De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

V1, e-Business Blok 1 les 2, college en werkgroep Maandag 12 november 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "V1, e-Business Blok 1 les 2, college en werkgroep Maandag 12 november 2007."— Transcript van de presentatie:

1 V1, e-Business Blok 1 les 2, college en werkgroep Maandag 12 november 2007

2 Vandaag…  Kern vorige week  E-marketing opdracht  Highlights hoofdstuk 2 Chaffey t/m pag 45  Eventuele vragen hoofdstuk 2 Scheer  Pauze

3 Huiswerk  Bestuderen: hoofdstuk 1 van Chaffey  Bestuderen: hoofdstuk 2 van Scheer  E-marketing opdracht

4 Definitie E-business  E-business omvat die organisatorische processen waarbij het gehele ondernemingsproces, en dan met name het marketing, database-management, logistiek in/verkoop en Customer Relations Management (CRM) proces, met behulp van interactieve elektronische, online media plaatsvinden en waarbij interactie tussen mensen en machines (software, hardware, telecommunicatie) plaatsvindt. Het doel daarbij is het totstandkomen van een geordende en geplande uitwisseling van informatie, goederen en/of diensten tussen aanbieders en afnemers met het streven naar een gecontroleerde, transactionele relatie.

5 Waar gaat E-Business over? Enabled by Internet Technology: Electronic Commerce Relatie met de klant...

6 Waar gaat E-Business over? Enabled by Internet Technology: Electronic Commerce Relatie met de klant Relatie met de partners en leveranciers

7 Waar gaat E-Business over? Enabled by Internet Technology: Electronic Commerce Relatie met de klant Relatie met de partners en leveranciers De interne organisatie...

8 Waar gaat E-Business over? Enabled by Internet Technology: Electronic Commerce Op basis van Internettechnologie E-Business Relatie met de klant Relatie met de partners en leveranciers De interne organisatie...

9 Waar gaat E-Business over? Enabled by Internet Technology: Electronic Commerce Op basis van Internettechnologie E-Business Relatie met de klant Relatie met de partners en leveranciers De interne organisatie Hoe kan ik mijn klanten beter aan mij binden ? Hoe kan ik mijn klanten persoonlijk benaderen ? Welke (nieuwe) services kan ik mijn klanten aanbieden ? Hoe kan ik op een juiste manier interactie met mijn klanten bewerkstelligen ? Hoe kan ik de juiste klanten de juiste aandacht geven ? Hoe trek ik klanten aan ?... Hoe ga ik om met handelspartners ? Hoe kan ik efficiënter samenwerken met partners ? Hoe kan ik nieuwe mogelijkheden met nieuwe partners ontginnen ?... Hoe maak ik mijn organisatie meer klantgericht ? Hoe ontsluit ik mijn informatiesystemen aan de buitenwereld ? Hoe kan ik de interne processen beter op elkaar afstemmen ?...

10 Vier fases in E-business TacticalStrategic Increasing Application Cost Additional Features äIntranet Apps. äInteractivity äPersonalization äBasic Search äLinked Sites Features äMarketing Information äBrochures Additional Features äE-Commerce äEDI äERP Apps. äSelf-Service Apps. Additional Features äSC Optimization äCRM Apps. äIndustry Apps. äCustomer Integration Presence Interaction Transaction Transformation Increasing Business Value

11 Nipo (januari 2002): cijfers over “e-business readiness”:  77% van MKB heeft internetaansluiting.  25% van MKB heeft website.  10% van MKB verkoopt online producten of diensten.  Duidelijk verband met grootte van de vestiging.

12 Zeker weten... (Paper!)  Onderscheid kunnen maken tussen e- business en e-commerce  Welke diensten dmv aanwezigheid op het internet kunnen worden ontwikkeld en aangeboden  Redenen om ‘aan e-business te doen’

13 Oefening 1 (10 minuten, duo)  Zoek bij Google naar de 4 fasen in e- business en geef een korte omschrijving (sommige bedrijven hebben het over 5 of 6 fasen).  Geef aan op welke website je je informatie hebt gevonden.

14 Oefening 2  Ga naar de website van de EVD (economische voorlichtings dienst)  Beschrijf van de EVD onder e-business verstaat  Ga naar de onderstaande url: http://www.evd.nl/info/zoeken/ShowBouwsteen.asp?bstnu m=97812&location=&highlighthttp://www.evd.nl/info/zoeken/ShowBouwsteen.asp?bstnu m=97812&location=&highlight=

15 Ook essentieel  Onderscheid tussen Business2business en Business2consumer.  Er zijn echter nog andere vormen (volgt)  Rode draad door het boek: b2b en b2c bedrijf, zoals geïntroduceerd in hoofdstuk 1

16 Oefening 3  Doe deze oefening in tweetallen  Zoek 3 verschillende organisaties op het internet die in een b-t-b omgeving opereren en 3 in een b-t-c omgeving  Geef een korte omschrijving van de activiteiten  Je hebt 20 minuten de tijd om de oefening te maken, daarna zal een aantal duo’s verslag doen.

17 Richtlijnen B2B-bedrijf  Kostenbesparing (sales, promotie en service), evt doorberekenen in eindprijs  Procesbeheersing en meten: minder opslag, beter vooruitplannen. Bovendien: wat doet men, wat wil men?  Drempel om aan marktpenetratie en marktontwikkeling te doen ligt lager. Nu ook kleinere klanten interessant omdat de cost of sales lager liggen  Verbeterde communicatie met klanten en distributeurs (24/7, realtime)  Service: bezorgstatus, voorraadbeheersing, korte doorloopcyclus  Mogelijk concurrentievoordeel omdat anderen nog niet aan e-business doen.

18 Richtlijnen B2C-bedrijf  Kostenbesparingen  Postordering digitaliseren en daarmee internationalisering  Communicatie (vgl. b2b-bedrijf)  Procesbeheersing en meten  Concurrentie: volger, je zult wel moeten anders komt je bestaansrecht onder druk te staan.

19 Koffie…….

20 Highlights hoofdstuk 2 Chaffey Tot en met pagina 45, les 4 gaat over de rest van dit hoofdstuk

21 De omgeving waarin e-businessdiensten worden geleverd

22 Meer specifiek (1)  Klanten: voorzien we in de juiste behoefte? Hebben ze alles wat nodig is om onze diensten te kunnen kopen?  Concurrenten: lopen ze voor? Of hebben wij een concurrentievoordeel?  Tussenschakels: is de relatie exclusief of opereert de tussenschakel ook voor concurrenten? Hebben tussenschakels wel toegevoegde waarde?  Leveranciers: hoe kopen zij in en hoe loopt de wederverkoop? Hebben zij de nodige infrastructuur?

23 Meer specifiek (2)  Sociaal: wat vindt de gemeenschap van het bijhouden van persoonsgegevens? Privacy!  Wetgeving: beperkingen, belastingen  Economisch: beperkingen of mogelijkheden voor zakendoen, zowel nationaal als internationaal  Technologisch: wat is state of the art, wat zijn trends, moet ik dat in huis halen?

24 B of C?  Business to business  Business to consumer  Consumer to consumer grondstoffen- leverancier consumentfabrikantgroothandeldetailhandelconsument B2B B2C C2C

25 B2B en B2C interactie tussen een organisatie, leveranciers en klanten

26 Transactiesoorten tussen organisaties en afnemers

27 Verschillen tussen B2B en B2C?  Qua marktvolume  Qua # kopers  Qua besteed bedrag  Qua complexiteit van koopbeslissingen  Qua distributie  Qua koopgedrag  Qua productkenmerken  Andere verschillen?

28 Distributie; trend in e-busines: desintermediatie

29

30 Desintermediatie  Het verwijderen van tussenschakels, zoals distributeurs of tussenhandelaren die zich voorheen tussen het bedrijf en de klant bevonden

31 Distributie; nog zo’n trend: herintermediatie

32 Vraag:  Kijkend naar de muziekindustrie.. Welke tussenschakels hebben het nu moeilijk?  Welke ontwikkeling ligt hieraan ten grondslag? Maw: hoe vindt de distributie van muziek tegenwoordig plaats.  Beantwoord deze vraag ook voor de reisbranche.

33 Typische online tussenschakels  Portals, verticals, directories  Zoekmachines  Virtuele winkels  Financiële tussenschakels (facilitators)  Fora, communities  Prijsvergelijkers  E-marktplaatsen

34 Scheer  Vragen over hoofdstuk 2?

35 Huiswerk volgende week  Bestuderen Chaffey, hoofdstuk 4 en 5

36 Volgende week: CBS-opdracht  Team 1: pagina 125 t/m 136 (4.1 t/m 4.3)  Team 2: pagina 137 t/m 155 (4.4 t/m 4.6)  Team 3: pagina 155 t/m 164 en 197 t/m 207 Team 4: pagina 207 t/m 228 (par. 6.3 en 6.4) Alleen presentatie geven, geen document opstellen (hand-outs mag altijd natuurlijk)


Download ppt "V1, e-Business Blok 1 les 2, college en werkgroep Maandag 12 november 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google