De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De aansprakelijkheid van de vroedvrouw Marlies Eggermont 13 september 2012 Verloskunde in beweging.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De aansprakelijkheid van de vroedvrouw Marlies Eggermont 13 september 2012 Verloskunde in beweging."— Transcript van de presentatie:

1 De aansprakelijkheid van de vroedvrouw Marlies Eggermont 13 september 2012 Verloskunde in beweging

2  Zoektocht  80 relevante cases inzake medisch handelen vroedvrouw in ziekenhuis:  Feiten 1971-2007  6 klachten, geen procedure  10 zaken hangende in eerste aanleg  Analyse 64 zaken (nog 6 lopende zaken in HB of burgerlijk na buitenvervolgingstelling) Methodiek

3  1. Risicodomeinen  2. Samenwerking met arts: aangestelde/uitvoeringsagente of eindverantwoordelijke voor eigen handelen  3. Richtlijnen ter bevordering van samenwerking en ter preventie van aansprakelijkheid Inhoud

4 A.Risicoselectie B.Interpretatie CTG-monitoring C.Communicatie met arts/patiëntendossier D.Gezondheidsvoorlichting aan patiënte 1. RISICODOMEINEN

5  Autonome bevoegdheid:  KB 1962: bevallingen met heel waarschijnlijk “eutokisch” verloop (7 cumulatieve voorwaarden)  KB 1991: catch all clausule (uitsluiting verhoogd risico)  Normaal verloop bewaken met “tools”  Vaststelling pathologie: consult arts/transfer ziekenhuis  KB 1962: in 5 gevallen  KB 1991: bij elke pathologie + nodige schikkingen nemen → risicoscreening EN schadebeperkingsplicht A. Risicoselectie

6  Uterusruptuur:  Brussel 08/02/1995 (feiten 1991): veroordeling HA voor onopzettelijke doding moeder en kind: “onverantwoorde professionele lichtzinnigheid”  Brussel 04/11/2004 (feiten 1991): BA VR en gynaeco voor schade baby en BA gynaeco voor schade moeder: “gynaeco moet zelf risicopatiënte opvolgen” en VR heeft “onnodig getalmd” om gynaeco te verwittigen A. Risicoselectie

7  Placentaloslating:  Luik 26/03/1991(feiten 1984) en Brussel 23/11/2010 (feiten 1989): BA gynaeco: continue monitoring/echo doen na verontrustende berichten VR inzake foetale monitoring  Brussel 10/10/2007 (feiten 1996): vrijspraak HA, gynaeco en 2 anesthesisten, fout lag bij organisatie ZH  Rb. Antwerpen 02/11/2011 (feiten 2007): VR nam geen parameters en bloedafname bij bloedverlies, te laat gynaeco verwittigd (dading na GME) A. Risicoselectie

8  Autonome bevoegdheid:  KB 1962: auscultatie hartgeluiden foetus  KB 1991: beluisteren foetale harttonen en toezicht door CTG  Pathologische foetaal hartritme: consult arts  Taak vroedvrouw: captatie en registratie  Taak arts: diagnose pathologie en interventie → risicoscreening EN schadebeperkingsplicht B. Interpretatie CTG-monitoring

9  Onzorgvuldigheid vroedvrouw:  Luik 25/06/1986 (feiten 1981) en Brussel 02/03/2005 (feiten 1993): veroordeling VR en gynaeco voor onopzettelijke doding baby  Corr. Eupen 10/10/1994 (feiten 1992): veroordeling VR en gynaeco voor onopzettelijke slagen en verwondingen baby (burgerlijk 75-25)  Brussel 05/04/2011 (feiten 2002): veroordeling gynaeco ; VR in HB vrijgesproken, geen professionele fout (contra)  Gent 07/12/2006 (feiten 1990): fout VR, geen causa  Rb. Gent 14/04/2006 (feiten 1997): BA gynaeco voor fout VR B. Interpretatie CTG-monitoring

10  Onzorgvuldigheid gynaeco na correcte rapportage VR:  Rb. Namen 09/01/2002 (feiten 1993) en Corr. Hasselt 24/12/1999: te laat sectio  Rb. Brussel 09/02/2009 (feiten 1994): BA van gynaeco (tijd OP)  Corr. Gent 30/06/1995 (feiten 1991): veroordeling gynaeco (niet meteen ter plaatse komen); “financiële verzuchtingen” eigen consulten  Corr. Antwerpen 24/11/2000 (feiten 1993) en Corr. Antwerpen 02/04/2009 (feiten 2003): veroordeling gynaeco voor schuldig verzuim B. Interpretatie CTG-monitoring

11  Communicatie: samenwerking en info uitwisselen  Arts: Code geneeskundige plichtenleer  Vroedvrouw: Beroepsprofiel  Patiëntendossier:  Ziekenhuiswet 2008  Patiëntenrechtenwet 2002  KB 1999 inzake medisch dossier  KB 2006 inzake verpleegkundig dossier  Lancune inzake partogram  Zorgvuldigheid loont! C. Communicatie en patiëntendossier

12  Gebrekkige communicatie:  Luik 31/01/2000 (feiten 1977) en Antwerpen 21/10/2002 (feiten 1988): veroordeling HA: te laat gynaeco geroepen  Bergen 25/10/1996 (feiten 1985): veroordeling gynaeco en anesthesist voor onopzettelijke doding moeder (gebrek aan richtlijnen); veroordeling assistent-gynaeco voor schuldig verzuim (niet inroepen hulp internist); VR “niet bij machte om meer aan te dringen”  Gent 30/11/2004 (feiten 1995): veroordeling gynaeco; te laat gastro- consult gevraagd (discussie tussen gynaeco en hoofdVR) en geen richtlijnen aan VR gegeven  Rb. Gent 25/09/2009 (feiten 1995): BA van HA (25%) en gynaeco (75%), resultaat triple test C. Communicatie en patiëntendossier

13  Gebrek in bijhouden/consulteren patiëntendossier:  Brussel 12/12/2007 (feiten 1977): BA van gynaeco en ZH (verkeerd klassement van brief pediater, behandeling te laat opgestart)  Corr. Dinant 31/05/2004 (feiten 2001:) veroordeling gynaeco en pediater (resultaat GBS);VR verkreeg vrijspraak: niet consulteren computer is geen fout  Rb. Turnhout 18/02/2010 (feiten 2007): dading na GME: fout VR breken vliezen zonder kennis patiëntendossier of contact gynaeco C. Communicatie en patientendossier

14  KB 1991: GVO  Patiëntenrechtenwet 2002: informatieplicht  Geïnformeerde patiënte is er 2 waard:  Dading na verslag raadsgeneesheer (feiten 1981/1999): schending infoplicht gynaeco (rhesus) en fertiliteitsbehandeling (echocontrole)  Luik 24/06/2002 (feiten 1993): BA van gynaeco (immuniteit toxoplasmose) D. Gezondheidsvoorlichting

15  Strafrechtelijk: eigen daden  Burgerlijk:  Extracontractueel: eigen daden of aangestelde arts (feitelijke/juridische mogelijkheid om gezag uit te oefenen)  Contractueel arts: uitvoeringsagente (arts doet beroep op VR voor uitvoering behandelingsovereenkomst)  Bescherming: art. 18 WAO of art. 2 Wet overheidspersoneel 2003  Vanaf 01/01/2007: bij risico’s of pathologie: VR handelt volledig onder verantwoordelijkheid arts 2. SAMENWERKING MET ARTS

16  Assistentie bij EDA:  Corr. Charleroi 23/11/1989 (feiten 1984): veroordeling anesthesiste voor onopzettelijke doding moeder en kind; buitenvervolgingstelling VR-VPK  Corr. Dendermonde 19/03/1991 (feiten 1986): veroordeling anesthesist en VR voor onopzettelijke slagen en verwondingen moeder 2. SAMENWERKING MET ARTS

17  Assistentie bij foetale nood: inroepen arts= verlies autonomie  Antwerpen 21/10/2002 (feiten 1988): “onmiddellijk en feitelijk gezag”  Rb. Gent 13/12/2000 (feiten 1990): “leiding, gezag en toezicht” (gelegenheidsaansteller)  Rb. Gent 14/04/2006 (feiten 1997): fout VR (uitvoeringsagente) is arts toerekenbaar 2. SAMENWERKING MET ARTS

18  Goede kennis bevoegdheid betrokken zorgverlener  Competentie = wetenschappelijke bijscholing  Interventie na grondige anamnese of studie PD  Risicoselectie en foetale monitoring zijn cruciaal  Risico/pathologie: waakzaamheid en correspondentie ↑  Interventie/correspondentie noteren in PD  Informeren/bevragen patiënte  Richtlijnen vragen = richtlijnen geven en opvolgen 3. RICHTLIJNEN

19 PARTNERS FOR LIFE NOT PARTNERS IN CRIME


Download ppt "De aansprakelijkheid van de vroedvrouw Marlies Eggermont 13 september 2012 Verloskunde in beweging."

Verwante presentaties


Ads door Google