groep 8a Informatieavond september de Waterratten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Groep 8a Informatieavond september de Waterratten"— Transcript van de presentatie:

1 Groep 8a Informatieavond 2012 19 september de Waterratten

2 De schooltijden Schooltijden zijn van :
Ma/di/do – 15.15 Wo/vr Inloop vanaf uur en vanaf uur. ( liever ook niet eerder dan deze inlooptijden op school aanwezig zijn. ) Gym op dinsdagmorgen en woensdagmorgen, fietsen mee naar school ! Graag passende gymkleding en gymschoenen meenemen.

3 Afspraken binnen de school
Niet aan elkaar zitten, daardoor krijg je onenigheid…... We denken aan ons taalgebruik Geen kauwgom en/of snoep in de klas Geen petten of mutsen in de klas We gaan vriendelijk met elkaar om! Ieder kind heeft zijn of haar kwaliteiten: een ander uitlachen om wat hij/zijn niet kan, doen we niet. Elkaar uitlachen of elkaar pesten om uiterlijkheden ( bril, beugel, kleur haar, huidskleur) hoort niet in onze groep. We respecteren elkaars verschillen. Luisteren als iemand aan het woord is. Samen spelen is prettig….iemand buiten sluiten voelt erg vervelend. Overleggen werkt beter dan iemand anders de baas te laten spelen. Geen spelcomputers meenemen naar school Liever geen mobieltjes mee naar school, zo ja dan worden ze bij de leerkracht ingeleverd. 3

4 HET IGDI model: Werken met het
I( nteractief) G(edifferetieerd) D(irecte) I(nstructie)-model -pré-teaching -reteaching -basisstof -verlengde instructie -verrijking Voor ieder kind het beste resultaat

5 Huiswerk Topografie. ( de wereld )
Spreekbeurt één keer per jaar. (let op inhoud: PowerPoint is geen garantie voor een goed cijfer) Boekbespreking één keer per jaar na de Cito -eindtoets. Soms inoefenbladen van een bepaald onderwerp. Twee keer per jaar een periode van twee/drie weken huiswerk . Bloon via Internet (extra oefenen met spelling) Thuis ook lezen ! (= goed voor uitbreiding woordenschat)

6 Methode voor Taal “Taal in beeld”
8 blokken (2 boeken en 2 werkboeken per jaar) 4 onderdelen: woordenschat, spreken/luisteren, taalbeschouwing en schrijven.. Het eerste halfjaar wordt vooral het accent gelegd op woordenschat en taalbeschouwing. Ieder blok wordt afgesloten met een toets en a.d.h.v. toets herhaling of verrijkingstof aangeboden.(pluskaarten)

7 Spellingmethode “Taal op maat” Twee instructielessen per week
Derde les is een dictee les ( woorddictee) Na vier weken volgt een bloktoets ( rapport registratie ) Naast spellingmethode ook aandacht voor spelling in takentijd. Kinderen, die moeite hebben met spelling oefenen met BLOON.

8 Begrijpend lezen Oefenstof gericht op gevraagde onderdelen van de CITO eindtoets: Oorzaak en gevolg. Details in een tekst Sleutelwoorden zoeken en samenvatten. Verwijswoorden. Lezen van tabellen en grafieken ( studievaardigheden) Tekstvolgorde

9 Lezen: Herhaling van DMT leestoets.
Onderhouden van leestempo en zorgvuldigheid. Stillezen gedurende een kwartier per dag gemiddeld. Herhaling van DMT leestoets.

10 Schrijven ! Door het vele gebruik van de computer raakt persoonlijk handschrift ondergesneeuwd. We willen het blijven onderhouden. In de loop van groep 8 mogen de kinderen hun eigen handschrift ontwikkelen, mits zij zich houden aan een aantal schrijfregels. De praktijk wijst uit, dat een vulpen, spacer inktroller of een stabilo de beste resultaten blijven geven. Er worden schrijfbladen aangeboden tijdens takentijd.

11 Rekenen “ Rekenrijk” 8a en 8b
Deel 8a behandelt de basisstof. ( voor eind januari hebben we dit deel afgerond + onderdeel “grafieken “uit deel 8b.) Deel 8b heeft een andere opbouw en geeft projectgewijs toepassingen van de geleerde rekentechnieken en nieuwe rekenitems zoals bijv. Romeinse cijfers.

12 Het metriek stelsel is heel belangrijk !

13 Biologie en Techniek Methode “Leefwereld “
Geïntegreerde natuurmethode met techniek.

14 Geschiedenis “Speurtocht”
zie op ( info voor ouders en leerlingenopdrachten) In deel 8 worden alle periodes van onze geschiedenis nog een keer behandeld. ( alleen wordt nu een ander accent gelegd.) De volgende periodes komen aan bod: Tijd van jagers en boeren Tijd van Grieken en Romeinen. Tijd van Monniken en Ridders Tijd van Steden en Staten. Tijd van ontdekkers en hervormers Tijd van pruiken en revoluties. Tijd van burgers en stoommachines. Tijd van de wereldoorlogen. Tijd van televisie en computers. Aangevuld met onderwerpen naar eigen inzicht.( CITO )

15 Aardrijkskunde “De Blauwe Planeet” “ De Wereld “
Ouder en leerling info Klimaat ( temperatuur en neerslag bepalen landschap ) Wereldsteden Import van voedsel Productie en internationale handel Vulkanisme en aardbevingen Forensen en verstedelijking Gebruik van grondstoffen en duurzaamheid en bewustwording Wereldburgerschap.

16 TOPOGRAFIE “De Wereld”
Digitale kaarten van Agteres Oefenen op computer. Stencils mee naar huis. Gedurende twee weken thuis oefenen. Daarna toets.

17 English Een half uur per week oefenen met de Engelse taal :
Luisteren en verstaan Spreken Lezen Een beetje schrijven We willen aansluiten bij het startniveau van het v.o

18 Takentijd 4 keer per week 30 of 45 min. Vaste onderdelen: Spelling
Taal Werkwoordspelling Rekenen Schrijven Begrijpend lezen Woordenschat Wo vakken en topo Bloon Levelwerk

19 Beoordeling werkstuk groep 8
Naam: Datum: Titel: Aspect Beoordeling Opmerkingen: 1 sleutelwoorden O O O O O 2 verzorging (lay-out,netheid) 3 passend taalgebruik 4 informatie 5 zinsbouw 6 interpunctie 7 spelling 8 omvang 9 bronvermelding 10 inleiding 11 samenvatting 12 passende illustraties 13 geheel

20 ICT Vergroten ICT vaardigheden en het leren toepassen van deze vaardigheden bij het maken van werkstukken en het uitwerken van teksten. ( Word en PowerPoint ) Het inoefenen van topografie. Het oefenen met als voorbereiding op de cito-eindtoets.

21 HDWZ Hoofdrekenen Dictee Woordenschat/werkwoordspelling Zinsontleding
Een aantal keren per week in het kader van inoefening en automatisering.

22 Wissellessen Aardrijkskunde Hans Visser Geschiedenis Marlou Hospes
Natuur en techniek Mattie Siegert Engels Marieke Kooijman Muziek Hans Visser

23 Activiteiten Kinderpostzegelactie Kinderboekenweek
Voorleeskampioenschap Sinterklaasviering en bezoek sprookje Kerstviering Voorleesontbijt Eventuele excursies Schoolkamp naar Schiermonnikoog (3 dagen) 19 t/m 21 mei Musicaluitvoering 24 juni Afscheid groep 8 Klassenouder(s) gevraagd voor onze groep (o.a coördineren en organiseren)

24 Contact met de school Via de informele weg :
even na schooltijd bij kleine zaken of calamiteiten, Gesprekken over verwijzing Voortgezet Onderwijs in oktober en facultatief in januari. De Nieuwsflits (op de site) De schoolsite Groepspagina via de schoolsite Informatievoorziening gescheiden ouders via de site of

25 H.V.O / G.V.O Bij de lessen HVO staat het respectvol handelen ten opzichte van de medemens centraal. Kinderen maken kennis met de verschillende culturen en opvattingen in Nederland en leren daarbij hun eigen standpunt innemen. Bij de lessen GVO maken de kinderen kennis met alle grote wereldgodsdiensten en met het humanisme. Hierdoor leren zij respect op te brengen voor de levensovertuiging en de gebruiken van alle mensen uit onze multiculturele samenleving. De lessen worden gegeven door Esther van der Heide (HVO) en Anneke Vermeulen (GVO)

26 Toetsen Naast de methode-gebonden toetsen maken we gebruik van de toetsen van het CITO-LVS ( leerling volg systeem ) DMT: techn. lezen Begrijpend lezen Spelling Rekenen / Wiskunde Taalschaal Viseon:(soemo) Werkwoordspelling AVI ( alleen kinderen die nog niet eindniveau hebben gehaald ) AVI ( alle kinderen ) en DMT CITO eindtoets 11,12 en 13 febr. 26

27


Download ppt "Groep 8a Informatieavond september de Waterratten"

Verwante presentaties


Ads door Google