De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

V1, e-Business en e-marketing Blok 1 les 1, college en werkgroep Maandag 5 november 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "V1, e-Business en e-marketing Blok 1 les 1, college en werkgroep Maandag 5 november 2007."— Transcript van de presentatie:

1 V1, e-Business en e-marketing Blok 1 les 1, college en werkgroep Maandag 5 november 2007

2 Even voorstellen Marijke van Liempt-Prins  10 jaar internet ervaring (Planet Internet, Veronica Internet, Wegener, The People’s Valley)  5 e jaar in onderwijs (nu nog maar 1 dag)  Andere dagen www-i-scout.nl

3 Agenda  Manual blok 1; highlights en vragen  Organisatorisch  Highlights hoofdstuk 1 Chaffey  E-business en e-commerce  E-marketing opdracht

4 Manual: de cijfers  Periode: van 5 november 2007 tot en met Aantal lesweken 21 januari.  Vakantie 2 weken  3 ECTS  84 SBU  Jouw inspanning: 3 contacturen per week en gemiddeld 7 uren zelfstudie/opdrachten

5 Manual: leerdoelen Na afloop van blok 1 is de student in staat om:  E-marketing instrumenten te beschrijven  De betekenis en de reikwijdte van e-business en e-commerce en de verschillende elementen hiervan te definiëren  De zakelijke uitdaging van de introductie van e-business en e- commerce in een organisatie te beschrijven  De belangrijkste bedrijfsmodellen voor digitaal zakendoen vast te stellen  De diverse inkomstenmodellen en transactiemechanismen van een e- commerce website te beschrijven.  De verschillende elementen van de digitale omgeving met invloed op de e-business en e-marketingstrategie van een organisatie te identificeren  Met de juiste hulpmiddelen e-businessstrategieën te formuleren en te selecteren

6 Lesprogramma Uitdelen!!!

7 Manual: toetsing en criteria (1)  Een ‘Paper’: bevat een beschrijving van de organisatie en website, een analyse van de digitale omgeving, een analyse van het bedrijfsmodel en/of inkomstenmodel, een analyse van de (e-business) strategie, een analyse van ‘de achterkant’ en een advies voor de toekomst (ten minste drie uitgewerkte aanbevelingen).  Criteria ten aanzien van vorm en inhoud (zie manual).  Profielen van organisaties en vragen worden uitgereikt in les 3  Je hebt dan een dikke maand om aan het ‘Paper’ te werken, inleveren uiterlijk 22 oktober 2007.  Beoordeling en individuele feedback op maandag 29 oktober 2007.

8 Manual: toetsing en criteria (2) 1. Het ‘Paper’ bevat een voorblad, inhoudsopgave, 6 a 7 paragrafen, paginanummering en zonodig bijlagen. Het ‘Paper’ bevat ten minste 9 pagina’s A4 en maximaal 30 pagina’s A4. 2. Het ‘Paper’ is in correct Nederlands geschreven (maximaal twee taal- en vijf typefouten). 3. Het ‘Paper’ bevat een beschrijving van de organisatie en website, een analyse van de digitale omgeving, een analyse van het bedrijfsmodel en/of inkomstenmodel, een analyse van de (e- business) strategie, een analyse van ‘de achterkant’ en een advies voor de toekomst. Dit laatste bevat ten minste drie uitgewerkte aanbevelingen. 4. De uiteenzetting getuigt van het vermogen te kunnen terugzien op het behandelde en het vooruit kunnen kijken naar nog onontgonnen terreinen binnen het E-business domein. 5. De open vragen zijn correct behandeld en getuigen van inzicht. 6. De student heeft alle tussentijdse opdrachten gemaakt. Voldaan aan alle criteria levert een voldoende op.Wanneer minimaal is voldaan aan bovenstaande criteria wordt eveneens op de volgende punten beoordeeld:  Signatuur: de mate waarin het paper getuigt van een eigen, oorspronkelijke aanpak  Diepgang: de mate waarin het paper inhoudelijk verder gaat dan minimaal vereist is bijvoorbeeld met behulp van onderzoek, bronstudie etc.  Stijl en vorm: de mate waarin de student zich heeft weten te verplaatsen in de lezer ten einde hem op verhalende en daarmee extra aantrekkelijke wijze te informeren. Aanwezigheid van deze punten kan de beoordeling van een voldoende verhogen naar een RV- ruim voldoende G-goed of U-uitmuntend.

9 Verplichte literatuur  Dave Chaffey, E-business en E-commerce, een managementperspectief (tweede editie) Pearson Education, ISBN 90-430-0830-3  Eelco Scheer, Marketing met interactieve media Pearson Education, ISBN 90-430-0828-1

10 Literatuur  Chaffey en Scheer worden tegelijkertijd gehanteerd  Beide boeken altijd meenemen naar de 3 lesuren op maandag.  Ik ben niet de enige die deze lessen voorbereid, dat snap je zeker wel…  Als in het lesplan staat dat in een les hoofdstuk 4 van Chaffey en 3 van Scheer centraal staan (laatste kolom), heb je dit voorafgaand bestudeerd  Op het moment dat ik merk dat dat niet of nauwelijks gedaan wordt gaan we eerst een uurtje lezen.

11 Organisatorisch  Een christelijke tijd: dat betekent dat we op tijd beginnen, het kan zomaar zijn dat de deur dicht zit.  Laptops mee, telefoons uit  Gegeven doorlopende lesuren is het onderscheid tussen college en werkgroep minder relevant. Halverwege pauze van 10 minuten  Presentielijsten voor mijn eigen beeld van eenieders inzet  Wat we nodig hebben: een “klasse-oudste” per unit (1 voor BO1, 1 voor BO2) die als bruggehoofden functioneren tussen de gehele klas en mij. Vrijwilligers?  Marijke in principe alleen op maandag aanwezig. Wel bereikbaar per e-mail.

12 Waarom deze stroming?  Vijf minuten in tweetallen  Vraag aan de ander waarom hij voor deze stroming heeft gekozen EN VRAAG DOOR!  Probeer een relatie te leggen met gerelateerde activiteiten (bedrijf, eerdere opleidingen etc)  Na vijf minuten wisselen  Weer vijf minuten later moet je dit OVER je gesprekspartner kernachtig kunnen formuleren  1 belangrijke voorwaarde: je mag andere stromingen NIET in je verhaal betrekken

13 Stroming Business & Organisatie  Totaalplaatje:  Zakelijke en bedrijfsmatige aspecten van interactieve media (dus ook geld, mensen, plannen, strategie, operationeel, productontwikkeling etc)  Rol van interactieve media in de bedrijfsvoering en in het klantcontact  Elk vak past daar op de een of andere wijze in

14 Stroming Business & Organisatie  Dit jaar nadruk op e-business, e-marketing, projectmanagement, innovatie en ondernemen  Volgend jaar nadruk op financieel management, CRM, strategische marketing en communicatieve vaardigheden.

15 Innoveren! Veranderen! Managen! Organiseren! Vermarkten! Ondernemen! Pionieren! Strategie TactiekOperationeel

16 Innoveren! Veranderen! Managen! Organiseren! Vermarkten! Ondernemen! Pionieren! MarketingProjectmanagement Procesmanagement Ondernemen

17 Pauze Take 10

18 Welnu… Kunnen we dan eindelijk echt inhoudelijk worden?

19 Wie heeft er wel eens iets via het internet aangeschaft?  Zelfde duo’s als net  Interview elkaar op basis van deze vraagstelling  Wat?  Wanneer voor het laatst?  Waarom?  Waarom niet?  Problemen ondervonden?

20 e-Business en e-Commerce  Wat is e-Business?  Wat is e-Commerce?  Tweetallen  Ontwikkel gezamenlijk een mogelijke definitie van het begrip e-Business

21 Highlights Chaffey,hoofdstuk 1

22 Definitie E-commerce (1)  Electronic commerce refers to any activity which involves enterprises interacting and doing business with customers, with each other or with administrations by electronic means.  It includes electronic ordering of goods and services which are delivered using traditional channels, on-line ordering, payment and delivery of intangible goods and services such as software, electronic magazines, entertainment services and information services, electronic fund transfers, electronic share trading, electronic bills of lading, commercial auctions, direct consumer marketing and after-sales service.  Europese Unie, 1997

23 Definitie E-commerce (1)  Electronic commerce refers to any activity which involves enterprises interacting and doing business with customers, with each other or with administrations by electronic means.  It includes electronic ordering of goods and services which are delivered using traditional channels, on-line ordering, payment and delivery of intangible goods and services such as software, electronic magazines, entertainment services and information services, commercial auctions, direct consumer marketing and after-sales service.  Europese Unie, 1997

24  IDC: 'E-Commerce is the management and conducting of a business transaction in a digital environment (E- Commerce) on the Internet (Internet Commerce). Transactions do not have to be completed over the Web (eg telephone/fax completion is acceptable), but the transaction must be initiated from the Web. Definitie E-commerce (2)

25  IDC: 'E-Commerce is the management and conducting of a business transaction in a digital environment (E- Commerce) on the Internet (Internet Commerce). Transactions do not have to be completed over the Web (eg telephone/fax completion is acceptable), but the transaction must be initiated from the Web.  Beperking: transactie en E-mail en communicatiemiddelen voor virtual communities vallen dus buiten deze definitie. Definitie E-commerce (2)

26

27

28 Vier fases in E-business TacticalStrategic Increasing Application Cost Features äMarketing Information äBrochures Presence Increasing Business Value

29 Vier fases in E-business TacticalStrategic Increasing Application Cost Additional Features äIntranet Apps. äInteractivity äPersonalization äBasic Search äLinked Sites Features äMarketing Information äBrochures Presence Interaction Increasing Business Value

30 Vier fases in E-business TacticalStrategic Increasing Application Cost Additional Features äIntranet Apps. äInteractivity äPersonalization äBasic Search äLinked Sites Features äMarketing Information äBrochures Additional Features äE-Commerce äEDI äERP Apps. äSelf-Service Apps. Presence Interaction Transaction Increasing Business Value

31 Vier fases in E-business TacticalStrategic Increasing Application Cost Additional Features äIntranet Apps. äInteractivity äPersonalization äBasic Search äLinked Sites Features äMarketing Information äBrochures Additional Features äE-Commerce äEDI äERP Apps. äSelf-Service Apps. Additional Features äSC Optimization äCRM Apps. äIndustry Apps. äCustomer Integration Presence Interaction Transaction Transformation Increasing Business Value

32 Zie ook: http://www.exact.nl/docs/BDDocument.asp?Acti on=View&ID=%7B483BD788-2A89-45CC- 8766- F05C7E293F1D%7D&noheader=1&nosubjec t=1

33 Waar draait het bij e-Business dus vooral om?  Activiteiten vanuit de organisatie geïnitieerd  Businessprocessen die onderdeel vormen van ‘inbound’ logistiek en inkoop tot ‘outbound’ logistiek, e-marketing en e-crm.

34 (On)tastbare voordelen van e- business Tastbaar:  Meer omzet  Kostenbesparingen in marketing  Kostenbesparingen in logistiek Ontastbaar:  Imago, merk  Snellere communicatie, betere klantenservice  Sneller reageren op marktvraag  Leren voor de toekomst  Beheer van klantgegevens

35 E-marketing  Wordt vaak over gesproken op ‘instrument niveau’.  Maar vaak ook niet.. Er wordt eigenlijk hetzelfde als e-business of e-marketing bedoeld.  Lees de opdracht door en start deze in duo’s

36 E-marketing  Opdracht uitdelen en in duo’s beginnen.

37 Huiswerk  Bestuderen: hoofdstuk 1 van Chaffey  Bestuderen: hoofdstuk 2 van Scheer  Maken opdracht e-marketing


Download ppt "V1, e-Business en e-marketing Blok 1 les 1, college en werkgroep Maandag 5 november 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google