De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenvatting van de besprekeing van Kunstkring BArt op 16 juni 2016 rond het thema : Samengesteld door René Appels.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenvatting van de besprekeing van Kunstkring BArt op 16 juni 2016 rond het thema : Samengesteld door René Appels."— Transcript van de presentatie:

1 Samenvatting van de besprekeing van Kunstkring BArt op 16 juni 2016 rond het thema : Samengesteld door René Appels

2 Wat vooraf ging Tussen 13 april (het geven van de opdracht) en 16 juni (de uitwerking ervan) is er duidelijk flink nagedacht over HOE om te gaan met de veelheid aan gegevens die het bezoek aan De Kluntjespot opleverde. Maar liefst 17 BArt leden presenteerden tijdens de bijeenkomst van 16 juni hun ideeën, al of niet vergezeld van schetsen, aanzetten, ontwerpen, vergevorderde of kant-en-klare werkstukken. Deze avond werd besteed om ieders meegebrachte producten te bekijken en samen te bezien of er mogelijk nog aandachtspunten voor de definitieve vormgeving in zouden zitten. Op de volgende dia’s een kort overzicht *) van wat er te zien en horen was en een voorproefje van wat er mogelijk straks (op 10 en 11 september) in De Kluntjespot geëxposeerd zal worden. *) de opnamen zijn in de avond bij kunstlicht gemaakt met de mobiele telefoon en daarom niet van de beste kwaliteit

3 Bregtje Smalbrugge Werd getroffen door een motief dat ze tegenkwam in het plaveisel rondom het historische kerkje. “Ons resten GELOOF, HOOP en LIEFDE, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde’”, waren de woorden van Paulus. Deze woorden worden vaak gekozen als Bijbeltekst in een kerkelijke trouwdienst. Net als in deze afbeelding worden ze gesymboliseerd door het kruis, het anker en het hart Het is de bedoeling dat dit ontwerp in brons gegoten gaat worden en mogelijk een plaats gaat krijgen aan een kerkmuur

4 , Het is moeilijk om hier de veelheid aan onderliggende gedachten weer te geven die inspiratie gavan aan Seine Schoemaker bij het maken van dit schilderij. En wie dichterbij komt zal dan ook in de vele details veel herkennen. De Kluntjespot zelf spreekt voor zich, maar het kruis, Golgotha en de graven geven ook de moeilijke tijden aan die de Kluntjespot door de jaren heen heeft moeten doorstaan.

5 Misschien wat moeilijk te zien, maar via haar tablet toonde Lies Prins enkele opnames van elementen waarop zij haar idee wil vormgeven. Hoewel nog in de ontwerpfase werd al snel duidelijk dat ze in gedachten al vrij helder heeft hoe haar collage/print/reliëf zou moeten worden. Uitgangspunt, zoals te zien, is de achthoekige vorm van de Kluntjespot. Door die te versnijden ontstaan weer nieuwe vormen die op hun beurt weer versneden kunnen worden.

6 Tijdens de excursie in april werd Nell van de Looij al aangetrokken door de vorm van de orgelpijpen. Toen ze toevallig op het eiland Brac (Kroatië) een marmeren boorkanon tegenkwam was de relatie met de Kluntjespot snel gelegd. Tot in detail heeft Nell de verschillende onderdelen van het begin van de orgelpijp in het marmer uitgehouwen, waarbij ze kans zag om zelfs het contrast tussen de ruwere en de geslepen delen vorm te geven.

7 Nog lang niet klaar, en toch al sfeervol, dit fijnschilderij van de hand van Myra Heimans. Geïnspireerd door het licht dat door de ramen viel en het gegeven dat de Kerk en de bijbel onverbrekelijk bij elkaar horen begon zij aan deze afbeelding. (de lichtvlek boven het boek heeft ze niet geschilderd, maar is veroorzaakt door de flitser van de camera)

8 Zoals gebruikelijk tonen de beelden van André te Dorsthorst zoveel details, dat het moeilijk is ze allemaal te beschrijven. Het beeld is dan ook nog lang niet klaar en heeft (zoals je ziet) hier en daar nog wat ondersteuning nodig. Uitgangspunt is een engel waaromheen zowel symbolen zitten die te maken hebben met het goede en de schoonheid van wat de Kerk biedt als symbolen die refereren aan de ongewenste dingen die gebeur(d)en in en rondom de Kerk.

9 “Zolang er mensen zijn”, is de titel van een aantal boeken dat in de Kluntjespot lag en dat voor Marianne Appels uitgangspunt werd voor dit schilderij. Is het wel een schilderij? Voortbordurend (volgens de methode die tijdens deel 1 werd aangereikt ) gebruikte zij verschil- lende technieken (en niet alleen schilderen) om haar idee gestalte te geven.

10 Marlies Swarttouw wilde bewust géén kerk schilderen. Dat doet ze al vaak genoeg in haar schilderijen. Maar wat dan wel? Waarom niet de naam ‘Kluntjespot ‘ gebruiken. En zo werd een uniek idee geboren. ‘Kluntjes’ en een 17 e eeuws Engels gedicht werden de ingrediënten voor haar ontwerp. Alle kluntjes bevatten een nummer en een gedeelte van de tekst die slechts leesbaar wordt door steeds de juiste zijden in de juiste positie te draaien. Een achthoekige zilveren kluntjespot completeert deze creatie

11 Ook dit olieverfschilderij toont nog slechts een aanzet van wat het uiteindelijk moet worden. Met oorspronkelijk een heel ander idee voor ogen (de doopvont) besloot Joop Huisman om van onderwerp te veranderen en te kiezen voor “In het Woord is licht en leven” De opengeslagen Bijbel en de kaarsen illustreren dit duidelijk. Als het schilderij klaar is zal blijken of het licht uit het Woord komt of het Woord uit het licht.

12 Meteen al bij binnenkomst in de Kluntjespot werd Heleen Posthumus gefascineerd door het,toen groene, licht dat door de grote ramen viel. “Wat kan er met dat licht allemaal gebeuren,” vroeg ze zich af. Met die vraag in gedachten ging ze aan het werk. Zie hiernaast het resultaat en laat je bekoren door de veelheid aan kleur die via één raam al waarneembaar kan zijn.

13 verraste ook deze keer door de onverwachte manier waarop de het thema verwerkte. De achthoekige Kluntjespot werd gebreid en eromheen zijn de schapen te zien. Een begeleidend gedicht verklaart hoe de herder probeert om de schapen bijeen te houden in het traditionele geloof. Met een kritische noot: want helaas is de deur niet altijd voor allen open. Thea Bentvelzen

14 “Iets echt beleven gaat vanuit het hart,” moet Corry gedacht hebben. Het hart speelt een centrale rol in de liefde, maar ook bij verdriet. In dit ontwerp heeft Corry het hart gevormd rondom het hout waarop het ligt. Maar in al zijn schoonheid toont het duidelijk ook de kleine barstjes die teleurstellingen kunnen veroorzaken en laat het de punt hangen. Corry Lankveld

15 De schitterend gerestaureerde ramen van de Kluntjespot waren ook de bron van inspiratie voor Henny Baeken Met veel inspanning en materiaal begon Henny aan een groot object waarvan hier een vierde deel te zien is. Samen vormen ze de Kluntjespot. Door de transparante ramen (ieder in een andere kleur) zijn de silhouetten van de omringende bomen te zien. De bakstenen zijn gemaakt van …. echte suiker.

16 De kerk en trouwen zijn woorden die onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn voor Louise Bierhuizen Het is dan ook niet verwonderlijk dat het symbool van het hart ook leidend voor haar was bij de uitwerking van het thema ‘de Kluntjespot’. "Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden." (Marcus 10:9) De harten zijn uitgevoerd in keramiek; de bijbehorende huwelijksringen in hout.

17 Het orgel blijkt alleen al door de vele vormen die het in zich heeft een bron van inspiratie te zijn. Ook Nique Baltink-Vosman Voelde zich aangetrokken door de orgelpijpen. Het zijn voor haar niet gewoon buizen, maar ze lijken op gezichten. En met de klanken die voorbrengen roepen ze emoties op: verdriet, geluk, (on)zekerheid, herkenning, …… Nique kon haar ontwerp nog niet meebrengen, maar is van plan om de orgelpijpen van keramiek te maken en die m.b.v. emoticons de vele gevoelens zichtbaar laten maken.

18 Nog lang niet klaar, maar toch geeft nevenstaande foto al een beeld van waar Jeanne te Dorsthorst mee bezig is. Acht zijden krijgt haar kunstwerk, net als de Kluntjespot. Op alle zijden staan figuren die alle facetten van de Kerk illustreren. Zowel zekerheden als twijfels. Liefde, hoop, troost. Scheppingsverhaal of evolutieleer? Dwars door je heen kijken. Hokjesgeest of naastenliefde? Enz. Kortom: een ontwerp met vele gezichten.

19 Ja Huijsman Maar het idee is er. Of beter gezegd, een combinatie van een paar ideeën. 1. In textiel (uiteraard) wil Jo een Bijbel /Liedboek maken. 2. In de loop der tijden zijn steeds vele families verbonden geweest met de Kerk. Met behulp van een soort transfer print wil Jo oude familiefoto’s op de textiel voor dit liedboek afdrukken (zie voorbeeldfoto hiernaast). We zijn zeer benieuwd. Door de vele werkzaamheden voor allerlei exposities kon ze nog niet veel laten zien,

20 Met veel interesse werden de ingebrachte werkstukken bekeken en besproken. Ook werden er nog vele suggesties gegeven, zodat iedereen de gelegenheid heeft er nog aan te werken en op 10 en 11 september in de Kluntjespot een schitterend werkstuk tentoon te kunnen stellen.

21 De expositie is niet alleen open voor BArt leden. Ook andere kunstenaars kunnen meedoen met onze Expositie en Kunstmarkt. Inschrijven kan tot 7 augustus via : www.kunstkringbart.com/monument-voor-kunst/ Voor eer informatie : info@kunstkringbart.cominfo@kunstkringbart.com

22


Download ppt "Samenvatting van de besprekeing van Kunstkring BArt op 16 juni 2016 rond het thema : Samengesteld door René Appels."

Verwante presentaties


Ads door Google