De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Belgisch beroepscompetentieprofiel voor verpleegkundige-ziekenhuishygiënist Profil Belge de compétences professionelles pour linfirmier en hygiène hospitalière.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Belgisch beroepscompetentieprofiel voor verpleegkundige-ziekenhuishygiënist Profil Belge de compétences professionelles pour linfirmier en hygiène hospitalière."— Transcript van de presentatie:

1 Belgisch beroepscompetentieprofiel voor verpleegkundige-ziekenhuishygiënist Profil Belge de compétences professionelles pour linfirmier en hygiène hospitalière Project / Projet Pedro Braekeveld et Chantal Dehon ism FOD, AUVB, ABIHH, NVKVV en OKc

2 Contenu Inhoud Inleiding Introduction Doel van de functie en siturering in de organisatie Objet de la fonction et lieu dans lorganisation Competenties Compétences Demografische gegevens Données demographiques Resultaatsdomeinen Secteurs de résultats 55 4 4 3 3 2 2 1 1 66 Functievereisten Exigences de lemploi 77 Conclusie Conclusion

3 Contenu Inhoud Inleiding Introduction Doel van de functie en siturering in de organisatie Objet de la fonction et lieu dans lorganisation Competenties Compétences Demografische gegevens Données demographiques Resultaatsdomeinen Secteurs de résultats 55 4 4 3 3 2 2 1 1 66 Functievereisten Exigences de lemploi 77 Conclusie Conclusion

4 Inleiding Introduction Primaire aanleiding / Motif principal : Geen middel om de huidige opleidingen voor VPK-ZHH te toetsen aan de vereisten van het KB 26 april 2007 en de verwachtingen van het werkveld kwalitatieve opleiding Geen middel voor zelfevaluatie en/of zich gericht bij te scholen self-empowerment Noodzaak van een nationaal gedragen beroeps- competentieprofiel professionalisering

5 Inleiding Introduction Secundaire aanleiding / Motif secondaire : Improving Patient Safety in Europe (IPSE)-project: Eerste bevraging in 2006 : 28 Europese landen België NVKVV Conclusies : Diverse opleidings- en beroepsprofielen Nood aan harmonisatie Publicatie European Core Curriculum for training of Infection Control Practitioners (2008) Aanleiding tot TRICE-project in 2009 : Europees competentieprofiel voor ICP Prof. S.Brusaferro Europese richtlijn 2005/36/EC van het Bologna Akkoord : afstemming opleidingsvereisten en – niveaus binnen Europa

6 Inleiding Introduction Doelstelling / Objectif : Oorspronkelijk: De ontwikkeling van een afzonderlijk beroepscompetentieprofiel voor: Verpleegkundige-Ziekenhuishygiënist Geneesheer-Ziekenhuishygiënist Projectvoorstel samen met Dr. B. Gordts in 2008 t.a.v. Fed. Platform Ziekenhuishygiëne Niet weerhouden 2009: Vernauwing scoop en projectvoorstel samen met NVKVV t.a.v. FOD Volksgezondheid Startschot project : ontwikkeling van een Belgisch beroepscompetentieprofiel VPK-ZHH

7 Inleiding Introduction Het projectteam / Équipe de projet: Miguel Lardennois (FOD/SPF) Paul Matthys (FOD/SPF) Marc Koninckx (AUVB/UGIB) Christophe Barbier (ABIHH) Kathy Claeys (WG ZHH NVKVV) Magda Vanneste (WG ZHH NVKVV) Patrick Verschelde (Okc) Jean-Luc Vanderlinden (3M) Pedro Braekeveld (Projectcoördinator) Het validatieteam / Équipe de validation: Leden van de Werkgroep ZHH NVKVV Membres de lABIHH

8 Inleiding Introduction 1. Voorbereiding (01/09/08 – 30/06/11) 2. Gegevensverzameling (14/10/11 – 13/11/11) 3. Gegevensverwerking (01/12/11 – 15/01/12) 4. Voorstelling en Validatie (26/01/12 – 30/06/12) 5. Presentatie en publicatie

9 Inleiding Introduction Zorginstelling Onderwijsinstelling

10 Contenu Inhoud Inleiding Introduction Doel van de functie en siturering in de organisatie Objet de la fonction et lieu dans lorganisation Competenties Compétences Demografische gegevens Données demographiques Resultaatsdomeinen Secteurs de résultats 55 4 4 3 3 2 2 1 1 66 Functievereisten Exigences de lemploi 77 Conclusie Conclusion

11 Demografische gegevens Données demographiques Analyse gebeurde op de 301 volledig ingevulde enquêtes Aantal keer link geopend Abs. Freq. % Totaal aantal keer link geopend 623100,0 Geopend + niets ingevuld 16426,3 Geopend + onvolledig ingevuld 15825,4 Geopend + volledig ingevuld 30148,3 Tijdsbesteding volledig ingevuld totale tijd in sec377520 gemiddelde tijd(sec)/respondent1254 gemiddelde tijd(min)/respondent21 Tijdsbesteding onvolledig ingevuld totale tijd in sec24760 gemiddelde tijd(sec)/respondent157 gemiddelde tijd(min)/respondent3 Taal Abs. Freq. % Nederlands17859,1 Frans12340,9 Totaal301100,0

12 Demografische gegevens Données demographiques 65,8% verpleegkundigen en 34,2% artsen die de enquête volledig invulden Functie Abs. Freq. % VPK ZHH12942,9 VPK DIR6922,9 MED DIR5016,6 GH ZHH4414,6 VZ CZH93,0 Totaal301100,0

13 Demografische gegevens Données demographiques Evenredige verdeling tussen personen met 10 jaar ervaring en 11 jaar ervaring Aantal jaren ervaring Abs. Freq. % 0-5j3526,9 6-10j2922,3 11-15j2216,9 16-20j2216,9 21-25j2116,2 >25j10,8 Totaal130100,0

14 Demografische gegevens Données demographiques Verhouding soorten ziekenhuizen volgens overheid: resp. 43,1% - 7,7% - 9,6% - 3,8% - 32,5% - 3,3% Type instelling werkzaam Abs. Freq. % Algemeen ziekenhuis16755,5 Algemeen ziekenhuis met universitair karakter237,6 Gespecialiseerd ziekenhuis299,6 Geriatrisch ziekenhuis72,3 Psychiatrisch ziekenhuis5417,9 Universitair ziekenhuis217,0 Totaal301100,0

15 Contenu Inhoud Inleiding Introduction Doel van de functie en siturering in de organisatie Objet de la fonction et lieu dans lorganisation Competenties Compétences Demografische gegevens Données demographiques Resultaatsdomeinen Secteurs de résultats 55 4 4 3 3 2 2 1 1 66 Functievereisten Exigences de lemploi 77 Conclusie Conclusion

16 Doel van de functie Objet de la fonction

17 Situering in de organisatie Lieu dans lorganisation

18 Contenu Inhoud Inleiding Introduction Doel van de functie en siturering in de organisatie Objet de la fonction et lieu dans lorganisation Competenties Compétences Demografische gegevens Données demographiques Resultaatsdomeinen Secteurs de résultats 55 4 4 3 3 2 2 1 1 66 Functievereisten Exigences de lemploi 77 Conclusie Conclusion

19 Resultaatsdomeinen Domaines de résultats

20 Resultaatsdomeinen Domaines de résultats

21 Resultaatsdomeinen Domaines de résultats

22 Resultaatsdomeinen Domaines de résultats

23 Contenu Inhoud Inleiding Introduction Doel van de functie en siturering in de organisatie Objet de la fonction et lieu dans lorganisation Competenties Compétences Demografische gegevens Données demographiques Resultaatsdomeinen Secteurs de résultats 55 4 4 3 3 2 2 1 1 66 Functievereisten Exigences de lemploi 77 Conclusie Conclusion

24 Gedragscompetenties Aptitudes professionnelles

25 Gedragscompetenties Aptitudes professionnelles

26 Gedragscompetenties Aptitudes professionnelles

27 Technische Expertise Expertise techique Kennis / Connaissance

28 Technische Expertise Expertise techique Kennis / Connaissance

29 Technische Expertise Expertise techique Kennis / Connaissance Omvat onder andere kennis m.b.t. het uitvoeren van een risicoanalyse (: HACCP,… binnen de domeinen van voedselveiligheid, bouwen en verbouwen, linnen, afval,… ) en het implementeren van corrigerende en preventieve maatregelen (: verandermanagement, cultuurverandering, gedragsverandering)

30 Technische Expertise Expertise techique Vaardigheden / Aptitudes

31 Contenu Inhoud Inleiding Introduction Doel van de functie en siturering in de organisatie Objet de la fonction et lieu dans lorganisation Competenties Compétences Demografische gegevens Données demographiques Resultaatsdomeinen Secteurs de résultats 55 4 4 3 3 2 2 1 1 66 Functievereisten Exigences de lemploi 77 Conclusie Conclusion

32 Functievereisten Exigences de lemploi Diploma – Diplomaniveau / Diplôme – Niveau de diplôme Vereiste specifieke kennis en/of ervaring / Connaissances et/ou expérience spécifiques requises

33 Contenu Inhoud Inleiding Introduction Doel van de functie en siturering in de organisatie Objet de la fonction et lieu dans lorganisation Competenties Compétences Demografische gegevens Données demographiques Resultaatsdomeinen Secteurs de résultats 55 4 4 3 3 2 2 1 1 66 Functievereisten Exigences de lemploi 77 Conclusie Conclusion

34 Conclusie Conclusion Terugblik / Rétrospection Lange weg en veel geduld

35 Conclusie Conclusion Basisingrediënten / Ingrédients de base Lange weg en veel geduld Red Monkey Innovation Management Passion Internet - Information Networking

36 Conclusie Conclusion Succesfactoren / Facteurs de succès Lange weg en veel geduld Red Monkey Innovation Management Passion Internet - Information Networking Succesfactoren van het project Gevalideerde methodologie (OKC) Breed draagvlak (TZH, CNO, CMO, AUVB, FOD) Samenwerking met Wallonië (ABIHH)

37 Conclusie Conclusion Resultaat / Résultat Lange weg en veel geduld Red Monkey Innovation Management Passion Internet - Information Networking Succesfactoren van het project Gevalideerde methodologie (OKC) Breed draagvlak (TZH, CNO, CMO, AUVB, FOD) Samenwerking met Wallonië (ABIHH) Resultaat van het project Dynamisch gegeven Een middel en geen doel

38 Conclusie Conclusion Toekomstperspectieven / Perspectives davenir Vergelijkbare opleiding VPK-ZHH in Vlaanderen en Wallonië, zowel qua niveau als inhoud 1 jarige postgraduaatsopleiding Theorievakken universiteiten Praktijkvakken beroepsorganisaties Promotie van Self-Empowerment : zichzelf als VPK-ZHH evalueren en zich gericht bijscholen Professionalisering van het beroep VPK-ZHH Voldoende ( # FTE o.b.v. opnames ipv bedden) en gelijkwaardige inschakeling van VPK-ZHHn in het werkveld Jobinvulling Situering binnen de organisatie Verloning

39 Conclusie Conclusion Vanaf april 2013 beschikbaar op website NVKVV / À partir davril 2013 disponible sur le site de lABIHH Yes, we can ! Good luck !

40 Conclusie Conclusion Het projectteam / Équipe de projet: Miguel Lardennois (FOD/SPF) Paul Matthys (FOD/SPF) Marc Koninckx (AUVB/UGIB) Christophe Barbier (ABIHH) Kathy Claeys (WG ZHH NVKVV) Magda Vanneste (WG ZHH NVKVV) Patrick Verschelde (Okc) Jean-Luc Vanderlinden (3M) Het validatieteam / Équipe de validation: Leden van de Werkgroep ZHH NVKVV Membres de lABIHH Iedereen die de enquête ingevuld heeft / Toute personne qui a rempli le questionnaire Bijzondere dank aan / Un merci spécial à

41 Dank voor jullie aandacht Merci pour votre attention


Download ppt "Belgisch beroepscompetentieprofiel voor verpleegkundige-ziekenhuishygiënist Profil Belge de compétences professionelles pour linfirmier en hygiène hospitalière."

Verwante presentaties


Ads door Google