De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Paraaf1 G 4.13.1.1.1 Algemene voorwaarden en reglementering autocontrole in/uitgang van de Vlaamse Visveiling NV te Zeebrugge/Oostende.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Paraaf1 G 4.13.1.1.1 Algemene voorwaarden en reglementering autocontrole in/uitgang van de Vlaamse Visveiling NV te Zeebrugge/Oostende."— Transcript van de presentatie:

1 paraaf1 G 4.13.1.1.1 Algemene voorwaarden en reglementering autocontrole in/uitgang van de Vlaamse Visveiling NV te Zeebrugge/Oostende.

2 Beste, De Vlaamse Visveiling NV te Zeebrugge/Oostende, wil u bij deze graag informeren over een noodzakelijke maatregel in het kader van het verder verbeteren van onze dienstverlening : Vanaf 01/09/2016 zal de toegang tot de gebouwen in Zeebrugge en Oostende enkel nog mogelijk zijn wanneer u in het bezit bent van een persoonlijke toegangsbadge. Deze maatregel is noodzakelijk om : -Om producten binnen de wetgeving FAVV/Ministerie van landbouw (voedselveiligheid, algemene veiligheid) te kunnen veilen. -De nodige exploitatie-vergunningen te kunnen behouden. -Uw producten in optimale omstandigheden aan te bieden om te veilen en zo de kwaliteit nog beter te kunnen waarborgen. Bij deze brief, kan u 3 bijlages vinden, waarin wij op deze punten dieper ingaan. U vindt hier ook een overzicht van de nieuwe regels die in dit kader vanaf 01/09/16 zullen gelden met betrekking tot de gebouwen van de visveiling. Wij zijn ervan overtuigd dat we samen onze visserijsector verder duurzaam kunnen uitbouwen en versterken! Laat ons dan ook samen verder bouwen aan de toekomst! Dank U Het Team van de Vlaamse visveiling NV 2

3 Waarom moet VLV deze maatregel doorvoeren vanaf 01/09/16? VLV is verplicht om uw visproducten binnen het wettelijk kader van Ministerie van Landbouw en het FAVV te behandelen. Derhalve dienen wij in regel te zijn met : De algemene hygiënische eisen binnen een voedingsbedrijf. Het respecteren van de koudeketen, zodat de vis in optimale omstandigheden geveild kan worden. Het vermijden van contaminatie van de vis producten. Algemene brandpreventie (weten wie er binnen de gebouwen zit). Algemene ongeval preventie (derde partijen). Algemene persoonlijke veiligheid van iedereen die de werkhallen betreedt. Dit zijn noodzakelijke voorwaarden voor het behoud van de nodige exploitatie-vergunningen! Tevens zijn we ervan overtuigd dat kwaliteitscertificaten en klanten-audits hierdoor makkelijker realiseerbaar worden, waardoor we samen verder kunnen blijven werken aan een duurzame visserij en faire prijzen voor reders en kopers! paraaf3 Bijlage I

4 Hoe kunnen we hier een succes van maken? De werking van de toegangscontrole Zeebrugge en Oostende : U kan uw persoonlijke badge afhalen aan het secretariaat van VLV Zeebrugge of via post laten verzenden, vanaf 20/08/2016. Deze badge wordt u kosteloos verstrekt, maar blijft eigendom van VLV nv. Bij verlies zal u 20,- euro administratieve kosten dienen te betalen om een nieuwe toegang badge te krijgen. Er zijn 5 in- en uitgangen te Zeebrugge en 1 te Oostende om de veilinghallen te betreden door een persoonlijke badge. Elke badge is strikt persoonlijk, uitlenen is verboden. Wij zijn gehouden om hier, in voorkomend geval, sancties aan te verbinden. Per badge, mag slechts 1 persoon (= de geregistreerde houder), zich toegang verschaffen tot de gebouwen. Indien u met meerderen tegelijk de gebouwen wil betreden, dient elkeen afzonderlijk zijn badge te gebruiken. Alle NIET badgehouders melden zich aan op het secretariaat en registreren zich in een logboek. Wij rekenen op uw medewerking om het veiling reglement te respecteren: Roken is 24hr/7dagen verboden binnen de gebouwen. Er zijn rooklocaties voorzien zowel te Zeebrugge als Oostende. Eten binnen de gebouwen is niet toegelaten, op de drinklocatie wordt water aangeboden, enkel daar is drinken toegestaan. Visbewerking binnen de gebouwen is verboden. Hygiëne : Reders : Hoofddeksel + Hygiënische kledij op eigen verantwoordelijkheid. Kopers : Hoofddeksel + Hygiënische kledij op eigen verantwoordelijkheid. Wij rekenen op elke badgehouder om een voorbeeldfunctie te vervullen, tov elke occasionele bezoeker van de visveiling. paraaf4 Bijlage II

5 Samen engageren wij ons voor voedselveiligheid en een steeds betere kwaliteit! Ik,………………………………………………….verklaar hiermee de algemene voorwaarden en reglementering gelezen en begrepen te hebben. Ik verplicht mij deze regels na te leven en het goede voorbeeld te zijn. Ik accepteer deze regels en erken dat de Directie van de VLV nv. gehouden is mij, bij niet naleving, te sanctioneren. “Gelezen en Goedgekeurd” (eigenhandig na te schrijven). …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..(naam). …… ………………………………………………………………………….(datum/plaats). paraaf5 Bijlage III


Download ppt "Paraaf1 G 4.13.1.1.1 Algemene voorwaarden en reglementering autocontrole in/uitgang van de Vlaamse Visveiling NV te Zeebrugge/Oostende."

Verwante presentaties


Ads door Google