De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Liedboek 23: 1, 3 Welkom in deze kerkdienst Voorlezer: Mark Treurniet Voorganger : ds. W.M. van Wijk te Deventer We lezen 1 Korintiërs 10 : , 1 Korintiërs 11: 17 – 34 De preek gaat over HC Zondag , vraag en antwoord 76, 79, 81 Alle liederen en gezangen, met uitzondering van de psalmen, worden in deze dienst geprojecteerd Het eerste lied: Psalm 147: 1, 2, 4 Psalm 133: 1, 3 . .

2 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 147: 1, 2, 4 Psalm 133: 1, 3

3 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 147: 1, 2, 4 Psalm 133: 1, 3 Gebed Lezen 1 Korintiërs 10 : , 1 Korintiërs 11: Preek over HC Zondag , vraag en antwoord 76, 79, 81 Zingen: Liedboek 308: 1, 2, 3, 4

4 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 147: 1, 2, 4 Psalm 133: 1, 3 Gebed Lezen 1 Korintiërs 10 : , 1 Korintiërs 11: Preek over HC Zondag , vraag en antwoord 76, 79, 81 Zingen: Liedboek 308: 1, 2, 3, 4

5 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 147: 1, 2, 4 Psalm 133: 1, 3 Gebed Lezen 1 Korintiërs 10 : , 1 Korintiërs 11: Preek over HC Zondag , vraag en antwoord 76, 79, 81 Zingen: Liedboek 308: 1, 2, 3, 4

6 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 147: 1, 2, 4 Psalm 133: 1, 3 Gebed Lezen 1 Korintiërs 10 : , 1 Korintiërs 11: Preek over HC Zondag , vraag en antwoord 76, 79, 81 Zingen: Liedboek 308: 1, 2, 3, 4

7 Het Heilig Avondmaal Leerpreek over HC 28-30 - vr/a 76, 79 en 81

8 Overzicht van de preek

9 Overzicht van de preek Startvraag

10 Overzicht van de preek Startvraag Avondmaal als Gods werk

11 Overzicht van de preek Startvraag Avondmaal als Gods werk
Kerk en Avondmaal

12 Overzicht van de preek Startvraag Avondmaal als Gods werk
Kerk en Avondmaal Twee gevaren

13 Overzicht van de preek Startvraag Avondmaal als Gods werk
Kerk en Avondmaal Twee gevaren Waardigheid bij Avondmaalsganger

14 Overzicht van de preek Startvraag Avondmaal als Gods werk
Kerk en Avondmaal Twee gevaren Waardigheid bij Avondmaalsganger Gebruik van brood en wijn

15 Overzicht van de preek Startvraag Avondmaal als Gods werk
Kerk en Avondmaal Twee gevaren Waardigheid bij Avondmaalsganger Gebruik van brood en wijn En nu?

16 Startvraag

17 Startvraag Wat gevoel leeft bij u het sterkste bij
een Avondmaalsviering?

18 Startvraag Wat gevoel leeft bij u het sterkste bij
een Avondmaalsviering? Blij

19 Startvraag Wat gevoel leeft bij u het sterkste bij
een Avondmaalsviering? Blij Bang

20 Startvraag Wat gevoel leeft bij u het sterkste bij
een Avondmaalsviering? Blij Bang Bedroefd

21 Startvraag Wat gevoel leeft bij u het sterkste bij
een Avondmaalsviering? Blij Bang Bedroefd Boos

22 Kerk en Avondmaal

23 Kerk en Avondmaal Stelling: je weet niet wat kerk is,
als je niet weet wat vergeving van zonden is.

24 Kerk en Avondmaal Stelling: je weet niet wat kerk is,
als je niet weet wat vergeving van zonden is. Kerk is verbinding/eenheid van ongelijke delen

25 Twee gevaren

26 Twee gevaren Vrijblijvendheid

27 Twee gevaren Vrijblijvendheid Consumentgericht

28 Twee gevaren Vrijblijvendheid Consumentgericht Avondmaal is de meest
geconcentreerde vorm waarin we kerk zijn

29 Twee gevaren Vrijblijvendheid Consumentgericht Avondmaal is de meest
geconcentreerde vorm waarin we kerk zijn De rest is bijkomstig

30 Waardigheid van de Avondmaalsganger

31 Waardigheid van de Avondmaalsganger Misverstaan van 1 Korintiërs 11

32 Waardigheid van de Avondmaalsganger Misverstaan van 1 Korintiërs 11
Waardigheid ontvang je

33 Waardigheid van de Avondmaalsganger Misverstaan van 1 Korintiërs 11
Waardigheid ontvang je Wat kan je verhinderen?

34 Gebruik van brood en wijn

35 Gebruik van brood en wijn
Vraag: wat is teken van het Avondmaal?

36 Gebruik van brood en wijn
Vraag: wat is teken van het Avondmaal? Eten en drinken

37 Gebruik van brood en wijn
Vraag: wat is teken van het Avondmaal? Eten en drinken Christus gebruikt brood en wijn om gemeenschap te stichten

38 Gebruik van brood en wijn
Vraag: wat is teken van het Avondmaal? Eten en drinken Christus gebruikt brood en wijn om gemeenschap te stichten Met Hem

39 Gebruik van brood en wijn
Vraag: wat is teken van het Avondmaal? Eten en drinken Christus gebruikt brood en wijn om gemeenschap te stichten Met Hem Met elkaar

40 En nu? vragen? mail naar wmvanwijk@kpnplanet.nl
Reacties:

41 En nu? vragen? mail naar wmvanwijk@kpnplanet.nl
Reacties:

42 En nu? Wat levert deze preek voor u op? vragen?
mail naar Reacties:

43 En nu? Wat levert deze preek voor u op? Kennis: wat heb ik geleerd?
vragen? mail naar Reacties:

44 En nu? Wat levert deze preek voor u op? Kennis: wat heb ik geleerd?
Hart: onder de indruk? vragen? mail naar Reacties:

45 En nu? Wat levert deze preek voor u op? Kennis: wat heb ik geleerd?
Hart: onder de indruk? Volgende keer Avondmaal vieren: vragen? mail naar Reacties:

46 En nu? Wat levert deze preek voor u op? Kennis: wat heb ik geleerd?
Hart: onder de indruk? Volgende keer Avondmaal vieren: Hoe gaat u er heen? vragen? mail naar Reacties:

47 In Christus is noch west noch oost in Hem noch zuid noch noord,
Liedboek 308: 1, 2, 3, 4 In Christus is noch west noch oost in Hem noch zuid noch noord, één broederschap rust in zijn troost, één wereld in zijn woord.

48 Tot ieder hart, dat Hem behoort, met Hem gemeenschap vindt.
Liedboek 308: 1, 2, 3, 4 Tot ieder hart, dat Hem behoort, met Hem gemeenschap vindt. De dienst aan Hem is 't gouden koord dat allen samen bindt.

49 Broeders, één band is 't die ons bindt vanwaar en wie ge ook zijt
Liedboek 308: 1, 2, 3, 4 Broeders, één band is 't die ons bindt vanwaar en wie ge ook zijt wie onze Vader dient als kind, is Christus toegewijd.

50 Laat zuid en noord nu zijn verblijd, Hem prijzen west en oost.
Liedboek 308: 1, 2, 3, 4 Laat zuid en noord nu zijn verblijd, Hem prijzen west en oost. Aan Christus hoor de wereld wijd, in Hem is zij vertroost.

51 Zingen: Liedboek 308: 1, 2, 3, 4 Gebed Collecte Geloofsbelijdenis Apostolicum Zingen: Liedboek 319: 1, 2, 3, 4, 5 Zegen

52 Geloofsbelijdenis Apostolicum Zingen: Liedboek 319: 1, 2, 3, 4, 5
COLLECTE Vandaag De collecte is voor de Kerk Geloofsbelijdenis Apostolicum Zingen: Liedboek 319: 1, 2, 3, 4, 5 Zegen

53 Geloofsbelijdenis Apostolicum Zingen: Liedboek 319: 1, 2, 3, 4, 5
COLLECTE Volgende week De collecte is voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Esther Treurniet Volgende week: Mariska van der Veen Geloofsbelijdenis Apostolicum Zingen: Liedboek 319: 1, 2, 3, 4, 5 Zegen

54 Zingen: Liedboek 308: 1, 2, 3, 4 Gebed Collecte Geloofsbelijdenis Apostolicum Zingen: Liedboek 319: 1, 2, 3, 4, 5 Zegen

55 Looft God, die zegent al wat leeft, der heemlen Heer is Hij,
Liedboek 319: 1, 2, 3, 4, 5 Looft God, die zegent al wat leeft, der heemlen Heer is Hij, die tussen ons zijn woning heeft. Die ver is, is nabij.

56 Looft God, Hij stuurt het schip der kerk, dat naar de morgen vaart.
Liedboek 319: 1, 2, 3, 4, 5 Looft God, Hij stuurt het schip der kerk, dat naar de morgen vaart. Hij is de hartslag van ons werk, Hij houdt het welbewaard.

57 Looft God, zijn vinger wijst ons aan, een toren in de tijd,
Liedboek 319: 1, 2, 3, 4, 5 Looft God, zijn vinger wijst ons aan, een toren in de tijd, dat het ten hemel toe moet gaan, en gaat in eeuwigheid.

58 Looft God, want Hij spreekt onze taal, Hij troont op onze lof.
Liedboek 319: 1, 2, 3, 4, 5 Looft God, want Hij spreekt onze taal, Hij troont op onze lof. In woord en doop en avondmaal houdt Hij bij ons zijn hof.

59 Looft God, die ons aan tafel vraagt, loof bruid, uw Bruidegom,
Liedboek 319: 1, 2, 3, 4, 5 Looft God, die ons aan tafel vraagt, loof bruid, uw Bruidegom, Ik loof U die mijn leven draagt, o lieve God, ik kom.

60 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

61 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 6 maart om 9. 30 uur
De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 6 maart om 9.30 uur. Van harte welkom.


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google