De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Training Seksuele diversiteit

Verwante presentaties


Presentatie over: "Training Seksuele diversiteit"— Transcript van de presentatie:

1 Training Seksuele diversiteit
Het bespreekbaar maken van en omgaan met seksuele diversiteit

2 Training goed werkgeverschap
Doelstellingen Het makkelijker bespreekbaar maken van seksuele diversiteit bij jongeren Inzicht in de emotionele beladenheid van homoseksualiteit Omgaan met leerlingen met mogelijke homogevoelens Seksualiteit bespreekbaar maken bij gelovige jongeren Seksuele diversiteit integreren in het schoolbeleid

3 Training goed werkgeverschap
ADV Limburg Uitvoeren wet ADV 30 Limburgse gemeenten Professioneel & neutraal Onafhankelijk Klachtmelding en klachtbehandeling Voorlichting en (beleid-)advies Doorverwijzing

4 Wat is discriminatie? Het ongelijk behandelen van (groepen) mensen vanwege kenmerken die er in die situatie niet toe doen Wettelijke grond Ras Geslacht Godsdienst Seksuele gerichtheid Handicap/chronische ziekte Leeftijd Levensovertuiging Nationaliteit Politieke overtuiging Burgerlijke staat Arbeidsmarkt Soort contract Arbeidsduur

5 Onderliggende factoren discriminatie
Vooroordelen Sociale categorisatie Stereotypering Beeldvorming Afwijkingen van de norm Stereotypering Negatieve Gedragingen Negatieve Gevoelens Negatieve Houding De maatschappelijke norm

6 Lesgeven over seksuele diversiteit
Training goed werkgeverschap Lesgeven over seksuele diversiteit Manier 1: Gradueel opbouwen naar leeftijd Manier 2: Kennis leidt tot meer acceptatie Manier 3: Diverse vormen van directe educatie

7 Verschillende gradaties
Training goed werkgeverschap Verschillende gradaties Jaar 1: Onderscheid tussen seksen en rolgedrag Jaar2: ‘Afwijken’ van de groep Jaar 3: Ontwikkeling definitieve mening en vergroten onderlinge waardering Jaar 4: Aanreiken van vaardigheden bij identiteitsontwikkeling

8 Kennis leidt tot meer acceptatie
Training goed werkgeverschap Kennis leidt tot meer acceptatie Inventariseren betekenis van kernwoorden als respect, pesten, uitsluiting, vooroordelen en diversiteit Leerlingen samen in dialoog over diversiteit in het algemeen Diverse meningen inventariseren over diversiteit (waarin ben jij ‘anders’ dan de anderen?) Leerlingen samen in dialoog over seksuele diversiteit

9 Diverse vormen van educatie
Training goed werkgeverschap Diverse vormen van educatie Seksuele vorming Geschiedenis Specifieke voorlichting Godsdienst Introduceren op boekenlijsten Andere vakken als economie

10 Emotionele beladenheid
Training goed werkgeverschap Emotionele beladenheid Onzichtbare discriminatie: De keuze om zich als zodanig wel of niet te tonen Wat betekent het om buiten de groep te vallen? Plaats je jezelf buiten de groep? Wanneer praat je er wel over en wanneer niet? waarom praat je er niet over?

11 Training goed werkgeverschap
Heteronormativiteit Samenhangende normen en waarden Verwachtingspatronen Mannelijke en vrouwelijke eigenschappen Idealistisch en romantisch beeld over relaties Afwijkend gedrag in de eigen gemeenschap onzichtbaar houden

12 Training goed werkgeverschap
LEEFSTIJL Zijn homo’s promiscue? Ga je naar sekssauna? Hoe leggen jullie nou contact? Hoe doen vrouwen het nou met elkaar? VOORKEUR Waar komt homoseksualiteit vandaan? Is het door de opvoeding gekomen? Is het erfelijk? Komt het door verleiding? OPENLIJKHEID Hoe vertelde je het je ouders, vrienden en familie? Ben je wel eens in elkaar geslagen? Heb je eigen bars? Waarom moeten jullie zo nodig jullie eigen evenementen hebben? ROLPATRONEN Ben jij het mannetje of ben jij het vrouwtje? Zijn homo’s verwijfd? Zijn potten manwijven? Hoe doen jullie dat dan in de huishouding?

13 Training goed werkgeverschap
Leeftijd Thema Toelichting ca. 4-6 jaar sekse-identiteit en rolpatronen Kinderen leren de verschillen tussen mannen en vrouwen kennen en het daarbij verwachte rolgedrag. Afwijkingen worden nog niet veroordeeld. ca 7-10 jaar groepsnormen en openlijkheid Kinderen leren onderscheid te maken tussen liefde, vriendschap, wie er bij hoort en wie buiten de groep valt. Jongens gaan meisjes stom vinden en andersom. Pesten wordt een thema op de basisschool. ca jaar Seksuele voorkeur en identiteit Jongeren leren hun seksuele gevoelens kennen en doen hun eerste poging om vorm te geven aan een identiteit. Deze periode is voor hen zo onzeker dat afwijkend gedrag sterk wordt veroordeeld. ca jaar relaties en leefstijlen Jongeren geven verdere vorm aan hun identiteit en seksualiteit in interactie met andere jongeren. Zodra hun identiteit enigszins stabiel geworden is, ontstaat ruimte voor tolerantie ten opzichte van andere identiteiten en leefstijlen.

14 Training goed werkgeverschap
Domeinen van Kratwohl Het psychomotorische domein, waarin doelen worden gesteld voor handvaardigheden en fysieke vaardigheden Het cognitieve domein, waarin doelen worden gesteld voor “weetjes” en kennis Het affectieve domein waarin het gaat over doelen die betrekking hebben op de emotionele en waarde ontwikkeling

15 Training goed werkgeverschap
Affectieve domein Aandacht Positieve aandacht krijgen voor het onderwerp (passieve aandacht) Interesse Intrinsieke motivatie (actieve aandacht) Waardering Eigen mening over het onderwerp ontwikkelen (waardeoriëntatie) Organisatie Vanuit een samenhangend waardesysteem goed reageren op nieuwe situaties Karakterisering De eigen mening en de eigen waarden en normen consequent in gedrag omzetten

16 Seksualiteit en gelovige jongeren
Training goed werkgeverschap Seksualiteit en gelovige jongeren Vier manieren van aanpak Het bespreken interpretatie van ‘heilige teksten’ Het bespreken van de persoonlijke band met god Het bespreken van diversiteit Het bespreken van omgangsvormen en respect

17 Omgaan met ‘fundamentalistische meningen
Training goed werkgeverschap Omgaan met ‘fundamentalistische meningen Welke beelden heeft men van homoseksualiteit en waar zijn die op gebaseerd? Sommige culturen kennen geen woord voor homoseksualiteit Discussies over homoseksualiteit en de mening van anderen respecteren Aan boodschappen van ouders en van religieuze voormannen ontlenen veel mensen hun zekerheid Belang om open te staan voor hun ideeën en achtergronden, na te gaan waar onzekerheid speelt en hierover een open en respectvolle bespreking aangaan.

18 Training goed werkgeverschap
Schoolbeleid Waarom sturen personen aan op een ‘verplichting’? Ongerustheid over de veiligheid van homoseksuele, lesbische en transgender leerlingen en onderwijspersoneel Homoseksuele docenten hebben een veel lager niveau van gezondheid en welzijn dan hun heteroseksuele collega’s Homoseksuele leerlingen denken dat de schoolleiding niet optreedt tegen homovijandig geweld Homoseksuele scholieren denken dat de schoolleiding doorgaans niet helpt als je een hulpvraag hebt.

19 Mogelijke vormen van ‘verplichting’
Training goed werkgeverschap Mogelijke vormen van ‘verplichting’ Wet op kwaliteitszorg Kerndoelen Arbo-wet Cao's Algemene Wet Gelijke Behandeling

20 Aanbevelingen schoolbeleid
Training goed werkgeverschap Aanbevelingen schoolbeleid Geen verplichting maar kwaliteitscriterium Inbouwen als criterium in het veiligheidsplan Het kwaliteitscriterium geeft zowel belangenorganisaties als individuen een aanknopingspunt om hun rechten te eisen of om mee te praten over de aanpak Veiligheidsplan opnemen in de onderwijs Cao's.

21 Training goed werkgeverschap
Praktische tips Zorg voor “zichtbaarheid” binnen de school door posters en folders Gebruik gender-neutrale uitdrukkingen als u vragen stelt over relaties Ga een open gesprek aan met leerlingen die toespelingen maken op hun geaardheid Dwing een leerling niet tot een coming-out Weet waar de dichtstbijzijnde homo-organisaties en uitgaansgelegenheden zijn voor jongens of meiden Stimuleer collega’s Stimuleer en ondersteun een integraal schoolbeleid

22 Informatie en advies ADV Limburg www.advlimburg.nl
College voor de Rechten van de Mens COC Limburg EduDivers: Transgendernetwerk


Download ppt "Training Seksuele diversiteit"

Verwante presentaties


Ads door Google