De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Literatuurstudie: Evidence-based Nursing bij diabetespatiënten Sabine Verstraete Roseline Debaillie Wit-Gele Kruis Vlaanderen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Literatuurstudie: Evidence-based Nursing bij diabetespatiënten Sabine Verstraete Roseline Debaillie Wit-Gele Kruis Vlaanderen."— Transcript van de presentatie:

1 Literatuurstudie: Evidence-based Nursing bij diabetespatiënten Sabine Verstraete Roseline Debaillie Wit-Gele Kruis Vlaanderen

2 Overzicht n Definitie Evidence-Based Nursing n Onderzoeksvragen n Zoekstrategie n Diabeteseducatie door verpleegkundigen vanuit een evidence-based standpunt n Verpleegaanbevelingen diabeteszorg in de literatuur n Conclusies

3 Evidence-Based Nursing n Wat? –EBN is het oordeelkundig gebruik maken van verzamelde resultaten van wetenschappelijk onderzoek bij het nemen van beslissingen voor de individuele patiënt. n Waar te vinden? –Databanken » Pubmed, medline: medische databanken » Cinahl, Invert: verpleegkundige databanken

4 Vragen Wat is evidence-based te vinden over: n Educatie van diabetespatiënten type 2. n Interventies die verpleegkundigen kunnen helpen bij de educatie van deze patiënten. n Verpleegaanbevelingen rond diabeteszorg.

5 Zoekstrategie n Zoektermen: –Diabetes type 2, diabetes mellitus –Home care, primary health care –Nursing, nursing interventions, nursing management –Education, self-management n Databases: –Pubmed, Medline, Cinahl, Invert n Tijdsperiode: 1995 tot en met 2004

6 Diabeteseducatie Algemeen n Evolutie van didactische interventies naar meer ‘collaborative’ interventies: –Didactische: geen interactie tussen patiënt en educator. –Collaborative: interactie tussen patiënt en educator. Patiënt neemt actief deel aan de educatie. Review: 72 studies: collaborative interventies meer positieve resultaten dan didactische.

7 Diabeteseducatie Algemeen n Self-efficacy ‘de persoonlijke inschatting die iemand heeft van zijn eigen mogelijkheden om een bepaald gedrag uit te kunnen voeren.’ (Banduras, 1977) n Self-efficacy van de patiënt bevorderen: –Door oefening –Door observatie –Overtuiging door derden –Door rekening te houden met zelfwaardering Effectiviteit van verpleegkundige interventies rond diabeteszorg en educatie: 6 artikels

8 Evaluation of a nurse-care management system to improve outcomes in patients with complicated diabetes (Diabetes Care, 2003) n Duur interventie : 12 maanden n Significante variabelen: –HgA1c, totale en LDL-cholesterol Interventie (n = 85) Controle (n = 84) - Consultatie (90 min) bij verpleegkundige met ontwikkeling van individuele zelfzorgplan. - Wekelijkse groepseducatie (één maand). - Telefonische follow-up door de verpleegkundige. -Gewone zorg: diabetesfolder, instructies aanmoedigend om naar de huisarts en het diabetescentrum te blijven gaan.

9 Impact of automated calls with nurse follow-up on diabetes treatment outcomes in a department of veterans affairs health system (diabetes care, 2001) n Duur interventie: 12 maanden n Significante variabelen: –Frequentie glycemiecontrole, aantal voetcontroles, aantal consultaties bij podoloog of diabetescentrum, aantal testen cholesterol –HgA1c (bij patiënten met HgA1c>8% at baseline), diabetes gerelateerde symptomen, tevredenheid over de zorg Interventie (n = 132) Controle (n = 140) - Geautomatiseerde telefoonoproepen. - Telefonische follow-up door verpleegkundige. -Gewone zorg.

10 The nurse specialist as main care-provider for patients type 2 diabetes in a primary care setting: effects on patient outcomes (International Journal of Nursing Studies, 2002) n Duur interventie: 12 maanden n Significante variabelen: –HgA1c, bloeddruk, totale cholesterol en triglyceriden, kennis Interventie (n = 175) Controle -Shared-care programma met diabetesverpleegkundige als hoofdzorgverlener (directe patiëntenzorg, coördinatie en organisatie van zorg, educatie en consultatie). -Gewone zorg met arts als hoofdzorgverlener.

11 Nurse Case management to improve glycemic control in diabetic patients in a health maintenance organization (Annals of Internal Medicine, 1998) n Duur interventie: 12 maanden n Significante variabelen: –HgA1c Interventie (n = 71) Controle (n = 67) - Individuele educatie bij diabetesverpleegkundige + follow-up gesprek twee weken later. -12-uren educatieprogramma: individueel advies van diëtiste – bewegingsdeskundige – groepssessies – follow-up door verpleegkundige (via telefoon en via huisbezoeken). -Gewone zorg: opvolging door de huisarts.

12 Impact of population management with direct physician feedback on care of patients with type 2 diabetes (Diabetes Care, 2003) n Duur interventie: 3 maanden n Significante variabelen: –Grotere proportie van evidence-based richtlijnen die opgevolgd worden. Interventie (n = 149) Controle (n = 149) - Nurse practitioner mailt patiëntspecifieke aanbevelingen (testen – therapiewijzigingen) door naar huisarts. -Nurse practitioner stuurt geen aanbevelingen door.

13 Interventions to improve the management of diabetes in primary care, outpatient and community settings. Diabetes Care, 2001 n Systematic review met als doel effectieve interventies te identificeren ter verbetering van het managen van de diabeteszorg. n Steekproef: 41 studies bekeken n Resultaten: –Combinatie van »Postgraduate opleiding »Professionele interventies (feedback, educatie) »Degelijke follow-up  Leiden tot een verbetering van het zorgproces.

14 Conclusies diabeteseducatie door verpleegkundigen vanuit een evidence- based standpunt Effectieve verpleegkundige interventies (d.i. met significante resultaten) zijn: - Ontwikkelen van een individuele zelfzorgplan - Individuele educatie + follow-up - Groepseducatie + follow-up - Telefonische follow-up - Substitutie van een aantal taken van arts naar verpleegkundige (directe patiëntenzorg, educatie, consultatie, organisatie van zorg) - Volgen van post-graduate opleidingen - Multidisciplinaire samenwerking

15 Literatuur verpleegaanbevelingen n Welke evidence-based verpleegaanbevelingen zijn er te vinden rond diabeteszorg? –Methode: opzoeken van internationale guidelines (Amerika, Nederland, Canada) –I.v.m. glycemiebepaling, HgA1c, injectiezone, voetcontrole, gewichtscontrole, andere aandachtspunten (dit zijn namelijk de aspecten die in de WGK-verpleegaanbevelingen diabetes staan).

16 Literatuur verpleegaanbevelingen n Glycemiebepaling: –Individueel te bepalen (frequentie verhogen bij sommige populaties of bij wijzigingen therapie). –Dagprofiel bij slecht geregelde patiënten: 4 x daags –Glycemiebepaling bij patiënten op insuline die stabiel zijn: 2 tot 4 x daags n Frequentie HgA1c bepaling: –Geen verpleegkundige aangelegenheid, maar verpleegkundige interventies hebben een positieve invloed op HgA1c (cfr. literatuuroverzicht). –Jaarlijks, om de 6 of 3 maanden naargelang de patiënten de behandelingsdoelstellingen bereiken of niet.

17 Literatuur verpleegaanbevelingen n Injectiezone: –Buik, dijen, billen –Armen sterk afgeraden: »Kleine oppervlakte waardoor minder mogelijkheden voor rotatie »Onderhuidse vetlaag dun: gevaar om IM in te spuiten »Moeilijk voor patiënt om zichzelf op een correcte manier in te spuiten. n Ontsmetten: –Niet ontsmetten tenzij patiënt verminderde weerstand heeft, of een zichtbaar bevuilde huid.

18 Literatuur verpleegaanbevelingen n Voetcontrole: –Jaarlijkse uitgebreide voetcontrole bij arts –Risicopatiënten: een voetcontrole om de 6, 3 maanden, maandelijks, of bij elk bezoek van zorgverlener en een visuele inspectie om de 3 maanden, wekelijks of dagelijks. n Gewichtscontrole: –Om de drie maanden, tenzij bij patiënten met gewichtsproblemen of complicaties: individueel te bepalen.

19 Literatuur verpleegaanbevelingen n Aandachtspunten waar vpk een belangrijke signaalfunctie naar arts toe hebben: –Hypertensie: de VPK dient zich van de gevolgen van hoge bloeddruk bewust te zijn en bij hypertensie de arts verwittigen. –Dieetadvies: de VPK moet het eetpatroon observeren en evalueren, de gevolgen van overgewicht duidelijk kunnen maken, advies geven over de voeding en doorverwijzen indien nodig. –Fysieke activiteit: de VPK moet aandacht hebben voor de fysieke activiteit van de patiënt, deze stimuleren tot voldoende beweging en doorverwijzen indien nodig.

20 Literatuur verpleegaanbevelingen n Aandachtspunten waar vpk een belangrijke signaalfunctie naar arts toe hebben: –Depressie: bij depressieve symptomen moet de VPK de patiënt kunnen doorverwijzen naar een arts. –Polypharmaca: de VPK moet een ge-update lijst bijhouden van de medicatie van de patiënt (cfr. diabetespas). –Geriatrische problemen: in geval de oudere diabeet een geriatrisch probleem (vb. incontinentie, valincidenten,…) vertoont, moet de medicatielijst kritisch geëvalueerd worden. –Roken: de VPK moet de patiënt stimuleren tot het stoppen met roken, hem hierin raad geven en steunen.

21 Conclusies n Verpleegkundigen spelen een onmisbare rol in de diabeteszorg en in de educatie van diabetespatiënten. n Voor bepaalde aanbevelingen: nog meer onderzoek noodzakelijk.

22 Evidence-Based Nursing bij diabetespatiënten Dank voor uw aandacht! Wit-Gele Kruis Vlaanderen Wit-Gele Kruis Vlaanderen Sabine Verstraete Sabine Verstraete Roseline Debaillie Roseline Debaillie


Download ppt "Literatuurstudie: Evidence-based Nursing bij diabetespatiënten Sabine Verstraete Roseline Debaillie Wit-Gele Kruis Vlaanderen."

Verwante presentaties


Ads door Google