De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jeugdwerk Winsum Aanleiding: Enquête gehouden in 2003/2004 Conclusies: Er is meer eenheid nodig in leerstof die aangeboden wordt Jongeren willen elkaar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jeugdwerk Winsum Aanleiding: Enquête gehouden in 2003/2004 Conclusies: Er is meer eenheid nodig in leerstof die aangeboden wordt Jongeren willen elkaar."— Transcript van de presentatie:

1 Jeugdwerk Winsum Aanleiding: Enquête gehouden in 2003/2004 Conclusies: Er is meer eenheid nodig in leerstof die aangeboden wordt Jongeren willen elkaar meer leren kennen op jeugdavonden (verschillende leeftijden) Ouders willen meer betrokken zijn bij het jeugdwerk Oprichting commissie jeugdwerk 1a1a

2 Jeugdwerk Winsum Droom: (Kol 3:16-17)

3 Jeugdwerk Winsum Iedere jongere gaat zelfstandig geestelijk functioneren als christen in de kerk en in de wereld Streefdoel commissie jeugdwerk :

4 Jeugdwerk Winsum Opdracht commissie jeugdwerk: Werken aan een duidelijke structuur van het jeugdwerk Coördineren van zowel de catechese als het jeugdverenigingswerk Zorgen voor communicatie naar de gemeente/de ouders

5 Jeugdwerk Winsum Pilot Hierna een pilot met één catechisatiegroep en verenigingsgroep over het onderwerp “bidden”. Conclusies: Veel overleg nodig tussen catecheet en verenigingsleider Scheiding catechese (toerusting) en vereniging (verwerking en toepassing) komt kunstmatig over. Beter: integreren tot jeugdavonden

6 Jeugdwerk Winsum Organisatie jeugdavonden: 1 avond per week meerdere groepen tegelijk in de kerk: - ontmoeting tussen catecheten en mentoren. - jeugd van verschillende leeftijden ontmoet elkaar Per groep 2 leiders: catecheet en mentor Lessen van 5 kwartier Open huis op zondagavond één keer per blok. 1b1b

7 Jeugdwerk Winsum Lesstof/methode: Opbouw van de methode: 6 blokken 3 niveaus (13/14 jaar, 15/16 jaar, 17/18 jaar) 3 blokken per jaar Onderwerpen van de blokken: blok A: Wie is God voor jou?(geloofsbelijdenis) blok B: In gesprek met God (gebed, Het Onze Vader) blok C:Samenleven voor God (kerk en sacramenten) blok D: Leven met God I (10 geboden) blok E: Leven met God II (10 geboden) blok F: Luisteren naar God (de bijbel)

8 Jeugdwerk Winsum Eén blok bestaat uit 8 lesavonden, 1 uitloopavond, 1 prestatieavond. Prestatie Leiders worden op een informatieavond toegerust voor elk blok (ook voor gemeenteleden toegankelijk).

9 Jeugdwerk Winsum Materialen Handleiding: losbladig, bestaat uit: algemene info, opzet per avond, achtergrondinformatie over het onderwerp Werkbladen Per catechisant en leider een verzamelmap Gebruiksmaterialen bij de les in een koffertje Memoristatiekaartjes

10 Jeugdwerk Winsum Opbouw van de lessen: Kwartier 1: Mentorkwartier Kwartier 2- 4 : Lesstof overdragen Kwartier 5: Prestatie Bij elke les een bijbelleesrooster en huiswerk

11 Jeugdwerk Winsum Mentor kwartier: contact, voeling houden met jongeren Lesstof overdragen: Nivo 1: gericht op bijbelstudie/ bijbelkennis Nivo 2: gericht op de catechismus Nivo 3: gericht op eigen keuzes maken: meningsvorming

12 Jeugdwerk Winsum Theorie verbonden aan eigen leefwereld en/of actualiteit Doelstellingen daarbij: hoofd, hart en handen (Hoofd= weten / hart = willen, bereid zijn tot, verlangen naar / handen= kunnen) Afwisselende werkvormen veel samen praten over de onderwerpen en je eigen beleving daarvan. Bijbelstudie of catechismus geïntegreerd in de werkvormen. Prestatie: doelen: handen presentatie ouders/gemeente

13 Jeugdwerk Winsum De ervaringen tijdens het eerste jaar: Catecheten en mentoren zijn wel enthousiast. Sommige onderwerpen missen nog Veel materiaal voor één avond: vraagt selectie Motivatie van leiders en jongelui voor prestaties is wisselend. Veel mensen als catecheten en mentoren nodig Taakverdeling tussen mentoren en catecheten is niet strak.

14 Jeugdwerk Winsum Ideeën die wel gestart zijn maar bleken niet te werken: De zondagavonden bij de mensen thuis Sommige presentaties waren veel te tijd- en energierovend.


Download ppt "Jeugdwerk Winsum Aanleiding: Enquête gehouden in 2003/2004 Conclusies: Er is meer eenheid nodig in leerstof die aangeboden wordt Jongeren willen elkaar."

Verwante presentaties


Ads door Google