De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PORNOGRAFIE Dr. Albu v Eeden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PORNOGRAFIE Dr. Albu v Eeden."— Transcript van de presentatie:

1 PORNOGRAFIE Dr. Albu v Eeden

2 Met dank aan: Judith Reisman David Feltin Joseph LeDoux Gary Lynch
Peter M. Milner Edward Sheridan Martin M Teicher Daniel Goleman Jack Fincher Eric Nesler Daniel Amen Nick Ashton

3 Pornografie Het paard van Troje

4 De rol van de wetenschap
Pornografie en de vrijheid van meningsuiting & Minderjarigen die in aanraking komen met pornografie De rol van de wetenschap

5 Wetenschap en pornografie
“Een rechtszaak kan vrijwel volledig afhankelijk zijn van het juiste begrip van de onderliggende….wetenschappelijke feiten” Rechter Stephen Breyer 1998 Als we aannemen dat de wetenschap de richting aangeeft voor de wet(geving) en als de wetgeving vervolgens sturend is voor het gedrag van mensen, dan kun je zeggen dat als de wetgeving wordt aangestuurd door ‘kul-wetenschap’ dit zal leiden tot sociale ontsporingen. The Journal of Criminal law, Criminology, and Police Science Vol 42, No 1

6 Pornografie en recente informatie over hoe de hersenen werken

7 Psychofarmacologische definitie van pornografische/erotische beelden
Een objectieve definitie van pornografie is: Gedrag dat binnenskamers hoort, in een openlijk toegankelijk medium vertonen, terwijl dat leidt tot schade aan de persoon, en het voortbestaan van de soort

8 Psychofarmacologische definitie van pornografische/erotische beelden
Gedrag dat binnenskamers hoort ….: veilig, thuis, binnen het eigen erf, in een ruimte binnen de eigen controle/invloedsfeer; er is direct oogcontact, bijv. twee volwassenen, moeder en kind; naaktheid en zich blootgeven is geaccepteerd en veilig.

9 Psychofarmacologische definitie van pornografische/erotische beelden
…in een openlijk toegankelijk medium vertonen ….: TV, film, internet, bibliotheek, circus, op straat of in tijdschriften. De ruimte staat gewoonlijk niet onder de controle/invloedsfeer van de persoon in kwestie. Het is onveilig en vreemden en vijanden kunnen zich bevinden onder het gehoor. Oogcontact wordt vermeden. Wapens kunnen aanwezig zijn en misdaad is mogelijk.

10 Psychofarmacologische definitie van pornografische/erotische beelden
…terwijl dat leidt tot schade aan het voortbestaan van de soort: Kijkers worden afgestompt, raken opgewonden. Ze projecteren lust, schaamte en boosheid op vrouwen in het algemeen, veelal kinderen, etc. Meevoelen en medelijden ontbreken.

11 De erfenis van Alfred Kinsey
Veroorzaakte de seksuele revolutie in de VS, met twee publicaties: Sexual Behaviour in the Human Male in 1948 and Sexual Behaviour in the Human Female in 1953 Was een pedofiel, biseksueel, masochist en deed zichzelf bewust pijn door martelingen om seksueel plezier te ervaren (infecties van de seksuele organen)

12 Hugh Hefner (Playboy) Alfred Kinsey Wardell Pomeroy

13 Statistieken over pornografie wereldwijd
Elke 39 minuten wordt er een nieuwe pornografische video opgenomen in de Verenigde Staten

14 Statistieken over pornografie op het internet (2006)
Pornografische websites: 4,2 miljoen (12% van alle websites)

15 Statistieken over pornografie op het internet (2006)
Dagelijkse opvragingen van de term "child pornography" in Gnutella: Websites die illegaal kinderpornografie aanbieden Bezoekers uit de hele wereld naar pornografische websites: 72 miljoen bezoekers naar pornografie

16 Pornografie en jongeren statistieken uit 2006
Seksuele toespelingen en uitnodigingen richting kinderen via chat sites: 89% Maandelijkse omzet van internetpornografie-websites: $4,9 miljard

17 Kinderen en internetpornografie Statistiek 2006 Verenigde Staten
Gemiddelde leeftijd waarop een kind voor het eerst in aanraking komt met pornografie op het internet: 11 jaar oud

18 Kinderen en internetpornografie Statistiek 2006 Verenigde Staten
Welk percentage van kinderen tusen 8-16 jaar heeft online pornografie bekeken 90%

19 47% Pornografie en de Kerk
Percentage christenen dat toegeeft dat pornografie bij hen (thuis) een probleem vormt 47%

20 37% Pornografie en de Kerk
Percentage dominees en voorgangers dat wekelijks internetpornografie bekijkt 37%

21 29% Pornografie en de Kerk
Percentage ‘wederomgeboren’ christenen dat het acceptabel vindt om seksueel expliciet materiaal onder ogen te krijgen en te bekijken 29%

22 57% Pornografie en de Kerk pornografie- verslaving
Gevraagd naar de hoofdoorzaak die volgens dominees de MEESTE schade toebrengt aan de christelijke gemeenten pornografie- verslaving 57%

23 US Adult Internet User Demographics - Age

24 Belangrijke reden voor toename van internetpornografie (met inbegrip van mobiele telefoons/smart phones) De drie A’s Accessibility (toegankelijkheid) Anonymity (anonimiteit) Affordability (betaalbaarheid)

25 New techniques of brain scanning

26 Nieuwe technieken van hersenscanning
Afbeeldingen kunnen het niveau meten van: depressie, argwaan, bezorgheid, irritatie, vreugde, angst en haat genoegens Of van andere gevoelens die door bepaalde gedachten in gang worden gezet

27 MRI (magnetic resonance imaging) scan van de hersenen

28 PET scan (positron emission tomography)

29 sPECT scan van de hersenen

30 DATscanner: meet de ‘intensiteit van het genoegen’ dat iemand op dat moment ondergaat

31 Neocortex (‘denk-hersenen’)

32 Neocortex/denk-hersenen:
Neocortex is de zetel van de gedachten of de ‘denk-hersenen’; het bevat de centra die datgene wat de zintuigen waarnemen, als het ware samenvoegen. De rol is voornamelijk om een geestelijke balans te handhaven en de psyche en het gedrag te controleren en ‘in toom te houden’

33 Limbische system (‘primitieve hersenen’)

34 Limbische system/primitieve hersenen
Limbische structuren veroorzaken gevoelens van genoegen, angst, pijn, argwaan en seksueel verlangen – dit zijn de emoties die seksuele passie aanjagen

35 Functies van het limbische system

36 ‘Vecht of vlucht’-reactie

37 Neocortex en het limbische systeem

38 Normale, natuurlijke menselijke liefde heeft betrekking op beide hersenen: hogere hersenen en primitieve hersenen Liefde tussen moeder en kind – zoogdieren t.o.v. reptielen (die geen prefrontal cortex of neocortex hebben).

39

40 Normale, natuurlijke menselijke liefde heeft betrekking op beide hersenen: hogere hersenen en primitieve hersenen Natuurlijke liefde tussen twee seksen: Neocortex (cognitieve functies) speelt een rol. Persoon is attractief, goed voor mij, gelooft wat ik geloof, heeft dezelfde voorkeuren als ik, etc.

41 Picture of thought processes

42 “Voyeurism (‘stiekem gluren’) is hetzelfde als deelnemen” (waarschuwing van de Amerikaanse overheid die voorafging aan ‘ Schoolbus’)

43 Porno en vrijheid van meningsuiting
In de eerste paar milliseconden (een/1000ste van een seconde) van ons waarnemen, begrijpen we niet alleen onbewust wat het is dat we zien, maar besluiten we ook of we het aangenaam vinden of niet.

44 1) Waarom verzoorzaken pornografische afbeeldingen de meeste opwinding en zijn ze het meest intens:
Pornografische/erotische afbeeldingen combineren gevoelens van: verrassing begeerte angst boosheid haat afkeer vijandigheid

45 1) Waarom verzoorzaken pornografische afbeeldingen de meeste opwinding en zijn ze het meest intens:
‘Cocktail’ van meervoudige drugerototoxines: Krachtige hormonen: Testosterone Neurotransmitters/zenuwoverdrachtsstoffen: Dopamine Oxitocin Norepinephrine (Adrenaline) Serotonine

46

47 Synaps

48 2) Waarom verzoorzaken pornografische afbeeldingen de meeste opwinding en zijn ze het meest intens:
‘Cocktail’ van meervoudige drugerototoxines: Dopamine (gevoel van aangenaamheid) chemisch vergelijkbaar met cocaine

49 DATscanner: meet de ‘intensiteit van het genoegen’ of het niveau van dopamine
Bord heerlijk eten 1200 1000 Seksueel genieten 800 600 400 Amphetamine (chrystal meth) 200 Eten Seks Chryst Meth

50 2) Pornografische afbeeldingen veroorzaken de meeste opwinding en zijn het meest intens:
‘Cocktail’ van meervoudige drugerototoxines: Oxitocin (gebonden peptide verbonden met gevoel van liefde) 2) Norepinephrine (Adrenaline) 3) Serotonin similar to LSD

51 Waarom verzoorzaken pornografische afbeeldingen de meeste opwinding en zijn ze het meest intens:
‘Cocktail’ van meervoudige drugerototoxines: Andere neurotransmitters Endorphines (morfine door het eigen lichaam gemaakt)

52 ‘Cocktail’ van meervoudige drugerototoxines:
Waarom verzoorzaken pornografische afbeeldingen de meeste opwinding en zijn ze het meest intens: ‘Cocktail’ van meervoudige drugerototoxines: Krachtige hormonen Testosterone (lichaamseigen steroide, het hormoom dat bij de mens verbonden is met ‘vechten of vluchten’)

53 Pornografische beelden: waarom zijn ze verslavend?
1) Erototoxines: Zorg en angst Het ‘Nieuw!’-effect Bevat een element van verrassing (aantrekkingskracht tot ‘geheimzinnige zaken’ – gokken) 2) Beloningssysteem door seksuele genoegdoening

54 Pornografische verslaving heeft de kenmerken van klassieke verslaving
Het is voortschrijdend: je hebt steeds weer een sterkere ‘ kick’ nodig om hetzelfde genoegen te ervaren – meer perversere vormen van seks. Het wordt je uiteindelijk fataal – gewelddadige seks, zie bijv.Alfred Kinsey die stierf door infectie van zijn seksuele organen, nadat hij zichzelf had gemarteld

55 Pornografie is voortschrijdend
Bij een verslaafde (na verloop van tijd): The erototoxins released by the brain when looking at sexual material no longer give the same arousal An addict will have to increase the frequency of their viewing OR explore a new area of pornography in order to get the pleasurable feeling they once had

56 Pornografie is voortschrijdend
De aanwezigheid van erototoxines zorgt ervoor dat de hersenen zich aanpassen aan de nieuwe omstandigheden Een verslaafde is nu lichamelijk afhankelijk van de erototoxine, omdat de hersenen het nodig hebben, willen ze normaal functioneren De hersenen verwachten een hoger niveau van erototoxines in hun systeem

57 Synaps

58 Zenuwcellen

59 Pornografie is voortschrijdend
Normale hersenen Na onttrekking Hersenen die geen erototoxine meer krijgen, worden minder gestimuleerd en minder actief De afgenomen hersenactiviteit maakt onttrekking extreem moeilijk en terugval zeer waarschijnlijk

60 “Erototoxines” (verv.) omdat:
Dr Cline’s stadia van verslaving aan pornografie, na eerste blootstelling: Verslavings-fase Het verlangen naar, en de noodzaak om terug te keren naar pornografische beelden. Opbouwfase Het verlangen naar meer explicieter, ruwer en afwijkender beelden om hetzelfde effect te bewerken. Ongevoelig-heidsfase Materiaal dat ooit beschouwd werd als schokkend of taboe, wordt nu gezien als acceptabel of gewoon. Uitleeffase De neiging om het gedrag dat is gezien, ook zelf te doen en uit te voeren, inclusief exhibitionisme, sadistische/masochistische seks, verkrachting of seks met minderjarigen.

61 Pornografische beelden: waarom zijn ze verslavend?
Porno kijken tijdens kantooruren

62 Pornografie en de vrijheid van meningsuiting
Het hogere doel van de vrijheid van meningsuiting: Het creeren van een eerlijk speelveld voor intelligent debat met als doel de sociale samenhang te bevorderen en een menseljke samenleving te stimuleren.

63 Pornografie en de vrijheid van meningsuiting
Pornografie heeft de macht om ogenblikkelijk sterker te zijn dan: 1) nuchter nadenken (cognitieve vaardigheden) 2) redeneren 3) logisch denken De hersenen zijn niet meer in staat om normaal gedrag te onderscheiden en ongezond gedrag te corrigeren Pornografie ontdoet het begrip ‘met toestemming’ en ‘zelfstandig beslissen’ in alle opzichten van zijn betekenis. Pornografie kan daarom niet dezelfde wettelijke bescherming opeisen als dat toekomt aan andere verspreide informatie

64 Sociale en psychologische effecten
Niet-gewelddadige porno veroorzaakt agressief gedrag Seks en geweld is een van de gevaarlijkste zaken in combinatie. Blootstelling aan dergelijke materialen heeft een negatief effect op beeldvorming richting vrouwen en doet de kans op de mogelijkheid van het plegen van verkrachting toenemen.

65 ‘Erototoxines’ en minderjarigen:
Effect op de hersenen van een kind (enig iemand onder de 25!): Het limbische systeem (amygdala en hippocampus) komt heel snel tot rijpheid in hersenen van een kind – lang voor andere delen van de hersenen

66 ‘Erototoxines’ en minderjarigen:
Kinderen kunnen beelden ogenblikkelijk begrijpen, ‘voelen’, ‘ervaren’ en herinneren al voordat ze kunnen praten.

67 Minderjarigen en pornografie: nog meer om voor te vrezen!
Bij kinderen is bij seksuele stimulans nog meer angst in het spel. Want hun onrijpheid zorgt ervoor dat ze absoluut geen cognitieve of emotionele ‘gereedschappen’ hebben om te antwoorden op de seksuele toespelingen of aanrakingen.

68 Minderjarigen en pornografie/seksuele mishandeling
Bij kinderen die zijn blootgesteld aan pornografie of die mishandeld zijn, betekent dit ook dat emotionele herinneringen het slachtoffer kunnen blijven achtervolgen, terwijl hij/zij niet rationeel bewust is of herinneringen heeft aan zijn/haar slachtofferrol of blootstelling aan pornografie. Bijv. als het kind opgroeit, kan het zelf kinderen mishandelen of seksverslaafd worden, net als degene die het hem/haar heeft aangedaan.

69 Minderjarigen en pornografie
Kinderen onder de 8 jaar hebben geen onderscheid tussen fantasie en realiteit. Ze staan bijzonder open om zaken aan te nemen en op te vatten als de werkelijkheid op basis van wat de amusementsindustrie biedt: de omstandigheden, de houding en het gedrag dat de media laat zien.

70

71

72

73 James Bulger

74

75 SAW films I - VII Een man kidnapt mensen uit de maatschappij, waarvan hij vindt dat ze niet leven zoals ze zouden kunnen, naar hun potentieel. Het kan gaan om drugsdealers, moordenaars of mensen die simpelweg niet hun volledige potentieel benutten. Zijn doel is om te laten zien hoezeer die mensen hun leven zullen waarderen als hij ze in gruwelijke, soms seksuele martelingssituaties brengt, om te zien of ze erin slagen te doen wat van ze vereist is. Van de slachtoffers wordt gevraagd om anderen wreed te verminken of hen te doden, om hun eigen leven te redden. De martelaars geloven dat als ze deze situatie overwinnen, ze hun leven meer zullen waarderen en beter zullen leven. Saw Movies Plot Sexual content of film: victim was told to have sex with corpse before he would be set free One man kidnaps individuals from society that he deems not living up to their potential. They may be drug dealers, murders or simply not exercising their full worth. His aim is to see how much these individuals value their life by putting in them gruesome sometimes sexually torturous situations and seeing if they overcome what is required. The victims are often asked to brutally mutilate another individual or kill them to save their own life. The tortures believe is that if they overcome these situations they will value their life more and live in a better way. A young lady, a drug dealer, is put in a head mask with spikes pointing towards her head. The mask is on a timer of 5 minutes. When the timer has finished the spike will be forced into her head and eyes killing her instantly. On the floor in front her is an semi-conscious man, next to her lie x-rays that show the keys for the headlock within the abdomen. The young lady is excepted to surgically remove these keys from this man to save her own life. A young drug abuser wakes up and finds himself in a large pool of infected needles. He is told that there is a key at the bottom that will guarantee is freedom. He digs around, while these needles perforate him until he passes out or he finds the key. One scene depicted a man sawing of his own leg to escape from a trap.

76 SAW films I-VII

77 SAW films I-VII Account of the Edlington Attacks, UK Victims forced to perform oral sex on each other Sticks and small stones pushed up their anusses Attacks aged 11 and 10 lured their 2 victims, of the same age, away from a park to brutally torture and sexually humiliate them. The victims were dragged through a barbed wire fence to a secluded spot in a nearby field. On the way the victims were robbed of their money and a phone and forced to eat nettles and dirt. Shards of glass from a broken beer bottle were held against their throats. They were stamped on and bricks and stones were gathered to be thrown at their bodies. Some were too heavy for the brothers to throw so they were just carried and dropped onto the two boys. Perhaps most shocking of all, the attackers used the mobile phone belonging to one of their victims to film part of the attack. The victims faces recognisable because they were covered in blood. . The attack continued to included sexual assault, further degrading, humiliating and torture. Depicting similar scenes from the saw movies. The attackers moved them to an even more secluded location in a small ravine. There an old clothes line was wound round the nine-year-old's neck and pulled tight. "Are you dying yet?" the older brother asked him. A famous line from the saw movies. The other boy then had a sink dropped on his head. In fact, given the number of things thrown directly at their heads during the attack it seems extraordinary that neither of them sustained serious brain injuries. The attacks didn’t kill the young boys as they followed the plot of the saw movie. They believed that the pain that they were left would alter the life decision in the future. When the boys were asked why they spared the victims lives their answer was that they were trying to teach them to value their lives more and to live better lives Toxic Family Home An expert told the court that the brother’s home environment was "toxic". They often witnessed domestic violence and on one occasion they saw their father threatening to slash their mother's face. From the age of nine the older brother smoked cannabis and drank cider and the family home saw "routine aggression, violence and chaos". People who knew the boys' family have told the court they used to sit at home watching horror films that many adults would flinch at. Including the gruesome Saw movies and pornographic DVDs. Slachtoffers werden gefotografeerd terwijl ze gedwongen werden om seksuele handelingen aan elkaar te verrichten “Sterf je al…!??" vroeg de oudere broer hem. Een bekend citaat uit de Saw-films. Toen de jongens gevraagd werd waarom ze het leven van de slachtoffers had gespaard, was hun antwoord dat ze hen probeerden te leren dat ze hun leven meer zouden waarderen en een beter leven zouden leven.

78 Normale verdieping van liefde in een normaal huwelijk
Nadat ze enige tijd getrouwd zijn, begint de seksuele opwinding die ze in elkaar verwekten, te verminderen Het vermindert, want met de komst van vertrouwen neemt de angst af Hopelijk is er geen sprake van vijandschap in de relatie, omdat dit de zaken in de war schopt. Kortgezegd: het stel leert om elkaar echt lief te hebben

79 Hoe pornografie een huwelijk vernietigt
Een prachtige vrouw wordt beschouwd als onaantrekkelijk/kan hem niet meer opwinden (‘pin-up effect’) – hij bevindt zich in bed met afbeeldingen van blootmodellen in zijn gedachten (NB! Gevaar voor getrouwde stellen) Eigen vrouw verveelt je – Het idee dat vrouwen houden van extreme seks, zoals bijv. verkracht worden Mannen die steeds meer pornografie gebruiken, worden in toenemende mate impotent Op dit moment duikt de grote farmaceutische industrie op en helpt de man om te functioneren ondanks zijn tekortkomingen

80

81 Enkele andere gevolgen van pornografie
Toename van scheidingen omdat de vrouw haar echtgenoot in bed ervaart als afstandelijk en afwezig tijdens het huwelijkse leven.

82 Enkele andere gevolgen van pornografie
Zorgt voor isolatie, vanwege: Schaamte (neemt toe als de meer perverse verslaving toeneemt) Slechte onderlinge persoonlijke relaties (woedeaanvallen) Worden liever bevriend met anderen in de seksuele subcultuur (wereldwijd)

83 Pornography gravitates to paedophilia
1971 “You call that being molested?”

84 Pornography gravitates to paedophilia
1974 “Everything is fine Momma, Uncle William and I are playing a game called consequences”

85 Pornography gravitates to paedophilia
1976 “Yeah! And he give you one of these (lollypop) just for straight sex! No strings attached”

86 Pornography gravitates to paedophilia
1976 Penthouse magazine

87 Pornography gravitates to paedophilia
1982 “Hello Mommy, I met this nice political leader from the moral majority on Capital Hill”

88 Pornography gravitates to paedophilia
1985 Playboy magazine

89 ‘Zorg dat je ze vroeg te pakken krijgt, en je hebt ze voor altijd’
TGI en Playboy Vrouwen zijn de grootste vijanden van pornografie, maar hoe bereikt Playboy hen? ‘Zorg dat je ze vroeg te pakken krijgt, en je hebt ze voor altijd’

90 TGI en Playboy Ze hebben zelfs een nieuw merk geintroduceerd ‘Playgirl’ om de verbinding tusen Playboy en discriminatie van vrouwen te doorbreken

91 Young girls identify themselves with the Playboy Bunny logo on;
TGI en Playboy Young girls identify themselves with the Playboy Bunny logo on; Pillows Dolls Schoolroom Products

92 Pornografie beweegt automatisch in de richting van pedofilie
The Simpsons cartoons: Marge Simpson

93 Pornografie beweegt automatisch in de richting van pedofilie
Nov 2009 Lezers tussen 10 en 15 jaar oud

94 Pornography gravitates to paedophilia
Desmond Morris in classical work “Manwatching” describes a common technique of illustrating beautiful young women by exaggerating the length of the legs to create the illusion of teen-as-woman By that he trains consumers to “feel” schoolgirls as sexually appealing The consumer never realises why he is developing an sexual appetite for teenage girls

95 Enkele gevolgen van pornografie
Wat had het zien van 1 keer een pornofilm voor effect op het leven van een jongeman: Verloor interesse in de Bijbel Ogenblikkelijk – koud in zijn gebedsleven Onverschillig tegenover verloren zielen Weerstand tegen zijn ouders – verloor dankbaarheid en werd rebels Ontliep het contact met christenen Verloor de concentratie – als hij probeerde te studeren, kwamen alle beelden terug Raakte verslaafd aan zelfbevrediging Werd onverschillig bij zijn schoolwerk Overspoeld door twijfel

96 Pornografieverslaving is moeilijker te behandelen dan verslaving aan andere drugs
‘Onttrekking’ aan pornografie is niet mogelijk omdat het: Een verslaving is aan meervoudige drugs Omdat pornografie een verslaving is aan ‘lichaamseigen’ drugs, kan dit –anders dan externe drugs- niet ‘ontgift’ worden uit de hersenen. Zelfs nieuwe therapeutische ontwikkelingen kunnen niet helpen. Omdat zoveel van de hersensystemen verbonden zijn met elkaar, zou het onmogelijk kunnen zijn om de een te beinvloeden, zonder de balans uit evenwicht te brengen.

97 Verslavingsspecialisten zeggen nu:
Een seksverslaafde laat het limbische systeem continue overheersen boven de ‘denk-hersenen’ (neo-cortex) Janice M. Irvine “Reinventing perversion: Sex addiction and Cultural Anxieties” Journal of the History of Sexuality. Vol 5, issue 3 pp. 435, 446, 449

98 Verslavingsspecialisten zeggen nu:
2. De ‘traditionele’ benadering van seksuele therapeuten bevordert slechts een toename van fantasieen en zelfbevrediging en zal hen simpelweg opnieuw traumatiseren en zorgt ervoor dat ze terugvallen. Janice M. Irvine “Reinventing perversion: Sex addiction and Cultural Anxieties” Journal of the History of Sexuality. Vol 5, issue 3 pp. 435, 446, 449

99 Verslavingsspecialisten zeggen nu:
3. Verslavingsexperts zeggen nu meer en meer dat het nodig is dat seksverslaafden hun denk-hersenen opnieuw trainen zodat die hersenen heersen over het limbische systeem. Op die manier kunnen ze hun nuchterheid behouden. Dit wordt gedaan door hen te trainen om in onthouding te leven en een einde te maken aan fantasieen. Janice M. Irvine “Reinventing perversion: Sex addiction and Cultural Anxieties” Journal of the History of Sexuality. Vol 5, issue 3 pp. 435, 446, 449

100 Het einde


Download ppt "PORNOGRAFIE Dr. Albu v Eeden."

Verwante presentaties


Ads door Google