De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sportduiken onze passie Sportduiken Onze passie Subcommissie Edit Departement didactiek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sportduiken onze passie Sportduiken Onze passie Subcommissie Edit Departement didactiek."— Transcript van de presentatie:

1 Sportduiken onze passie Sportduiken Onze passie Subcommissie Edit Departement didactiek

2 Sportduiken onze passie Sportduiken Onze passie Hoofdredactie Dirk De Bilde Studio opnames Coolshots.be Foto’s Jos De Winne Algemene coördinatie Dirk De Bilde Werkgroep Praktisch duiken Mark Seebrechts Jos De Winne John Maes Ivo Madder Michel Boucneau Tekeningen Peter Bosteels Herwig Van Cotthem

3 Sportduiken onze passie Over deze presentatie Sportduiken onze passie

4 Doelstelling en inhoud •Deze presentatie bevat de slides voor de niveau’s 2*D, 3*D en AI •Elke slide heeft een aanduiding voor welk niveau hij gemaakt is (onderaan links de niveau balk) –Elk blokje stelt een niveau voor (DHV, 2*D, 3*D, AI) –Een groen blokje betekent zichtbaar op dat niveau –Een blauw blokje betekent niet zichtbaar op dat niveau •Opgelet: –het aanpassen van de niveau’s moet gebeuren via macro’s –Verwijder nooit slides, verberg ze, of gebruik de macro’s! –Verplaats de eerste slide nooit

5 Sportduiken onze passie Selectie van het correcte niveau •Voer de macro ‘hideslides’ uit, dan kan u het gewenste niveau selecteren –Schakel het tabblad ontwikkelaars in (opties voor powerpoint) –Selecteer “macrobeveiliging” in de tab ontwikkelaars en stel het correcte niveau in •alle macro’s inschakelen •toegang tot vba activeren –Sluit de presentatie en open ze opnieuw –In de tab “ontwikkelaars” selecteer “macro’s” en voer “HideSlides” uit –Selecteer het gewenste niveau en druk “close” •De correcte slides worden dan zichtbaar tijdens de presentatie (in de slide show)

6 Sportduiken onze passie Andere opties •Het niveau aanpassen –Schakel macro’s in (zie vorige slide) –Selecteer de slides die je van niveau wil veranderen –Voor de macro “changelevel” uit –Selecteer de niveau’s waarop de slide zichtbaar moet zijn •Opgelet: elke slide moet een niveau indicator hebben, ook al is deze verborgen, zoniet werken de macro’s niet –Om alle slides een niveau indicator te geven voer je de macro “SetLevelOnAll” uit. Als je slides toevoegt dan moet je deze macro uitvoeren, anders niet

7 Sportduiken onze passie

8 Hoofdstuk 10 Plan je duik, duik je plan Praktisch duiken

9 Sportduiken onze passie Verwachtingen 2D WETEN KENNEN TOEPASSEN Weten hoe zich te gedragen tijdens een duik (reserve, verliesprocedure, plaats in de ploeg,…) Weten wat de functies van de hekkensluiter zijn Het gemiddelde luchtverbruik kunnen berekenen Berekenen van het gemiddelde luchtverbruik De verplichte CMAS duiktekens kunnen toepassen

10 Sportduiken onze passie Verwachtingen 3D WETEN TOEPASSEN Inzicht hebben in de organisatie van een duik De functies van rangsluiter kunnen waarnemen In staat zijn als duikleider een briefing te geven, voor de courante duiken in zijn regio.

11 Sportduiken onze passie Verwachtingen AI KENNEN TOEPASSEN De achtergrond kennen van alledaagse praktische aspecten van het duiken Berekenen van het gemiddelde luchtverbruik De verplichte CMAS duiktekens kunnen toepassen

12 Sportduiken onze passie Praktisch duiken Taken

13 Sportduiken onze passie Duikevenement Voorbereiding en leiding op 2 niveaus: De algemene organisatie Algemene duikverantwoordelijke De duikploeg Duikleider + bijstand hekkensluiter 1 2

14 Sportduiken onze passie Taken algemene duikverantwoordelijke 1.Keuze van datum, tijdstip en duikplaats(en) 2.Indeling duikploegen 3.Collectief materieel en voorzieningen 4.Veiligheidsmaatregelen 5.Afspraken oppervlakteveiligheid / havenkapitein / schipper 6.Informatie inwinnen over getijden, stromingen, navigatie… 7.Plaats en taken van de ploegen aan boord 8.Algemene briefing

15 Sportduiken onze passie Taken duikleider 1.Verzamelt mededuikers (+ voorstelling). 2.Opstelling duikplan. 3.Korte herhaling gegevens duikplaats, doel, timing van de duik, duiktijd, diepte en kompasrichting. 4.Plaatsneming aan boord aangeduide plaats + controle en opberging materieel en reservematerieel. 5.Uitvoering taken ploeg aan boord. 6.Briefing duik. 7.Melding bij vertrek en afmelding op het einde van de duik. 8.Uitvoering van een veilige en verantwoorde duik. 9.Plaatsneming aan boord en opberging materieel na de duik. 10.Debriefing.

16 Sportduiken onze passie Taken hekkensluiter 1.Tweede verantwoordelijke duikploeg:  Controleert uitrusting  Laatste in water / eerste uit water  Duikploeg bijeenhouden 2.Neemt taken duikleider over wanneer deze van de groep gescheiden wordt

17 Sportduiken onze passie Praktisch duiken Duikplanning

18 Sportduiken onze passie Duikplanning Duikplan?  Verzameling van afspraken vóór de duik m.b.t:  Decompressie  Luchtvoorraad  Oriëntatie  Beëindiging duik  Op te zoeken:  Gegevens over duikplaats  De duikomstandigheden  Alle andere aspecten over het verloop van de duik

19 Sportduiken onze passie 12-puntenduikplan Verzameling van afspraken vóór de duik: Tijdstip te water 1 Oriëntatie / af te leggen parcours 2 Daalsnelheid 3 Maximum diepte 4 Duiktijd / Bodemtijd 5 Stijgsnelheid 6 Deepstops 7 12 meterstop & decompressie 8 Maximum duikduur 9 Nodige hoeveelheid lucht 10 Back-up 11 Einde duik afspraken 12

20 Sportduiken onze passie

21 Statisch & dynamisch duikplan Vroeger  Duikplanning op basis van NELOS 94 tabel  Vierkante duik  STATISCH DUIKPLAN Nu  Voorwaartse duikprofielen: eerst maximum diepte en vervolgens progressief stijgen  Real time berekening van de decompressieverplichtingen via de decocomputer  Maar: •Verschillende algoritmen •Persoonlijke instellingen DYNAMISCH DUIKPLAN  Noodzaak aan DYNAMISCH DUIKPLAN

22 Sportduiken onze passie Statisch & dynamisch duikplan Dynamisch duikplan  4 basisgegevens: 1.Diepte 2.Duikduur 3.Decompressieverplichtingen 4.Duikprofiel  Steeds in samenhang met de luchtvoorraad

23 Sportduiken onze passie Statisch & dynamisch duikplan Belangrijke afspraken Spreek steeds een maximumdiepte en maximumdecompressietijd af (TTS/ASC)! Leg ook een maximumduikduur vast Kies bij voorkeur een voorwaarts duikprofiel zodat de duikploeg: Binnen de afgesproken decompressietijd blijft Binnen de afgesproken duikduur blijft Voldoende lucht heeft Het duikprofiel aanpassen is niet altijd eenvoudig!: Bij bootduiken in open zee heb je meestal een vierkant duikprofiel. Sommige computers geven in de modus duikplanning enkel de nultijden. Decotijd loopt snel op als je op diepte blijft. Enkele meters opstijgen helpt dan niet. Wel zal vanaf 12 m je decotijd nagenoeg niet meer toenemen.

24 Sportduiken onze passie Duikplanning: noodzakelijke informatie Hun ervaring Brevet Lidgeld/verzekering Duikervaring GOV – duikfles geschikt? Recent gedoken? Successief? Hun materiaal Duikmateriaal aangepast aan duik? Primair decompressiemiddel en welke back-up? Kennis van het duikmateriaal (in het bijzonder de duikcomputer)? De duikers 1

25 Sportduiken onze passie Duikplanning: noodzakelijke informatie Hoe ziet de duikplaats eruit en wat is er te zien? Tot welke diepte en/of welk parcours? Duik in overeenstemming met ervaring duikers? De duikplaats 2

26 Sportduiken onze passie Duikplanning: noodzakelijke informatie Welk type duik? Bepaalt duikprofiel Kantduik? Bootduik? Dag- of nachtduik? Uitduiken of decompresseren in het ‘blauw’? Extra veiligheid in decompressie: 12 meterprocedure of veiligheidstrap? Meteo Staat van de zee of wateroppervlak Iemand vliegreis gepland? De duikomstandigheden 3

27 Sportduiken onze passie Duikplanning: noodzakelijke informatie Het al of niet aanwezig zijn van bepaalde veiligheidsvoorzieningen heeft invloed op je duikplan! Enkele voorbeelden: Geen zuurstof = geen decompressieduiken Afgelegen gebied zonder decompressiekamer binnen bereik = geen decompressieduiken Duiken zonder back-upmiddel is een nooddecompressie en behandeling in decompressiekamer de enige oplossing Geen oppervlakteveiligheid: bij verliesprocedure naar oppervlakte => bij voorkeur geen decompressieduiken Gevaren verbonden aan de duikplaats: Veel scheepsverkeer: OSB gebruiken Sterke branding: wegzwemmen van kust en dan pas oppervlakte maken Steengroeve met uistekende metalen balken: stijgproeven gevaarlijk De veiligheid 4

28 Luchtverbruik onder water Aan de oppervlakte 20 barl / minuut 10 meter = 2 bar 40 barl / minuut 20 meter = 3 bar 60 barl / minuut

29 Sportduiken onze passie GOV: je persoonlijk luchtverbruik Gemiddeld Oppervlakte Verbruik  Bepaal de nodig luchthoeveelheid voor je duik aan de hand van je ‘Gemiddeld Oppervlakte Verbruik’ (GOV)  Factoren die het GOV bepalen: ervaring lichaamsbouw en conditie geslacht (vrouwen verbruiken doorgaans minder) uittrimming positie in het water en zwemtechniek  Bijkomende factoren die het verbruik verhogen: stroming of inspanning onder water lage temperatuur of onvoldoende isolerend duikpak angst of gespannen gemoedstoestand vermoeidheid

30 Sportduiken onze passie GOV: je persoonlijk luchtverbruik Hoe bepalen? 1.Via duikcomputer (niet veel duikcomputers hebben deze optie) 2.Aan de hand van een duik:  geeft je duikcomputer de gemiddelde diepte van een duik, dan kan je dit bij gelijk welke duik berekenen.  geeft je duikcomputer geen gemiddelde diepte, ga dan met een buddy duiken in een rustige duikplaats waar je lang op eenzelfde diepte kunt verblijven. Ga dan als volgt te werk. Ga naar de afgesproken diepte. Wacht tot manometer een makkelijk af te lezen druk weergeeft (veelvoud van 10). Duik verder met rustige vinslagen. Blijf op de afgesproken diepte. Registreer na hoeveel duiktijd (dT) je 10 bar verbruikt hebt. De nauwkeurigheid van je registratie verhoog je door te opteren voor een verbruik van 20 of zelfs 50 bar.

31 Sportduiken onze passie GOV: je persoonlijk luchtverbruik  1. P omg = Diepte/10 + 1 2. GOV = (dp x Vfles)/(dT x P omg ) Pas dan volgende formule toe: 1. P omg = Diepte/10 + 1 2. GOV = (dp x Vfles)/(dT x P omg ) Hierin is: P omg : de omgevingsdruk op de duikdiepte of op de gemiddelde duikdiepte in bar Diepte: de duikdiepte die je hebt aangehouden of indien gekend de gemiddelde duikdiepte. GOV: Gemiddeld Oppervlakte Verbruik dp: drukverschil op de manometer tussen begin en eind in bar Vfles: je flesvolume in liter dT: verstreken tijd tussen begin en eind in minuten

32 Sportduiken onze passie Rekenmarge lucht in je duikplanning  Je plant een duik nooit dat je net met een lege fles bovenkomt.  Luchtverbruik is niet constant en neemt sterk toe bij stress of inspanning. 1. Hou steeds rekening met 50 bar marge in je luchtberekening 2. Bij duiken met een 10 l fles bouw je best extra luchtreserve in je berekeningen in. 1. Hou steeds rekening met 50 bar marge in je luchtberekening 2. Bij duiken met een 10 l fles bouw je best extra luchtreserve in je berekeningen in. 

33 Sportduiken onze passie Het decompressieplan Vastgelegd voor de duik Onderdeel van de briefing Legt de maximale decompressie vast

34 Sportduiken onze passie Het decompressieplan: hoe bepalen? 1.Via de planfunctie op de decompressiecomputer 3 mogelijke planfuncties op duikcomputers: 1. Het geven van nultijden (vb. Uwatec smart, PLAN bij Suunto en bij Mares). 2. Het geven van decompressie informatie bij vierkante duikprofielen (bijv. Aladin Pro). 3. Het geven van decompressie informatie bij ingave van een duikprofiel door een snellere tijd en met ingave van stijgen en dalen (bijv. SIMDIVE bij Suunto, SIMUL mode bij Mares). Iedere duiker moet in staat zijn om op zijn duikcomputer de planfunctie te gebruiken op zijn duikcomputer de planfunctie te gebruiken! Iedere duiker moet in staat zijn om op zijn duikcomputer de planfunctie te gebruiken op zijn duikcomputer de planfunctie te gebruiken! 

35 Sportduiken onze passie Het decompressieplan: hoe bepalen? 2.Decoplan via de decompressiesoftware Met gespecialiseerde decompressiesoftware kan je: Zeer exact je verwachte decompressietijd berekenen Kan je multilevel duikprofielen ingeven Verschillende daal- en stijgsnelheden ingeven Kan je verschillende mengsels instellen en altitudes Kan je zelfs het decompressiemodel strenger of juist minder streng maken. Voorbeeld: V-Planner, SUÛNTO-Planner

36 Sportduiken onze passie Praktisch duiken Duikprofiel

37 Sportduiken onze passie Het duikprofiel Het ideale duikprofiel Eerst naar maximumdiepte en dan diepte afbouwen. Kenmerken: Zo snel mogelijk naar maximumdiepte Na enkele minuten op maximumdiepte, enkele meters stijgen Stijg aan de voorgeschreven stijgsnelheid naar de deep stop diepte(s) Daal niet meer af, tenzij het bodemprofiel dit niet toelaat

38 Sportduiken onze passie Het duikprofiel  Bezwarende duikprofielen geven een verhoogde kans op een decompressieongeval  De meeste duikcomputers reageren niet adequaat op bezwarende duikprofielen

39 Sportduiken onze passie Praktisch duiken Briefing van de duikleider

40 Sportduiken onze passie Briefing van de duikleider Kan voorafgaandelijk gebeuren. Moet niet aan de waterkant. Voorwaarden OK om te mogen duiken (brevet / verzekering / duikboekje…)? Voorwaarde OK om samen te mogen duiken Ervaring, laatste duik,... Specifieke problemen (oren, vroegere problemen,..) en wensen Materiaal geschikt voor duik? (volle fles, lood aangepast, materiaal aangepast, welke computer?...) Geen geplande vliegreizen na de duik! Kennismaking 1

41 Sportduiken onze passie Briefing van de duikleider Aan- en afmelden bij de veiligheid aan de kant Gevaren verbonden aan duik en hoe er mee omgaan Als we in slecht zicht terecht komen dan … Als we in stroming terecht komen dan … Indien een ontspanner zou bevriezen dan... … In geval van accident: Slachtoffer redden Noodsituatie signaleren aan de veiligheid aan de kant Slachtoffer slepen tot aan de kant Veiligheid: niveau van de duikploeg 2

42 Sportduiken onze passie Briefing van de duikleider Oppervlakteveiligheid voorzien. Lijst van duikploegen met proeven, uur te water, geplande duikduur. Het juiste adres / positie van de duikplaats. Welke middelen zijn er ter beschikking voor de hulpverlening? Zuurstof, gevuld en gebruiksklaar. Reservefles met ontspanner. Water en EHBO-materiaal. Telefoon en noodnummer. Veiligheid: niveau van de club 2

43 Sportduiken onze passie Briefing van de duikleider Wie doet wat? Wie contacteert de hulpdiensten. Wie doet CPR. Wie wacht de ambulance op. Waar is het dichtstbijzijnde reanimatiecentrum / herdrukkingskamer... Veiligheid: niveau van de club 2

44 Sportduiken onze passie Briefing van de duikleider Duikplaats  Zicht, temperatuur?  Stroming?  Profiel,  Wat valt er te zien & waar? De duik zelf 3

45 Sportduiken onze passie Briefing van de duikleider Het 12-puntenduikplan (mag ook dynamisch!) 4

46 Sportduiken onze passie Briefing van de duikleider 1.Samenkomst •Waar, wanneer? 2.Sprong •Waar, welke sprong, welke volgorde, op wie zijn teken? 3.Dalen •Welke volgorde, op welk teken, wie bevindt zich waar, hoe dalen, wat bij problemen? (oren) 4.Bodem •Hoe zich gedragen eenmaal beneden ? 5.Stijgen en trappen •Op welk teken, hoe snel, volgorde? 6.Oppervlakte en uit het water •Waar, volgorde? Verloop van de duik (chronologisch overlopen) 5

47 Sportduiken onze passie Controle van de duiktekens Briefing van de duikleider Laatste controles (aan de waterkant) 6

48 Sportduiken onze passie Briefing van de duikleider  Als een duiker (of enkele duikers) de groep kwijtraakt (kwijtraken), volgen zowel de verloren duiker(s) als de duikleider dezelfde standaardprocedure:  (op de bodem):  Enkele meter stijgen en zich om zijn lengteas 360° draaien en tegelijkertijd goed rondkijken (ook boven en onder zich kijken).  Dit mag niet langer dan 30 seconden in beslag nemen.  Bij een negatief resultaat stijgt men op aan de voorgeschreven stijgsnelheid. Verliesprocedure 7

49 Sportduiken onze passie Verliesprocedure  Duik binnen de veiligheidscurve:  Opstijgen tot aan de oppervlakte volgens de standaardprocedure.  Oppervlakteveiligheid verwittigen.  Deelnemen aan de eventuele zoekactie.  De omstandigheden (o.a. gebaseerd op de aanduidingen van alle instrumenten) bepalen of de duik al dan niet kan voortgezet worden.

50 Sportduiken onze passie Verliesprocedure Duik buiten de veiligheidscurve Opstijgen tot op een diepte van 12 m. De duikleider: Naar de oppervlakte. Verwittigt de oppervlakteveiligheid of start zelf een zoekactie. Indien mogelijk de noodzakelijke trappen doen (primair of back-up decompressiemiddel). Opnieuw aan de oppervlakte: observatie (min. 1h). Symptomen => decompressiekamer Indien niet mogelijk om de trappen uit te voeren => decompressiekamer Rest van de ploeg: Blijft op trapdiepte (hekkensluiter) of stijgt volgens instructie van de duikleider OSB + nodige trappen maken (hekkensluiter) Mogelijkheid 1

51 Sportduiken onze passie Verliesprocedure Duik buiten de veiligheidscurve Opstijgen volgens standaardprocedure tot 12 m. De duikleider stijgt niet door tot oppervlakte, maar blijft bij de rest van de ploeg. De duikleider laat onmiddellijk een OSB op of duidt iemand aan om dit te doen. De nodige trappen worden uitgevoerd onder leiding van de duikleider. Tijdens de briefing wordt duidelijk afgesproken welke procedure toegepast zal worden. Tijdens de briefing wordt duidelijk afgesproken welke procedure toegepast zal worden.  Mogelijkheid 2

52 Sportduiken onze passie Briefing van de duikleider 1.Gereed? 2.Fles open? Beide ontspanners? 3.Reddingsvest correct gedragen? Inflator goed aangesloten? Demonstratie van de werking van de trimvesten en hoe de fles af te werpen. 4.Loodgordel afwerpbaar? 5.Dieptemeter - kompas - uurwerk? 6.Masker - vinnen - snorkel - mes? 7.Display van de computers uitleggen. Controle van het materiaal 8

53 Sportduiken onze passie Praktisch duiken Debriefing van de duikleider

54 Sportduiken onze passie Debriefing duikleider  Diepte, duikduur en tijdstip van bovenkomst  Bezienswaardigheden van de duik.  Successieve duik gepland: wijzen op het belang om met dezelfde computer te duiken  Opmerkingen over het verloop van de duik en de eventueel afgelegde proeven.  Voor beginnelingen verwijzen naar regels in verband met de decompressie en veiligheid, o.a.:  geen inspanning na de duik  geen vrijduik binnen de 3 uur  Invullen van het logboekje

55 Sportduiken onze passie Praktisch duiken De algemene briefing van de Algemene Verantwoordelijke

56 Sportduiken onze passie De algemene briefing van de Algemene Verantwoordelijke  Organisatorische afspraken die niet direct verband houden met de duik  Flessen vullen na de duik  Eten  Plaats debriefing  Toilet  enz. Algemene briefing 1

57 Sportduiken onze passie De algemene briefing van de Algemene Verantwoordelijke  Wat elke duikleider moet weten over de duikplaats:  Diepte of dieptelijnen op de kaart  Waar is er wat te zien,  Stroming, eventueel gekoppeld met het uur van de kentering,  Kompasrichting (duidt het noorden aan op de kaart),  Waar en hoe te water gaan en uit het water komen  Algemene zaken zoals temperatuur en zichtbaarheid  Enz.  Gebruik hiervoor bij voorkeur een kaart van de duikplaats.  Op de kaart kan aan de zijkant belangrijke informatie worden genoteerd zoals: afspraken i.v.m. reserve, maximumduikduur, OSB,... De duikplaats 2

58 Sportduiken onze passie De algemene briefing van de Algemene Verantwoordelijke  Voorkomen van ongevallen: prioriteit nummer 1  Specifieke gevaren van deze duikplaats/duik?  Voorbeelden:  Te water gaan op gladde dijk  Sterke stroming  Koude, bevriezen van ontspanner + afspraken  Slecht zicht  Veel boten aan de oppervlakte: bij verliesprocedure eerst OSB oplaten  Van mengselduikers het duikplanningsformulier te controleren. Veiligheid 3

59 Sportduiken onze passie De algemene briefing van de Algemene Verantwoordelijke  Taak van de duikploeg:  Slachtoffer redden  Noodsignaal geven en naar de kant/boot slepen  Taak van de organisatie:  Evt. helpen met slepen, aan de kant/boord brengen  Diagnose stellen  Hulpdiensten verwittigen  Eerste zorgen toedienen, CPR, zuurstof toedienen.  Wie doet wat? Is er een stand-by ploeg om te helpen?  Duidt alle genomen veiligheidsmaatregelen aan. Veiligheid 3

60 Sportduiken onze passie De algemene briefing van de Algemene Verantwoordelijke  Werking van het zuurstofapparaat:  Monteer het zuurstofapparaat  Controleer de werking, samen met de oppervlakteveiligheid Veiligheid 3

61 Sportduiken onze passie De algemene briefing van de Algemene Verantwoordelijke  Maximumdiepte (voor alle ploegen)  Maximumbodemtijd / -duikduur  Delegatie van belangrijke taken aan de duikleiders: •buddy check •volledige briefing van de duik met  maximumduikparameters en -decompressie.  speciale aandachtspunten voor de mengselduikers  Stand-by duikploeg Afspraken i.v.m. de duik 4

62 Sportduiken onze passie De algemene briefing van de Algemene Verantwoordelijke  Maximumdiepte (voor alle ploegen)  Maximumbodemtijd / -duikduur  Delegatie van belangrijke taken aan de duikleiders: •buddy check •volledige briefing van de duik met  maximumduikparameters en -decompressie.  speciale aandachtspunten voor de mengselduikers  Stand-by duikploeg Afspraken i.v.m. de duik 5

63 Sportduiken onze passie De algemene briefing van de Algemene Verantwoordelijke  Hand opsteken bij naamafroeping (vooral voor nieuwelingen / wie is wie?)  Vermeld de uit te voeren oefeningen of proeven  Geef de dieptebeperkingen per ploeg Ploegindeling 6

64 Sportduiken onze passie Einde Deel1 Praktisch duiken

65 Sportduiken onze passie Hoofdstuk 10 Plan je duik, duik je plan Deel 2 Praktisch duiken

66 Sportduiken onze passie Verwachtingen 2D WETEN KENNEN TOEPASSEN Weten welke manieren van decompressie er bestaan De belangrijkste kenmerken kennen van het stijgen ivm decompressie Inbouwen van extra veiligheid bij het decompresseren en dit toegepast op de courante duiken De impact van stabiliteit en de timing kennen op de decompressie De communicatietekens kennen met betrekking tot decompressie Back-up kunnen bepalen voor een duik

67 Sportduiken onze passie Verwachtingen 3D KENNEN TOEPASSEN De impact van stabiliteit en de timing toepassen op de decompressie De communicatietekens toepassen met betrekking tot decompressie De manieren van decompressie kennen Inbouwen van extra veiligheid bij het decompresseren en dit toegepast op de courante duiken Back-up kunnen bepalen voor een duik De belangrijkste eisen voor zeeduiken van een boot kennen De eisen met betrekking tot nachtduiken kunnen toepassen

68 Sportduiken onze passie Verwachtingen AI TOEPASSEN De impact van stabiliteit en de timing toepassen op de decompressie De communicatietekens toepassen met betrekking tot decompressie Inbouwen van extra veiligheid bij het decompresseren en dit toegepast op de courante duiken Back-up kunnen bepalen voor een duik De manieren van decompressie kennen Zeeduiken van een boot kunnen organiseren en leiden De eisen met betrekking tot nachtduiken kunnen toepassen

69 Sportduiken onze passie Praktisch duiken De decompressie

70 Sportduiken onze passie De decompressie Elke duik heeft een decompressiefase (ook een duik binnen de nultijd) De eerste fase van decompressie is de opstijging Risico DCZ verhoogt zeer sterk bij een plotse, veel te snelle opstijging

71 Sportduiken onze passie Opstijgen  Maximale opstijgsnelheid is 10 m/min!  Bij overschrijding stijgsnelheid: stop de opstijging en "Allow the whatches to catch- up”  Volg de aanwijzingen van je duikcomputer op of let op de kleine belletjes of zwevende stofdeeltjes om je te oriënteren in het blauw  Las eventueel deep stops in (afgesproken in de briefing!)  Op 12 meter: controle van de duikcomputers  Stijg best niet direct op tot aan de ceiling (spreek extra veiligheid af in de briefing)  Indien mogelijk: uitduiken vanaf 12 meter

72 Sportduiken onze passie Het decompresseren zelf  Meest aangewezen methode bij decompresseren in het ‘blauw’  Trappen worden uitgevoerd op een diepte die veelvouden van 3 meter zijn  Een dergelijke decompressie wordt door heel wat duikcomputers opgelegd (Uwatec, Mares, Scubapro,...).  Decompresseer je dieper dan de opgegeven trapdiepte, dan duurt het langer Decompresseren met vaste trapdieptes 1

73 dive time max. depthdeco 8: 4: 34,8 34.8 no deco depth Nultijd bedraagt nog 4 minuten dive time max. depthdeco 13: 3m 1: 34,8 34.8 5: depth STOP dive time max. depthdeco 25: 6m 2: 34,8 34.8 14: depth STOP Decompressieverplichting: TTS : 5 minuten Decompressietrap: 3m Decompressieduur: 1 minuut dive time max. depthdeco 28: 6m 2: 34,8 6.0 11: depth STOP Decompressieverplichting: TTS : 14 minuten Eerste decompressietrap: 6m Duur: 2 minuten Tweede decompressietrap: 3m Duur: 8 minuten Eerste decompressietrap: TTS : 11 minuten Eerste decompressietrap: 6m Duur: 2 minuten Tweede decompressietrap: 3m Duur: 8 minuten dive time max. depthdeco 30: 3m 8: 34,8 3.0 9: depth STOP Tweede decompressietrap: TTS : 9 minuten Diepte: 3m Duur: 8 minuten DECOMPRESSEREN MET VASTE TRAPDIEPTES

74 Sportduiken onze passie Het decompresseren zelf  Meest aangewezen methode bij decompresseren aan een rots of aan de kant  Kan best gecombineerd worden met uitduiken. Let wel op dat je niet meer afdaalt maar rustig opstijgt of een tijdje op gelijke diepte blijft (je bent aan het decompresseren!) Decompresseren in een decompressiezone, begrensd door CEILING en FLOOR 2

75 34.8 m AIR TIME 21 4 barDIVE TIME 185 8 NO DEC TIME MAX Nultijd bedraagt nog 4 minuten DECOMPRESSEREN IN EEN DECOMPRESSIEZONE Decompressieverplichting: TTS : 5 minuten Decompressietrap: 3m Decompressieduur: 1 minuut  : je bevind je onder de floor Weefsels blijven verzadigen 34.8 m 3.0 AIR TIME 18 5 barDIVE TIME 160 8 ASC TIME CEILING Decompressieverplichting: TTS : 14 minuten Eerste decompressietrap: 3,4m  : je bevind je onder de floor Weefsels blijven verzadigen 34.8 m 3.4 AIR TIME 16 14 barDIVE TIME 110 25 ASC TIME CEILING Decompressieverplichting: TTS : 12 minuten Eerste decompressietrap: 3,4m  is verdwenen. Je bent boven de floor Je bevind je in decompressiezone 13.4 m 3.4 AIR TIME 15 12 barDIVE TIME 95 27 ASC TIME CEILING Decompressieverplichting: TTS : 11 minuten Eerste decompressietrap: 3,4m Je bevind je tegen de ceiling. Decompressie verloopt hier het snelst 3.6 m 3.4 AIR TIME 14 11 barDIVE TIME 85 28 ASC TIME CEILING DECOMPRESSIEZONE SNELSTE DECOMPRESSIE FLOOR ONDER DE FLOOR CEILING VERBODEN ZONE

76 Sportduiken onze passie Het decompresseren zelf  Stabiliteit is belangrijk  Bij kantduik: •Bodem is een stabiele referentie  Bij bootduik: •Stabiele referentie is een MUST  OSB: hou het touw niet vast of slippend vast en draai het zeker niet om je hand of vinger. Is tevens ook een teken voor de oppervlakte(veiligheid)  De ankerkoord: door golfslag zal het ankertouw op en neer bewegen, hou de ankerkoord dus niet vast  Andere systemen:een staaf, een gewicht of een (extra verzwaarde) duikfles aan een touw of ketting •Niet doen: zonder referentie decompresseren in het blauw! Hoe decompresseren we dan het best? ?

77 Sportduiken onze passie Het decompresseren zelf  Stabiliteit is belangrijk  Een horizontale houding tijdens de decompressie is veel stabieler en de druk is overal gelijk in je lichaam  Blijf tijdens de decompressie steeds op dezelfde diepte of stijg zeer rustig. Vermijd jojoprofielen op trapdiepte.  Hinder van de golfslag? Decompresseer dan dieper: duurt iets langer maar is veel stabieler en daarmee ook veiliger. Hoe decompresseren we dan het best? ?

78 Sportduiken onze passie Het decompresseren zelf  Timing is belangrijk  Hoe lang moet elke duiker decompresseren? Heb je alle computers vergeleken met jouw duikcomputer?  12 meter check  Sommige computers geven pas ondieper dan 6 meter een veiligheidstrap. Heb je die mee in rekening gebracht? Hoe decompresseren we dan het best? ?

79 Sportduiken onze passie Het decompresseren zelf  Communicatie is belangrijk Hoe decompresseren we dan het best? ? De duikleider vraagt informatie over de computers Antwoord 1: Ik heb geen decompressie verplichting meer.

80 Sportduiken onze passie Het decompresseren zelf  Communicatie is belangrijk Hoe decompresseren we dan het best? ? Antwoord 2: Ik heb trap op vijf meter... Antwoord 2:... een trapduur van vijf minuten.

81 Sportduiken onze passie Het decompresseren zelf  Communicatie is belangrijk De duikleider geeft als besluit de trapdiepte en de trapduur voor de groep: We doen trap op … meter, gedurende … minuten. Hoe decompresseren we dan het best? ?

82 Sportduiken onze passie Het decompresseren zelf  Communicatie is belangrijk  Vervolgens geeft de duikleider teken om op te stijgen tot de afgesproken trapdiepte.  Op 12 meter diepte: •De duikleider vraagt de gegevens van de duikcomputers op •Vervolgens bepaalt hij tot welke diepte mag opgestegen worden.  Op trapdiepte aangekomen geeft de duikleider aan: •De duur van de trap •Wanneer er mag gestegen worden – na controle van de computers – naar de volgende trapdiepte of de oppervlakte •Let op met continue decompressieprofielen Hoe decompresseren we dan het best? ?

83 Sportduiken onze passie Het decompresseren zelf  Communicatie is belangrijk  Check ook tijdens de duik regelmatig de decompressietoestand van de ploeg  Pas je duikplan aan de informatie aan die je tijdens de duik bekomt (dynamisch duikplan)  Gemengde decompressie blijft geldig Hoe decompresseren we dan het best? ?

84 Sportduiken onze passie Extra veiligheid  Mogelijkheden tot het verhogen van de veiligheid tijdens de decompressie:  Computer zwaarder instellen  Deep stops uitvoeren  12 meterprocedure toepassen  Uitduiken  Veiligheidstrap uitvoeren afgesproken tijdens de briefing!  De keuze voor extra veiligheid wordt afgesproken tijdens de briefing!

85 Sportduiken onze passie Extra veiligheid  Extra veiligheid is enkel veilig in goede omstandigheden  Er moet voldoende lucht zijn!  Word je nog wel teruggevonden? •Bijvoorbeeld : zorg ervoor dat je bij bootduiken snel gevonden wordt door de schipper  Let op bij sterke stroming met deep stops  Laat zo mogelijk vanaf de bodem met een reel je OSB op Mogelijkheden tot het verhogen van de veiligheid tijdens de decompressie:

86 Sportduiken onze passie Extra veiligheid  Meestal een ondiepe duik: nultijdduik  Aangewezen extra veiligheid: veiligheidstrap van 5 minuten op 5 meter Een duik in een zandput type Ekeren / Zilvermeer / Blaarmeersen 

87 Sportduiken onze passie Extra veiligheid  Multilevelduik  Je decompresseert terwijl je duikt.  Aangewezen extra veiligheid: uitduiken vanaf 12 m  Extra bezwarende factoren bij Oosterscheldeduiken:  Te langzame afdaling  Op sommige duikplaatsen (bijv. het Goesse Sas) jojoduikprofiel door het volgen van de bodem. Extra veiligheid: deep stops maken. Een Oosterscheldeduik of een kantduik 

88 Sportduiken onze passie Extra veiligheid  Stippel zo mogelijk een parcours uit met een voorwaarts duikprofiel.  Kies je toch voor een vierkante duik (kale wanden), kies dan voor deep stops als extra veiligheid.  Naargelang de watertemperatuur en je bescherming daartegen (nat pak of droog pak met voldoende onderkledij) kan je ook opteren om de 12 meter- procedure toe te passen Vierkante duik in een steengroeve 

89 Sportduiken onze passie Extra veiligheid  Zijn in principe vierkante duiken binnen de nultijd en waarbij opgestegen wordt in het blauw.  Als de omstandigheden (stroming, golfhoogte, zichtbaarheid) het toelaten: extra veiligheid inbouwen d.m.v. deep stops.  Veiligheidstrap van 5 minuten op 5 meter Een Noordzeeduik 

90 Sportduiken onze passie Extra veiligheid  Indien niet veel stroming, extra veiligheid inbouwen door:  Het uitvoeren van deep stops  Verblijftijd op 12 meter te verlengen tot 5 minuten  Een veiligheidstrap bij een nultijdduik Een diepe wrakduik in de Middellandse Zee 

91 Sportduiken onze passie Extra veiligheid  Al naargelang hoe hoog de rots reikt zal je al dan niet kunnen decompresseren aan de rots.  Bij een rots die tot een 6-tal meter reikt:  Volledige decompressie uitvoeren aan de rots  Extra veiligheid: uitduiken vanaf 12 m  Bij een rots die veel dieper ligt:  Extra veiligheid d.m.v. deep stops  Komt de rots tot 12 m: 12 meter- procedure toepassen Een diepe duik op een sec in de Middellandse Zee 

92 Sportduiken onze passie Extra veiligheid begin van de duik  Stijgproeven worden steeds in het begin van de duik afgenomen waardoor de hoeveelheid opgenomen stikstof redelijk beperkt is.  Ga zo snel mogelijk naar de startdiepte van de proef  Bouw extra veiligheid in indien een langzame afdaling noodzakelijk is. Een duik met stijgproeven 

93 Sportduiken onze passie Extra veiligheid  Verder duiken of duik beëindigen?  Opstijging sneller dan normaal: •Beste keuze: terug afdalen naar een diepte die de startdiepte van de proef niet overschrijdt. •Pas het principe "allow the watches to catch up" bij een te snelle stijging  Verloopt de proef normaal of te traag: •Men kan opnieuw dalen of de duik beëindigen  Als je beslist om de duik te beëindigen: volg de raadgevingen van de computer. Anders kans op ‘error’ mode.  Extra veiligheid: deep stops en 12 meterprocedure Een duik met stijgproeven 

94 Sportduiken onze passie Extra veiligheid Proeven in de Oosterschelde?  Nederlands Binnenvaartpolitiereglement : niet duiken in het vaarwater.  Snel afdalen: •Kan als je opteert voor een bootduik •Kan ook door uit te zwemmen. Let wel op voor de scheepvaart!  Hulpverlening bij incident of accident: •Indien boot: oppervlakteveiligheid geen probleem. •Zonder boot: indien je bij hoog water een hele tijd moet zwemmen om het slachtoffer aan de kant te brengen is dat niet aan te raden.  Stroming: •Geen referentie bij het opstijgen in het blauw •Goede kennis van de duikplaats noodzakelijk (instructeur) Een duik met stijgproeven 

95 Sportduiken onze passie Praktisch duiken Back-up

96 Sportduiken onze passie Back-up  Verplicht in de duikploeg  Adequaat en compatibel  Falen primair DCM: duik beëindigen en decompresseren met de back- up  Uitvallen van primair en back-up- decompressiemiddel: nooddecompressie:  Fles ledigen op 5 meter (knoop in koord OSB)  Gevolgen: •Geen successieve duik meer •Zuurstof geven na duik •Preventieve herdrukking in de decompressiekamer

97 Sportduiken onze passie Back-up Voorwaarden:  Samen een eerste of successieve duik doen waarbij je de vorige duik ook samen gedoken en samen gedecompresseerd hebt volgens de regels van gemengde decompressie  Beide duikcomputers even streng ingesteld  Hetzelfde duikprofiel doen  Elke duiker van de ploeg heeft een back-up.

98 Sportduiken onze passie Back-up  Duik met een beginneling:  Geen decompressieduiken toegelaten  Back-up noodzakelijk binnen de duikploeg  Advies: beginneling heeft eigen DCM. Anders heeft duikleider primair en back-up DMM bij.  Een Oosterschelde duik:  Als er naar 30 m of dieper gedoken wordt: duiktabel praktisch niet bruikbaar als back-up. Zéker niet indien men successieve duiken wenst te doen.

99 Sportduiken onze passie Back-up  Twee computers:  Steeds volgens beide computers decompresseren om geldige back- upmogelijkheid te behouden  Bail-outplan:  Werkt steeds (met separate dieptemeter en timer)  Ruime overschatting van de duik die je zal maken (diepte en tijd)  Via duiksimulator (duikplanfunctie)

100 Sportduiken onze passie Praktisch duiken Zeeduiken van een boot

101 Sportduiken onze passie Zeeduiken van een boot  Keuze van de boot wordt bepaald door:  het aantal duikers,  de gekozen duikplaats(en),  het doel van de duik(en),  de totale duur van de duiktrip, enz.

102 Sportduiken onze passie Zeeduiken van een boot  Organisatie:  Algemene verantwoordelijke: •Is de organisator •verzekert de coördinatie tussen de ploegleiders onderling en tussen de ploegleiders en de schipper.  Elke ploegleider moet zich betrokken voelen en is medeverantwoordelijk voor: •Zijn ploeg •De boot •De coördinatie tussen de ploegen •Het geheel van het materieel •Hulpverlening aan elke persoon in moeilijkheden •Het goede verloop van de duik.

103 Sportduiken onze passie Zeeduiken van een boot  Keuze van de duikplaats:  De algemene duikverantwoordelijke bepaalt de duikplaats op basis van:  Doel van de duik, het aantal duikers, hun wensen, hun ervaring, de mogelijkheden van de schipper en zijn boot, de weersomstandigheden en –vooruitzichten en de benodigde tijd  Regionale winden  Het getij en de getijdenstromingen (in zeeën met getijden).

104 Sportduiken onze passie Zeeduiken van een boot  Veiligheidsmaatregelen:  Adressen en telefoonnummers: •de meerplaatsherdrukkamer •de politie of rijkswacht •de reanimatiecentra en ziekenhuizen •de snelle vervoermiddelen te land •de helikopter  Informeren van de havenkapitein of een persoon die verantwoordelijk en competent kan handelen (uur van uitvaart, de duur en de plaats van de duik en het tijdstip van terugkomst).  Meteo: kennis van de actuele toestand en de voorspelling voor de komende 24h

105 Sportduiken onze passie Zeeduiken van een boot  Ploegindeling:  Zie ‘Duikorganisatie’. (volgens veiligheidsreglement NELOS)  Het aantal duikers per ploeg hangt onder meer af van de helderheid van het water, de stroming en het doel van de duik.

106 Sportduiken onze passie Zeeduiken van een boot  Uitrusting:  Controle vóór de afvaart.  Orde aan boord!  Voorzie eventueel een touw met gewicht om juiste trappen of stops te maken.  Zorg dat het volgende bij de hand is: duikcomputer - zuurstoffles - water - EHBO-kist.

107 Sportduiken onze passie Zeeduiken van een boot  Plaatsen aan boord:  Iedere ploeg neemt zijn voorziene en aangeduide plaats in en bergt zijn materieel ordelijk weg.  Het dek moet vrij blijven, zodat men er zich op kan bewegen zonder te struikelen over rondslingerende duikuitrustingen.  Ook het zicht van de schipper mag niet belemmerd worden.  Tijdens het varen moet alles zodanig weggeborgen worden dat bij gelijk welke beweging van het schip en door de wind niets verplaatst kan worden of overboord kan vallen.

108 Sportduiken onze passie Zeeduiken van een boot  Taken:  Hijsen en strijken van de A-vlag of duikvlag.  Neerlaten en optrekken van de duikladder.  Andere taken, in samenspraak met de schipper, zoals helpen af- en aanmeren, ankeren, bijboot uitzetten, reinigen van het dek, echolood aflezen, enz...

109 Sportduiken onze passie Zeeduiken van een boot  Briefing en duikleiding:  Aangepast aan de duiksituatie.  Het te water gaan gebeurt alleen: •Als de veiligheidsboot met reservefles en O2 in het water is. •Op het ogenblik dat de schroef niet meer draait en op het sein van de schipper. •De duikladder geplaatst is en de A-vlag gehesen.  Het dalen wordt, vooral bij stroming, vergemakkelijkt langs de ankerketting of een boeilijn indien het schip niet ankert.  Bij stroming wordt er eerst tegen de stroming in gezwommen en men keert terug met de stroming mee.

110 Sportduiken onze passie Zeeduiken van een boot  Briefing en duikleiding:  Gebruik OSB bij het uitvoeren van (decompressie)trappen.  Duik met lange decostops (ervaren duikers): •Onder de boot een verzwaard touw van minstens 6m lengte met op een diepte van 3m gemonteerde reserveflessen aan.

111 Sportduiken onze passie Zeeduiken van een boot  Te water gaan - Recuperatie – Positie van de boot:  De schipper moet het duiken kennen en weten welke de mogelijkheden zijn van de duikers.  Geen ervaren schipper. Meldt:  Dat duikers gedropt worden binnen een redelijke afstand van de duikplaats  Dat duikers niet sneller kunnen zwemmen dan 1 knoop  Dat zij de boot niet kunnen bereiken als die wegdrijft door een gematigde tot sterke wind  Dat zij aan de oppervlakte niet veel kunnen zien.

112 Sportduiken onze passie Zeeduiken van een boot  Te water gaan - Recuperatie – Positie van de boot:  De boot wordt nooit alleen gelaten. Er is steeds iemand aan boort die kan varen en een reddingsactie kan starten en coördineren.  Duikplaats wordt gezocht aan de hand van zichtpeilingen of coördinaten tezamen met een dieptemeter.  Recuperatie: aandacht voor veiligheid:  Jacket opblazen  Na elkaar  Teken van schipper (schroef,…)  Direct op toegewezen plaats

113 Sportduiken onze passie Praktisch duiken Nachtduiken

114 Sportduiken onze passie Nachtduiken  Definitie:  1/2h na zonsondergang en 1/2h voor zonsopgang  Voorwaarden:  Elke duiker moet in het bezit zijn van een duiklamp  Advies:  Buddylijn  Jacket voor elke duiker  Kennis van de duiktekens met de lamp is strikt

115 Sportduiken onze passie Nachtduiken  Voorbereidende maatregelen & algemene organisatie :  Voorwaarden: •Maximum 3 duikers per ploeg. •Bootduik: boot ontstoken lichten en op anker •Duikplaats gekend door elke duiker •Vermijd diepe duiken •Duidelijke en grondige briefing •Géén proeven toegelaten

116 Sportduiken onze passie Einde Deel2 Praktisch duiken

117 Sportduiken onze passie Hoofdstuk 11 Redding en veiligheid Praktisch duiken

118 Sportduiken onze passie Verwachtingen 2D WETEN KENNEN TOEPASSEN Weten hoe een actie onder water aangepakt moet worden De 5 topics van een actie onder water De 3 voornaamste acties van een redding aan de oppervlakte kunnen toepassen De hoofdbestanddelen van een veiligheidsplan kennen

119 Sportduiken onze passie Verwachtingen 3D TOEPASSEN Een actie onder water kunnen toepassen in al zijn facetten Een redding aan de oppervlakte kunnen toepassen in al zijn facetten Een veiligheidsplan kunnen opstellen en toepassen voor een duik

120 Sportduiken onze passie Verwachtingen AI TOEPASSEN Een actie onder water kunnen toepassen in al zijn facetten Een redding aan de oppervlakte kunnen toepassen in al zijn facetten Een veiligheidsplan kunnen opstellen en toepassen voor een duik

121 Sportduiken onze passie Praktisch duiken Veilig duiken

122 Sportduiken onze passie Veilig duiken Duikonderricht is erop gericht om incidenten en ongelukken te voorkomen door een veilige duikorganisatie, duikplanning en goede afspraken.  Voorkomen is beter dan genezen 

123 Sportduiken onze passie Veilig duiken  Voorkom duikongevallen door:  Zich te houden aan het veiligheidsreglement.  Enkel te duiken als je je goed voelt.  Een goede fysieke en mentale gezondheid.  Maak voor je duik een realistisch duikplan, communiceer dit in de briefing en duik volgens dit plan.  Onderzoek welke de gevaren zijn van deze duik en maak hierover afspraken. Duik niet op de grens.  Ken ook de gevaarlijke dieren en daag ze niet uit.

124 Sportduiken onze passie Veilig duiken  Wat indien er zich iets voordoet?:  Panikeer niet en denk na.  Zorg dat de hulpverlening goed georganiseerd is: werk een veiligheidsplan uit.  Communicatie: iedereen weet wat hem te doen staat via het veiligheidsplan  Ken de noodprocedures kent en kunt ze toepassen.  Ken de reddingstechnieken  CPR kennen + zuurstof kunnen toedienen.

125 Sportduiken onze passie Praktisch duiken Actie onder water

126 Sportduiken onze passie Actie onder water Incident Luchtpann e? Duik verder Assistentie Lucht geven ja Redding ja Duiker bewustelo os? neen Duiker gespanne n? neen Oorzaak niet te verhelpen? neen Verhelp het probleem neen

127 Sportduiken onze passie Actie onder water  Analyseer de toestand  Maak een juiste inschatting van het probleem  Stel de betrokkenen gerust  Duidelijke communicatie Inleiding & inschatting van het ‘probleem’ 1

128 Sportduiken onze passie Actie onder water  Assistentie is de begeleiding van een duiker  De opstijging wordt op een veilige mannier geassisteerd.  De redder coördineert.  De redder heeft het slachtoffer stevig vast.  Dit heeft niets weg van een redding. Assistentie 2

129 Sportduiken onze passie Actie onder water  Een snelle reactie is een absolute vereiste bij een luchtpanne.  Voorkom luchtpanne door:  Een goede duikplanning te maken  Pas je duikfles aan het type duik aan  Ken je GOV  Goede materiaalcontrole Luchtpanne 3

130 Sportduiken onze passie Actie onder water De NELOS greep  Is een reddingsgreep om een slachtoffer op te halen en tot aan de oppervlakte te brengen. Redding 4 Kenmerkend aan de NELOS-greep: niet aan het materiaal maar aan één arm.

131 Sportduiken onze passie Actie onder water Het inhaken Armklem op de rug Armsteun op de borst Redding 4 Om recht omhoog te kunnen palmen moet het gewicht van het slachtoffer zich net boven de vinnen van de redder bevinden Om het slachtoffer beter te positioneren kan je de armsteungreep toepassen; de elleboog van het slachtoffer steunt op de borstkas van de redder

132 Sportduiken onze passie Actie onder water Redding 4 Bij gewoon inhaken hangen de benen van het slachtoffer in de weg om goed te kunnen palmen

133 Sportduiken onze passie Actie onder water Gebruik van de trimvesten Redding 4 Nader je de oppervlakte dan moet het vest van het slachtoffer meer en meer ontlucht worden. Ook het vest van de redder moet meer en meer ontlucht worden.

134 Sportduiken onze passie Actie onder water  Door middel van bepaalde zoekpatronen  Voorbeelden:  Vele duikers aan één lang touw en een rechte lijn onder water zwemmen.  Eén duiker zwemt aan een touw cirkelpatronen rond een referentiepunt  Belangrijke hulpmiddelen zijn:  Touwen om een constante afstand rond het referentiepunt aan te houden.  Kompas om te weten of men een volledige ronde afgelegd heeft.  Seintouw naar de oppervlakteveiligheid.  Afspraken I.v.m. de seincode. Zoekactie 5

135 Sportduiken onze passie Praktisch duiken Redding aan de oppervlakte

136 Sportduiken onze passie Redding aan de oppervlakte Geef vlotbaarheid aan het slachtoffer zodat je probleemloos boven blijft. 1 Geef noodsignalen zodat ook de oppervlakteveiligheid de voorbereidingen kan treffen. 2 Maak de luchtwegen vrij zodat het slachtoffer optimaal kan ademen. 3

137 Sportduiken onze passie Redding aan de oppervlakte  Gebruik van de trimvesten  Gooi lood af indien noodzakelijk Vlotbaarheid 1

138 Sportduiken onze passie Redding aan de oppervlakte  Zo snel mogelijk  Drie cruciale handelingen: 1.Spannend pak aan de hals openen. 2.Duikbril ofwel afzetten ofwel omhoog zetten zodat de neus vrijkomt. 3.Ontspanner uit de mond zodat het slachtoffer vrij kan ademen. Luchtwegen vrijmaken 2

139 Sportduiken onze passie Redding aan de oppervlakte Noodsignalen aan de oppervlakte 3

140 Sportduiken onze passie Redding aan de oppervlakte Slepen van het slachtoffer op de rug Sleeptechnieken 4 Met gestrekte armen is er minder weerstand en gaat het slapen veel vlotter

141 Sportduiken onze passie Redding aan de oppervlakte Slepen liggend op de buik van het slachtoffer Sleeptechnieken 4

142 Sportduiken onze passie Redding aan de oppervlakte  Met de rautechgreep kan het slachtoffer uit het water gesleept worden Een slachtoffer aan de kant brengen 5

143 Sportduiken onze passie Redding aan de oppervlakte Een slachtoffer aan boord brengen 6 Met twee redders kan een slachtoffer aan boord getrokken worden bij lage boten. Ook horizontaal een slachtoffer uit het water halen is mogelijk met drie redders. Dit is o.a. belangrijk bij onderkoelde slachtoffers

144 Sportduiken onze passie Redding aan de oppervlakte  Met een dik touw kan een slachtoffer eenvoudig aan boord getrokken worden. Een slachtoffer aan boord brengen 6

145 Sportduiken onze passie Praktisch duiken Het veiligheidsplan

146 Sportduiken onze passie Het veiligheidsplan  Het veiligheidsplan bestaat uit vijf blokken: 1.Gegevens van de duikplaats 2.Noodnummers 3.De deelnemerslijst 4.De 10 reddende acties 5.Nazorg / Ongevalaangifte

147 Sportduiken onze passie Het veiligheidsplan  Naam van de duikplaats  Adres van de duikplaats  GPS-positie van de duikplaats Gegevens van de duikplaats 1

148 Sportduiken onze passie Het veiligheidsplan  Alarmnummer (112, kanaal 16,…)  Decompressiecentrum  Reanimatiecentra  Artsen van de medische commissie  Dichtstbijzijnde arts en ziekenhuis voor kleine ongevallen en plan Noodnummers 2

149 Sportduiken onze passie Het veiligheidsplan  De deelnemerslijst met:  De samenstelling van de duikploegen  Vertrekuur van elke duikploeg  Afmelding (uur) van elke duikploeg  Extra vermeldingen (nitroxmengsel, proeven, lange duikduur,….) Deelnemerslijst 3

150 Sportduiken onze passie Het veiligheidsplan 1.Redding onder water – taak van de duikploeg. 2.1e handelingen aan de oppervlakte – taak van de duikploeg. 3.Slepen naar de kant/boot – taak van de duikploeg, assistentie door… 4.Aan de kant/op de boot brengen – taak van de duikploeg, assistentie door … 5.Diagnose stellen, taak van … 6.Hulpdiensten verwittigen – taak van … 7.Plaats beveiligen, nieuwsgierigen op afstand houden – taak van … 8.CPR uitvoeren en eerste zorgen – taak van … 9.Zuurstof toedienen – taak van … 10.Hulpdiensten opwachten – taak van … De 10 reddende acties 4

151 Sportduiken onze passie Het veiligheidsplan  Ongevalaangifte invullen.  Neem contact op met ‘Mental Coaching’ voor de slachtoffers betrokken familie en clubleden. Nazorg / Ongevalsaangifte 5

152 Sportduiken onze passie Het veiligheidsplan  Afspraken met de duikploegen:  Belangrijkste taken van de duikploeg: slachtoffers bovenbrengen en slepen, op kant/boot brengen. Duiken binnen de grenzen van het veilig duiken.  Materiaal aangepast aan de duik? Flesvolume, OSB, computer, back-up, buddy lijn, vuurpijlen …  Afgesproken maximale duikduur.  Aan- en afmelden bij oppervlakteveiligheid.  Verliesprocedure bij decompressieduiken.  Reservefles met ontspanner gereed voor decompressieduikers.  Stand-by ploeg voor hulp bij slepen.  Signalering voor proeven, geen noodsignalen, slachtoffer steeds OK-teken bij slepen.

153 Sportduiken onze passie Het veiligheidsplan  Afspraken met de oppervlakteveiligheid:  Noteren van vertrekuren op de lijst.  De locatie van de duikplaats voor hulpdiensten.  Waar is de telefoon?  Lijst met telefoonnummers.  Wie wacht de hulpdiensten op om ze tot bij de juiste plaats te begeleiden?  Hoe komt het slachtoffer tot bij de kant?  Oppervlakteveiligheid voor decompressieduiken.  Stand-by duikploeg als hulp bij het slepen en de kant/boot brengen.  Werking van het zuurstofapparaat.  Kennis van CPR.  NELOS ongevallenformulier

154 Sportduiken onze passie Het veiligheidsplan  Check je eigen plan!:  Zijn er extra uitrustingsstukken nodig? OSB, vuurpijlen, veiligheidslijn, buddyline, …  Hoe geraakt het slachtoffer tot bij de kant/boot?  Is het zuurstofapparaat bruikbaar?  Wie dient de eerste zorgen toe (zuurstof, CPR, … )?  Zelf vervoeren of hulpdiensten verwittigen?  Wie verwittigd de hulpdiensten?  Wat is de juiste locatie van de duikplaats?  Wie gaat mee met het slachtoffer?  Wie vult de ongevalaangifte in?

155 Sportduiken onze passie Einde Praktisch duiken


Download ppt "Sportduiken onze passie Sportduiken Onze passie Subcommissie Edit Departement didactiek."

Verwante presentaties


Ads door Google