De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overzicht Dudoc onderzoek  Presentatie voor cTWO. Doel: een beeld geven van mijn onderzoek.  23 april 2009  Christian Bokhove.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overzicht Dudoc onderzoek  Presentatie voor cTWO. Doel: een beeld geven van mijn onderzoek.  23 april 2009  Christian Bokhove."— Transcript van de presentatie:

1 Overzicht Dudoc onderzoek  Presentatie voor cTWO. Doel: een beeld geven van mijn onderzoek.  23 april 2009  Christian Bokhove

2 Wie ben ik en wat doe ik  Christian Bokhove  10 jaar docent wiskunde/informatica onder- en bovenbouw  8 jaar ICT-coordinator (daardoor nu minder les)  St. Michaël College te Zaandam  Woonachtig te Enkhuizen  Promotieonderzoek Dudoc. Vier jaar 0.6 FTE. (www.dudocprogramma.nl) vanuit de vakvernieuwing.www.dudocprogramma.nl

3 Probleemstelling  Aansluiting VO-HO Algebraïsche vaardigheden Instaptoetsen e.d. (NKBW, 2007; Tempelaar, 2007; Vos, 2007)  Gebruik ICT Kansen en mogelijkheden. Visiedocument cTWO (2007): “Use to learn” vs. “Learn to use” ICT als hulpmiddel Position statement NCTM (2008)

4 Onderzoeksvraag  Op welke wijze kan ICT worden ingezet bij het verwerven, oefenen en toetsen van doorstroomrelevante wiskundige vaardigheden.  Er zijn drie onderdelen ICT tools 1. ICT tool use Verwerven, oefenen en toetsen > 2. Formative assessment Doorstroomrelevante wiskundige vaardigheden. Gezien de probleemstelling een focus op 3. Algebraïsche vaardigheden

5 Kaders (niet uitputtend) Assessment ICT tool useAlgebraic skills Basic skills Procedural work Local focus Algebraic calculation Algebraic Expertise Symbol sense Strategic work Global focus Algebraic reasoning

6 Criteria voor tools 1. Ik heb een evaluatie instrument gemaakt voor het evalueren van software tools voor het verwerven, oefenen en toetsen van algebraïsche vaardigheden. Het instrument is gebaseerd op een raamwerk met drie pijlers: tool use, assessment en algebraic skills. Dit instrument is extern gevalideerd door 27 nationale en internationale experts op de diverse gebieden.

7 Beoordeling tools en keuze 2. Op basis van dit instrument heb ik alle beschikbare tools aan een analyse/beoordeling onderworpen. Deze scoring is ook door een expert (Chris Sangwin, Uni. van York) gedaan en ik heb hiermee een vastgesteld wat de mate van "agreement" was (Krippendorffs Alpha). Dit leverde een toolkeuze op.

8 10th january 20088

9 Prototype gemaakt 3. In deze tool heb ik vervolgens een prototype van een digitale toets gemaakt waarin de drie pijlers van mijn onderzoek, te weten tool use, assessment en algebraic skills, samen komen. De items voor de toets hebben tot doel om zowel basic skills als algebraïsch inzicht, te toetsen/oefenen. Symbol sense > Arcavi.

10 Digitale toets  www.fi.uu.nl/dwo/voho www.fi.uu.nl/dwo/voho

11 Inzet prototype 4. Het prototype was onderwerp van vijf 1-to-1s met leerlingen (Laila, Maarten, Ilja, Babette, Arjen),en één met experts (Lio Pepijn). Dit is nu in uitvoering, heden nog één te gaan. Doel van de 1-to-1s was : - om te zien of de omgeving symbol sense “gedrag” (of gebrek eraan) weet te “vangen”. - om commentaar te krijgen op zaken als layout, gebruikersvriendelijkheid, de content zelf alsmede de op punten gewenste feedback in de tool. Dit laatste staat het meest centraal in de volgende cycle. Waar kan zinvolle feedback worden toegevoegd? Uiteindelijk levert dit een gereviseerd prototype op.

12

13 13

14 Inhoudelijke focus Vier categoriën opgaven: 1. Vergelijkingen met met links en rechts dezelfde factor herschrijven 2. Irrelevante deelexpressies afdekken

15 Vier typen opgaven (vervolg) 3. Kwadraten (en hogere machten) niet uitwerken 4. Overeenkomstige factoren zien

16 16

17 17

18 18

19 19

20 Vervolg  Feedback gaat over assessment. Soorten Feedback (Hattie & Timperley, Uni. Waterloo) Corrective Procedural Syntactical Meer..  Revisie van het prototype (plus feedback)  Inzetten in twee groepen van ca. 15 leerlingen om meer inzichten te krijgen in: symbol sense, gebruik tools, rol van feedback 20

21 Alle clips op een rij 21


Download ppt "Overzicht Dudoc onderzoek  Presentatie voor cTWO. Doel: een beeld geven van mijn onderzoek.  23 april 2009  Christian Bokhove."

Verwante presentaties


Ads door Google