De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

V1, e-Business en e-marketing

Verwante presentaties


Presentatie over: "V1, e-Business en e-marketing"— Transcript van de presentatie:

1 V1, e-Business en e-marketing
Blok 1 les 1, college en werkgroep Maandag 5 november 2007

2 Even voorstellen Marijke van Liempt-Prins
10 jaar internet ervaring (Planet Internet, Veronica Internet, Wegener, The People’s Valley) 5e jaar in onderwijs (nu nog maar 1 dag) Andere dagen www-i-scout.nl

3 Agenda Manual blok 1; highlights en vragen Organisatorisch
Highlights hoofdstuk 1 Chaffey E-business en e-commerce E-marketing opdracht

4 Manual: de cijfers Periode: van 5 november 2007 tot en met Aantal lesweken 21 januari. Vakantie 2 weken 3 ECTS 84 SBU Jouw inspanning: 3 contacturen per week en gemiddeld 7 uren zelfstudie/opdrachten

5 Manual: leerdoelen Na afloop van blok 1 is de student in staat om:
E-marketing instrumenten te beschrijven De betekenis en de reikwijdte van e-business en e-commerce en de verschillende elementen hiervan te definiëren De zakelijke uitdaging van de introductie van e-business en e-commerce in een organisatie te beschrijven De belangrijkste bedrijfsmodellen voor digitaal zakendoen vast te stellen De diverse inkomstenmodellen en transactiemechanismen van een e-commerce website te beschrijven. De verschillende elementen van de digitale omgeving met invloed op de e-business en e-marketingstrategie van een organisatie te identificeren Met de juiste hulpmiddelen e-businessstrategieën te formuleren en te selecteren

6 Lesprogramma Uitdelen!!!

7 Manual: toetsing en criteria (1)
Een ‘Paper’: bevat een beschrijving van de organisatie en website, een analyse van de digitale omgeving, een analyse van het bedrijfsmodel en/of inkomstenmodel, een analyse van de (e-business) strategie, een analyse van ‘de achterkant’ en een advies voor de toekomst (ten minste drie uitgewerkte aanbevelingen). Criteria ten aanzien van vorm en inhoud (zie manual). Profielen van organisaties en vragen worden uitgereikt in les 3 Je hebt dan een dikke maand om aan het ‘Paper’ te werken, inleveren uiterlijk 22 oktober 2007. Beoordeling en individuele feedback op maandag 29 oktober 2007.

8 Manual: toetsing en criteria (2)
Het ‘Paper’ bevat een voorblad, inhoudsopgave, 6 a 7 paragrafen, paginanummering en zonodig bijlagen. Het ‘Paper’ bevat ten minste 9 pagina’s A4 en maximaal 30 pagina’s A4. Het ‘Paper’ is in correct Nederlands geschreven (maximaal twee taal- en vijf typefouten). Het ‘Paper’ bevat een beschrijving van de organisatie en website, een analyse van de digitale omgeving, een analyse van het bedrijfsmodel en/of inkomstenmodel, een analyse van de (e-business) strategie, een analyse van ‘de achterkant’ en een advies voor de toekomst. Dit laatste bevat ten minste drie uitgewerkte aanbevelingen. De uiteenzetting getuigt van het vermogen te kunnen terugzien op het behandelde en het vooruit kunnen kijken naar nog onontgonnen terreinen binnen het E-business domein. De open vragen zijn correct behandeld en getuigen van inzicht. De student heeft alle tussentijdse opdrachten gemaakt. Voldaan aan alle criteria levert een voldoende op.Wanneer minimaal is voldaan aan bovenstaande criteria wordt eveneens op de volgende punten beoordeeld: Signatuur: de mate waarin het paper getuigt van een eigen, oorspronkelijke aanpak Diepgang: de mate waarin het paper inhoudelijk verder gaat dan minimaal vereist is bijvoorbeeld met behulp van onderzoek, bronstudie etc. Stijl en vorm: de mate waarin de student zich heeft weten te verplaatsen in de lezer ten einde hem op verhalende en daarmee extra aantrekkelijke wijze te informeren. Aanwezigheid van deze punten kan de beoordeling van een voldoende verhogen naar een RV-ruim voldoende G-goed of U-uitmuntend.

9 Verplichte literatuur
Dave Chaffey, E-business en E-commerce, een managementperspectief (tweede editie) Pearson Education, ISBN Eelco Scheer, Marketing met interactieve media Pearson Education, ISBN

10 Literatuur Chaffey en Scheer worden tegelijkertijd gehanteerd
Beide boeken altijd meenemen naar de 3 lesuren op maandag. Ik ben niet de enige die deze lessen voorbereid, dat snap je zeker wel… Als in het lesplan staat dat in een les hoofdstuk 4 van Chaffey en 3 van Scheer centraal staan (laatste kolom), heb je dit voorafgaand bestudeerd Op het moment dat ik merk dat dat niet of nauwelijks gedaan wordt gaan we eerst een uurtje lezen.

11 Organisatorisch Een christelijke tijd: dat betekent dat we op tijd beginnen, het kan zomaar zijn dat de deur dicht zit. Laptops mee, telefoons uit Gegeven doorlopende lesuren is het onderscheid tussen college en werkgroep minder relevant. Halverwege pauze van 10 minuten Presentielijsten voor mijn eigen beeld van eenieders inzet Wat we nodig hebben: een “klasse-oudste” per unit (1 voor BO1, 1 voor BO2) die als bruggehoofden functioneren tussen de gehele klas en mij. Vrijwilligers? Marijke in principe alleen op maandag aanwezig. Wel bereikbaar per .

12 Waarom deze stroming? Vijf minuten in tweetallen
Vraag aan de ander waarom hij voor deze stroming heeft gekozen EN VRAAG DOOR! Probeer een relatie te leggen met gerelateerde activiteiten (bedrijf, eerdere opleidingen etc) Na vijf minuten wisselen Weer vijf minuten later moet je dit OVER je gesprekspartner kernachtig kunnen formuleren 1 belangrijke voorwaarde: je mag andere stromingen NIET in je verhaal betrekken

13 Stroming Business & Organisatie
Totaalplaatje: Zakelijke en bedrijfsmatige aspecten van interactieve media (dus ook geld, mensen, plannen, strategie, operationeel, productontwikkeling etc) Rol van interactieve media in de bedrijfsvoering en in het klantcontact Elk vak past daar op de een of andere wijze in

14 Stroming Business & Organisatie
Dit jaar nadruk op e-business, e-marketing, projectmanagement, innovatie en ondernemen Volgend jaar nadruk op financieel management, CRM, strategische marketing en communicatieve vaardigheden.

15 Strategie Innoveren! Veranderen! Managen! Organiseren! Vermarkten! Ondernemen! Pionieren! Tactiek Operationeel

16 Innoveren! Veranderen! Managen! Organiseren! Vermarkten! Ondernemen!
Projectmanagement Innoveren! Veranderen! Managen! Organiseren! Vermarkten! Ondernemen! Pionieren! Marketing Procesmanagement

17 Pauze Take 10

18 Kunnen we dan eindelijk echt inhoudelijk worden?
Welnu… Kunnen we dan eindelijk echt inhoudelijk worden?

19 Wie heeft er wel eens iets via het internet aangeschaft?
Zelfde duo’s als net Interview elkaar op basis van deze vraagstelling Wat? Wanneer voor het laatst? Waarom? Waarom niet? Problemen ondervonden?

20 e-Business en e-Commerce
Wat is e-Business? Wat is e-Commerce? Tweetallen Ontwikkel gezamenlijk een mogelijke definitie van het begrip e-Business

21 Highlights Chaffey,hoofdstuk 1

22 Definitie E-commerce (1)
Electronic commerce refers to any activity which involves enterprises interacting and doing business with customers, with each other or with administrations by electronic means. It includes electronic ordering of goods and services which are delivered using traditional channels, on-line ordering, payment and delivery of intangible goods and services such as software, electronic magazines, entertainment services and information services, electronic fund transfers, electronic share trading, electronic bills of lading, commercial auctions, direct consumer marketing and after-sales service. Europese Unie, 1997

23 Definitie E-commerce (1)
Electronic commerce refers to any activity which involves enterprises interacting and doing business with customers, with each other or with administrations by electronic means. It includes electronic ordering of goods and services which are delivered using traditional channels, on-line ordering, payment and delivery of intangible goods and services such as software, electronic magazines, entertainment services and information services, commercial auctions, direct consumer marketing and after-sales service. Europese Unie, 1997

24 Definitie E-commerce (2)
IDC: 'E-Commerce is the management and conducting of a business transaction in a digital environment (E-Commerce) on the Internet (Internet Commerce). Transactions do not have to be completed over the Web (eg telephone/fax completion is acceptable), but the transaction must be initiated from the Web.

25 Definitie E-commerce (2)
IDC: 'E-Commerce is the management and conducting of a business transaction in a digital environment (E-Commerce) on the Internet (Internet Commerce). Transactions do not have to be completed over the Web (eg telephone/fax completion is acceptable), but the transaction must be initiated from the Web. Beperking: transactie en en communicatiemiddelen voor virtual communities vallen dus buiten deze definitie.

26

27

28 Vier fases in E-business
Tactical Strategic Increasing Business Value Presence Globaal kunnen we in de ontwikkeling van E-business in bedrijven 4 fases onderscheiden. Ten eerste het aanwezig zijn op het internet door informatie van het bedrijf beschikbaar te stellen. Deze informatie is statisch, verandert vrijwel niet. Tweede fase is de interactiefase waarbij informatie dynamisch is. Hierbij kan bijvoorbeeld dynamisch informatie uit databases beschikbaar worden gesteld. De volgende fase is de transactiefase waarbij bedrijven/consumenten bestellingen en betalingen kunnen doen via het internet. De web applicatie is bijvoorbeeld gekoppeld aan een ERP systeem van een bedrijf (BAAN, Oracle, SAP etc) of maakt onderdeel uit van een Extranet of marktplaats. De laatste fase is de transformatie fase. Hierbij verdwijnen grenzen in en tussen bedrijven onderling, consumenten en afdelingen. According to Gartner: The cost, sophistication and business value of enterprise Web sites have increased dramatically across most industries (particularly consumer-oriented sites) in the past three years. In the next three years, an even greater growth in value and cost is anticipated. The primary vehicle for this increase is the integration of Web applications and enterprise operations applications, including manufacturing, inventory management and transportation, as well as sales, marketing and customer service. In addition to integrating the data (that is, enabling the data to flow among the applications by standardizing content and semantics), the business value of the Web will also be increased by its use as a common front end to virtually all networked applications — rivaling Microsoft Windows (and working with it) as the interface of choice. Enterprises will be further driven by Web-based access to improve, or transform, their business processes, procedures, policies and organizations in order to enable more real-time access to (and updating of) critical enterprise information by trading partners that have the authority to do so. Features Marketing Information Brochures Increasing Application Cost

29 Vier fases in E-business
Tactical Strategic Increasing Business Value Interaction Additional Features Intranet Apps. Interactivity Personalization Basic Search Linked Sites Presence Globaal kunnen we in de ontwikkeling van E-business in bedrijven 4 fases onderscheiden. Ten eerste het aanwezig zijn op het internet door informatie van het bedrijf beschikbaar te stellen. Deze informatie is statisch, verandert vrijwel niet. Tweede fase is de interactiefase waarbij informatie dynamisch is. Hierbij kan bijvoorbeeld dynamisch informatie uit databases beschikbaar worden gesteld. De volgende fase is de transactiefase waarbij bedrijven/consumenten bestellingen en betalingen kunnen doen via het internet. De web applicatie is bijvoorbeeld gekoppeld aan een ERP systeem van een bedrijf (BAAN, Oracle, SAP etc) of maakt onderdeel uit van een Extranet of marktplaats. De laatste fase is de transformatie fase. Hierbij verdwijnen grenzen in en tussen bedrijven onderling, consumenten en afdelingen. According to Gartner: The cost, sophistication and business value of enterprise Web sites have increased dramatically across most industries (particularly consumer-oriented sites) in the past three years. In the next three years, an even greater growth in value and cost is anticipated. The primary vehicle for this increase is the integration of Web applications and enterprise operations applications, including manufacturing, inventory management and transportation, as well as sales, marketing and customer service. In addition to integrating the data (that is, enabling the data to flow among the applications by standardizing content and semantics), the business value of the Web will also be increased by its use as a common front end to virtually all networked applications — rivaling Microsoft Windows (and working with it) as the interface of choice. Enterprises will be further driven by Web-based access to improve, or transform, their business processes, procedures, policies and organizations in order to enable more real-time access to (and updating of) critical enterprise information by trading partners that have the authority to do so. Features Marketing Information Brochures Increasing Application Cost

30 Vier fases in E-business
Tactical Strategic Increasing Business Value Transaction Additional Features E-Commerce EDI ERP Apps. Self-Service Apps. Interaction Additional Features Intranet Apps. Interactivity Personalization Basic Search Linked Sites Presence Globaal kunnen we in de ontwikkeling van E-business in bedrijven 4 fases onderscheiden. Ten eerste het aanwezig zijn op het internet door informatie van het bedrijf beschikbaar te stellen. Deze informatie is statisch, verandert vrijwel niet. Tweede fase is de interactiefase waarbij informatie dynamisch is. Hierbij kan bijvoorbeeld dynamisch informatie uit databases beschikbaar worden gesteld. De volgende fase is de transactiefase waarbij bedrijven/consumenten bestellingen en betalingen kunnen doen via het internet. De web applicatie is bijvoorbeeld gekoppeld aan een ERP systeem van een bedrijf (BAAN, Oracle, SAP etc) of maakt onderdeel uit van een Extranet of marktplaats. De laatste fase is de transformatie fase. Hierbij verdwijnen grenzen in en tussen bedrijven onderling, consumenten en afdelingen. According to Gartner: The cost, sophistication and business value of enterprise Web sites have increased dramatically across most industries (particularly consumer-oriented sites) in the past three years. In the next three years, an even greater growth in value and cost is anticipated. The primary vehicle for this increase is the integration of Web applications and enterprise operations applications, including manufacturing, inventory management and transportation, as well as sales, marketing and customer service. In addition to integrating the data (that is, enabling the data to flow among the applications by standardizing content and semantics), the business value of the Web will also be increased by its use as a common front end to virtually all networked applications — rivaling Microsoft Windows (and working with it) as the interface of choice. Enterprises will be further driven by Web-based access to improve, or transform, their business processes, procedures, policies and organizations in order to enable more real-time access to (and updating of) critical enterprise information by trading partners that have the authority to do so. Features Marketing Information Brochures Increasing Application Cost

31 Vier fases in E-business
Tactical Strategic Additional Features Intranet Apps. Interactivity Personalization Basic Search Linked Sites Marketing Information Brochures E-Commerce EDI ERP Apps. Self-Service Apps. SC Optimization CRM Apps. Industry Apps. Customer Integration Presence Interaction Transaction Transformation Increasing Business Value Globaal kunnen we in de ontwikkeling van E-business in bedrijven 4 fases onderscheiden. Ten eerste het aanwezig zijn op het internet door informatie van het bedrijf beschikbaar te stellen. Deze informatie is statisch, verandert vrijwel niet. Tweede fase is de interactiefase waarbij informatie dynamisch is. Hierbij kan bijvoorbeeld dynamisch informatie uit databases beschikbaar worden gesteld. De volgende fase is de transactiefase waarbij bedrijven/consumenten bestellingen en betalingen kunnen doen via het internet. De web applicatie is bijvoorbeeld gekoppeld aan een ERP systeem van een bedrijf (BAAN, Oracle, SAP etc) of maakt onderdeel uit van een Extranet of marktplaats. De laatste fase is de transformatie fase. Hierbij verdwijnen grenzen in en tussen bedrijven onderling, consumenten en afdelingen. According to Gartner: The cost, sophistication and business value of enterprise Web sites have increased dramatically across most industries (particularly consumer-oriented sites) in the past three years. In the next three years, an even greater growth in value and cost is anticipated. The primary vehicle for this increase is the integration of Web applications and enterprise operations applications, including manufacturing, inventory management and transportation, as well as sales, marketing and customer service. In addition to integrating the data (that is, enabling the data to flow among the applications by standardizing content and semantics), the business value of the Web will also be increased by its use as a common front end to virtually all networked applications — rivaling Microsoft Windows (and working with it) as the interface of choice. Enterprises will be further driven by Web-based access to improve, or transform, their business processes, procedures, policies and organizations in order to enable more real-time access to (and updating of) critical enterprise information by trading partners that have the authority to do so. Increasing Application Cost

32 Zie ook:

33 Waar draait het bij e-Business dus vooral om?
Activiteiten vanuit de organisatie geïnitieerd Businessprocessen die onderdeel vormen van ‘inbound’ logistiek en inkoop tot ‘outbound’ logistiek, e-marketing en e-crm.

34 (On)tastbare voordelen van e-business
Tastbaar: Meer omzet Kostenbesparingen in marketing Kostenbesparingen in logistiek Ontastbaar: Imago, merk Snellere communicatie, betere klantenservice Sneller reageren op marktvraag Leren voor de toekomst Beheer van klantgegevens

35 E-marketing Wordt vaak over gesproken op ‘instrument niveau’.
Maar vaak ook niet.. Er wordt eigenlijk hetzelfde als e-business of e-marketing bedoeld. Lees de opdracht door en start deze in duo’s

36 E-marketing Opdracht uitdelen en in duo’s beginnen.

37 Huiswerk Bestuderen: hoofdstuk 1 van Chaffey
Bestuderen: hoofdstuk 2 van Scheer Maken opdracht e-marketing


Download ppt "V1, e-Business en e-marketing"

Verwante presentaties


Ads door Google