De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie Ld.319: 1, 2 Lz.Mat. 14: 13- 21 Ld.319: 4, 5 T.Mat. 14: 22- 33 Preek Ps.107: 10 Collecte Heilig avondmaal Ps.103 (TPP)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie Ld.319: 1, 2 Lz.Mat. 14: 13- 21 Ld.319: 4, 5 T.Mat. 14: 22- 33 Preek Ps.107: 10 Collecte Heilig avondmaal Ps.103 (TPP)"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie Ld.319: 1, 2 Lz.Mat. 14: 13- 21 Ld.319: 4, 5 T.Mat. 14: 22- 33 Preek Ps.107: 10 Collecte Heilig avondmaal Ps.103 (TPP)

2 Liturgie Ld.319: 1, 2 Lz.Mat. 14: 13- 21 Ld.319: 4, 5 T.Mat. 14: 22- 33 Preek Ps.107: 10 Collecte Heilig avondmaal Ps.103 (TPP) Uitnodiging uitje 60+ U wordt uitgenodigd voor een dagje uit. Het netwerk van diaconieën van de protestantse gemeente, baptisten en gereformeerd vrijgemaakte kerk organiseren een gezellige dagtocht met de bus. Donderdag 1 september 2016. Als bijdrage in de kosten vragen we € 30 per persoon. U kunt zich aanmelden tot 18 augustus bij de volgende personen: Evert Sikkema (tel.: 42 12 73) Piet en Anneke Haisma (tel.: 42 18 49) Hotze Bijzitter (tel.: 42 15 24)

3 Liturgie Ld.319: 1, 2 Lz.Mat. 14: 13- 21 Ld.319: 4, 5 T.Mat. 14: 22- 33 Preek Ps.107: 10 Collecte Heilig avondmaal Ps.103 (TPP) Speciale diaconiecollecte (Zo’n vakantie)

4 Liturgie Ld.319: 1, 2 Lz.Mat. 14: 13- 21 Ld.319: 4, 5 T.Mat. 14: 22- 33 Preek Ps.107: 10 Collecte Heilig avondmaal Ps.103 (TPP) Deze informatie is overgenomen van de website gkv-haulerwijk.nl. Onjuistheden kunt u doorgeven via agenda.gkv.haulerwijk@gmail.com. Agenda aanstaande week 1/2 zondag 26 juni 09:15Oppas 09:30Kerkdienst - P. Zuidema 14:00Kerkdienst/Avondmaal - Ds J. Plug (Roden) 14:00Kind in Kerk (Onderbouw) - 15:00Bloemen bezorgen: Fam. E. Wagenaar

5 Liturgie Ld.319: 1, 2 Lz.Mat. 14: 13- 21 Ld.319: 4, 5 T.Mat. 14: 22- 33 Preek Ps.107: 10 Collecte Heilig avondmaal Ps.103 (TPP) Deze informatie is overgenomen van de website gkv-haulerwijk.nl. Onjuistheden kunt u doorgeven via agenda.gkv.haulerwijk@gmail.com. Agenda aanstaande week 2/2 zaterdag 2 juli 09:30Slotactiviteit Kind in Kerk - Blotevoetenpad Appelscha zondag 3 juli 09:15Oppas 09:30Kerkdienst - Br. M. van Breden. 14:00Kerkdienst - Ds J. Plug (Roden) 15:00Bloemen bezorgen: Br. G Reinders

6 Liturgie Ld.319: 1, 2 Lz.Mat. 14: 13- 21 Ld.319: 4, 5 T.Mat. 14: 22- 33 Preek Ps.107: 10 Collecte Heilig avondmaal Ps.103 (TPP) Deze informatie is overgenomen uit de ledenlijst. Onjuistheden kunt u doorgeven via kerkgids@gkv-haulerwijk.nl. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben, kunt u dat doorgeven aan het BeamTeam. Jarigen aanstaande week Zo 26-06A. Wiltjer - v/d Veen (51) Zo 26-06B. Plas - v/d Bosch (74) Zo 26-06Tj. Gorter (59) Ma 27-06Br. S. Wiltjer (25) Ma 27-06J Meijer (58) Ma 27-06Nina Hunze (29) Wo 29-06C. Staat-de Bruin (57) Vr 01-07T.J. Leeuw - van Beek (74)

7 Liturgie Ld.319: 1, 2 Lz.Mat. 14: 13- 21 Ld.319: 4, 5 T.Mat. 14: 22- 33 Preek Ps.107: 10 Collecte Heilig avondmaal Ps.103 (TPP) De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © 2004/2007, tenzij anders vermeld. Mededelingen op de beamer? Stuur voor vrijdag 18.00 uur een e-mail naar beamteam@gkv-haulerwijk.nl. Welkom Voorganger:ds. J. Plug Organisten:br. M. van den Bos br. D.D. Rouwhorst Beamisten:br. D.D. Rouwhorst br. M. van den Bos

8 Liturgie Ld.319: 1, 2 Lz.Mat. 14: 13- 21 Ld.319: 4, 5 T.Mat. 14: 22- 33 Preek Ps.107: 10 Collecte Heilig avondmaal Ps.103 (TPP)

9 Liturgie Ld.319: 1, 2 Lz.Mat. 14: 13- 21 Ld.319: 4, 5 T.Mat. 14: 22- 33 Preek Ps.107: 10 Collecte Heilig avondmaal Ps.103 (TPP) On-zehulpisindenaamvandeHE-RE, diehe-melenaar-dege-maaktheeft.A-men. Votum en zegengroet

10 Liturgie Ld.319: 1, 2 Lz.Mat. 14: 13- 21 Ld.319: 4, 5 T.Mat. 14: 22- 33 Preek Ps.107: 10 Collecte Heilig avondmaal Ps.103 (TPP)

11 Liturgie Ld.319: 1, 2 Lz.Mat. 14: 13- 21 Ld.319: 4, 5 T.Mat. 14: 22- 33 Preek Ps.107: 10 Collecte Heilig avondmaal Ps.103 (TPP) Lied 319: 1, 2 1Looft God, die zegent al wat leeft, der heemlen Heer is Hij, die tussen ons zijn woning heeft. Die ver is, is nabij. 2Looft God, Hij stuurt het schip der kerk, dat naar de morgen vaart. Hij is de hartslag van ons werk, Hij houdt het welbewaard.

12 Liturgie Ld.319: 1, 2 Lz.Mat. 14: 13- 21 Ld.319: 4, 5 T.Mat. 14: 22- 33 Preek Ps.107: 10 Collecte Heilig avondmaal Ps.103 (TPP)

13 Liturgie Ld.319: 1, 2 Lz.Mat. 14: 13- 21 Ld.319: 4, 5 T.Mat. 14: 22- 33 Preek Ps.107: 10 Collecte Heilig avondmaal Ps.103 (TPP) Lezen Matteüs 14: 13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan geloof 13 Toen Jezus hiervan hoorde, week hij per boot uit naar een afgelegen plaats waar hij alleen kon zijn. Maar de mensen kwamen het te weten, en vanuit de steden volgden ze hem over land. 14 Toen hij uit de boot stapte en de grote menigte zag, voelde hij medelijden met hen en hij genas hun zieken. 15 Bij het vallen van de avond kwamen de leerlingen naar hem toe en zeiden: ‘Dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur de mensen weg, laat ze naar de dorpen gaan om eten voor zichzelf te kopen.’ 16 Maar Jezus zei: ‘Ze hoeven niet weg, geven jullie hun maar te eten.’

14 Liturgie Ld.319: 1, 2 Lz.Mat. 14: 13- 21 Ld.319: 4, 5 T.Mat. 14: 22- 33 Preek Ps.107: 10 Collecte Heilig avondmaal Ps.103 (TPP) Lezen Matteüs 14: 13-21 17 Ze antwoordden hem: ‘We hebben hier niets, alleen vijf broden en twee vissen.’ 18 Hij zei: ‘Breng ze mij.’ 19 En nadat hij de mensen opdracht had gegeven op het gras te gaan zitten, nam hij de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit en brak de broden; hij gaf ze aan de leerlingen, en de leerlingen gaven ze door aan de mensen. 20 Iedereen at en werd verzadigd, en toen ze de stukken brood die over waren ophaalden, hadden ze twaalf manden vol. 21 Er hadden ongeveer vijfduizend man gegeten, vrouwen en kinderen niet meegeteld.

15 Liturgie Ld.319: 1, 2 Lz.Mat. 14: 13- 21 Ld.319: 4, 5 T.Mat. 14: 22- 33 Preek Ps.107: 10 Collecte Heilig avondmaal Ps.103 (TPP)

16 Liturgie Ld.319: 1, 2 Lz.Mat. 14: 13- 21 Ld.319: 4, 5 T.Mat. 14: 22- 33 Preek Ps.107: 10 Collecte Heilig avondmaal Ps.103 (TPP) Lied 319: 4, 5 4Looft God, want Hij spreekt onze taal, Hij troont op onze lof. In woord en doop en avondmaal houdt Hij bij ons zijn hof. 5Looft God, die ons aan tafel vraagt, loof bruid, uw Bruidegom. Ik loof U die mijn leven draagt, o lieve God, ik kom.

17 Liturgie Ld.319: 1, 2 Lz.Mat. 14: 13- 21 Ld.319: 4, 5 T.Mat. 14: 22- 33 Preek Ps.107: 10 Collecte Heilig avondmaal Ps.103 (TPP)

18 Liturgie Ld.319: 1, 2 Lz.Mat. 14: 13- 21 Ld.319: 4, 5 T.Mat. 14: 22- 33 Preek Ps.107: 10 Collecte Heilig avondmaal Ps.103 (TPP) Tekst Matteüs 14: 22-33 22 Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. 23 Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en hij was daar helemaal alleen. 24 De boot was intussen al vele stadiën van de vaste wal verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, door de golven geteisterd. 25 Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer. 26 Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: ‘Een spook!’ en schreeuwden het uit van angst.

19 Liturgie Ld.319: 1, 2 Lz.Mat. 14: 13- 21 Ld.319: 4, 5 T.Mat. 14: 22- 33 Preek Ps.107: 10 Collecte Heilig avondmaal Ps.103 (TPP) Tekst Matteüs 14: 22-33 27 Meteen sprak Jezus hen aan: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang!’ 28 Petrus antwoordde: ‘Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen.’ 29 Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. 30 Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’ 31 Meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij greep hem vast en zei: ‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’ 32 Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. 33 In de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden: ‘U bent werkelijk Gods Zoon!’

20 Liturgie Ld.319: 1, 2 Lz.Mat. 14: 13- 21 Ld.319: 4, 5 T.Mat. 14: 22- 33 Preek Ps.107: 10 Collecte Heilig avondmaal Ps.103 (TPP)

21 Liturgie Ld.319: 1, 2 Lz.Mat. 14: 13- 21 Ld.319: 4, 5 T.Mat. 14: 22- 33 Preek Ps.107: 10 Collecte Heilig avondmaal Ps.103 (TPP) Preek Ite, missa est Matteüs 14: 22-33

22 Liturgie Ld.319: 1, 2 Lz.Mat. 14: 13- 21 Ld.319: 4, 5 T.Mat. 14: 22- 33 Preek Ps.107: 10 Collecte Heilig avondmaal Ps.103 (TPP) Preek Kijk, een spook! Petrus, wat een loser… Maar wacht: is er meer?

23 Liturgie Ld.319: 1, 2 Lz.Mat. 14: 13- 21 Ld.319: 4, 5 T.Mat. 14: 22- 33 Preek Ps.107: 10 Collecte Heilig avondmaal Ps.103 (TPP) Preek Het gevaar tegemoet De storm: geen toeval Onze storm, onze overtocht Jezus’ gebed beschermt

24 Liturgie Ld.319: 1, 2 Lz.Mat. 14: 13- 21 Ld.319: 4, 5 T.Mat. 14: 22- 33 Preek Ps.107: 10 Collecte Heilig avondmaal Ps.103 (TPP) Preek Petrus: het kan niet, maar omdat Jezus het zegt… De anderen: ze gehoorzamen wel, maar vertrouwen niet Echt falen: nooit uit de boot stappen… Ook kleingeloof is bij Jezus welkom

25 Liturgie Ld.319: 1, 2 Lz.Mat. 14: 13- 21 Ld.319: 4, 5 T.Mat. 14: 22- 33 Preek Ps.107: 10 Collecte Heilig avondmaal Ps.103 (TPP) Preek Petrus, mannen: eerst maar samen roeien Mijn kerk: leer vertrouwen! Ite, missa est : Jezus bidt óók voor kleingelovigen Hij geeft ons aan elkaar!

26 Liturgie Ld.319: 1, 2 Lz.Mat. 14: 13- 21 Ld.319: 4, 5 T.Mat. 14: 22- 33 Preek Ps.107: 10 Collecte Heilig avondmaal Ps.103 (TPP)

27 Liturgie Ld.319: 1, 2 Lz.Mat. 14: 13- 21 Ld.319: 4, 5 T.Mat. 14: 22- 33 Preek Ps.107: 10 Collecte Heilig avondmaal Ps.103 (TPP) Psalm 107: 10 10God deed de winden keren, de golven werden stil. Zij kregen hun begeren: een thuiskomst naar Gods wil. Looft nu de HEER verblijd om al zijn wonderdaden. Vereert Hem toegewijd, daar waar het volk vergadert.

28 Liturgie Ld.319: 1, 2 Lz.Mat. 14: 13- 21 Ld.319: 4, 5 T.Mat. 14: 22- 33 Preek Ps.107: 10 Collecte Heilig avondmaal Ps.103 (TPP)

29 Liturgie Ld.319: 1, 2 Lz.Mat. 14: 13- 21 Ld.319: 4, 5 T.Mat. 14: 22- 33 Preek Ps.107: 10 Collecte Heilig avondmaal Ps.103 (TPP) Collecte 1e collecte:Diaconie Speciaal (Zo’n vakantie) 2e collecte: Rente & Aflossing

30 Liturgie Ld.319: 1, 2 Lz.Mat. 14: 13- 21 Ld.319: 4, 5 T.Mat. 14: 22- 33 Preek Ps.107: 10 Collecte Heilig avondmaal Ps.103 (TPP) Speciale diaconiecollecte (Zo’n vakantie)

31 Liturgie Ld.319: 1, 2 Lz.Mat. 14: 13- 21 Ld.319: 4, 5 T.Mat. 14: 22- 33 Preek Ps.107: 10 Collecte Heilig avondmaal Ps.103 (TPP) Deze informatie is overgenomen van de website gkv-haulerwijk.nl. Onjuistheden kunt u doorgeven via agenda.gkv.haulerwijk@gmail.com. Agenda aanstaande week 1/2 zondag 26 juni 09:15Oppas 09:30Kerkdienst - P. Zuidema 14:00Kerkdienst/Avondmaal - Ds J. Plug (Roden) 14:00Kind in Kerk (Onderbouw) - 15:00Bloemen bezorgen: Fam. E. Wagenaar

32 Liturgie Ld.319: 1, 2 Lz.Mat. 14: 13- 21 Ld.319: 4, 5 T.Mat. 14: 22- 33 Preek Ps.107: 10 Collecte Heilig avondmaal Ps.103 (TPP) Deze informatie is overgenomen van de website gkv-haulerwijk.nl. Onjuistheden kunt u doorgeven via agenda.gkv.haulerwijk@gmail.com. Agenda aanstaande week 2/2 zaterdag 2 juli 09:30Slotactiviteit Kind in Kerk - Blotevoetenpad Appelscha zondag 3 juli 09:15Oppas 09:30Kerkdienst - Br. M. van Breden. 14:00Kerkdienst - Ds J. Plug (Roden) 15:00Bloemen bezorgen: Br. G Reinders

33 Liturgie Ld.319: 1, 2 Lz.Mat. 14: 13- 21 Ld.319: 4, 5 T.Mat. 14: 22- 33 Preek Ps.107: 10 Collecte Heilig avondmaal Ps.103 (TPP) Deze informatie is overgenomen uit de ledenlijst. Onjuistheden kunt u doorgeven via kerkgids@gkv-haulerwijk.nl. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben, kunt u dat doorgeven aan het BeamTeam. Jarigen aanstaande week Zo 26-06A. Wiltjer - v/d Veen (51) Zo 26-06B. Plas - v/d Bosch (74) Zo 26-06Tj. Gorter (59) Ma 27-06Br. S. Wiltjer (25) Ma 27-06J Meijer (58) Ma 27-06Nina Hunze (29) Wo 29-06C. Staat-de Bruin (57) Vr 01-07T.J. Leeuw - van Beek (74)

34 Liturgie Ld.319: 1, 2 Lz.Mat. 14: 13- 21 Ld.319: 4, 5 T.Mat. 14: 22- 33 Preek Ps.107: 10 Collecte Heilig avondmaal Ps.103 (TPP)

35 Liturgie Ld.319: 1, 2 Lz.Mat. 14: 13- 21 Ld.319: 4, 5 T.Mat. 14: 22- 33 Preek Ps.107: 10 Collecte Heilig avondmaal Ps.103 (TPP) Heilig avondmaal

36 Liturgie Ld.319: 1, 2 Lz.Mat. 14: 13- 21 Ld.319: 4, 5 T.Mat. 14: 22- 33 Preek Ps.107: 10 Collecte Heilig avondmaal Ps.103 (TPP)

37 Liturgie Ld.319: 1, 2 Lz.Mat. 14: 13- 21 Ld.319: 4, 5 T.Mat. 14: 22- 33 Preek Ps.107: 10 Collecte Heilig avondmaal Ps.103 (TPP) Psalm 103: 1-3 Uit: The Psalm Project 1Loof de Heer, mijn ziel, en prijs zijn grote naam. Loof de Heer, mijn ziel. Zijn liefde blijft bestaan. 2Loof de Heer, mijn ziel, en prijs zijn grote naam. Loof de Heer, mijn ziel. Zijn liefde blijft bestaan.

38 Liturgie Ld.319: 1, 2 Lz.Mat. 14: 13- 21 Ld.319: 4, 5 T.Mat. 14: 22- 33 Preek Ps.107: 10 Collecte Heilig avondmaal Ps.103 (TPP) Psalm 103: 1-3 Uit: The Psalm Project 3Loof de Heer, mijn ziel, en prijs zijn grote naam. Loof de Heer, mijn ziel. Zijn liefde blijft, zijn liefde blijft, zijn liefde blijft bestaan.

39 Liturgie Ld.319: 1, 2 Lz.Mat. 14: 13- 21 Ld.319: 4, 5 T.Mat. 14: 22- 33 Preek Ps.107: 10 Collecte Heilig avondmaal Ps.103 (TPP)

40 Liturgie Ld.319: 1, 2 Lz.Mat. 14: 13- 21 Ld.319: 4, 5 T.Mat. 14: 22- 33 Preek Ps.107: 10 Collecte Heilig avondmaal Ps.103 (TPP) A-men, a-men, a-men. Amen

41 Liturgie Ld.319: 1, 2 Lz.Mat. 14: 13- 21 Ld.319: 4, 5 T.Mat. 14: 22- 33 Preek Ps.107: 10 Collecte Heilig avondmaal Ps.103 (TPP)

42 Liturgie Ld.319: 1, 2 Lz.Mat. 14: 13- 21 Ld.319: 4, 5 T.Mat. 14: 22- 33 Preek Ps.107: 10 Collecte Heilig avondmaal Ps.103 (TPP) Tot ziens We hopen u de volgende dienst weer te zien.


Download ppt "Liturgie Ld.319: 1, 2 Lz.Mat. 14: 13- 21 Ld.319: 4, 5 T.Mat. 14: 22- 33 Preek Ps.107: 10 Collecte Heilig avondmaal Ps.103 (TPP)"

Verwante presentaties


Ads door Google