De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Blok 1 les 2, college en werkgroep Maandag 12 november 2007

Verwante presentaties


Presentatie over: "Blok 1 les 2, college en werkgroep Maandag 12 november 2007"— Transcript van de presentatie:

1 Blok 1 les 2, college en werkgroep Maandag 12 november 2007
V1, e-Business Blok 1 les 2, college en werkgroep Maandag 12 november 2007

2 Vandaag… Kern vorige week E-marketing opdracht
Highlights hoofdstuk 2 Chaffey t/m pag 45 Eventuele vragen hoofdstuk 2 Scheer Pauze

3 Huiswerk Bestuderen: hoofdstuk 1 van Chaffey
Bestuderen: hoofdstuk 2 van Scheer E-marketing opdracht

4 Definitie E-business E-business omvat die organisatorische processen waarbij het gehele ondernemingsproces, en dan met name het marketing, database-management, logistiek in/verkoop en Customer Relations Management (CRM) proces, met behulp van interactieve elektronische, online media plaatsvinden en waarbij interactie tussen mensen en machines (software, hardware, telecommunicatie) plaatsvindt. Het doel daarbij is het totstandkomen van een geordende en geplande uitwisseling van informatie, goederen en/of diensten tussen aanbieders en afnemers met het streven naar een gecontroleerde, transactionele relatie.

5 Waar gaat E-Business over?
Relatie met de klant Enabled by Internet Technology: Electronic Commerce ...

6 Waar gaat E-Business over?
Relatie met de klant Enabled by Internet Technology: Electronic Commerce Relatie met de partners en leveranciers

7 Waar gaat E-Business over?
Relatie met de klant ... Enabled by Internet Technology: Electronic Commerce De interne organisatie Relatie met de partners en leveranciers

8 Waar gaat E-Business over?
Relatie met de klant Op basis van Internettechnologie E-Business ... Enabled by Internet Technology: Electronic Commerce De interne organisatie Relatie met de partners en leveranciers

9 Waar gaat E-Business over?
Welke (nieuwe) services kan ik mijn klanten aanbieden ? Hoe kan ik op een juiste manier interactie met mijn klanten bewerkstelligen ? Hoe kan ik mijn klanten persoonlijk benaderen ? Hoe kan ik de juiste klanten de juiste aandacht geven ? Hoe trek ik klanten aan ? Relatie met de klant Hoe kan ik mijn klanten beter aan mij binden ? Op basis van Internettechnologie E-Business ... Hoe maak ik mijn organisatie meer klantgericht ? Enabled by Internet Technology: Electronic Commerce De interne organisatie Relatie met de partners en leveranciers ... ... Hoe ontsluit ik mijn informatiesystemen aan de buitenwereld ? Hoe ga ik om met handelspartners ? Hoe kan ik nieuwe mogelijkheden met nieuwe partners ontginnen ? Hoe kan ik efficiënter samenwerken met partners ? Hoe kan ik de interne processen beter op elkaar afstemmen ?

10 Vier fases in E-business
Tactical Strategic Additional Features Intranet Apps. Interactivity Personalization Basic Search Linked Sites Marketing Information Brochures E-Commerce EDI ERP Apps. Self-Service Apps. SC Optimization CRM Apps. Industry Apps. Customer Integration Presence Interaction Transaction Transformation Increasing Business Value Globaal kunnen we in de ontwikkeling van E-business in bedrijven 4 fases onderscheiden. Ten eerste het aanwezig zijn op het internet door informatie van het bedrijf beschikbaar te stellen. Deze informatie is statisch, verandert vrijwel niet. Tweede fase is de interactiefase waarbij informatie dynamisch is. Hierbij kan bijvoorbeeld dynamisch informatie uit databases beschikbaar worden gesteld. De volgende fase is de transactiefase waarbij bedrijven/consumenten bestellingen en betalingen kunnen doen via het internet. De web applicatie is bijvoorbeeld gekoppeld aan een ERP systeem van een bedrijf (BAAN, Oracle, SAP etc) of maakt onderdeel uit van een Extranet of marktplaats. De laatste fase is de transformatie fase. Hierbij verdwijnen grenzen in en tussen bedrijven onderling, consumenten en afdelingen. According to Gartner: The cost, sophistication and business value of enterprise Web sites have increased dramatically across most industries (particularly consumer-oriented sites) in the past three years. In the next three years, an even greater growth in value and cost is anticipated. The primary vehicle for this increase is the integration of Web applications and enterprise operations applications, including manufacturing, inventory management and transportation, as well as sales, marketing and customer service. In addition to integrating the data (that is, enabling the data to flow among the applications by standardizing content and semantics), the business value of the Web will also be increased by its use as a common front end to virtually all networked applications — rivaling Microsoft Windows (and working with it) as the interface of choice. Enterprises will be further driven by Web-based access to improve, or transform, their business processes, procedures, policies and organizations in order to enable more real-time access to (and updating of) critical enterprise information by trading partners that have the authority to do so. Increasing Application Cost

11 Nipo (januari 2002): cijfers over “e-business readiness”:
77% van MKB heeft internetaansluiting. 25% van MKB heeft website. 10% van MKB verkoopt online producten of diensten. Duidelijk verband met grootte van de vestiging. Nipo-monitor heeft huishoudens, bedrijven en ISP’s ondervraagd. Deze cijfers slaan op bedrijfsvestigingen. “koppeling” kan bij Nipo betekenen koppeling met eigen back-office-systeem koppeling met externe partners Grafiek: hoe groter de vestiging – in aantal medewerkers –, hoe geavanceerder zijn e-business-situatie.

12 Zeker weten... (Paper!) Onderscheid kunnen maken tussen e-business en e-commerce Welke diensten dmv aanwezigheid op het internet kunnen worden ontwikkeld en aangeboden Redenen om ‘aan e-business te doen’

13 Oefening 1 (10 minuten, duo)
Zoek bij Google naar de 4 fasen in e-business en geef een korte omschrijving (sommige bedrijven hebben het over 5 of 6 fasen). Geef aan op welke website je je informatie hebt gevonden.

14 Oefening 2 Ga naar de website van de EVD (economische voorlichtings dienst) Beschrijf van de EVD onder e-business verstaat Ga naar de onderstaande url:

15 Ook essentieel Onderscheid tussen Business2business en Business2consumer. Er zijn echter nog andere vormen (volgt) Rode draad door het boek: b2b en b2c bedrijf, zoals geïntroduceerd in hoofdstuk 1

16 Oefening 3 Doe deze oefening in tweetallen
Zoek 3 verschillende organisaties op het internet die in een b-t-b omgeving opereren en 3 in een b-t-c omgeving Geef een korte omschrijving van de activiteiten Je hebt 20 minuten de tijd om de oefening te maken, daarna zal een aantal duo’s verslag doen.

17 Richtlijnen B2B-bedrijf
Kostenbesparing (sales, promotie en service), evt doorberekenen in eindprijs Procesbeheersing en meten: minder opslag, beter vooruitplannen. Bovendien: wat doet men, wat wil men? Drempel om aan marktpenetratie en marktontwikkeling te doen ligt lager. Nu ook kleinere klanten interessant omdat de cost of sales lager liggen Verbeterde communicatie met klanten en distributeurs (24/7, realtime) Service: bezorgstatus, voorraadbeheersing, korte doorloopcyclus Mogelijk concurrentievoordeel omdat anderen nog niet aan e-business doen.

18 Richtlijnen B2C-bedrijf
Kostenbesparingen Postordering digitaliseren en daarmee internationalisering Communicatie (vgl. b2b-bedrijf) Procesbeheersing en meten Concurrentie: volger, je zult wel moeten anders komt je bestaansrecht onder druk te staan.

19 Koffie…….

20 Highlights hoofdstuk 2 Chaffey
Tot en met pagina 45, les 4 gaat over de rest van dit hoofdstuk

21 De omgeving waarin e-businessdiensten worden geleverd

22 Meer specifiek (1) Klanten: voorzien we in de juiste behoefte? Hebben ze alles wat nodig is om onze diensten te kunnen kopen? Concurrenten: lopen ze voor? Of hebben wij een concurrentievoordeel? Tussenschakels: is de relatie exclusief of opereert de tussenschakel ook voor concurrenten? Hebben tussenschakels wel toegevoegde waarde? Leveranciers: hoe kopen zij in en hoe loopt de wederverkoop? Hebben zij de nodige infrastructuur?

23 Meer specifiek (2) Sociaal: wat vindt de gemeenschap van het bijhouden van persoonsgegevens? Privacy! Wetgeving: beperkingen, belastingen Economisch: beperkingen of mogelijkheden voor zakendoen, zowel nationaal als internationaal Technologisch: wat is state of the art, wat zijn trends, moet ik dat in huis halen?

24 B of C? Business to business Business to consumer Consumer to consumer
B2C B2B C2C grondstoffen- leverancier fabrikant groothandel detailhandel consument consument

25 B2B en B2C interactie tussen een organisatie, leveranciers en klanten

26 Transactiesoorten tussen organisaties en afnemers

27 Verschillen tussen B2B en B2C?
Qua marktvolume Qua # kopers Qua besteed bedrag Qua complexiteit van koopbeslissingen Qua distributie Qua koopgedrag Qua productkenmerken Andere verschillen?

28 Distributie; trend in e-busines: desintermediatie

29

30 Desintermediatie Het verwijderen van tussenschakels, zoals distributeurs of tussenhandelaren die zich voorheen tussen het bedrijf en de klant bevonden

31 Distributie; nog zo’n trend: herintermediatie

32 Vraag: Kijkend naar de muziekindustrie.. Welke tussenschakels hebben het nu moeilijk? Welke ontwikkeling ligt hieraan ten grondslag? Maw: hoe vindt de distributie van muziek tegenwoordig plaats. Beantwoord deze vraag ook voor de reisbranche.

33 Typische online tussenschakels
Portals, verticals, directories Zoekmachines Virtuele winkels Financiële tussenschakels (facilitators) Fora, communities Prijsvergelijkers E-marktplaatsen

34 Scheer Vragen over hoofdstuk 2?

35 Huiswerk volgende week
Bestuderen Chaffey, hoofdstuk 4 en 5

36 Volgende week: CBS-opdracht
Team 1: pagina 125 t/m 136 (4.1 t/m 4.3) Team 2: pagina 137 t/m 155 (4.4 t/m 4.6) Team 3: pagina 155 t/m 164 en 197 t/m 207 Team 4: pagina 207 t/m 228 (par. 6.3 en 6.4) Alleen presentatie geven, geen document opstellen (hand-outs mag altijd natuurlijk)


Download ppt "Blok 1 les 2, college en werkgroep Maandag 12 november 2007"

Verwante presentaties


Ads door Google