De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eerste ronde: Recreatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eerste ronde: Recreatie"— Transcript van de presentatie:

1 Eerste ronde: Recreatie
de grote waddenzeeschool quiz

2 de grote waddenzeeschool quiz
Welk soort gasten trekken de waddeneilanden het meest? a) badgasten b) natuurliefhebbers c) jongeren de grote waddenzeeschool quiz

3 de grote waddenzeeschool quiz
Grootschalig toerisme op de waddeneilanden bestaat sinds: a) 1800 b) 1900 c) 1960 de grote waddenzeeschool quiz

4 de grote waddenzeeschool quiz
Wie wordt het meest benadeeld door toerisme? a) de natuur b) de boeren c) de horeca d) de bevolking de grote waddenzeeschool quiz

5 Wanneer is de piek van het toerisme? a) mei b) augustus c) juni
de grote waddenzeeschool quiz

6 de grote waddenzeeschool quiz
Elk eiland heeft zo zijn eigen drankje, wat is geen waddendrank? a) kobbeslokje b) knientsje c) nobeltje d) meierblis e) vlielander kruidenbitter f) strender stropertje D: meierblis de grote waddenzeeschool quiz 6

7 de grote waddenzeeschool quiz
Welke menselijke activiteiten zijn gevaarlijk voor de Waddenzee? a) overbevissing b) lozen van olie door schepen en platforms c) schade en verstoring veroorzaakt door massa toerisme de grote waddenzeeschool quiz

8 Tweede ronde: Gebruik van het waddengebied
de grote waddenzeeschool quiz

9 de grote waddenzeeschool quiz
In het verleden waren de mensen op de eilanden boeren of vissers. Op welk eiland is tegenwoordig geen boerenbedrijf meer aanwezig? a) Texel b) Vlieland c) Terschelling d) Ameland e) Schiermonnikoog C: toerisme de grote waddenzeeschool quiz 9

10 de grote waddenzeeschool quiz
Van welke visserijsector zijn onlangs de vergunningen ingetrokken voor visserij op de Waddenzee? a) mosselvisserij b) garnalenvisserij c) kokkelvisserij Let op! Deze vraag is aan actualiteit onderhevig. Van de kokkelvisser is de vergunning definitief ingetrokken met ingangsdatum 1 januari Op dit moment ligt de vergunning van de mosselvissers onder vuur en deze zou heel goed ingetrokken kunnen worden. de grote waddenzeeschool quiz 10

11 de grote waddenzeeschool quiz
3. Vanuit welke havens vindt visserij plaats? a) Texel b) Vlieland c) Terschelling d) Ameland e) Schiermonnikoog A: Texel en c: Terschelling de grote waddenzeeschool quiz 11

12 de grote waddenzeeschool quiz
4. Welk soort koe geeft het meeste melk? a) de roodbonte koe b) de limousin koe c) de zwartbonte koe C: de zwartbonte koe de grote waddenzeeschool quiz 12

13 de grote waddenzeeschool quiz
5. Waarom wil de NAM juist nu het gas uit de bodem van de Waddenzee winnen en niet over 20 jaar? a) over 20 jaar is het waddengas niets meer waard b) over twintig jaar zijn de mensen milieu bewuster en dan mag het niet meer c) dit gas is nodig om te mengen met ander gewonnen gasvoorraden voor de juiste samenstelling. de grote waddenzeeschool quiz

14 de grote waddenzeeschool quiz
Hoe wordt de samenwerking tussen de Waddenzee landen genoemd? a) trilaterale Waddenzee conferentie b) internationale inspanning om de zeeën te redden c) trilaterale coöperatie voor de bescherming van de Waddenzee de grote waddenzeeschool quiz

15 Derde ronde: Invloed op de natuur
de grote waddenzeeschool quiz

16 de grote waddenzeeschool quiz
Hoe komen niet- inheemse soorten in een gebied terecht? (meerdere antwoorden mogelijk) a) klimaatverandering b) met het ballastwater van schepen c) ze ontsnappen bijvoorbeeld uit kwekerijen Alle antwoorden zijn goed de grote waddenzeeschool quiz 16

17 de grote waddenzeeschool quiz
Hoeveel niet- inheemse soorten zijn er naar berekening in de Noord Duitse Waddenzee? a) 0 tot 1 procent b) 1 tot 5 procent c) 5 tot 10 procent C: 5 tot 10 procent de grote waddenzeeschool quiz 17

18 de grote waddenzeeschool quiz
Welke beweringen zijn juist? a) de strandgaper is uit Noord-Amerika geïntroduceerd door de Noormannen b) het konijn is in de Middeleeuwen vanuit Zuid-Europa ingevoerd voor de jacht en de huid c) de Japanse oester is door de oesterkwekers in de Zeeuwse wateren ingevoerd de grote waddenzeeschool quiz

19 de grote waddenzeeschool quiz
Welke bewering is niet juist? a) de komst van de paalworm zag men als een straf van God voor het zondige leven van de zee- en kooplieden b) de kokkel is met de Spaanse overheersers meegekomen naar de Waddenzee c) toen het Japans bessenwier massaal opdook raakten schepen en surfers vast in wiervelden de grote waddenzeeschool quiz

20 de grote waddenzeeschool quiz
Welk percentage van de noordse stormvogels die tijdens een onderzoek werden gevonden had meer dan 30 stukjes plastic in de maag? a) 34 procent van de vogels b) 66 procent van de vogels c) 98 procent van de vogels Om beter zicht te krijgen op het zwerfvuil-probleem, en de ecologische aspecten in beschouwing te kunnen nemen, lieten Directie Noordzee en DG Goederenvervoer in 2001 een verkennend onderzoek uitvoeren door ALTERRA op Texel. Met behulp van NZG leden waren daartoe in de periode al opnieuw Noordse Stormvogels van het strand verzameld. Deze werden op hun maaginhoud onderzocht en vergeleken met de dieren van ruim 15 jaar eerder. Het percentage vogels met plastic in de maag bleek te zijn opgelopen tot zo'n 98% van de dieren, waarbij het aantal stukjes per vogel was opgelopen tot over de 30. Het onderzoek toonde aan dat op het strand gevonden vogels een geschikte graadmeter kunnen vormen voor de hoeveelheden zwerfvuil op zee. Zo kon bijvoorbeeld worden aangetoond dat er geen meetbaar verschil bestaat in de hoeveelheid plastic in magen van langzaam doodgehongerde vogels en die in magen van "gezonde" vogels die plotseling door een ongeluk zijn omgekomen. Onze strandvogels geven dus een goed beeld van wat normale stormvogels op de Noordzee in hun maag hebben. Wel bleek er enig verschil te bestaan tussen jongere en oudere vogels, maar de trends in beide groepen waren gelijk. de grote waddenzeeschool quiz 20

21 de grote waddenzeeschool quiz
Welke van de onderstaande activiteiten veroorzaakt de minste geluidsoverlast in het waddengebied? a) kleine luchtvaart b) scheepvaart (beroepsvaart, visserij, veerdiensten en watersport) c) militaire activiteiten de grote waddenzeeschool quiz

22 de grote waddenzeeschool quiz
Vierde ronde: natuur de grote waddenzeeschool quiz

23 de grote waddenzeeschool quiz
Welk type landschap komt niet voor in het Waddenzee gebied? a) kwelders b) moerassen c) zandduinen B: moerassen de grote waddenzeeschool quiz 23

24 de grote waddenzeeschool quiz
Welke vogel heeft de langste snavel? a) wulp b) scholekster c) aalscholver A: wulp de grote waddenzeeschool quiz 24

25 de grote waddenzeeschool quiz
Hoeveel zout bevat één liter zeewater? a) minder dan 1 gram b) ongeveer een eetlepel (8g) c) ongeveer 4 eetlepels (32g) C: ongeveer 4 eetlepels de grote waddenzeeschool quiz 25

26 de grote waddenzeeschool quiz
Welke bewering over het getij is niet waar? a) de zon en de maan hebben invloed op het getij b) het is elke dag op hetzelfde tijdstip hoog en laag water c) het getij is van groot belang voor de ontwikkeling van de Waddenzee B: het is elke dag op hetzelfde tijdstip hoog en laag water de grote waddenzeeschool quiz 26

27 de grote waddenzeeschool quiz
Wanneer vindt je de meeste vogels in het waddengebied? En waarom? a) in de zomer, omdat alle broedvogels dan jongen hebben b) in de winter, omdat veel vogels uit Scandinavië hier overwinteren c) in de lente en de herfst, omdat veel trekvogels in de Waddenzee stoppen om vetreserve op te bouwen voor hun verdere reizen C: in de lente en de herfst de grote waddenzeeschool quiz 27

28 de grote waddenzeeschool quiz
6. Waarom is het belangrijk dat de drie Waddenzee landen samenwerken om de Waddenzee te beschermen? a) omdat de Waddenzee één groot ecosysteem is dat geen nationale grenzen kent b) omdat toeristen anders te makkelijk met hun vaartuig van het ene naar het andere land varen c) omdat de trekvogels internationale tekens nodig hebben om de weg te vinden de grote waddenzeeschool quiz


Download ppt "Eerste ronde: Recreatie"

Verwante presentaties


Ads door Google