De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zingen Vers 1 Looft, looft de HEER gestadig om zijn goedgunstigheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zingen Vers 1 Looft, looft de HEER gestadig om zijn goedgunstigheid."— Transcript van de presentatie:

1 Zingen Vers 1 Looft, looft de HEER gestadig om zijn goedgunstigheid.
Psalm 107 Vers 1 Looft, looft de HEER gestadig om zijn goedgunstigheid. De HERE is genadig tot in der eeuwigheid. Wie Hij heeft thuisgebracht uit alle hemelstreken, verlost uit vreemde macht die mogen thans zo spreken.

2 Zingen Vers 2 Zij dwaalden door woestijnen en leden hongersnood
Psalm 107 Vers 2 Zij dwaalden door woestijnen en leden hongersnood De dorst deed hen verkwijnen, geen stad die uitkomst bood. Maar toen zij, bang van hart hun nood de HERE schreiden verdreef Hij angst en smart en redde hen uit lijden.

3 Zingen Vers 3 Hij deed hen veilig treden op effen, ruime baan.
Psalm 107 Vers 3 Hij deed hen veilig treden op effen, ruime baan. Hij deed hen vaste steden als woonplaats binnengaan. Loof nu de HEER verblijd om 't wonder van zijn gaven, die brood in nood bereidt, de dorstigen wil laven.

4 Zingen Vers 4 Zij die Gods woord verachtten, des Allerhoogsten raad,
Psalm 107 Vers 4 Zij die Gods woord verachtten, des Allerhoogsten raad, moesten in boeien smachten en vonden nergens baat. Maar toen zij, bang van hart, hun nood de HERE schreiden, verdreef Hij angst en smart en redde hen uit lijden.

5 Zingen Vers 5 Hij wilde hen geleiden uit donkerheid en dood,
Psalm 107 Vers 5 Hij wilde hen geleiden uit donkerheid en dood, van banden hen bevrijden en redden uit de nood. Looft nu de HEER verblijd om 't wonder van zijn gaven, die bronzen deuren splijt, verbreekt de ijzren staven.

6 Zingen Vers 6 Zij die door grote zonden gepijnigd tot de dood,
Psalm 107 Vers 6 Zij die door grote zonden gepijnigd tot de dood, Gods straffen ondervonden, zijn gruwden zelfs van brood. Maar toen zij, bang van hart hun nood de HERE schreiden verdreef Hij angst en smart en redde hen uit lijden.

7 Zingen Vers 7 Zij hebben ondervonden hoe God genezing gaf.
Psalm 107 Vers 7 Zij hebben ondervonden hoe God genezing gaf. Hij heeft zijn woord gezonden, dat redde van het graf. Looft om zijn gunst de HEER, die wonderen bewerkte. Brengt offers tot zijn eer bejubelt blij zijn sterkte.

8 Zingen Vers 8 Er waren handelaren op schepen, rijk bevracht.
Psalm 107 Vers 8 Er waren handelaren op schepen, rijk bevracht. De HEER deed hun ervaren zijn wonderwerk, zijn macht. God sprak - en op zijn woord verhieven zich orkanen. Hij joeg de golven voort en striemde oceanen.

9 Zingen Vers 9 Zijn rezen tot de wolken. Weg was hun wijs beleid.
Psalm 107 Vers 9 Zijn rezen tot de wolken. Weg was hun wijs beleid. Zij zonken in de kolken, hun scheen de dood bereid. Maar toen zij, bang van hart, hun nood de HERE schreiden, verdreef Hij angst en smart en redde hen uit lijden.

10 Zingen Vers 10 God deed de winden keren, de golven werden stil.
Psalm 107 Vers 10 God deed de winden keren, de golven werden stil. Zij kregen hun begeren: een thuiskomst naar Gods wil. Looft nu de HEER verblijd om al zijn wonderdaden. Vereert Hem toegewijd, daar waar het volk vergadert.

11 Zingen Vers 11 Van beken en van stromen maakt Hij een dorstig land.
Psalm 107 Vers 11 Van beken en van stromen maakt Hij een dorstig land. De bron waaruit zij komen, wordt een woestijn van zand. Het vruchtbaar akkerland maakt Hij tot zilte gronden. Zo slaat Hij met zijn hand de mensen om hun zonden.

12 Zingen Vers 12 God maakt zelfs woestenijen tot goed bewoonbaar land,
Psalm 107 Vers 12 God maakt zelfs woestenijen tot goed bewoonbaar land, waar mens en vee gedijen en waar men zaait en plant. De HEER, die zegen geeft, vervult het land met kindren. Hij, die de macht ook heeft, zijn gaven te vermindren.

13 Zingen Vers 13 God zal de groten treffen, zodat hen elk veracht,
Psalm 107 Vers 13 God zal de groten treffen, zodat hen elk veracht, nooddruftigen verheffen, doen groeien hun geslacht. Zie hoe het onrecht zwijgt. Wie wijs is, zal God prijzen, omdat hij inzicht krijgt in 's HEREN gunstbewijzen.


Download ppt "Zingen Vers 1 Looft, looft de HEER gestadig om zijn goedgunstigheid."

Verwante presentaties


Ads door Google