De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

W ELKOM IN GROEP 3. V AKKEN EN METHODES VakGroep 3 LezenVeilig leren lezen RekenenWereld in getallen SchrijvenPennenstreken Soc. emotioneelLeefstijl Taal/spelling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "W ELKOM IN GROEP 3. V AKKEN EN METHODES VakGroep 3 LezenVeilig leren lezen RekenenWereld in getallen SchrijvenPennenstreken Soc. emotioneelLeefstijl Taal/spelling."— Transcript van de presentatie:

1 W ELKOM IN GROEP 3

2 V AKKEN EN METHODES VakGroep 3 LezenVeilig leren lezen RekenenWereld in getallen SchrijvenPennenstreken Soc. emotioneelLeefstijl Taal/spelling Geschiedenis, aardrijkskunde en natuur& techniek Argus Clou Drama, muziek en tekenen Moet je doen

3 S OCIAAL EMOTIONELE ONTWIKKELING Reflectie op zichzelf, bewustwording wat ze al kunnen en wat nog niet Vergelijken met anderen Angstig door nieuwe schoolsituatie Gaan meer opkomen voor zichzelf Kunnen zich steeds beter verplaatsen in een ander, hierdoor leren ze omgaan met conflicten, afspraken en regels.

4 GROEPSVORMING

5 Een leerkracht die: de leerlingen met elkaar in gesprek brengt ondersteuning biedt bij het ontdekken van de leer- en leefomgeving ieder kind het gevoel geeft erbij te horen F ORMING : O NDERWIJSBEHOEFTEN VAN DE GROEP

6 N ORMING : O NDERWIJSBEHOEFTEN VAN DE GROEP Een leerkracht die: duidelijk is regels en gedragsverwachtingen opstelt zorgt voor een veilige schoolomgeving

7 S TORMING : O NDERWIJSBEHOEFTEN VAN DE GROEP Een leerkracht die: hulp biedt bij het bepalen van ieders positie in de groep aandacht besteedt aan het omgaan met conflicten activiteiten aanbiedt die pestgedrag voorkomen respect toont voor alle kinderen, hun mening en karakter

8 P ERFORMING : O NDERWIJSBEHOEFTEN VAN DE GROEP Een leerkracht die: plezier, rust en orde in de klas houdt samenwerken stimuleert ieders talent tot bloei laat komen

9 A DJOURNING : O NDERWIJSBEHOEFTEN VAN DE GROEP Een leerkracht die: de leerling voorbereidt op het naderende afscheid zorgt voor een fijne groepssfeer tot aan het eind van het schooljaar

10 U ITDAGING VOOR ONS ALS LEERKRACHT één klas vormen ondanks dat we ‘s ochtends gesplitst zijn kijken naar doelen voor ieder kind inzet coöperatieve werkvormen samenstelling van de tafelgroepjes

11 D OELEN GROEP 3 EERSTE HALF JAAR RekenenTechnisch/ begrijpend lezen SpellingTaalSchrijven Herkennen cijfers 1- 10 Getallen schrijven 1- 10 Herkennen van rekentekens Inzicht in optellen tot 10 Inzicht in aftrekken tot 10 Splitsen tot 10 Hanteren van rekentekens Uitvoeren + en – tot 10 Klokkijken hele + halve uren Herkennen en onderscheiden (automatiseren) van de letters en klanken Herkennen van aangeboden woordjes Visuele / auditieve synthese van aangeboden woordjes (plakken) Visuele / auditieve analyse van aangeboden woordjes (hakken) Herkennen van letterclusters, directe woordherkenning (flitsen van woorden) Lezen van eenvoudig aangeboden verhaaltjes Alle letters (klinkers / medeklinkers) herkennen en schrijven Korte / lange klanken Bij zelfstandige naamwoorden benoemen of het de- of het-woorden zijn Eenvoudige voorzetsels als: op, aan, uit, bij, in Aanleren en inoefenen van een goede schrijfhouding. Papierligging en potloodhantering. Bevorderen arm-, hand- en vingermotoriek Bevorderen oog- handcoördinatie Aanleren en inoefenen van de letters gekoppeld aan veilig leren lezen. Kern 1 l-m-r-v-s-p Kern 2 t-n-b-oo-aa Kern 3 d-oe-ee-k-ij-z Kern 4 h-e-w-o-a-u Kern 5 eu-j-ie-l-ou-uu Kern 6 g-ui-au-f-ei Aanleren van de cijfers

12 D OELEN GROEP 3 TWEEDE HALF JAAR RekenenTechnisch/ begrijpend lezen SpellingTaalSchrijven Tellen met sprongen van 2,5 en 10 Inzicht in getallen tot 20 Uitvoeren + en – tot 20 zonder overschrijding tiental Uitvoeren + en – tot 20 met overschrijding tiental Splitsen tot 20 Klokkijken hele, halve en kwartieren Optellen met tientallen tot 100 Benoemen oneven en even getallen Associëren van zinnen / woorden bij plaatjes Zinnen in tekst terugvinden Beheersen va n AVI- E3. Voorspellen op woordniveau, bijv. ‘de kinderen sp….’ Ordening van begrippen in groepen Tweetekenklanken herkennen /schrijven Mk-woorden zoals bijv. mee Km-woorden zoals bijv. oom Mkm-woorden zoals bijv. kin Telwoorden t/m 10 benoemen en schrijven Eenvoudige enkelvoudige woorden omzetten in het meervoud Woorden verkleinen met –je of –tje Van twee klankzuivere woorden een samenstelling maken Woorden rubriceren Aanleren van leestekens. Aanleren en inoefenen van het verbonden schrift. Leren schrijven op en tussen lijnen. Teksten kunnen schrijven in een acceptabel tempo en in een goed leesbaar handschrift.

13 V AN DOELEN NAAR GROEPSPLAN Groepsplan Doelen: Basisaanpak: activiteiten en materialen Subgroepj es (namen); bedoeling en specifieke aanpak Evaluatie Lezen gr. 3  CITO AVI M3 80% heeft AVI M3 behaald of M3 instructie  Cito DMT M3 80 % haalt een vaardigheidsscore van: 25  Herkennen en onderscheiden (automatiseren) van de letters en klanken  Herkennen van aangeboden woordjes  Visuele / auditieve synthese van aangeboden woordjes (plakken)  Visuele / auditieve analyse van aangeboden woordjes (hakken)  Herkennen van letterclusters, directe woordherkenning (flitsen van woorden)  Lezen van eenvoudig aangeboden verhaaltjes Groep 3: -Iedere dag veilig en vlot juiste kern lezen en voorgaande kernen herhalen tijdens de leesles. -Iedere dag leesboekje VLL juiste kern lezen tijdens de leesles. -2x in de week eigen leesboek lezen voor 15 min. 1x in de week duolezen. 1x in de week alleen lezen. Maandagmiddag en dinsdagmiddag -Iedere dag inzet feestneuskaarten juiste kern na verplichte leeswerk tijdens leesles. Ster: Maan: Zon:

14 NIVEAUVERSCHIL Veilig leren lezen is verdeeld in ster, maan en zon werk. Rekenen is verdeeld in groepjes * ***** De kinderen groeien en ontwikkelen binnen hun eigen mogelijkheden. Ambrasoft Zelfstandig werken (time-timer, stoplicht)

15 MEDEDELINGEN Schooltijden en naar binnen gaan Website groep 3 voor informatie Oudervertelgesprekken 13 en 14 september Graag een briefje voor doktersbezoek e.d. Gymtijden dinsdag 13.15-14.00uur donderdag 14.00-14.45uur Klassenouder(s)? Telefoonnummers opschrijven/checken Kom gerust binnen voor vragen of opmerkingen!


Download ppt "W ELKOM IN GROEP 3. V AKKEN EN METHODES VakGroep 3 LezenVeilig leren lezen RekenenWereld in getallen SchrijvenPennenstreken Soc. emotioneelLeefstijl Taal/spelling."

Verwante presentaties


Ads door Google