De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Groep 3 Groep 3A: Marianne Cornelissen Groep 3B: Bianca Leliveld, vrijdagochtend: Hans Zevenhoven Onderwijsassistente: Andrea Eijkelestam Intern begeleider:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Groep 3 Groep 3A: Marianne Cornelissen Groep 3B: Bianca Leliveld, vrijdagochtend: Hans Zevenhoven Onderwijsassistente: Andrea Eijkelestam Intern begeleider:"— Transcript van de presentatie:

1

2 Groep 3 Groep 3A: Marianne Cornelissen Groep 3B: Bianca Leliveld, vrijdagochtend: Hans Zevenhoven Onderwijsassistente: Andrea Eijkelestam Intern begeleider: Karen Metselaar Vanaf januari: Tessa Koot (LIO-stagiaire in groep 3B)

3 Algemene informatie Ophalen op het plein: - groep 3a, bij het hek - groep 3b, bij het hek Na de herfstvakantie gaan de kinderen zelfstandig naar buiten. ‘s Morgens mogen de kinderen in de klas gebracht worden. ‘s Middags komen de kinderen zelfstandig naar de klas. Groepsleiders mogen helpen met het uitdelen of ophalen van (werk)boeken en schriften. Klassendienst: Na de herfstvakantie helpen de groepsleiders, een week lang, om ‘s middags de klas weer in orde te brengen. - punten slijpen - computers uitschakelen - bord uitvegen - vloer vegen Niet langer dan 5 minuten.

4 Verjaardag vieren Anders dan in groep 1/2; zonder de ouders erbij Overleg met de leerkracht over de datum Zingen en trakteren voor of na het speelkwartier Kind brengt de traktatie (liefst gezond) ‘s ochtends mee naar school Kind krijgt een kaart met alle namen van de klasgenootjes Uitnodigingen voor partijtjes niet op school uitdelen!

5 Vakken Hoofdvakken Taal Lezen Schrijven Rekenen Overige vakken Verkeer Wereld oriëntatie Muziek Expressie Catechese Kanjertraining Gym

6 Werkvormen Samen werken, in groepjes of tweetallen, soms groepsoverstijgend. Zelfstandig werken –Zelf oplossingen bedenken –Hulp vragen aan klasgenoot –Hulp vragen aan leerkracht – stoplichtkaartje Weektaak –Zelfstandig werken –Bevorderen van taakbesef –Plannen en eigen verantwoordelijkheid nemen Doco n.a.v een klassikaal thema

7 Veilig leren lezen Sinds 2014/2015 nieuwe versie 13 kernen – eigen thema – eigen kleur: Startkern (alle kinderen doen hetzelfde om kennis te maken met de werkwijze in groep 3) Kern 1 t/m 11 Kern Afsluiting Letterboom Ouderbrieven

8 Veilig leren lezen – differentiatie Tijdens kern start wordt getoetst en bepaald met welke aanpak ieder kind gaat starten. Er wordt gekeken naar letterkennis, woordlezen en werkhouding. Zon –Eigen werkboekje (begrijpend lezen) –Minder instructie Maan Binnen maan zitten uitloopopdrachten met extra verdieping voor de kinderen die iets meer aan kunnen

9 Veilig leren lezen – kern 1 t/m 6 Globaalwoorden aanleren –Platen –Woordstroken en letters Hakken en plakken (klankzuiver) Horen en zien Nieuwe woorden maken (klik klak boekje) Zoemend lezen

10 Veilig leren lezen – kern 7 t/m 12 Samenstellingen: sch– –ng –nk –cht Meerdere lettergrepen Samengestelde woorden: fietspad Uitzonderingen be- ge- -ig -lijk Leesbegrip

11 Veilig leren lezen – materiaal Ankerverhaal – boek en platen Smartboard: instructie en oefenen Werkboekje per kern Leesboekjes per kern Klik-klak boekje – aangeboden letters Spelletjes per kern Letterdoos Veilig en vlot Ringboekje Computer

12 Zo leren kinderen lezen en spellen Preventieve methodiek Vanaf het begin aandacht voor zowel lezen als spellen Aanpak zowel auditief, visueel als motorisch Hakkaarten Gebaren bij de letters Vanaf einde kern 2 dictees Picto-verhalen Soort woorden

13 Schrijven Leesletters – schrijfletters Cijfers Schrijven met potlood Schrijven met balpen (vanaf kern 7) Stabilo alleen na overleg met leerkracht! Géén eigen pennen/ potloden/ stiften/ gummen/ puntenslijpers van thuis! Schrijfhouding - pengreep

14 Rekenen - Pluspunt 12 blokken Elk blok – eigen thema Duur: 15 lessen per blok

15 Rekenen - Pluspunt Lessen 1 t/m 11 - instructie en oefenen van nieuwe doelen - instructie en oefenen van toetsdoelen - onderhouden en automatiseren van rekenvaardigheden Deze 11 lessen bestaan uit: Leerkracht gebonden lessen (les 1, 3, 6, 8, 11) –Werkboek, gele bladen –Vooral instructie, samen doen Zelfstandige werken (les 2, 4, 5, 7, 9, 10) –Werkboek, blauwe bladen –Vooral oefenen, zelf doen

16 Rekenen - Pluspunt Les 12 - Toetsen van de toetsdoelen, rode toetsboek Les 13 t/m 15 - Extra instructie en werkbladen - Werkboek, puntbladen = herhaling - Werkboek, plusbladen = verdieping In het volgende blok worden de toetsdoelen herhaald en worden er weer andere nieuwe doelen geïntroduceerd. Extra uitdaging voor snelle rekenaars Werkboek Pluspunters Digitale ondersteuning: smartboard en computerprogramma

17 Rekenen - Pluspunt Inhoud lessen: Getallen en getalrelaties - Rekenkundige begrippen: meer, minder, evenveel - Getalbegrip - Getalsymbool - Plaats op de getallenrij - Oriëntatie tot 50 Bewerkingen - Splitsen (splitsingen oefenen) - Bussommen - Eraf en erbij - Sommen t/m 20 Meten, tijd en geld - Meten met je lijf als maat - Dagen van de week - Klokkijken, hele uren - Bedrag samenstellen met biljetten en munten Meetkunde - Nabouwen - Plattegronden begrijpen - Figuren namaken, verkleinen, vergroten, spiegelen

18 Catechese Methode: Hemel en aarde 5 thema’s Ieder jaar nieuwe thema’s Daarbij gaat het om: Omgaan met elkaar Waarderen en accepteren Bijbelverhaal Katholieke aspect Info over andere geestelijke stromingen

19 Kanjertraining Omgaan met elkaar, opkomen voor jezelf Gedrag herkennen petjes gedrag; zwart, rood, geel, wit. Regels: –We vertrouwen elkaar –Niemand lacht uit –We helpen elkaar –Niemand speelt de baas –Niemand is zielig

20 Gym Op maandag en donderdagochtend Omkleden in de klas Gymlessen worden door de eigen leerkracht gegeven. Een periode van 20 weken wordt de les op maandag gegeven door een stagiaire. Gymles groepen 4 soms door leerkracht groep 3 gegeven, dan leerkracht groep 4 voor groep 3. Kleding: graag voorzien van naam! * gympakje * korte broek met T-shirt * gymschoenen Gymtas donderdag weer mee naar huis!

21 Leerlingvolgsysteem Afstemming (groepsoverzicht en groepsplan) Toetsuitslagen Ouderportaal Parnassys Sociaal- emotioneel welbevinden Verslagen Handelingsplannen

22 Toetsen Toetsen: –Methode gebonden toetsen –Cito toetsen Score I, II, III, IV, V Wat wordt er getoetst? Taal / Lezen –Letterkennis –Woordenschat –Leestempo –Leesbegrip Rekenen –Getalbegrip –Sommen

23 Extra hulp Gesprek ouder - leerkracht –Verslag –Ondertekenen van verslagen Handelingsplan –In een groepje of individueel –Na afronden krijgen ouders exemplaar Interne hulp: - Onderwijsassistente (Andrea) / leerkracht, stagiaires: oefenen met kind(eren) - Interne Begeleider (IB) (Karen Metselaar): ondersteuning leerkracht - Emotietekenen (Bianca Leliveld): hulp op sociaal emotioneel gebied Externe hulp: - testen, professionele expertise

24 Rapport (gesprekken) Kennismakingsgesprekken in september Het gesprek gaat over het welbevinden, functioneren en sociaal welzijn van het kind thuis. 1e rapport – Januari / februari oudergesprekken verplicht! 2e rapport – Juli oudergesprekken naar keuze.

25 Website: Website van school: www.kbsrietkraag.nlwww.kbsrietkraag.nl Leskompas: www.leskompas.nl www.leskompas.nl Veilig leren lezen: www.veiliglerenlezen.nl Squla: www.squla.nlwww.squla.nl Ambrasoft: www.ambrasoft.nlwww.ambrasoft.nl

26 Vragen ???

27 Ouders in de klas Groepsouder (regelt hulpouders voor activiteiten waarbij de leerkracht hulp nodig heeft) Schoonmaakouders (Allemaal een keer?) - Klas - Computers Verkeersouders: vrijdag 9 sept., 28 oktober en 18 november Crea-uur (planning komt op de deur te hangen)


Download ppt "Groep 3 Groep 3A: Marianne Cornelissen Groep 3B: Bianca Leliveld, vrijdagochtend: Hans Zevenhoven Onderwijsassistente: Andrea Eijkelestam Intern begeleider:"

Verwante presentaties


Ads door Google