De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalmen 107 1 ‘Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.’ 2 Zo spreken zij die door de HEER zijn verlost, die hij verloste uit de greep.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalmen 107 1 ‘Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.’ 2 Zo spreken zij die door de HEER zijn verlost, die hij verloste uit de greep."— Transcript van de presentatie:

1 Psalmen 107 1 ‘Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.’ 2 Zo spreken zij die door de HEER zijn verlost, die hij verloste uit de greep van de angst, 3 bijeenbracht uit alle landen, uit het oosten en het westen, uit het noorden en het zuiden.

2 4 Soms doolden zij door de woestijn, maar een weg in de wildernis, een stad, een woonplaats vonden ze niet. 5 Ze kregen honger en dorst en kwijnden van uitputting weg.

3

4 Dwaal je door de wijde wereld? Er is een Liefde die je thuisbrengt.

5 6 Ze riepen in hun angst tot de HEER – hij heeft hen bevrijd uit vele gevaren, 7 hij wees hun de rechte weg, de weg naar een stad, een woonplaats. 8 Laten zij de HEER loven om zijn trouw, om zijn wonderen aan mensen verricht, 9 wie dorst had, gaf hij te drinken, wie honger had, volop te eten.

6 10 Soms woonden zij in donkere krochten als slaven met ijzeren boeien, 11 want ze hadden zich tegen Gods woorden verzet, de raad van de Allerhoogste verworpen, 12 hij liet hen buigen onder een zware last, ze vielen, en er was niemand die hielp.

7

8 Zit je vast in een benauwende wereld? Er is een Liefde die je vrij maakt.

9 13 Ze schreeuwden in hun angst tot de HEER – hij heeft hen gered uit vele gevaren, 14 haalde hen weg uit donkere holen en brak hun boeien aan stukken. 15 Laten zij de HEER loven om zijn trouw, om zijn wonderen aan mensen verricht, 16 bronzen deuren heeft hij verbrijzeld, ijzeren grendels verbroken.

10 17 Soms leidden zij een lichtzinnig leven en gingen onder hun zonden gebukt, 18 ze gruwden van elk voedsel en waren de poorten van de dood nabij.

11

12 Ben je gewond in deze zondige wereld? Er is een Liefde die je heel maakt.

13 19 Ze schreeuwden in hun angst tot de HEER – hij heeft hen gered uit vele gevaren, 20 hij zond zijn woord en genas hen, ontrukte hen aan het graf. 21 Laten zij de HEER loven om zijn trouw, om zijn wonderen aan mensen verricht, 22 laten zij hem dankoffers brengen, juichend zijn daden bezingen.

14 23 Soms daalden zij af naar zee, gingen scheep en bevoeren het wijde water, 24 ze zagen de daden van de HEER, zijn wonderen op de oceaan. 25 Hij sprak en ontketende storm, hoog zweepte hij de golven op. 26 Zij stegen tot aan de hemel, vielen neer in de diepte, hun maag keerde om van ellende, 27 ze tolden en tuimelden als dronkaards, alle kennis baatte hun niets.

15

16 Ben je verslagen in een vijandelijke wereld? Er is een Liefde die je vrede geeft.

17 28 Ze riepen in hun angst tot de HEER – hij leidde hen weg uit vele gevaren, 29 hij bracht de storm tot zwijgen, de golven gingen liggen. 30 Het verheugde hen dat de zee tot rust kwam, hij bracht hen naar een veilige haven. 31 Laten zij de HEER loven om zijn trouw, om zijn wonderen aan mensen verricht, 32 hem hoog verheffen als het volk bijeen is, hem loven in de kring van de oudsten.

18 Wie kan God niet redden? Jezus brengt de dwalende thuis Jezus maakt de gevangene vrij Jezus maakt de gewonde heel Jezus geeft de verslagene vrede Schrijf jouw eigen Psalm 107!

19 Dwaal je door de wijde wereld? Er is een Liefde die je thuisbrengt. Zit je vast in een benauwende wereld? Er is een Liefde die je vrij maakt. Ben je verslagen in een vijandelijke wereld? Er is een Liefde die je vrede geeft. Ben je gewond in deze zondige wereld? Er is een Liefde die je heel maakt.


Download ppt "Psalmen 107 1 ‘Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.’ 2 Zo spreken zij die door de HEER zijn verlost, die hij verloste uit de greep."

Verwante presentaties


Ads door Google