De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CAMERATOEZICHT Praktijk, wetgeving en tips - trics.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CAMERATOEZICHT Praktijk, wetgeving en tips - trics."— Transcript van de presentatie:

1 CAMERATOEZICHT Praktijk, wetgeving en tips - trics

2 Hoofdlijnen Toetsing nu, handreiking tijdens / na de zomer
Kwaliteit van analoog naar IP Handreiking NVZ is basis Privacywetgeving Soorten cameratoezicht Voordat we tot aanschaf overgaan Soorten camera’s Welke is voor ons geschikt Cameratoezicht en terrorisme Tips Bronnen Bijlagen

3 Privacywetgeving Niet van toepassing indien analoog en niets wordt vastgelegd of een webcam op openbare plaats zonder herkenbare personen. MITS wel steeds als goed werkgeverschap WEL: noodzakelijk voor behartiging van gerechtvaardigd belang bijv. beveiliging eigendommen, agressie, geweld etc. en minder ingrijpende zaken zonder afdoende resultaat zijn geprobeerd; Bewaartermijn vaststellen van beelden (24 uur) Heimelijke camera’s mogen niet. Waarschuwen is verplicht. Tenzij: er op gewezen is in personeelsberichten etc, toestemming OR; op straat met losse camara wel toegestaan; politie etc ook.

4 Privacywetgeving OR: instemmingsrecht want cameratoezicht is personeels volgsysteem CBP: melding verplicht bij digitale apparatuur (vrijstelling is mogelijk maar ziekenhuizen zullen dit niet krijgen) Ieder ziekenhuis heeft (als het goed is) het patiëntenregistratiesysteem van het ziekenhuis aangemeld bij het CBP. Melden van cameratoezicht met opname en registratie van de beelden kan aanvullend op deze eerdere aanmelding. Belangrijk hierbij is het nummer van de registratie bij het CBP.

5 Soorten cameratoezicht
Openbare plaatsen; werkplekken; in en rond winkels;in en rond woningen; opsporing strafbare feiten Opsporing strafbare feiten = afzonderlijke wetgeving, alleen met toestemming OvJ stelselmatige opnemen Werkplek = gerechtvaardigd belang = zwaarder dan privacy werknemers: kunnen uitleggen aan OR en CBP Cameratoezicht openbare plaatsen: voor deze wetgeving: ziekenhuizen zijn GEEN openbare plaatsen

6 Praktijktips privacy Schriftelijke onderbouwing
Beargumenteer Bedrijfs- Publiek- en Privacybelang Beargumenteer waarom doel niet anders kan worden bereikt Cameratoezicht is onderdeel van een geheel van maatregelen Cameratoezicht selectief uitvoeren en niet meer vastleggen dan noodzakelijk Duidelijk maken dat er opnamen gemaakt worden Maak protocol voor inzage Leg bewaartermijn vast (max. 28 dagen) Melden bij CBP (

7 Voor we tot aankoop overgaan
Grondslag: RI&E of Veiligheidsplan Doelstelling per camera In veiligheidsplan ook heimelijke camera’s Ook geluid? Verantwoording – onderhoud – testen Bestaand / nieuw netwerk Beheer en verantwoording opnamen Zoekmogelijkheid, watermerk, kwaliteit Camerareglement met regels overdracht aan politie Service, onderhoud, levensduur componenten, aantal offertes.

8 Routeplanner deel 1 Maak een analyse voor het criminaliteitsprobleem (waar heeft u precies last van?) Wat is er nodig om die problemen op te lossen? Dat kan cameratoezicht zijn, maar dat hoeft niet. Bepaal op welke manier en voor welke problemen en voor hoe lang camera’s een oplossing kunnen bieden. Dat is veel werk, maar criminaliteit is nu eenmaal een ingewikkeld verschijnsel. Bepaal hoeveel camera’s u precies nodig hebt op welke plekken, wat u met die camera’s precies wilt doen en wat u met die beelden (live of opgenomen) wilt kunnen doen. Overleg met de politie en de gemeente of er afspraken moeten worden gemaakt over het uitwisselen van beelden (live of opgenomen) .

9 Routeplanner deel 2 Bekijk regelmatig opnieuw of het systeem nog wel functioneert als bedoeld en pas het zonodig aan. Na een periode van 2 jaar onderzoekt u of de problemen zijn opgelost. Zo ja, ontkurk de champagne! Zo nee, ga terug naar stap 2 en bedenk een andere oplossing. TIP: Het ophangen van meer camera’s is niet de manier om een slecht functionerend camerasysteem te verbeteren. Sander Flight DSP Groep

10 Soorten camera’s Beelden voor respectievelijk “identificeren”, “herkennen” en “ observeren”

11 Soorten camera’s Vaste camera’s: meestal strategische plaatsen en groothoeklens Beweegbare cameraopstelling: camera en of zoomfunctie op afstand te regelen of automatisch Dome camera: actieve besturing, via actieve contacten (alarmeringen) naar geprogrammeerde posities of object volgen Nieuw is 360º opnamen

12 Welke camera is voor ons geschikt?
Vanuit de beveiligingsbranche zal duidelijke informatie worden verschaft over deze materie. Welke vragen kunt u zich zelf stellen om tot de juiste camera te komen. Getracht zal worden om dit te verwerken in een soort checklist.

13 Camera en terrorisme www.nctb.nl www.navi-online.nl
Doel per camera HEEL duidelijk vaststellen Binnen ziekenhuizen: - nucleaire afdelingen - SEH Manipulatie Vastleggen van belangen: etisch, reputatie/imago, mensen, zorgverlening,/processen, voorraad Ken je zwakke plekken en weet wat er verwacht wordt

14 Tips en trics uit de praktijk
Camera ophangen zonder opnamen etc is kweken van schijnveiligheid en bagatelliseren van andermans belangen Soms wordt de lengte van een persoon belangrijk. Een meetlint, stickers of iets dergelijks aan de deurpost geeft veel informatie Een overzichtspunt in een hal levert vaak mooie beelden op van medewerkers en de rug van een veroorzaker Laat camera’s ook elkaar bewaken, anders worden ze gestolen People counting: - BHV - routing - gemiddelde verblijfstijd

15 Tips en trics uit de praktijk - 1
CCTV = Closed Circuit TV Test het systeem voor dat de ‘inbreker’ het doet De mens achter de lens is het allerbelangrijkste! Het ophangen van 10-tallen camera’s in één pand levert vaak minder op dan één goed geplaatste camera bij de ingang In de stad Groningen komt een cameracentrum voor uitlezen van beelden. Eerst alleen Groningen, later ook Friesland en Drenthe. Overheid laat ivm uitgeven gemeenschapsgeld onderzoek doen naar effectiviteit (verantwoording afleggen) Particulieren doen dit nooit.

16 Tips en trics uit de praktijk - 2
CCTV = Closed Circuit TV Test het systeem voor dat de ‘inbreker’ het doet De mens achter de lens is het allerbelangrijkste! Het ophangen van 10-tallen camera’s in één pand levert vaak minder op dan één goed geplaatste camera bij de ingang In de stad Groningen komt een cameracentrum voor uitlezen van beelden. Eerst alleen Groningen, later ook Friesland en Drenthe. Overheid laat ivm uitgeven gemeenschapsgeld onderzoek doen naar effectiviteit (verantwoording afleggen) Particulieren doen dit nooit.

17 Tips en trics uit de praktijk - 3
Sociaal Plan Bureau: - er is geen enkel bewijs dat cameratoezicht de veiligheidsbeleving verbeterd - geweldsincidenten worden niet voorkomen - marginale verbetering bij vermogensdelicten en vernieling. Camera’s kun je ook inzetten bij: - maximale parkeertijd bij ingang SEH - blokkade vluchtdeuren - bij dag de parkeerplaats, bij nacht de slagboom Bij alarm: verplicht wat te doen! Een goede terugkijkfunctie (bijgeleverde software) is HEEL belangrijk.

18 Tips en trics uit de praktijk - 4
Denk bij plaatsen van camera aan: - dag – nachtsituatie - koplampen auto’s - spiegelende ruiten - bladeren aan bomen? Digitaal vergt veel opslagcapaciteit: eerst overleg met ICT of men zoveel ruimte heeft! Zoek combinatie met pasjessysteem Inkijk in woningen etc: blokkade Denk aan een sabotage-alarm op de camera Het lijkt vanzelfsprekend, maar cameraopnamen in kleedruimten, douches etc zijn natuurlijk niet toegestaan.


Download ppt "CAMERATOEZICHT Praktijk, wetgeving en tips - trics."

Verwante presentaties


Ads door Google