De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Subcommissie Edit Departement didactiek Sportduiken Onze passie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Subcommissie Edit Departement didactiek Sportduiken Onze passie."— Transcript van de presentatie:

1 Subcommissie Edit Departement didactiek Sportduiken Onze passie

2 Onze passie Studio opnames Coolshots.be Foto’s Jos De Winne
Hoofdredactie Dirk De Bilde Studio opnames Coolshots.be Foto’s Jos De Winne Algemene coördinatie Dirk De Bilde Werkgroep Praktisch duiken Mark Seebrechts Jos De Winne John Maes Ivo Madder Michel Boucneau Tekeningen Peter Bosteels Herwig Van Cotthem Sportduiken Onze passie

3 Over deze presentatie Sportduiken onze passie

4 Doelstelling en inhoud
Deze presentatie bevat de slides voor de niveau’s 2*D, 3*D en AI Elke slide heeft een aanduiding voor welk niveau hij gemaakt is (onderaan links de niveau balk) Elk blokje stelt een niveau voor (DHV, 2*D, 3*D, AI) Een groen blokje betekent zichtbaar op dat niveau Een blauw blokje betekent niet zichtbaar op dat niveau Opgelet: het aanpassen van de niveau’s moet gebeuren via macro’s Verwijder nooit slides, verberg ze, of gebruik de macro’s! Verplaats de eerste slide nooit

5 Selectie van het correcte niveau
Voer de macro ‘hideslides’ uit, dan kan u het gewenste niveau selecteren Schakel het tabblad ontwikkelaars in (opties voor powerpoint) Selecteer “macrobeveiliging” in de tab ontwikkelaars en stel het correcte niveau in alle macro’s inschakelen toegang tot vba activeren Sluit de presentatie en open ze opnieuw In de tab “ontwikkelaars” selecteer “macro’s” en voer “HideSlides” uit Selecteer het gewenste niveau en druk “close” De correcte slides worden dan zichtbaar tijdens de presentatie (in de slide show)

6 Andere opties Het niveau aanpassen
Schakel macro’s in (zie vorige slide) Selecteer de slides die je van niveau wil veranderen Voor de macro “changelevel” uit Selecteer de niveau’s waarop de slide zichtbaar moet zijn Opgelet: elke slide moet een niveau indicator hebben, ook al is deze verborgen, zoniet werken de macro’s niet Om alle slides een niveau indicator te geven voer je de macro “SetLevelOnAll” uit. Als je slides toevoegt dan moet je deze macro uitvoeren, anders niet

7

8 Plan je duik, duik je plan
Praktisch duiken Hoofdstuk 10 Plan je duik, duik je plan

9 WETEN KENNEN TOEPASSEN
Verwachtingen 2D WETEN KENNEN TOEPASSEN Weten hoe zich te gedragen tijdens een duik (reserve, verliesprocedure, plaats in de ploeg,…) Weten wat de functies van de hekkensluiter zijn Het gemiddelde luchtverbruik kunnen berekenen Berekenen van het gemiddelde luchtverbruik De verplichte CMAS duiktekens kunnen toepassen 9

10 Verwachtingen 3D WETEN TOEPASSEN
Inzicht hebben in de organisatie van een duik De functies van rangsluiter kunnen waarnemen In staat zijn als duikleider een briefing te geven, voor de courante duiken in zijn regio. 10

11 Verwachtingen AI KENNEN TOEPASSEN
De achtergrond kennen van alledaagse praktische aspecten van het duiken Berekenen van het gemiddelde luchtverbruik De verplichte CMAS duiktekens kunnen toepassen 11

12 Praktisch duiken Taken

13 1 2 Duikevenement Voorbereiding en leiding op 2 niveaus:
De algemene organisatie Algemene duikverantwoordelijke 2 De duikploeg Duikleider + bijstand hekkensluiter

14 Taken algemene duikverantwoordelijke
Keuze van datum, tijdstip en duikplaats(en) Indeling duikploegen Collectief materieel en voorzieningen Veiligheidsmaatregelen Afspraken oppervlakteveiligheid / havenkapitein / schipper Informatie inwinnen over getijden, stromingen, navigatie… Plaats en taken van de ploegen aan boord Algemene briefing

15 Taken duikleider Verzamelt mededuikers (+ voorstelling).
Opstelling duikplan. Korte herhaling gegevens duikplaats, doel, timing van de duik, duiktijd, diepte en kompasrichting. Plaatsneming aan boord aangeduide plaats + controle en opberging materieel en reservematerieel. Uitvoering taken ploeg aan boord. Briefing duik. Melding bij vertrek en afmelding op het einde van de duik. Uitvoering van een veilige en verantwoorde duik. Plaatsneming aan boord en opberging materieel na de duik. Debriefing.

16 Taken hekkensluiter Tweede verantwoordelijke duikploeg:
Controleert uitrusting Laatste in water / eerste uit water Duikploeg bijeenhouden Neemt taken duikleider over wanneer deze van de groep gescheiden wordt

17 Praktisch duiken Duikplanning

18 Duikplanning Duikplan? Verzameling van afspraken vóór de duik m.b.t:
Decompressie Luchtvoorraad Oriëntatie Beëindiging duik Op te zoeken: Gegevens over duikplaats De duikomstandigheden Alle andere aspecten over het verloop van de duik 18

19 12-puntenduikplan Verzameling van afspraken vóór de duik: 1 Tijdstip te water 7 Deepstops 2 Oriëntatie / af te leggen parcours 8 12 meterstop & decompressie 3 Daalsnelheid 9 Maximum duikduur 4 Maximum diepte 10 Nodige hoeveelheid lucht 5 Duiktijd / Bodemtijd 11 Back-up 6 Stijgsnelheid 12 Einde duik afspraken 19

20

21 Statisch & dynamisch duikplan
Vroeger Duikplanning op basis van NELOS 94 tabel Vierkante duik STATISCH DUIKPLAN Nu Voorwaartse duikprofielen: eerst maximum diepte en vervolgens progressief stijgen Real time berekening van de decompressieverplichtingen via de decocomputer Maar: Verschillende algoritmen Persoonlijke instellingen Noodzaak aan DYNAMISCH DUIKPLAN

22 Statisch & dynamisch duikplan
4 basisgegevens: Diepte Duikduur Decompressieverplichtingen Duikprofiel Steeds in samenhang met de luchtvoorraad

23 Statisch & dynamisch duikplan
Belangrijke afspraken Spreek steeds een maximumdiepte en maximumdecompressietijd af (TTS/ASC)! Leg ook een maximumduikduur vast Kies bij voorkeur een voorwaarts duikprofiel zodat de duikploeg: Binnen de afgesproken decompressietijd blijft Binnen de afgesproken duikduur blijft Voldoende lucht heeft Het duikprofiel aanpassen is niet altijd eenvoudig!: Bij bootduiken in open zee heb je meestal een vierkant duikprofiel. Sommige computers geven in de modus duikplanning enkel de nultijden. Decotijd loopt snel op als je op diepte blijft. Enkele meters opstijgen helpt dan niet. Wel zal vanaf 12 m je decotijd nagenoeg niet meer toenemen.

24 Duikplanning: noodzakelijke informatie
1 De duikers Hun ervaring Brevet Lidgeld/verzekering Duikervaring GOV – duikfles geschikt? Recent gedoken? Successief? Hun materiaal Duikmateriaal aangepast aan duik? Primair decompressiemiddel en welke back-up? Kennis van het duikmateriaal (in het bijzonder de duikcomputer)?

25 Duikplanning: noodzakelijke informatie
2 De duikplaats Hoe ziet de duikplaats eruit en wat is er te zien? Tot welke diepte en/of welk parcours? Duik in overeenstemming met ervaring duikers?

26 Duikplanning: noodzakelijke informatie
3 De duikomstandigheden Welk type duik? Bepaalt duikprofiel Kantduik? Bootduik? Dag- of nachtduik? Uitduiken of decompresseren in het ‘blauw’? Extra veiligheid in decompressie: 12 meterprocedure of veiligheidstrap? Meteo Staat van de zee of wateroppervlak Iemand vliegreis gepland?

27 Duikplanning: noodzakelijke informatie
4 De veiligheid Het al of niet aanwezig zijn van bepaalde veiligheidsvoorzieningen heeft invloed op je duikplan! Enkele voorbeelden: Geen zuurstof = geen decompressieduiken Afgelegen gebied zonder decompressiekamer binnen bereik = geen decompressieduiken Duiken zonder back-upmiddel is een nooddecompressie en behandeling in decompressiekamer de enige oplossing Geen oppervlakteveiligheid: bij verliesprocedure naar oppervlakte => bij voorkeur geen decompressieduiken Gevaren verbonden aan de duikplaats: Veel scheepsverkeer: OSB gebruiken Sterke branding: wegzwemmen van kust en dan pas oppervlakte maken Steengroeve met uistekende metalen balken: stijgproeven gevaarlijk

28 Luchtverbruik onder water Aan de oppervlakte 20 barl / minuut
10 meter = 2 bar 40 barl / minuut 20 meter = 3 bar 60 barl / minuut Luchtverbruik onder water

29 GOV: je persoonlijk luchtverbruik
Bepaal de nodig luchthoeveelheid voor je duik aan de hand van je ‘Gemiddeld Oppervlakte Verbruik’ (GOV) Factoren die het GOV bepalen: ervaring lichaamsbouw en conditie geslacht (vrouwen verbruiken doorgaans minder) uittrimming positie in het water en zwemtechniek Bijkomende factoren die het verbruik verhogen: stroming of inspanning onder water lage temperatuur of onvoldoende isolerend duikpak angst of gespannen gemoedstoestand vermoeidheid

30 GOV: je persoonlijk luchtverbruik
Hoe bepalen? Via duikcomputer (niet veel duikcomputers hebben deze optie)  Aan de hand van een duik: geeft je duikcomputer de gemiddelde diepte van een duik, dan kan je dit bij gelijk welke duik berekenen. geeft je duikcomputer geen gemiddelde diepte, ga dan met een buddy duiken in een rustige duikplaats waar je lang op eenzelfde diepte kunt verblijven. Ga dan als volgt te werk. Ga naar de afgesproken diepte. Wacht tot manometer een makkelijk af te lezen druk weergeeft (veelvoud van 10). Duik verder met rustige vinslagen. Blijf op de afgesproken diepte. Registreer na hoeveel duiktijd (dT) je 10 bar verbruikt hebt. De nauwkeurigheid van je registratie verhoog je door te opteren voor een verbruik van 20 of zelfs 50 bar. 30

31 GOV: je persoonlijk luchtverbruik
Pas dan volgende formule toe: 1. Pomg = Diepte/   2. GOV = (dp x Vfles)/(dT x Pomg) Hierin is: Pomg: de omgevingsdruk op de duikdiepte of op de gemiddelde duikdiepte in bar Diepte: de duikdiepte die je hebt aangehouden of indien gekend de gemiddelde duikdiepte. GOV: Gemiddeld Oppervlakte Verbruik dp: drukverschil op de manometer tussen begin en eind in bar Vfles: je flesvolume in liter dT: verstreken tijd tussen begin en eind in minuten 31

32 Rekenmarge lucht in je duikplanning
Je plant een duik nooit dat je net met een lege fles bovenkomt. Luchtverbruik is niet constant en neemt sterk toe bij stress of inspanning. 1. Hou steeds rekening met 50 bar marge in je luchtberekening 2. Bij duiken met een 10 l fles bouw je best extra luchtreserve in je berekeningen in. 32

33 Vastgelegd voor de duik
Het decompressieplan Vastgelegd voor de duik Onderdeel van de briefing Legt de maximale decompressie vast 33

34 Het decompressieplan: hoe bepalen?
Via de planfunctie op de decompressiecomputer 3 mogelijke planfuncties op duikcomputers:   1. Het geven van nultijden (vb. Uwatec smart, PLAN bij Suunto en bij Mares). 2. Het geven van decompressie informatie bij vierkante duikprofielen (bijv. Aladin Pro). 3. Het geven van decompressie informatie bij ingave van een duikprofiel door een snellere tijd en met ingave van stijgen en dalen (bijv. SIMDIVE bij Suunto, SIMUL mode bij Mares). Iedere duiker moet in staat zijn om op zijn duikcomputer de planfunctie te gebruiken! 34

35 Het decompressieplan: hoe bepalen?
Decoplan via de decompressiesoftware Met gespecialiseerde decompressiesoftware kan je: Zeer exact je verwachte decompressietijd berekenen Kan je multilevel duikprofielen ingeven Verschillende daal- en stijgsnelheden ingeven Kan je verschillende mengsels instellen en altitudes Kan je zelfs het decompressiemodel strenger of juist minder streng maken. Voorbeeld: V-Planner, SUÛNTO-Planner 35

36 Praktisch duiken Duikprofiel

37 Het ideale duikprofiel
Het duikprofiel Het ideale duikprofiel Eerst naar maximumdiepte en dan diepte afbouwen. Kenmerken: Zo snel mogelijk naar maximumdiepte Na enkele minuten op maximumdiepte, enkele meters stijgen Stijg aan de voorgeschreven stijgsnelheid naar de deep stop diepte(s) Daal niet meer af, tenzij het bodemprofiel dit niet toelaat

38 Het duikprofiel Bezwarende duikprofielen geven een verhoogde kans op een decompressieongeval De meeste duikcomputers reageren niet adequaat op bezwarende duikprofielen

39 Briefing van de duikleider
Praktisch duiken Briefing van de duikleider

40 Briefing van de duikleider
1 Kennismaking Kan voorafgaandelijk gebeuren. Moet niet aan de waterkant. Voorwaarden OK om te mogen duiken (brevet / verzekering / duikboekje…)? Voorwaarde OK om samen te mogen duiken Ervaring, laatste duik,... Specifieke problemen (oren, vroegere problemen,..) en wensen Materiaal geschikt voor duik? (volle fles, lood aangepast, materiaal aangepast, welke computer? ...) Geen geplande vliegreizen na de duik! 40

41 Briefing van de duikleider
2 Veiligheid: niveau van de duikploeg Aan- en afmelden bij de veiligheid aan de kant Gevaren verbonden aan duik en hoe er mee omgaan Als we in slecht zicht terecht komen dan … Als we in stroming terecht komen dan … Indien een ontspanner zou bevriezen dan ... In geval van accident: Slachtoffer redden Noodsituatie signaleren aan de veiligheid aan de kant Slachtoffer slepen tot aan de kant 41

42 Briefing van de duikleider
2 Veiligheid: niveau van de club Oppervlakteveiligheid voorzien. Lijst van duikploegen met proeven, uur te water, geplande duikduur. Het juiste adres / positie van de duikplaats. Welke middelen zijn er ter beschikking voor de hulpverlening? Zuurstof, gevuld en gebruiksklaar. Reservefles met ontspanner. Water en EHBO-materiaal. Telefoon en noodnummer. 42

43 Briefing van de duikleider
2 Veiligheid: niveau van de club Wie doet wat? Wie contacteert de hulpdiensten. Wie doet CPR. Wie wacht de ambulance op. Waar is het dichtstbijzijnde reanimatiecentrum / herdrukkingskamer ... 43

44 Briefing van de duikleider
3 De duik zelf Duikplaats Zicht, temperatuur? Stroming? Profiel, Wat valt er te zien & waar? 44

45 Briefing van de duikleider
4 Het 12-puntenduikplan (mag ook dynamisch!) 45

46 Briefing van de duikleider
5 Verloop van de duik (chronologisch overlopen) Samenkomst Waar, wanneer? Sprong Waar, welke sprong, welke volgorde, op wie zijn teken? Dalen Welke volgorde, op welk teken, wie bevindt zich waar, hoe dalen, wat bij problemen? (oren) Bodem Hoe zich gedragen eenmaal beneden? Stijgen en trappen Op welk teken, hoe snel, volgorde? Oppervlakte en uit het water Waar, volgorde? 46

47 Briefing van de duikleider
6 Laatste controles (aan de waterkant) Controle van de duiktekens Ik – Buiten adem – Duizelig – Zonder lucht – Stop Manometer? – Fles op halve druk – OK – Trap op diepte van 5 meter Computer? – Trap van 5 minuten – Geen decostop meer op computer – Alarm aan oppervlakte 47

48 Briefing van de duikleider
7 Verliesprocedure Als een duiker (of enkele duikers) de groep kwijtraakt (kwijtraken), volgen zowel de verloren duiker(s) als de duikleider dezelfde standaardprocedure: (op de bodem): Enkele meter stijgen en zich om zijn lengteas 360° draaien en tegelijkertijd goed rondkijken (ook boven en onder zich kijken). Dit mag niet langer dan 30 seconden in beslag nemen. Bij een negatief resultaat stijgt men op aan de voorgeschreven stijgsnelheid. 48

49 Duik binnen de veiligheidscurve:
Verliesprocedure Duik binnen de veiligheidscurve: Opstijgen tot aan de oppervlakte volgens de standaardprocedure. Oppervlakteveiligheid verwittigen. Deelnemen aan de eventuele zoekactie. De omstandigheden (o.a. gebaseerd op de aanduidingen van alle instrumenten) bepalen of de duik al dan niet kan voortgezet worden. 49

50 Duik buiten de veiligheidscurve Mogelijkheid 1
Verliesprocedure Duik buiten de veiligheidscurve Opstijgen tot op een diepte van 12 m. De duikleider: Naar de oppervlakte. Verwittigt de oppervlakteveiligheid of start zelf een zoekactie. Indien mogelijk de noodzakelijke trappen doen (primair of back-up decompressiemiddel). Opnieuw aan de oppervlakte: observatie (min. 1h). Symptomen => decompressiekamer Indien niet mogelijk om de trappen uit te voeren => decompressiekamer Rest van de ploeg: Blijft op trapdiepte (hekkensluiter) of stijgt volgens instructie van de duikleider OSB + nodige trappen maken (hekkensluiter) Mogelijkheid 1 50

51  Verliesprocedure Duik buiten de veiligheidscurve Mogelijkheid 2
Opstijgen volgens standaardprocedure tot 12 m. De duikleider stijgt niet door tot oppervlakte, maar blijft bij de rest van de ploeg. De duikleider laat onmiddellijk een OSB op of duidt iemand aan om dit te doen. De nodige trappen worden uitgevoerd onder leiding van de duikleider. Mogelijkheid 2 Tijdens de briefing wordt duidelijk afgesproken welke procedure toegepast zal worden. 51

52 Briefing van de duikleider
8 Controle van het materiaal Gereed? Fles open? Beide ontspanners? Reddingsvest correct gedragen? Inflator goed aangesloten? Demonstratie van de werking van de trimvesten en hoe de fles af te werpen. Loodgordel afwerpbaar? Dieptemeter - kompas - uurwerk? Masker - vinnen - snorkel - mes? Display van de computers uitleggen. 52

53 Debriefing van de duikleider
Praktisch duiken Debriefing van de duikleider

54 Debriefing duikleider
Diepte, duikduur en tijdstip van bovenkomst Bezienswaardigheden van de duik. Successieve duik gepland: wijzen op het belang om met dezelfde computer te duiken Opmerkingen over het verloop van de duik en de eventueel afgelegde proeven. Voor beginnelingen verwijzen naar regels in verband met de decompressie en veiligheid, o.a.: geen inspanning na de duik geen vrijduik binnen de 3 uur Invullen van het logboekje 54

55 De algemene briefing van de Algemene Verantwoordelijke
Praktisch duiken De algemene briefing van de Algemene Verantwoordelijke

56 De algemene briefing van de Algemene Verantwoordelijke
1 Algemene briefing Organisatorische afspraken die niet direct verband houden met de duik Flessen vullen na de duik Eten Plaats debriefing Toilet enz. 56

57 De algemene briefing van de Algemene Verantwoordelijke
2 De duikplaats Wat elke duikleider moet weten over de duikplaats: Diepte of dieptelijnen op de kaart Waar is er wat te zien, Stroming, eventueel gekoppeld met het uur van de kentering, Kompasrichting (duidt het noorden aan op de kaart), Waar en hoe te water gaan en uit het water komen Algemene zaken zoals temperatuur en zichtbaarheid Enz. Gebruik hiervoor bij voorkeur een kaart van de duikplaats. Op de kaart kan aan de zijkant belangrijke informatie worden genoteerd zoals: afspraken i.v.m. reserve, maximumduikduur, OSB, ... 57

58 De algemene briefing van de Algemene Verantwoordelijke
3 Veiligheid Voorkomen van ongevallen: prioriteit nummer 1 Specifieke gevaren van deze duikplaats/duik? Voorbeelden: Te water gaan op gladde dijk Sterke stroming Koude, bevriezen van ontspanner + afspraken Slecht zicht Veel boten aan de oppervlakte: bij verliesprocedure eerst OSB oplaten Van mengselduikers het duikplanningsformulier te controleren. 58

59 De algemene briefing van de Algemene Verantwoordelijke
3 Veiligheid Taak van de duikploeg: Slachtoffer redden Noodsignaal geven en naar de kant/boot slepen Taak van de organisatie: Evt. helpen met slepen, aan de kant/boord brengen Diagnose stellen Hulpdiensten verwittigen Eerste zorgen toedienen, CPR, zuurstof toedienen. Wie doet wat? Is er een stand-by ploeg om te helpen? Duidt alle genomen veiligheidsmaatregelen aan. 59

60 De algemene briefing van de Algemene Verantwoordelijke
3 Veiligheid Werking van het zuurstofapparaat: Monteer het zuurstofapparaat Controleer de werking, samen met de oppervlakteveiligheid 60

61 De algemene briefing van de Algemene Verantwoordelijke
4 Afspraken i.v.m. de duik Maximumdiepte (voor alle ploegen) Maximumbodemtijd / -duikduur Delegatie van belangrijke taken aan de duikleiders: buddy check volledige briefing van de duik met maximumduikparameters en -decompressie. speciale aandachtspunten voor de mengselduikers Stand-by duikploeg 61

62 De algemene briefing van de Algemene Verantwoordelijke
5 Afspraken i.v.m. de duik Maximumdiepte (voor alle ploegen) Maximumbodemtijd / -duikduur Delegatie van belangrijke taken aan de duikleiders: buddy check volledige briefing van de duik met maximumduikparameters en -decompressie. speciale aandachtspunten voor de mengselduikers Stand-by duikploeg 62

63 De algemene briefing van de Algemene Verantwoordelijke
6 Ploegindeling Hand opsteken bij naamafroeping (vooral voor nieuwelingen / wie is wie?) Vermeld de uit te voeren oefeningen of proeven Geef de dieptebeperkingen per ploeg 63

64 Praktisch duiken Einde Deel1 64

65 Plan je duik, duik je plan
Praktisch duiken Hoofdstuk 10 Plan je duik, duik je plan Deel 2 65

66 WETEN KENNEN TOEPASSEN
Verwachtingen 2D WETEN KENNEN TOEPASSEN Weten welke manieren van decompressie er bestaan Weten welke manieren van decompressie er bestaan De belangrijkste kenmerken kennen van het stijgen ivm decompressie De impact van stabiliteit en de timing kennen op de decompressie De communicatietekens kennen met betrekking tot decompressie Inbouwen van extra veiligheid bij het decompresseren en dit toegepast op de courante duiken Back-up kunnen bepalen voor een duik 66

67 Verwachtingen 3D KENNEN TOEPASSEN De manieren van decompressie kennen
De belangrijkste eisen voor zeeduiken van een boot kennen De impact van stabiliteit en de timing toepassen op de decompressie De communicatietekens toepassen met betrekking tot decompressie Inbouwen van extra veiligheid bij het decompresseren en dit toegepast op de courante duiken Back-up kunnen bepalen voor een duik De eisen met betrekking tot nachtduiken kunnen toepassen 67

68 Verwachtingen AI TOEPASSEN De manieren van decompressie kennen
De impact van stabiliteit en de timing toepassen op de decompressie De communicatietekens toepassen met betrekking tot decompressie Inbouwen van extra veiligheid bij het decompresseren en dit toegepast op de courante duiken Back-up kunnen bepalen voor een duik Zeeduiken van een boot kunnen organiseren en leiden De eisen met betrekking tot nachtduiken kunnen toepassen 68

69 Praktisch duiken De decompressie

70 De decompressie Elke duik heeft een decompressiefase (ook een duik binnen de nultijd) De eerste fase van decompressie is de opstijging Risico DCZ verhoogt zeer sterk bij een plotse, veel te snelle opstijging

71 Opstijgen Maximale opstijgsnelheid is 10 m/min!
Bij overschrijding stijgsnelheid: stop de opstijging en "Allow the whatches to catch-up”  Volg de aanwijzingen van je duikcomputer op of let op de kleine belletjes of zwevende stofdeeltjes om je te oriënteren in het blauw Las eventueel deep stops in (afgesproken in de briefing!) Op 12 meter: controle van de duikcomputers Stijg best niet direct op tot aan de ceiling (spreek extra veiligheid af in de briefing) Indien mogelijk: uitduiken vanaf 12 meter

72 Het decompresseren zelf
1 Decompresseren met vaste trapdieptes Meest aangewezen methode bij decompresseren in het ‘blauw’ Trappen worden uitgevoerd op een diepte die veelvouden van 3 meter zijn Een dergelijke decompressie wordt door heel wat duikcomputers opgelegd (Uwatec, Mares, Scubapro, ...). Decompresseer je dieper dan de opgegeven trapdiepte, dan duurt het langer

73 DECOMPRESSEREN MET VASTE TRAPDIEPTES
dive time max. depth deco 8: 4: 34,8 34.8 no deco depth dive time max. depth deco 30: 3m 8: 34,8 3.0 9: depth STOP dive time max. depth deco 25: 6m 2: 34,8 34.8 14: depth STOP dive time max. depth deco 28: 6m 2: 34,8 6.0 11: depth STOP dive time max. depth deco 13: 3m 1: 34,8 34.8 5: depth STOP Tweede decompressietrap: TTS : 9 minuten Diepte: 3m Duur: 8 minuten Nultijd bedraagt nog 4 minuten Eerste decompressietrap: TTS : 11 minuten Eerste decompressietrap: 6m Duur: 2 minuten Tweede decompressietrap: 3m Duur: 8 minuten Decompressieverplichting: TTS : 5 minuten Decompressietrap: 3m Decompressieduur: 1 minuut Decompressieverplichting: TTS : 14 minuten Eerste decompressietrap: 6m Duur: 2 minuten Tweede decompressietrap: 3m Duur: 8 minuten DECOMPRESSEREN MET VASTE TRAPDIEPTES

74 Het decompresseren zelf
2 Decompresseren in een decompressiezone, begrensd door CEILING en FLOOR Meest aangewezen methode bij decompresseren aan een rots of aan de kant Kan best gecombineerd worden met uitduiken. Let wel op dat je niet meer afdaalt maar rustig opstijgt of een tijdje op gelijke diepte blijft (je bent aan het decompresseren!)

75 DECOMPRESSEREN IN EEN DECOMPRESSIEZONE
34.8 m 3.4 AIR TIME 16 14 bar DIVE TIME 110 25 ASC TIME CEILING 34.8 m AIR TIME 21 4 bar DIVE TIME 185 8 NO DEC TIME MAX 13.4 m 3.4 AIR TIME 15 12 bar DIVE TIME 95 27 ASC TIME CEILING 3.6 m 3.4 AIR TIME 14 11 bar DIVE TIME 85 28 ASC TIME CEILING 34.8 m 3.0 AIR TIME 18 5 bar DIVE TIME 160 8 ASC TIME CEILING VERBODEN ZONE CEILING DECOMPRESSIEZONE SNELSTE DECOMPRESSIE Decompressieverplichting: TTS : 11 minuten Eerste decompressietrap: 3,4m Je bevind je tegen de ceiling. Decompressie verloopt hier het snelst Decompressieverplichting: TTS : 12 minuten Eerste decompressietrap: 3,4m is verdwenen. Je bent boven de floor Je bevind je in decompressiezone Decompressieverplichting: TTS : 5 minuten Decompressietrap: 3m Decompressieduur: 1 minuut : je bevind je onder de floor Weefsels blijven verzadigen Decompressieverplichting: TTS : 14 minuten Eerste decompressietrap: 3,4m : je bevind je onder de floor Weefsels blijven verzadigen Nultijd bedraagt nog 4 minuten FLOOR ONDER DE FLOOR DECOMPRESSEREN IN EEN DECOMPRESSIEZONE

76 Het decompresseren zelf
? Hoe decompresseren we dan het best? Stabiliteit is belangrijk Bij kantduik: Bodem is een stabiele referentie Bij bootduik: Stabiele referentie is een MUST OSB: hou het touw niet vast of slippend vast en draai het zeker niet om je hand of vinger. Is tevens ook een teken voor de oppervlakte(veiligheid) De ankerkoord: door golfslag zal het ankertouw op en neer bewegen, hou de ankerkoord dus niet vast Andere systemen:een staaf, een gewicht of een (extra verzwaarde) duikfles aan een touw of ketting Niet doen: zonder referentie decompresseren in het blauw!

77 Het decompresseren zelf
? Hoe decompresseren we dan het best? Stabiliteit is belangrijk Een horizontale houding tijdens de decompressie is veel stabieler en de druk is overal gelijk in je lichaam Blijf tijdens de decompressie steeds op dezelfde diepte of stijg zeer rustig. Vermijd jojoprofielen op trapdiepte. Hinder van de golfslag? Decompresseer dan dieper: duurt iets langer maar is veel stabieler en daarmee ook veiliger.

78 Het decompresseren zelf
? Hoe decompresseren we dan het best? Timing is belangrijk Hoe lang moet elke duiker decompresseren? Heb je alle computers vergeleken met jouw duikcomputer? 12 meter check Sommige computers geven pas ondieper dan 6 meter een veiligheidstrap. Heb je die mee in rekening gebracht?

79 Het decompresseren zelf
? Hoe decompresseren we dan het best? Communicatie is belangrijk De duikleider vraagt informatie over de computers Antwoord 1: Ik heb geen decompressie verplichting meer.

80 Het decompresseren zelf
? Hoe decompresseren we dan het best? Communicatie is belangrijk Antwoord 2: Ik heb trap op vijf meter... Antwoord 2: ... een trapduur van vijf minuten.

81 Het decompresseren zelf
? Hoe decompresseren we dan het best? Communicatie is belangrijk De duikleider geeft als besluit de trapdiepte en de trapduur voor de groep: We doen trap op … meter, gedurende … minuten.

82 Het decompresseren zelf
? Hoe decompresseren we dan het best? Communicatie is belangrijk Vervolgens geeft de duikleider teken om op te stijgen tot de afgesproken trapdiepte. Op 12 meter diepte: De duikleider vraagt de gegevens van de duikcomputers op Vervolgens bepaalt hij tot welke diepte mag opgestegen worden. Op trapdiepte aangekomen geeft de duikleider aan: De duur van de trap Wanneer er mag gestegen worden – na controle van de computers – naar de volgende trapdiepte of de oppervlakte Let op met continue decompressieprofielen

83 Het decompresseren zelf
? Hoe decompresseren we dan het best? Communicatie is belangrijk Check ook tijdens de duik regelmatig de decompressietoestand van de ploeg Pas je duikplan aan de informatie aan die je tijdens de duik bekomt (dynamisch duikplan) Gemengde decompressie blijft geldig

84 Extra veiligheid Mogelijkheden tot het verhogen van de veiligheid tijdens de decompressie: Computer zwaarder instellen Deep stops uitvoeren 12 meterprocedure toepassen Uitduiken Veiligheidstrap uitvoeren De keuze voor extra veiligheid wordt afgesproken tijdens de briefing!

85 Extra veiligheid Extra veiligheid is enkel veilig in goede omstandigheden   Er moet voldoende lucht zijn! Word je nog wel teruggevonden? Bijvoorbeeld : zorg ervoor dat je bij bootduiken snel gevonden wordt door de schipper Let op bij sterke stroming met deep stops Laat zo mogelijk vanaf de bodem met een reel je OSB op Mogelijkheden tot het verhogen van de veiligheid tijdens de decompressie:

86  Extra veiligheid Een duik in een zandput type Ekeren / Zilvermeer /
Blaarmeersen Meestal een ondiepe duik: nultijdduik Aangewezen extra veiligheid: veiligheidstrap van 5 minuten op 5 meter

87  Extra veiligheid Een Oosterscheldeduik of een kantduik
Multilevelduik Je decompresseert terwijl je duikt. Aangewezen extra veiligheid: uitduiken vanaf 12 m Extra bezwarende factoren bij Oosterscheldeduiken: Te langzame afdaling Op sommige duikplaatsen (bijv. het Goesse Sas) jojoduikprofiel door het volgen van de bodem. Extra veiligheid: deep stops maken.

88  Extra veiligheid Vierkante duik in een steengroeve
Stippel zo mogelijk een parcours uit met een voorwaarts duikprofiel. Kies je toch voor een vierkante duik (kale wanden), kies dan voor deep stops als extra veiligheid. Naargelang de watertemperatuur en je bescherming daartegen (nat pak of droog pak met voldoende onderkledij) kan je ook opteren om de 12 meter- procedure toe te passen

89  Extra veiligheid Een Noordzeeduik
Zijn in principe vierkante duiken binnen de nultijd en waarbij opgestegen wordt in het blauw. Als de omstandigheden (stroming, golfhoogte, zichtbaarheid) het toelaten: extra veiligheid inbouwen d.m.v. deep stops. Veiligheidstrap van 5 minuten op 5 meter

90  Extra veiligheid Een diepe wrakduik in de Middellandse Zee
Indien niet veel stroming, extra veiligheid inbouwen door: Het uitvoeren van deep stops Verblijftijd op 12 meter te verlengen tot 5 minuten Een veiligheidstrap bij een nultijdduik

91  Extra veiligheid Een diepe duik op een sec in de Middellandse Zee
Al naargelang hoe hoog de rots reikt zal je al dan niet kunnen decompresseren aan de rots. Bij een rots die tot een 6-tal meter reikt: Volledige decompressie uitvoeren aan de rots Extra veiligheid: uitduiken vanaf 12 m Bij een rots die veel dieper ligt: Extra veiligheid d.m.v. deep stops Komt de rots tot 12 m: 12 meter- procedure toepassen

92  Extra veiligheid Een duik met stijgproeven
Stijgproeven worden steeds in het begin van de duik afgenomen waardoor de hoeveelheid opgenomen stikstof redelijk beperkt is. Ga zo snel mogelijk naar de startdiepte van de proef Bouw extra veiligheid in indien een langzame afdaling noodzakelijk is. 

93  Extra veiligheid Een duik met stijgproeven
Verder duiken of duik beëindigen? Opstijging sneller dan normaal: Beste keuze: terug afdalen naar een diepte die de startdiepte van de proef niet overschrijdt. Pas het principe "allow the watches to catch up" bij een te snelle stijging Verloopt de proef normaal of te traag: Men kan opnieuw dalen of de duik beëindigen Als je beslist om de duik te beëindigen: volg de raadgevingen van de computer. Anders kans op ‘error’ mode. Extra veiligheid: deep stops en 12 meterprocedure

94  Extra veiligheid Een duik met stijgproeven
Proeven in de Oosterschelde? Nederlands Binnenvaartpolitiereglement : niet duiken in het vaarwater. Snel afdalen: Kan als je opteert voor een bootduik Kan ook door uit te zwemmen. Let wel op voor de scheepvaart! Hulpverlening bij incident of accident: Indien boot: oppervlakteveiligheid geen probleem. Zonder boot: indien je bij hoog water een hele tijd moet zwemmen om het slachtoffer aan de kant te brengen is dat niet aan te raden. Stroming: Geen referentie bij het opstijgen in het blauw Goede kennis van de duikplaats noodzakelijk (instructeur)

95 Praktisch duiken Back-up

96 Back-up Verplicht in de duikploeg Adequaat en compatibel
Falen primair DCM: duik beëindigen en decompresseren met de back- up Uitvallen van primair en back-up- decompressiemiddel: nooddecompressie: Fles ledigen op 5 meter (knoop in koord OSB) Gevolgen: Geen successieve duik meer Zuurstof geven na duik Preventieve herdrukking in de decompressiekamer

97 Back-up Voorwaarden: Samen een eerste of successieve duik doen waarbij je de vorige duik ook samen gedoken en samen gedecompresseerd hebt volgens de regels van gemengde decompressie Beide duikcomputers even streng ingesteld Hetzelfde duikprofiel doen Elke duiker van de ploeg heeft een back-up.

98 Back-up Duik met een beginneling: Een Oosterschelde duik:
Geen decompressieduiken toegelaten Back-up noodzakelijk binnen de duikploeg Advies: beginneling heeft eigen DCM. Anders heeft duikleider primair en back-up DMM bij. Een Oosterschelde duik: Als er naar 30 m of dieper gedoken wordt: duiktabel praktisch niet bruikbaar als back-up. Zéker niet indien men successieve duiken wenst te doen.

99 Back-up Twee computers: Bail-outplan:
Steeds volgens beide computers decompresseren om geldige back-upmogelijkheid te behouden Bail-outplan: Werkt steeds (met separate dieptemeter en timer) Ruime overschatting van de duik die je zal maken (diepte en tijd) Via duiksimulator (duikplanfunctie)

100 Praktisch duiken Zeeduiken van een boot

101 Keuze van de boot wordt bepaald door:
Zeeduiken van een boot Keuze van de boot wordt bepaald door: het aantal duikers, de gekozen duikplaats(en), het doel van de duik(en), de totale duur van de duiktrip, enz.

102 Zeeduiken van een boot Organisatie: Algemene verantwoordelijke:
Is de organisator verzekert de coördinatie tussen de ploegleiders onderling en tussen de ploegleiders en de schipper. Elke ploegleider moet zich betrokken voelen en is medeverantwoordelijk voor: Zijn ploeg De boot De coördinatie tussen de ploegen Het geheel van het materieel Hulpverlening aan elke persoon in moeilijkheden Het goede verloop van de duik.

103 Keuze van de duikplaats:
Zeeduiken van een boot Keuze van de duikplaats: De algemene duikverantwoordelijke bepaalt de duikplaats op basis van: Doel van de duik, het aantal duikers, hun wensen, hun ervaring, de mogelijkheden van de schipper en zijn boot, de weersomstandigheden en –vooruitzichten en de benodigde tijd Regionale winden Het getij en de getijdenstromingen (in zeeën met getijden).

104 Veiligheidsmaatregelen:
Zeeduiken van een boot Veiligheidsmaatregelen: Adressen en telefoonnummers: de meerplaatsherdrukkamer de politie of rijkswacht de reanimatiecentra en ziekenhuizen de snelle vervoermiddelen te land de helikopter Informeren van de havenkapitein of een persoon die verantwoordelijk en competent kan handelen (uur van uitvaart, de duur en de plaats van de duik en het tijdstip van terugkomst). Meteo: kennis van de actuele toestand en de voorspelling voor de komende 24h

105 Zeeduiken van een boot Ploegindeling:
Zie ‘Duikorganisatie’. (volgens veiligheidsreglement NELOS) Het aantal duikers per ploeg hangt onder meer af van de helderheid van het water, de stroming en het doel van de duik.

106 Zeeduiken van een boot Uitrusting: Controle vóór de afvaart.
Orde aan boord! Voorzie eventueel een touw met gewicht om juiste trappen of stops te maken. Zorg dat het volgende bij de hand is: duikcomputer - zuurstoffles - water - EHBO-kist.

107 Zeeduiken van een boot Plaatsen aan boord:
Iedere ploeg neemt zijn voorziene en aangeduide plaats in en bergt zijn materieel ordelijk weg. Het dek moet vrij blijven, zodat men er zich op kan bewegen zonder te struikelen over rondslingerende duikuitrustingen. Ook het zicht van de schipper mag niet belemmerd worden. Tijdens het varen moet alles zodanig weggeborgen worden dat bij gelijk welke beweging van het schip en door de wind niets verplaatst kan worden of overboord kan vallen.

108 Zeeduiken van een boot Taken:
Hijsen en strijken van de A-vlag of duikvlag. Neerlaten en optrekken van de duikladder. Andere taken, in samenspraak met de schipper, zoals helpen af- en aanmeren, ankeren, bijboot uitzetten, reinigen van het dek, echolood aflezen, enz...

109 Briefing en duikleiding:
Zeeduiken van een boot Briefing en duikleiding: Aangepast aan de duiksituatie. Het te water gaan gebeurt alleen: Als de veiligheidsboot met reservefles en O2 in het water is. Op het ogenblik dat de schroef niet meer draait en op het sein van de schipper. De duikladder geplaatst is en de A-vlag gehesen. Het dalen wordt, vooral bij stroming, vergemakkelijkt langs de ankerketting of een boeilijn indien het schip niet ankert. Bij stroming wordt er eerst tegen de stroming in gezwommen en men keert terug met de stroming mee.

110 Briefing en duikleiding:
Zeeduiken van een boot Briefing en duikleiding: Gebruik OSB bij het uitvoeren van (decompressie)trappen. Duik met lange decostops (ervaren duikers): Onder de boot een verzwaard touw van minstens 6m lengte met op een diepte van 3m gemonteerde reserveflessen aan.

111 Te water gaan - Recuperatie – Positie van de boot:
Zeeduiken van een boot Te water gaan - Recuperatie – Positie van de boot: De schipper moet het duiken kennen en weten welke de mogelijkheden zijn van de duikers. Geen ervaren schipper. Meldt: Dat duikers gedropt worden binnen een redelijke afstand van de duikplaats Dat duikers niet sneller kunnen zwemmen dan 1 knoop Dat zij de boot niet kunnen bereiken als die wegdrijft door een gematigde tot sterke wind Dat zij aan de oppervlakte niet veel kunnen zien.

112 Te water gaan - Recuperatie – Positie van de boot:
Zeeduiken van een boot Te water gaan - Recuperatie – Positie van de boot: De boot wordt nooit alleen gelaten. Er is steeds iemand aan boort die kan varen en een reddingsactie kan starten en coördineren. Duikplaats wordt gezocht aan de hand van zichtpeilingen of coördinaten tezamen met een dieptemeter. Recuperatie: aandacht voor veiligheid: Jacket opblazen Na elkaar Teken van schipper (schroef,…) Direct op toegewezen plaats

113 Praktisch duiken Nachtduiken

114 Nachtduiken Definitie: Voorwaarden: Advies:
1/2h na zonsondergang en 1/2h voor zonsopgang Voorwaarden: Elke duiker moet in het bezit zijn van een duiklamp Advies: Buddylijn Jacket voor elke duiker Kennis van de duiktekens met de lamp is strikt

115 Voorbereidende maatregelen & algemene organisatie :
Nachtduiken Voorbereidende maatregelen & algemene organisatie : Voorwaarden: Maximum 3 duikers per ploeg. Bootduik: boot ontstoken lichten en op anker Duikplaats gekend door elke duiker Vermijd diepe duiken Duidelijke en grondige briefing Géén proeven toegelaten

116 Praktisch duiken Einde Deel2 116

117 Praktisch duiken Hoofdstuk 11 Redding en veiligheid 117

118 WETEN KENNEN TOEPASSEN
Verwachtingen 2D WETEN KENNEN TOEPASSEN Weten hoe een actie onder water aangepakt moet worden De 5 topics van een actie onder water De hoofdbestanddelen van een veiligheidsplan kennen De 3 voornaamste acties van een redding aan de oppervlakte kunnen toepassen 118

119 Verwachtingen 3D TOEPASSEN
Een actie onder water kunnen toepassen in al zijn facetten Een redding aan de oppervlakte kunnen toepassen in al zijn facetten Een veiligheidsplan kunnen opstellen en toepassen voor een duik 119

120 Verwachtingen AI TOEPASSEN
Een actie onder water kunnen toepassen in al zijn facetten Een redding aan de oppervlakte kunnen toepassen in al zijn facetten Een veiligheidsplan kunnen opstellen en toepassen voor een duik 120

121 Praktisch duiken Veilig duiken

122 Veilig duiken Duikonderricht is erop gericht om incidenten en ongelukken te voorkomen door een veilige duikorganisatie, duikplanning en goede afspraken. Voorkomen is beter dan genezen

123 Voorkom duikongevallen door:
Veilig duiken Voorkom duikongevallen door: Zich te houden aan het veiligheidsreglement. Enkel te duiken als je je goed voelt. Een goede fysieke en mentale gezondheid. Maak voor je duik een realistisch duikplan, communiceer dit in de briefing en duik volgens dit plan. Onderzoek welke de gevaren zijn van deze duik en maak hierover afspraken. Duik niet op de grens. Ken ook de gevaarlijke dieren en daag ze niet uit.

124 Veilig duiken Wat indien er zich iets voordoet?:
Panikeer niet en denk na. Zorg dat de hulpverlening goed georganiseerd is: werk een veiligheidsplan uit. Communicatie: iedereen weet wat hem te doen staat via het veiligheidsplan Ken de noodprocedures kent en kunt ze toepassen. Ken de reddingstechnieken CPR kennen + zuurstof kunnen toedienen.

125 Praktisch duiken Actie onder water

126 Oorzaak niet te verhelpen?
Actie onder water Incident Luchtpanne? Lucht geven ja Assistentie Duiker bewusteloos? neen Redding ja Duiker gespannen? neen ja ja Oorzaak niet te verhelpen? neen Verhelp het probleem neen Duik verder

127 1 Actie onder water Inleiding & inschatting van het ‘probleem’
Analyseer de toestand Maak een juiste inschatting van het probleem Stel de betrokkenen gerust Duidelijke communicatie

128 2 Actie onder water Assistentie
Assistentie is de begeleiding van een duiker De opstijging wordt op een veilige mannier geassisteerd. De redder coördineert. De redder heeft het slachtoffer stevig vast. Dit heeft niets weg van een redding.

129 3 Actie onder water Luchtpanne
Een snelle reactie is een absolute vereiste bij een luchtpanne. Voorkom luchtpanne door: Een goede duikplanning te maken Pas je duikfles aan het type duik aan Ken je GOV Goede materiaalcontrole

130 4 Actie onder water Redding De NELOS greep
Is een reddingsgreep om een slachtoffer op te halen en tot aan de oppervlakte te brengen. Kenmerkend aan de NELOS-greep: niet aan het materiaal maar aan één arm.

131 4 Actie onder water Redding Het inhaken Armklem op de rug
Armsteun op de borst Om recht omhoog te kunnen palmen moet het gewicht van het slachtoffer zich net boven de vinnen van de redder bevinden Om het slachtoffer beter te positioneren kan je de armsteungreep toepassen; de elleboog van het slachtoffer steunt op de borstkas van de redder

132 4 Actie onder water Redding
Bij gewoon inhaken hangen de benen van het slachtoffer in de weg om goed te kunnen palmen

133 Ook het vest van de redder moet meer en meer ontlucht worden.
Actie onder water 4 Redding Gebruik van de trimvesten Ook het vest van de redder moet meer en meer ontlucht worden. Nader je de oppervlakte dan moet het vest van het slachtoffer meer en meer ontlucht worden.

134 5 Actie onder water Zoekactie Door middel van bepaalde zoekpatronen
Voorbeelden: Vele duikers aan één lang touw en een rechte lijn onder water zwemmen. Eén duiker zwemt aan een touw cirkelpatronen rond een referentiepunt Belangrijke hulpmiddelen zijn: Touwen om een constante afstand rond het referentiepunt aan te houden. Kompas om te weten of men een volledige ronde afgelegd heeft. Seintouw naar de oppervlakteveiligheid. Afspraken I.v.m. de seincode.

135 Redding aan de oppervlakte
Praktisch duiken Redding aan de oppervlakte

136 Redding aan de oppervlakte
1 Geef vlotbaarheid aan het slachtoffer zodat je probleemloos boven blijft. 2 Geef noodsignalen zodat ook de oppervlakteveiligheid de voorbereidingen kan treffen. 3 Maak de luchtwegen vrij zodat het slachtoffer optimaal kan ademen.

137 Redding aan de oppervlakte
1 Vlotbaarheid Gebruik van de trimvesten Gooi lood af indien noodzakelijk

138 Redding aan de oppervlakte
2 Luchtwegen vrijmaken Zo snel mogelijk Drie cruciale handelingen: Spannend pak aan de hals openen. Duikbril ofwel afzetten ofwel omhoog zetten zodat de neus vrijkomt. Ontspanner uit de mond zodat het slachtoffer vrij kan ademen.

139 Redding aan de oppervlakte
3 Noodsignalen aan de oppervlakte

140 Redding aan de oppervlakte
4 Sleeptechnieken Slepen van het slachtoffer op de rug Met gestrekte armen is er minder weerstand en gaat het slapen veel vlotter

141 Redding aan de oppervlakte
4 Sleeptechnieken Slepen liggend op de buik van het slachtoffer

142 Redding aan de oppervlakte
5 Een slachtoffer aan de kant brengen Met de rautechgreep kan het slachtoffer uit het water gesleept worden

143 Redding aan de oppervlakte
6 Een slachtoffer aan boord brengen Ook horizontaal een slachtoffer uit het water halen is mogelijk met drie redders. Dit is o.a. belangrijk bij onderkoelde slachtoffers Met twee redders kan een slachtoffer aan boord getrokken worden bij lage boten.

144 Redding aan de oppervlakte
6 Een slachtoffer aan boord brengen Met een dik touw kan een slachtoffer eenvoudig aan boord getrokken worden.

145 Praktisch duiken Het veiligheidsplan

146 Het veiligheidsplan bestaat uit vijf blokken:
Gegevens van de duikplaats Noodnummers De deelnemerslijst De 10 reddende acties Nazorg / Ongevalaangifte

147 1 Het veiligheidsplan Gegevens van de duikplaats
Naam van de duikplaats Adres van de duikplaats GPS-positie van de duikplaats

148 2 Het veiligheidsplan Noodnummers Alarmnummer (112, kanaal 16,…)
Decompressiecentrum Reanimatiecentra Artsen van de medische commissie Dichtstbijzijnde arts en ziekenhuis voor kleine ongevallen en plan

149 3 Het veiligheidsplan Deelnemerslijst De deelnemerslijst met:
De samenstelling van de duikploegen Vertrekuur van elke duikploeg Afmelding (uur) van elke duikploeg Extra vermeldingen (nitroxmengsel, proeven, lange duikduur,….)

150 4 Het veiligheidsplan De 10 reddende acties
Redding onder water – taak van de duikploeg. 1e handelingen aan de oppervlakte – taak van de duikploeg. Slepen naar de kant/boot – taak van de duikploeg, assistentie door… Aan de kant/op de boot brengen – taak van de duikploeg, assistentie door … Diagnose stellen, taak van … Hulpdiensten verwittigen – taak van … Plaats beveiligen, nieuwsgierigen op afstand houden – taak van … CPR uitvoeren en eerste zorgen – taak van … Zuurstof toedienen – taak van … Hulpdiensten opwachten – taak van …

151 5 Het veiligheidsplan Nazorg / Ongevalsaangifte
Ongevalaangifte invullen. Neem contact op met ‘Mental Coaching’ voor de slachtoffers betrokken familie en clubleden.

152 Het veiligheidsplan Afspraken met de duikploegen:
Belangrijkste taken van de duikploeg: slachtoffers bovenbrengen en slepen, op kant/boot brengen. Duiken binnen de grenzen van het veilig duiken. Materiaal aangepast aan de duik? Flesvolume, OSB, computer, back-up, buddy lijn, vuurpijlen … Afgesproken maximale duikduur. Aan- en afmelden bij oppervlakteveiligheid. Verliesprocedure bij decompressieduiken. Reservefles met ontspanner gereed voor decompressieduikers. Stand-by ploeg voor hulp bij slepen. Signalering voor proeven, geen noodsignalen, slachtoffer steeds OK-teken bij slepen.

153 Het veiligheidsplan Afspraken met de oppervlakteveiligheid:
Noteren van vertrekuren op de lijst. De locatie van de duikplaats voor hulpdiensten. Waar is de telefoon? Lijst met telefoonnummers. Wie wacht de hulpdiensten op om ze tot bij de juiste plaats te begeleiden? Hoe komt het slachtoffer tot bij de kant? Oppervlakteveiligheid voor decompressieduiken. Stand-by duikploeg als hulp bij het slepen en de kant/boot brengen. Werking van het zuurstofapparaat. Kennis van CPR. NELOS ongevallenformulier

154 Het veiligheidsplan Check je eigen plan!:
Zijn er extra uitrustingsstukken nodig? OSB, vuurpijlen, veiligheidslijn, buddyline, … Hoe geraakt het slachtoffer tot bij de kant/boot? Is het zuurstofapparaat bruikbaar? Wie dient de eerste zorgen toe (zuurstof, CPR, … )? Zelf vervoeren of hulpdiensten verwittigen? Wie verwittigd de hulpdiensten? Wat is de juiste locatie van de duikplaats? Wie gaat mee met het slachtoffer? Wie vult de ongevalaangifte in?

155 Praktisch duiken Einde 155


Download ppt "Subcommissie Edit Departement didactiek Sportduiken Onze passie."

Verwante presentaties


Ads door Google