De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.hogeschoolVHL.nl Mart H. Mojet Workshop 2.2 Docentendag Netwerk Noord, 24 juni 2016 NLT Statistiek, Big Data, en MS Excel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.hogeschoolVHL.nl Mart H. Mojet Workshop 2.2 Docentendag Netwerk Noord, 24 juni 2016 NLT Statistiek, Big Data, en MS Excel."— Transcript van de presentatie:

1 www.hogeschoolVHL.nl Mart H. Mojet Workshop 2.2 Docentendag Netwerk Noord, 24 juni 2016 NLT Statistiek, Big Data, en MS Excel

2 2.2) Workshop NLT Statistiek, Big Data en Excel De NLT module “Maak het verschil!” gaat in de kern om het begrip ‘statistisch significant’. Aan de hand van een eigen onderzoek leren de leerlingen de concepten kengetallen, frequentiehistogram, normale verdeling, kansdichtheidsfunctie, overschrijdingskans en wortel-n-wet. De module is oorspronkelijk geschreven voor zowel de grafische rekenmachine als voor MS Excel. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe versie die alleen MS Excel gebruikt en een strakkere didactiek toepast. In de nieuwe Wiskunde examenprogramma’s op Havo en Vwo is meer aandacht voor “big data”. Het analyseren van grote databestanden is een belangrijk onderdeel van onze (digitale) toekomst. De grafische rekenmachine is niet toereikend om met dit soort databestanden om te gaan. Vanwege de brede beschikbaarheid is MS Excel het meest voor de hand liggende programma om ‘big data’ te analyseren. Het onderwerp van deze workshop is het toepassen van MS Excel enerzijds bij de NLT module “Maak het verschil” en anderzijds bij het wiskundig hanteren van ‘big data’. De workshop is hands-on, deelnemers kunnen hun eigen laptop gebruiken. Afhankelijk van de wensen van de deelnemers kan aandacht besteed worden aan voorbeelden van ‘big data’, aan het analyseren van ‘big data’ in zijn algemeenheid, aan de NLT module ‘Maak het verschil!’ of meer specifiek aan het gebruiken of didactisch toepassen van Excel.

3 2.2) Workshop NLT Statistiek, Big Data en Excel De NLT module “Maak het verschil!” gaat in de kern om het begrip ‘statistisch significant’. Aan de hand van een eigen onderzoek leren de leerlingen de concepten kengetallen, frequentiehistogram, normale verdeling, kansdichtheidsfunctie, overschrijdingskans en wortel-n-wet. De module is oorspronkelijk geschreven voor zowel de grafische rekenmachine als voor MS Excel. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe versie die alleen MS Excel gebruikt en een strakkere didactiek toepast. In de nieuwe Wiskunde examenprogramma’s op Havo en Vwo is meer aandacht voor “big data”. Het analyseren van grote databestanden is een belangrijk onderdeel van onze (digitale) toekomst. De grafische rekenmachine is niet toereikend om met dit soort databestanden om te gaan. Vanwege de brede beschikbaarheid is MS Excel het meest voor de hand liggende programma om ‘big data’ te analyseren. Het onderwerp van deze workshop is het toepassen van MS Excel enerzijds bij de NLT module “Maak het verschil!” en anderzijds bij het wiskundig hanteren van ‘big data’. De workshop is hands-on, deelnemers kunnen hun eigen laptop gebruiken. Afhankelijk van de wensen van de deelnemers kan aandacht besteed worden aan voorbeelden van ‘big data’, aan het analyseren van ‘big data’ in zijn algemeenheid, aan de NLT module ‘Maak het verschil!’ of meer specifiek aan het gebruiken of didactisch toepassen van Excel.

4 www.hogeschoolVHL.nl NLT module Maak het verschil MS Excel en strakkere didactische aanpak Big Data en MS Excel Onderwerp

5 NLT module Maak het verschil!

6 www.hogeschoolVHL.nl NLT module Maak het verschil! 1.gemiddelde en standaarddeviatie – diagram met foutbalken 2.frequentietabel en –histogram 3.normale verdeling – vorm en/of vuistregels ( scheefheid en kurtosis niet ) 4.kansdichtheidsfunctie 5.overschrijdingskans 6.wortel-n-wet 7.verschil-hypothese

7 www.hogeschoolVHL.nl Strakkere didactische aanpak Start van (bijna) elke les praktische opdracht 2 de les : gemiddelde en standaarddeviatie, histogram met foutbalken 3 de les : frequentietabel en –histogram 4 de les : normale verdeling, getekend in frequentiehistogram 5 de les : overschrijdingskans

8 www.hogeschoolVHL.nl MS Excel functies Start van (bijna) elke les praktische opdracht 2 de les : gemiddelde en standaarddeviatie, histogram met foutbalken 3 de les : frequentietabel en –histogram 4 de les : normale verdeling, getekend in frequentiehistogram 5 de les : overschrijdingskans

9 www.hogeschoolVHL.nl MS Excel functies Start van (bijna) elke les praktische opdracht 2 de les : gemiddelde en standaarddeviatie, histogram met foutbalken 3 de les : frequentietabel en –histogram 4 de les : normale verdeling, getekend in frequentiehistogram 5 de les : overschrijdingskans = GEMIDDELDE ()= STDEV () = NORM. VERD (x, , ,0) = NORM. VERD (x, , ,1)

10 www.hogeschoolVHL.nl Lastig in MS Excel Start van (bijna) elke les praktische opdracht 2 de les : gemiddelde en standaarddeviatie, histogram met foutbalken 3 de les : frequentietabel en –histogram 4 de les : normale verdeling, getekend in frequentiehistogram 5 de les : overschrijdingskans

11 www.hogeschoolVHL.nl Toets : 1) Verschil ? Gemiddelde temperatuur in de maand Juni, van 1905 tot 2014

12 www.hogeschoolVHL.nl Toets : 2) Normaal verdeeld ?

13 www.hogeschoolVHL.nl Vuistregels van de normale verdeling 68% van de data tussen  –  en  +  95% van de data tussen  – 2  en  + 2  99% van de data tussen  – 3  en  + 3 

14 www.hogeschoolVHL.nl Toets : 3) Wortel-n-wet

15 www.hogeschoolVHL.nl Toets : 4) Significant ?

16

17 www.hogeschoolVHL.nl Volgend jaar PO cijfer berekenen door deelcijfers te wegen PO-B1 één keer, PO-B2 twee keer, etc. Meer uitlegvragen Er is genoeg tijd/ruimte om wortel-n-wet en verschilhypothese uit te leggen

18 www.hogeschoolVHL.nl Wat nu ? MS Excel Uitwerken in Excel voordoen Filmpjes http://home.kpn.nl/m.mojethttp://home.kpn.nl/m.mojet Big Data en MS Excel

19 Big Data

20 www.hogeschoolVHL.nl Big Data bij NLT Big Data Winkels (Target, AH), IBM’s Watson, – veel data, factoren zijn niet bekend Communicatie sterkte – veel data, factoren zijn bekend Slim filteren en correleren : – NLT module : verkoop op terras

21 www.hogeschoolVHL.nl NLT module Meten en interpreteren

22 www.hogeschoolVHL.nl NLT module Meten en interpreteren

23 www.hogeschoolVHL.nl NLT module Meten en interpreteren

24 www.hogeschoolVHL.nl NLT module Meten en interpreteren

25 www.hogeschoolVHL.nl Big Data bij NLT Big Data Winkels (Target, AH), IBM’s Watson, – veel data, factoren zijn niet bekend Communicatie sterkte – veel data, factoren zijn bekend Slim filteren en correleren : – NLT module : verkoop op terras – weinig data, onderwijs

26 www.hogeschoolVHL.nl 1)highlight 2x5 cellen 2)type =lijnsch(y-bekend;x-bekend;waar;waar) 3)hit tegelijkertijd Ctrl-alt-enter y = ax + b Excel functies voor lineaire regressie ab std err astd err b R2R2 std err y Fvrijhd grd regr somresid som

27 www.hogeschoolVHL.nl 1)highlight 2x5 cellen 2)type =lijnsch(y-bekend;x-bekend;waar;waar) 3)hit tegelijkertijd Ctrl-alt-enter y = ax + b Excel functies voor lineaire regressie ab std err astd err b R2R2 std err y Fvrijhd grd regr somresid som b  0 uitgebreid

28 www.hogeschoolVHL.nl 1)type =index( 2)type lijnsch(y-bekend;x-bekend;waar;waar) 3)type ;rijnummer;kolomnummer) 4)hit tegelijkertijd Ctrl-alt-enter Excel functies voor lineaire regressie ab std err astd err b R2R2 std err y Fvrijhd grd regr somresid som


Download ppt "Www.hogeschoolVHL.nl Mart H. Mojet Workshop 2.2 Docentendag Netwerk Noord, 24 juni 2016 NLT Statistiek, Big Data, en MS Excel."

Verwante presentaties


Ads door Google