De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kleinschalige woonzorg-voorzieningen. Wonen Welbevinden Zorg coöperaties in de nieuwbouw Hans Botman Jan van Wezel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kleinschalige woonzorg-voorzieningen. Wonen Welbevinden Zorg coöperaties in de nieuwbouw Hans Botman Jan van Wezel."— Transcript van de presentatie:

1 Kleinschalige woonzorg-voorzieningen

2 Wonen Welbevinden Zorg coöperaties in de nieuwbouw Hans Botman Jan van Wezel

3 Wonen Welbevinden Zorg coöperaties in de nieuwbouw Inspiratie en ervaring geput uit: Ouderinitiatieven kleinschalige woonzorg-voorziening in de gehandicaptensector Inspiratie en ervaring ingezet voor meningsvorming over Landelijk actieplan wonen en zorg ouderen Inspiratie en ervaring vertaalt naar: Kleinschalig wonen - welbevinden- zorg voor ouderen •Doelen van kleinschalig wonen – welbevinden - zorg •Een coöperatie als organisatie model •Proces van initiatief naar samen wonen

4 Wonen Welbevinden Zorg-coöperaties in de nieuwbouw Ouderinitiatieven kleinschalige woonzorg-voorziening in de gehandicaptensector, veel ervaringen ! •Voorbeelden van eigen verantwoording en zelf-organiserend vermogen in Noord-Brabant door ouders van gehandicapte kinderen •+ 120 kleinschalige woon- en zorgvoorzieningen voor circa 1500 mensen met een beperking in de afgelopen 10 jaar •Vele innovatieve bestuur-concepten •Vele vernieuwende zorgconcepten •Realisatie in samenwerking met zorgaanbieders en corporaties •Maar ook op eigen kracht met eigen financieringsmiddelen en positieve exploitatie resultaten •Resultaat: Nieuwe woonprogramma’s Betere zorgcontracten Betere kwaliteit dienstverlening Appeltje voor de zorgdorst

5 Wonen Welbevinden Zorg-coöperaties in de nieuwbouw Landelijk actieplan wonen en zorg •Actieplan 200.000 woningen in 10 jaar •Zelf organiserend vermogen stimuleren •Eigen verantwoording nemen •Huiselijkheid ontwerp thema •Saamhorigheid bevorderen en eenzaamheid beperken •Concrete acties op gemeente niveau voor groepvorming en locatieverwerving

6 Wonen Welbevinden Zorg-coöperaties in de nieuwbouw Kleinschalige lokale initiatieven van ouderen Onderwerpen die, de ervaringen overziend, zeker aan de orde komen: •Combinatie van woonvoorzieningen, activiteiten voor welbevinden en zorgvoorzieningen •Actuele woonwensen en zorgwensen •Keuze collectief of individueel •Doelgroepen vanaf 55 jaar, zowel koop als huur •Projectomvang 10-20 woningen •Zekerheid over huidige en toekomstige woonlasten •Duurzaamheid optimaal •Zorg omvat collectieve zorg en individuele zorg voor mens, woning en woonomgeving

7 Wonen Welbevinden Zorg-coöperaties in de nieuwbouw Voorbeeld doelstelling van een lokaal initiatief Een groep bewoners vormen die bij aanvang de volgende doelen stelt: •Samen wonen en welbevinden en samen organiseren zorg: dit betekent een bewuste keuze voor een collectieve aanpak •Optimaliseren zeggenschap over uiterlijk en indeling woning •Optimaliseren verhouding prijs –kwaliteit voor woning en zorg, bij aanvang en in de toekomst c.q. optimaliseren zekerheid over kostenontwikkeling wonen én zorg nu en in de toekomst •Zorgfonds opzetten ten behoeve van ‘stenen worden liquide’ en kunnen investeren in verbetering c.q. actualiseren van verhouding prijs – kwaliteit

8 Wonen Welbevinden Zorg-coöperaties in de nieuwbouw Een coöperatie als organisatie model •Een groep senioren werkt samen om hun gezamenlijke doelen te realiseren c.q. een WWZcoöperatie realiseert de doelen van haar leden •Een WWZcoöperatie is een vereniging met de bewoners als leden, waarmee overeenkomsten worden gesloten en de coöperatie sluit overeenkomsten met derden •Lidmaatschapsovereenkomsten gaan over het recht op wonen en over geld lenen aan de WWZcooperatie •De WWZcooperatie is eigenaar van de woningen •Een WWZcooperatie kent zakelijke en maatschappelijke doelen •Het bestuur bestaat uit vrijwilligers -dus gratis- die beleid maakt, de uitvoerenden zijn professionals •Een WWZcoöperatie initieert, financiert en beheert het lokale project •Zo’n coöperatie is uitgerust met kennis en kunde over wonen-, welbevinden en zorg- én op deze onderdelen over het optimaliseren van de verhouding kwaliteit - prijs.

9 WWZcooperatie: voobeelden

10 WWZcooperatie: nog een voorbeeld

11 Wonen Welbevinden Zorg-coöperaties in de nieuwbouw Van initiatief naar samen wonen: leren samenwerken door doen •Lokaal initiatief •Ophalen van informatie en die bespreken •Oprichten van een WWZcooperatie •Een locatie zoeken •Zoeken naar aanvulling met nieuwe leden •Organiseren financiering •Bouwconcept selecteren •Voorbereiden van samen wonen en organiseren van de zorg •Samen gaan wonen en openingsfeest.

12 Wonen Welbevinden Zorg-coöperaties in de nieuwbouw CPO Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, maar dan toegespitst op senioren die een WWZcoöperatie willen opzetten: CPO-wwztoegespitst De essenties zijn: •de toekomstige bewoners zijn opdrachtgever •de WWZcooperatie wordt eigenaar van de woningen •het proces is, nadat de locatie is vastgelegd, in tijd afgebakend •optimalisatie verhouding prijs-kwaliteit betreft het realiseren maar ook het beheer en organisatie van wonen en zorg in de toekomst

13 Wonen Welbevinden Zorg-coöperaties in de nieuwbouw Een initiatiefgroep is een groep gelijkgestemden, •die bewust zijn van veranderingen in de maatschappij •waarin ieder afzonderlijk zich bewust is van komende veranderingen in eigen omstandigheden •Samen willen anticiperen en zoeken naar een vorm van wonen, welbevinden en zorg die past bij de algemene en privé veranderingen De initiatiefnemers gaan op verkenning

14 Wonen Welbevinden Zorg-coöperaties in de nieuwbouw Op zoek naar informatie: vragen stellen en antwoorden zoeken: •Wat zijn goede en minder goede voorbeelden van samen wonen? Wat zijn ervaringen tot nu toe? •Wat betekent optimaliseren verhouding prijs – kwaliteit? Wat betekent dat financieel? •Wenst de groep ondersteuning en waar gaat zij die zoeken en inhuren en welke afspraken over kosten worden gemaakt? •Met wie nog meer samenwerken? •Etc. De doelen en werkwijze van de groep worden steeds duidelijker

15 Wonen Welbevinden Zorg-coöperaties in de nieuwbouw Oprichten van een WWZcoöperatie •Statuten en reglementen •(voorlopig) bestuur •Overleg belastingdienst De initiatiefgroep heeft een naam en kan handelend optreden

16 Wonen Welbevinden Zorg-coöperaties in de nieuwbouw Het verkrijgen van een locatie: •Initiatiefnemers gaan op zoek naar een locatie •Locatie vastleggen is noodzakelijk voor uitbreiding initiatiefgroep •Steun van lokale ouderenbonden kan bij het zoeken naar locaties (zeer) gewenst zijn •Zoeken bij gemeente, corporaties of andere grondeigenaren Er is een optie op een locatie vastgelegd

17 Wonen Welbevinden Zorg-coöperaties in de nieuwbouw Uitbreiden van de initiatiefgroep: •publiciteit in lokale media en media van lokale ouderenbonden •benaderen vrienden, bekenden, verenigingen etc. •presentatie van de ideeën van de initiatiefgroep •etc Er zijn voldoende leden om de volgende stap te zetten

18 Wonen Welbevinden Zorg-coöperaties in de nieuwbouw Organiseren van de financiering: •De leden financieren een deel van de investering, bv tussen de 30 en 50% van de investering •De overige financiële middelen worden gefinancierd door een bank of beleggers •Met bank of beleggers worden principeafspraken gemaakt over de financiering van het project Er is een optie op financiering van het project

19 Wonen Welbevinden Zorg-coöperaties in de nieuwbouw Selecteren van een bouwconcept •De leden hebben een lijst met wensen voor de woningen, zowel in tekst als met voorbeeldtekeningen •Er zijn een aantal aanbieders van bouwconcepten benoemd •De bouwconcepten worden vergeleken, hiervoor zijn criteria opgesteld •Er vindt een selectie plaats en er wordt een keuze gemaakt Er is een bouwer, nu wordt het heel concreet

20 Wonen Welbevinden Zorg-coöperaties in de nieuwbouw Kwaliteiten en prijzen. Optimaliseren betekent veel kwaliteit voor een lage prijs. Dat kan door: •de gewenste kwaliteiten goed te motiveren en beschrijven •op alle kosten kritisch te zijn, dus niet alleen kijken naar de aannemer maar ook naar de grond- en ontwikkelkosten en vergunningen en toekomstig onderhoud en de financiering en kosten daarvan Én de resultaten van de aanpak door zelforganisatie vergelijken met aanbod in het nieuwe huur- of koopsegment voor vergelijkbare kwaliteit en met te verwachten huurstijgingen.

21 Wonen Welbevinden Zorg-coöperaties in de nieuwbouw Voorbereiden beheer en exploitatie en organisatie zorg, voorbeelden: •Beschrijven van procesgang bij mutaties •Selecteren van samenwerkingspartners voor zorg •Goed invullen wat onderling wordt verstaan onder wederkerigheid •Procesgang bij voorbereiding ledenvergadering •Organiseren van de boekhouding Én organiseren van de verhuizing en het openingsfeest

22 Wonen Welbevinden Zorg-coöperaties in de nieuwbouw Van initiatief naar bewoning vraagt veel kennis maar een grote gereedschapskist helpt daarbij: •Voorbeelden andere groepen/initiatieven •Contracten, ook lidmaatschap-overeenkomsten voor wonen (huurder of eigenaar) of lenen •Werkvormen en voorbeeldbrieven •Berekeningen maken •Voorbeelden van kwaliteiten b.v. fysiek en proces •Werkwijze om te vergelijken (bouwconcepten, financiering, zorgaanbiedingen) •Werkwijze locaties zoeken Al werkende wordt de gereedschapskist steeds beter

23 Wonen Welbevinden-Zorg-coöperaties in de nieuwbouw Hoe nu verder? Wij willen bij u in uw gemeente uitleg komen geven over kleinschalig wonen- welbevinden-zorg voor senioren. Wij doen dat op basis van no-cure no pay maar vragen u een verzoek voor een financiële bijdrage in te dienen bij uw gemeente, bv in het kader van WMO experimenten of bewonersbetrokkenheid. In de gereedschapskist hebben wij hiervoor een standaard brief. Contact kunt u opnemen met (tot de website www.wwzbrabant.nl in de lucht is)www.wwzbrabant.nl Jan van Wezel Telefoon: 06 53611157 Email: jan@janvanwezel advies www.janvanwezeladvies.nl Of met Edith Mostert, u welbekend.


Download ppt "Kleinschalige woonzorg-voorzieningen. Wonen Welbevinden Zorg coöperaties in de nieuwbouw Hans Botman Jan van Wezel."

Verwante presentaties


Ads door Google