De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marjan van Giezen, ministerie VROM RIVM symposium CAFE, 24 maart 2005 Beleid maken in CAFE Spin in het web of complete chaos?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marjan van Giezen, ministerie VROM RIVM symposium CAFE, 24 maart 2005 Beleid maken in CAFE Spin in het web of complete chaos?"— Transcript van de presentatie:

1 Marjan van Giezen, ministerie VROM RIVM symposium CAFE, 24 maart 2005 Beleid maken in CAFE Spin in het web of complete chaos?

2 Marjan van Giezen, ministerie VROM RIVM symposium CAFE, 24 maart 2005 Plaats CAFE in EU- luchtkwaliteitsbeleid

3 Marjan van Giezen, ministerie VROM RIVM symposium CAFE, 24 maart 2005 Schets Thematische Strategie CAFE •Schets van de luchtkwaliteit in de EU in 2020 en op langere termijn: concentratie op fijn stof en ozon •onderbouwd met een impact assessment •Berekening van voor- en nadelen van actie/non-actie •tussendoelstellingen op weg naar einddoel: geen overschrijding critical loads/risico’s gezondheid •Bepaling van ambitieniveau per lidstaat o.b.v. CBA, om aan de geformuleerde tussendoelen te voldoen •Samenhang tussen luchtkwaliteit, emissieplafonds en klimaatbeleid •Een finale lijst van noodzakelijke maatregelen om de doelstellingen te bereiken

4 Marjan van Giezen, ministerie VROM RIVM symposium CAFE, 24 maart 2005 Mogelijke maatregelen CAFE/Air Quality •Stroomlijning en herziening van EU- luchtkwaliteitswetgeving: samenvoeging 1e/2e/3e Dochterrichtlijnen Luchtkwaliteit •Herziening van de NEC-richtlijn: op basis van ambities en doelstellingen CAFE •Aanscherping auto-emissie-eisen (Euro-normen) •Emissie-eisen kleine stookinstallaties: IPPC? •VOS-emissies tankstations: Stage II approach •Lucht-emissies van scheepvaart in Eur.regio •Integratie luchtbeleid met andere sectoren (landbouw: NH3 en verkeer: km-heffing, retrofit)

5 Marjan van Giezen, ministerie VROM RIVM symposium CAFE, 24 maart 2005 NL-inzet mbt CAFE •Nu geen grenswaarde PM 2,5 : te weinig draagvlak binnen EU,meer onderbouwing en monitoring nodig •Oplossing nodig voor (NL)punt van natuurlijke bijdragen PM (zeezout): niet meerekenen •NL daarom voorkeur voor streefwaarde PM 2,5. Emissieplafond PM 2,5 wel belangrijk punt komende tijd! •Nieuwe plafonds 2015/2020: alleen indien (grotendeels) realiseerbaar met tijdige en volwaardig EU-maatregelen •NL-uitvoering CAFE/NEC etc: koppeling van dossiers en geïntegreerde aanpak nodig (LKP, uitvoeringsnotities) •Wisselwerking UN/ECE steeds belangrijker: niet uit het oog verliezen!

6 Marjan van Giezen, ministerie VROM RIVM symposium CAFE, 24 maart 2005 Zwakt NL milieu-ambities af? •NL heeft met NEC-richtlijn scherpe plafonds + luchtkwaliteitsdoelstellingen geaccepteerd: realisatie hiervan blijft doelstelling •Echter: een land mag niet afgerekend worden op doelstellingen die onhaalbaar zijn of waarvoor het onvoldoende (EU-)instrumenten tot uitvoering heeft •Daarom dringt NL bij COM aan op uitstel- of derogatie- mogelijkheden: om realisatie van 1e DD Lucht zeker te stellen •NL benadrukt als enige land de relatie tussen gezondheid en reductiedoelstellingen •Andere EU-lidstaten hebben zelfde uitvoeringsproblemen: EU-maatregelen blijven uit of zijn vertraagd

7 Marjan van Giezen, ministerie VROM RIVM symposium CAFE, 24 maart 2005 Overview of MS reporting on ‘business as usual’ (BAU) projections under the NEC directive based on 2002 Uit: “progress towards targets for air pollutant emissions”, European Topic Centre on Air and Climate Change, april 2004 SO 2 (kt)NO x (kt)VOC(kt)NH 3 (kt) 2010 Ceilin g 2010 BaU projection 2010 Ceilin g 2010 BaU projectio n 2010 Ceilin g 2010 BaU projectio n 2010 Ceilin g 2010 BaU projectio n Belgium 99?176 ?139?74? France 375 4618109901050953780857 Germany 520513105111269951192550585 Nether- lands 5070260289185220128132 UK 585 1167 1200 297

8 Marjan van Giezen, ministerie VROM RIVM symposium CAFE, 24 maart 2005 Refentieraming 2005 (GE-scenario): Emissies in kiloton 20022010NECraming NO x 396288260272 SO 2 67 5080 NMVOS232176185175 NH 3 135125128147 PM 10 4544--47

9 Marjan van Giezen, ministerie VROM RIVM symposium CAFE, 24 maart 2005 Hoe gaan we verder met CAFE? •CAFE is Thematische Strategie van COM; geen Raads-besluitvormingstraject! •CAFE is wel startpunt voor aanpak COM review NEC: wel besluitvormingstraject! •NL neemt Thematische Strategie CAFE zeer serieus: stevige inbreng in Stuurgroep; agendering Milieuraad juni’05 •Over knelpunten NL: dialoog met COM •Uitkomsten CAFE worden meegenomen in NL- implementatiebeleid luchtkwaliteit •Communicatie hierover via open proces: naar TK, provincies, gemeenten en ngo’s

10 Marjan van Giezen, ministerie VROM RIVM symposium CAFE, 24 maart 2005 Implementatie luchtkwaliteit in Nederland •uitkomsten CAFE en Referentieraming meenemen in implementatietraject •Geïntegreerde aanpak noodzakelijk •Samenhangende uitvoeringstrajecten voorzien voor nota’s ‘Erop of Eronder’, ‘Verkeersemissies’ en ‘Luchtkwaliteitsplan’ •Concentreren op knelpunten fijn stof en NOx •aanvullend pakket van maatregelen nodig! •Wordt meegenomen in Begrotingen 2006 en Belastingsplan 2006


Download ppt "Marjan van Giezen, ministerie VROM RIVM symposium CAFE, 24 maart 2005 Beleid maken in CAFE Spin in het web of complete chaos?"

Verwante presentaties


Ads door Google