De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IVLOS Universiteit Utrecht E-learning: learning apart (or) together? Bijeenkomst NVvO E-learning werkgroep, 11 september 2002.

Verwante presentaties


Presentatie over: "IVLOS Universiteit Utrecht E-learning: learning apart (or) together? Bijeenkomst NVvO E-learning werkgroep, 11 september 2002."— Transcript van de presentatie:

1 IVLOS Universiteit Utrecht E-learning: learning apart (or) together? Bijeenkomst NVvO E-learning werkgroep, 11 september 2002

2 IVLOS Universiteit Utrecht Agenda  Even voorstellen …..  Centrale stelling m.b.t. samenwerkend vs individueel leren  CSCL?  Effectiviteit CSCL en e-learning  Discussie: CSCL binnen bedrijfsopleidingen

3 IVLOS Universiteit Utrecht Expertisecentrum ICT in het onderwijs  Onderdeel Interfacultair Instituut voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Studievaardigheden (IVLOS)  Informatie- en communicatietechnologie zo in het onderwijs in te zetten, dat daarmee nieuwe manieren van leren worden gerealiseerd http://www.ivlos.uu.nl/onderzoek/expertisecentrum/4295main.html

4 IVLOS Universiteit Utrecht Expertisecentrum ICT in het onderwijs: o nderzoek  Promotieonderzoek (o.a. ontwerp van een CSCL-omgeving in de lerarenopleiding èn leer- en werkgemeenschappen van onderzoekers/docenten ondersteund met ICT)  Projecten (o.a. Ulearn, ILAB, ITCOLE. EXCELO, Onderwijsoriëntaties e ELO’s)  Binnen adviestrajecten (elektronische portfolio, evaluatie gebruik ELO) • Veel samenwerken leren • Veel binnen hoger onderwijs

5 IVLOS Universiteit Utrecht Centrale stelling  Deelnemers kunnen effectiever leren via e- learning als meer gebruik wordt gemaakt van elektronisch samenwerkend leren, omdat  In het algemeen binnen leersituaties (dus ook e- learning) samenwerkend leren effectiever is dan individueel leren.  Binnen e-learning individueel leren dominant is.

6 IVLOS Universiteit Utrecht 8/7/2002

7 IVLOS Universiteit Utrecht

8 IVLOS Universiteit Utrecht

9 IVLOS Universiteit Utrecht Eens/Oneens  Deelnemers kunnen effectiever leren via e-learning als meer gebruik wordt gemaakt van elektronisch samenwerkend leren

10 IVLOS Universiteit Utrecht Visie op (e-)leren Individueel Groep InstructieConstructie Bijvoorbeeld CSCL Dominant perspectief: Kennis wordt geconstrueerd d.m.v. sociale interactie (Vygotsky, Scardamalia & Bereiter, Simons)

11 IVLOS Universiteit Utrecht Computer Supported Collaborated Learning (CSCL)  CSCL is focused on how collaborative learning supported by technology can enhance peer interaction and work in groups, and how collaboration and technology facilitate sharing and distributing of knowledge and expertise among community members.

12 IVLOS Universiteit Utrecht Vormen CSCL Weinig ICT Veel ICT Weinig F2F Veel F2F Buiten eigen groep Binnen eigen groep

13 IVLOS Universiteit Utrecht Model voor samenwerkend leren in een ELO Progressive Inquiry Model, naar Hakkarainen e.a. Discussiëren (helpt gedachten verwoorden) Debatteren Onderhandelen Brainstormen Schrijven bevordert het opnieuw structureren en vormen van gedachten (“deep learning”) Studenten komen “aan het woord” die normaliter niet aan bod komen Inbreng studenten groter inbreng docenten Veel mogelijkheden om kwalitatief goede feedback te geven (bezinning op interventies)

14 IVLOS Universiteit Utrecht Belangrijke elementen Communicatie Samenwerking Interactie Participatie Lock, J. (2002), “Laying the Groundwork for the Development of Learning Communities Within Online Courses”, http://www.ucalgary.ca/~lrussell/lock.html Kennis wordt geconstrueerd d.m.v. sociale interactie Werken in multidisciplnaire teams! (Veldhuis- Diermanse, 2002) Regelmatig, open Tussen studenten en de docent, onderling, tussen groepen Verschillende rollen innemen Mogelijkheid om eigen invulling aan participatie te geven

15 IVLOS Universiteit Utrecht Aandachtspunten  Studenten houden niet van CSCL als dit betekent dat zij elkaar nooit zien èn niet synchroon met elkaar kunnen communiceren.  Structuur en coördinatie zijn nodig (agenda, peilingen, stemmen).  Persoonlijk aanspreken van mensen die niet actief meedoen. Benbunan-Fich, R. en Hiltz, S.R. (1999), “Educational Applications of CMCS: Solving Case Studies through Asynchronous Learning Networks ”, http://www.ascusc.org/jcmc/vol4/issue3/benbunan-fich.html

16 IVLOS Universiteit Utrecht Aandachtspunten  Grootschalig onderzoek naar effectiviteit CSCL ontbreekt  CSCL bij eenvoudige vaardigheden is niet efficiënt  Docenten/studenten hebben bepaald “mentaal model” van leren (studenten hebben bijv. behoefte aan heldere structuur en duidelijke instructies) This requires both teachers and students to believe in and trust a learning style that involves active, self-regulated, constructive and contextualised learning by groups of students more or less independently. (Simons, 2000: http://www.pjb.co.uk/npl/bp31.htm

17 IVLOS Universiteit Utrecht Aandachtspunten  Je hebt goede en minder goede CSCL  Complexe taak die discussie uitlokt en onderhandelen over kennis noodzakelijk maakt  Voorgestructureerde taak  Eerst individueel brainstormen, dan discussie  Zorgvuldige implementatie is nodig!  ICT en ELO: geen probleem  Voldoende tijd om te wennen aan het programma  Voldoende tijd om aan taak te werken  Wanneer wel, wanneer niet? O.a. Veldhuis-Diermanse, A. (2002), “CSCLearning?”, Veenendaal: proefschrift

18 IVLOS Universiteit Utrecht CSCL is effectief… …als studenten gemeenschappelijke doelen/interesses hebben (“common ground”) èn individueel “afgerekend” worden (Simons, 2000: http://www.pjb.co.uk/npl/bp31.htm)

19 IVLOS Universiteit Utrecht CSCL is effectief  Virtual teams can produce good output and that in the eyes of many of the respondent students, virtual teams can operate as successfully as face to face teams.  A new and economical way for effective student teams to be created from members with different national and cultural backgrounds who are separated by large distances. The use of such mixes of people in team interactions can provide essential experience of foreign cultures and thought processes. Scott, D. e.a. (1997), Internet Based Collaborative Learning: An Empirical Evaluation: http://ausweb.scu.edu.au/proceedings/donscott/index.html

20 IVLOS Universiteit Utrecht Enkele opmerkingen over effectiviteit e-learning  “…while distance education may not be superior to or better than traditional face-to-face education, it is not worse than traditional education. It can be an acceptable alternative because it is just as good as traditional education." http://www.westga.edu/~distance/ojdla/winter44/tucker44.html  Online studenten scoren beter dan “manual” studenten. http://www.ascusc.org/jcmc/vol4/issue3/benbunan-fich.html  Wel of geen verschil: site met conclusies ten gunste van wel of niet e-learning: http://e-learning.surf.nl/e- learning/websites/314 Meer (grootschalig) onderzoek is nodig (initiatief Elliot Masie)

21 IVLOS Universiteit Utrecht Effectiviteit – Kosten vormen (e-)leren Laag Hoog Laag Hoog Kosten Mate effectiviteit ?

22 IVLOS Universiteit Utrecht Nogmaals: Centrale stelling  Deelnemers kunnen effectiever leren via e- learning als meer gebruik wordt gemaakt van elektronisch samenwerkend leren, omdat  In het algemeen binnen leersituaties (dus ook e- learning) samenwerkend leren effectiever is dan individueel leren.  Binnen e-learning individueel leren dominant is. Waarschijnlijk wel maar meer onderzoek is nodig

23 IVLOS Universiteit Utrecht CSCL binnen bedrijfsopleidingen  Vraag: in welke situaties is CSCL toepasbaar in bedrijfsopleidingen?

24 IVLOS Universiteit Utrecht Dank voor uw aandacht  Hand out: http://www.nvvo.nl/werkgroe pen/demo/multimedia  en via www.wilfredrubens.com  Vragen: w.rubens@ivlos.uu.nl of wilfred@wilfredrubens.com


Download ppt "IVLOS Universiteit Utrecht E-learning: learning apart (or) together? Bijeenkomst NVvO E-learning werkgroep, 11 september 2002."

Verwante presentaties


Ads door Google