De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop ontwikkelingen eigen beheer 14 juni 2016

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop ontwikkelingen eigen beheer 14 juni 2016"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop ontwikkelingen eigen beheer 14 juni 2016
Werkgroep DGA

2 Doel workshop Bijdragen in visie rond vraagstuk eigen beheer
Inzetten op beantwoorden vraagstuk of op integraal advies? Handvatten om dossier op te pakken

3 Agenda Werkgroep voorstellen Onwikkelingen pensioen in eigen beheer
Concreet: wanneer is afkoop zinvol? Formuleren praktische vraagstukken Plenaire discussie?

4 Werkgroep Drs. Bas Kortenbach Mr. Theo Gommer MPLA Harold Pijfers
Rob Jongeneelen MFP FFP Jochem van der Zalm MPLA FFP

5 Ontwikkeling pensioen in eigen beheer

6 Pensioen in eigen beheer
Brief 6 december 2013 van Weekers Knelpunten pensioen eigen beheer: Waardering en berekeningen ingewikkeld Verschil fiscaal en commerciële waarde Jaarrekening kleine BV’s obv fiscale waarde: EV te hoog Echtscheiding en afstortingsplicht Extern eigen beheer: niet aftrekbaar indexatielast Doel Weekers: wegnemen knelpunten met name verschil fiscaal en commercieel

7 Pensioen in eigen beheer
2 juni 2014: Schriftelijk overleg over brief 6 december 2013 Erkennen onderscheid fiscaal en civiel recht 1 juli 2015: Oplossingsrichtingen pensioen eigen beheer Oudedagsbestemmingsreserve (OBR) Oudedagssparen in eigen beheer (OSEB) Voorkeur voor OSEB

8 Pensioen in eigen beheer
24 september 2015: algemeen overleg over pensioenen Variant afschaffen en uitfaseren wordt toegevoegd Oudedagsbestemmingsreserve valt af

9 Pensioen in eigen beheer
17 december 2015: Oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer Oudedagssparen in eigen beheer (OSEB) Uitfaseren/afschaffen van pensioen eigen beheer (fiscale voorziening afkopen tegen 80% van de waarde)

10 Pensioen in eigen beheer
Oudedagssparen in eigen beheer (OSEB) Wet loonbelasting Soort beschikbare lijfrente premieregeling Eenmalige koopsom / toevoegen niet mogelijk? Oprenting met marktrente (U-rendement) Lijfrente 20 jaar + jaren voor AOW-datum Per jaar wordt er 1/20, 1/19, 1/18 uitgekeerd, etc. Bij overlijden uitkeringen voortgezet Bij overlijden vóór PD moeten ook uitkeringen gaan lopen

11 Pensioen in eigen beheer
15 maart 2016: Reactie van de Staatssecretaris van Financiën op vragen in het kader van het schriftelijk overleg inzake pensioen in eigen beheer Uitfaseren/afschaffen van pensioen eigen beheer: afkoop tegen 70% van de fiscale waarde Spaarvariant bij uitfasering (OSEB zonder toekomstige opbouw/toevoegen) TEP laten staan

12 Pensioen in eigen beheer
23 maart 2016: Algemeen overleg Staatssecretaris zegt toe brief te sturen met uiteindelijke keuze voor de oplossingsrichting voor het pensioen in eigen beheer 31 mei 2016: Staatssecretaris Toegezegde brief volgt uiterlijk vóór het zomerreces

13 Praktisch: wanneer afkoop reëel?

14 Afkoop reëel? Ca. 141.500 DGA’s voeren pensioen eigen beheer
(fiscaal 33 en commercieel 80 miljard, cijfers 2013) Bij 26% voldoende dekking fiscaal Bij 7% voldoende dekking commercieel Bij meer dan 90% geen ruimte om dividend uit te keren Reëel om afkoop tegen 70% of 80% te veronderstellen? Wat zijn ervaringen met afkoop stamrechten in 2014?

15 Pensioen in eigen beheer
Afkoop PEB DGA koopt de fiscale waarde van het pensioen af Heffing in de LB/IB over de afkoopwaarde Vrijstelling 30% (vooralsnog) Effectief tarief bij 52% is dan 36,4% Betalingsregeling?

16 Pensioen in eigen beheer
Afkoop PEB 2 Na afkoop vermogen in box 3 (tarief??) of box 2 (storting aandelenkapitaal) of box 1 (TBS vordering) Wanneer is afkoop gunstig?

17 Pensioen in eigen beheer
Afkoop PEB getallenvoorbeeld DGA 45 jaar OP € PP € Vermogen BV € Fiscale pensioenverplichting €

18 Pensioen in eigen beheer
Afkoop PEB getallenvoorbeeld Optie 1 niets doen en de rit uitzitten Jaarlijks nog een aftrekbare pensioenlast Vanaf 67 jaar jaarlijks uitkeren € IB tarief max 22,5% (+ premie Zvw 5,5%!!) Netto inkomen uit pensioen € jaarlijks (tot 82 jaar) Instandhoudingskosten BV

19 Pensioen in eigen beheer
Afkoop PEB getallenvoorbeeld 2 Optie 2 afkopen Heffing IB 52% van 70% (€ ) Middelen reserveren voor oudedag (BV of prive) Privé, box 3 heffing 1,2% per jaar (ws hoger va 2017) Netto inkomen uit pensioen € jaarlijks (tot 79 jaar)

20 Pensioen in eigen beheer
Afkoop PEB getallenvoorbeeld 3 Conclusies Met deze getallen is het voordeliger om de rit uit te zitten Verschil is ongeveer 3 jaar pensioeninkomen Nog geen rekening gehouden met voordeel van Vpb aftrek Nog geen rekening gehouden met hogere box 3 last

21 Pensioen in eigen beheer
Afkoop PEB getallenvoorbeeld 4 DGA 60 jaar OP € PP € Vermogen BV € Fiscale pensioenverplichting €

22 Pensioen in eigen beheer
Afkoop PEB getallenvoorbeeld 5 Conclusies Ook met deze getallen is het voordeliger om de rit uit te zitten Verschil is ongeveer 2 jaar pensioeninkomen Nog geen rekening gehouden met voordeel van Vpb aftrek Nog geen rekening gehouden met hogere box 3 last

23 Pensioen in eigen beheer
Afkoop PEB getallenvoorbeeld 6 Conclusies In veel gevallen afkoop niet fiscaal aantrekkelijk

24 Pensioen in eigen beheer
Afkoop PEB getallenvoorbeeld 7 Wanneer is afkoop wel aantrekkelijk? Bij belastingdruk over pensioen van 52%? Kleine pensioenen Hogere korting (>70%)

25 Praktische vragen

26 De vraagstukken Voor welke DGA’s is afkoop tariefsmatig interessant?
Met hoog belastbaar inkomen vanaf AOW-leeftijd? Of laag belastbaar inkomen vanaf AOW-leeftijd? Met pensioen elders opgebouwd? Met lijfrente polissen / lijfrentebanksparen? Oplossingen voor BV’s zonder middelen? Combinatie met rekeningcourant schuld Is schuld weg te strepen dmv afkoop?

27 De vraagstukken (Bruto) oudedagsvoorziening is weg?
Hoe in de toekomst oudedagsvoorziening opbouwen? Moeten er wellicht IB-schijven worden gevuld? Binnen of buiten risicosfeer BV? In BV of in privé? Jaarruimte groter Benutten reserveringsruimte? Beleggen? Sparen? Discipline? Verleden dienstjaren na afkoop?

28 De vraagstukken Inbouw elders verzekerd pensioen / sturen voorziening?
Gegarandeerde pensioenaanspraak Gegarandeerd verzekerd kapitaal Beleggingsverzekering Polis terugnemen in eigen beheer een voordeel? Nu of nooit? Let op verzekerde dekkingen Let op rendementsgaranties Overlijdensrisicodekkingen met pensioenclausule Mede in relatie tot premievrij gemaakte toezeggingen

29 Praktisch DGA veelal gesprekspartner van de adviseur?
Wie bewaakt positie partner? Realiseert partner waarvoor getekend wordt? Ook over bijvoorbeeld 10 jaar nog? Positie adviseur? Kan de adviseur de DGA én partner tegelijk adviseren?

30 Ontwikkelingen vragen begeleiding
Wijziging AOW en pensioenwetgeving, versoberen opbouw Lijfrentewetgeving verandert Eigen woning regeling Keuzes 2017 pensioen in eigen beheer Advisering en begeleiding? Vormen oudedagsvoorziening toekomst Nabestaandenvoorziening Tarieven overlijdensrisicoverzekeringen Wie neemt de regie?

31 Vragen?


Download ppt "Workshop ontwikkelingen eigen beheer 14 juni 2016"

Verwante presentaties


Ads door Google