De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stof om over na te denken…

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stof om over na te denken…"— Transcript van de presentatie:

1 Stof om over na te denken…
Hoe Groot Zijn We Echt? Stof om over na te denken… By Marc Vanderbruggen

2 Zo ziet U het eens anders!
Op deze foto ziet U de Aarde (earth) in vergelijking tot de andere kleine planeten van ons zonnestelsel; niet slecht van ons.

3 De volgende foto toont ons opnieuw de Aarde, maar nu staan de grotere planeten van ons zonnestelsel er ook bij. Ai, we worden al heel wat kleiner…

4 Nu zullen we er ter vergelijking even de zon bijhalen … en wat blijkt ?
De planeten stellen niets meer voor en de aarde is nog slechts een (heel kleine) erwt… Amaai !

5 Indien we nog verder dan onze zon kijken blijkt dat de zon in vergelijking met andere sterren maar heel klein is…. Jupiter is nog slechts 1 pixel groot De Aarde … Allee zeg, ze is zelfs niet meer te zien op dit beeld

6 Indien we tenslotte gaan vergelijken met de rode reuzen, Antares en Betelgeuse, dan is onze zon nog slechts 1 pixel groot Antares is de 15e helderste ster in het heelal en is meer dan 1000 lichtjaar van ons verwijderd Wat met de Aarde? Tja, de Aarde, we zullen maar zwijgen zeker? Ze is nog slechts een nietig klein niemendalletje in dat immense heelal.

7 En wij dan ? Hoe groot zijn wij nog?
Hoe groot waren de dingen waar wij ons vandaag druk over gemaakt hebben? Het leven dus maar van de goede kant bekijken en ervan genieten! Bye !!! Of … misschien lees je toch ook nog best even dit (een kleine appendix) :

8 Ja, voor het geval u nog iets meer wil weten …
Aan het begin van alles staat de eeuwige Ene God: ondoorgrondelijk ‘Mysterie van Liefde’ Hij heeft het onmetelijke heelal doen ontstaan in de loop van miljoenen jaren… En Hij heeft ook aan JOU gedacht, iemand met wie Hij in persoonlijke relatie kon treden…

9 Hij droomde jou als zijn beeld en gelijkenis, bekwaam tot liefde, begiftigd met reflexief bewustzijn en vrije wil (met het risico dat je je van je Maker kon afkeren en jezelf voor god zou houden) Vandaag draagt Hij jou nog altijd in zijn hart…

10 Don’t forget it never ever !
Klein mensje, ook vandaag draagt Hij jou aan zijn hart… Want zozeer heeft Hij de wereld liefgehad dat Hij zijn enige Zoon heeft gezonden niet om te oordelen maar opdat de wereld gered zou worden… In Jezus houdt God jouw hand stevig vast… Don’t forget it never ever !

11 Als ik naar de hemel kijk, het kunstwerk van uw vingers, Als ik maan en sterren zie, die Gij daar hebt gezet : Ach, wat is de mens dan, dat Gij naar Hem omziet, 't mensenkind, dat Gij zo voor hem zorgt ? – Niet veel minder dan een engel hebt Gij hem geschapen, hem gekroond met luister en met eer. – Heel uw schepping aan hem onderworpen, alles aan zijn voeten neergelegd; Runderen en schapen overal, ook de wilde dieren op de velden; Vogels in de lucht en vissen in de zee, al wat wemelt in de oceanen. – Heer, onze Heer, hoe groot zijt Gij, hoe ontzagwekkend is uw Naam op aarde !

12 Heer, onze Heer, hoe groot zijt Gij, hoe ontzagwekkend
is uw Naam op aarde ! (appendix bvv)


Download ppt "Stof om over na te denken…"

Verwante presentaties


Ads door Google