De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vakdidactiek Door Beatrice van der Tuin – Ploeger 1e graads wiskunde 15 – 11 – 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vakdidactiek Door Beatrice van der Tuin – Ploeger 1e graads wiskunde 15 – 11 – 2007."— Transcript van de presentatie:

1

2 Vakdidactiek Door Beatrice van der Tuin – Ploeger 1e graads wiskunde 15 – 11 – 2007

3 Inhoudsopgave 1.Examenprogramma huidig 2.Examenprogramma vanaf 2010 3.Hoe in de boeken : Limieten met functies I.Samengevat II.Getal en Ruimte III.Moderne Wiskunde 4.Hoe in de boeken : Limieten met rijen I.Samengevat II.Getal en Ruimte 5.Koppeling met de Analyse 6.Conclusie

4 Examenprogramma (huidig) Convergentie van rijen De kandidaat kan 160het begrip convergentie van een rij hanteren en de notatie lim un = c herkennen en gebruiken. n›` 161de implicatie ’als lim |un| = `, dan lim 1/un = 0 ’ gebruiken. n›` n›` 162enkele standaardlimieten, zoals limn√a = 1 ( a > 0), lim (1 + x/n)n = ex en lim nk/an = 0 n›` n›` n›` (a > 1) herkennen en gebruiken. 163limieten van rijen berekenen met behulp van som-, verschil-, produkt- en quotiëntregel. 164de implicatie ’als f continu in a is en lim xn = a, dan lim f(xn) = f(a)’ gebruiken bij het n›` n›` berekenen van limieten in het geval dat f samengesteld is uit standaardfuncties. 165de insluitstelling gebruiken bij het berekenen van limieten. 166het verband leggen tussen de limiet van een rij gegeven door een formule van de vorm xn+1 = f(xn) en een oplossing van de vergelijking x = f(x).

5 Subdomein: Limieten en functies De kandidaat kan 173het begrip differentieerbaarheid in verband brengen met een limietproces. 174enkele standaardlimieten, zoals lim (rp - 1)/(r - 1) = p, lim (ax - 1)/x = ln a, lim (sinx)/x = 1 r›1 x›0 x›0 herkennen en gebruiken. 175horizontale of verticale asymptoten van de grafiek van een functie in verband brengen met limieten.

6 Examenprogramma vanaf 2010 Wiskunde A Subdomein Fa3: Kansverdelingen 18. De kandidaat kan het binomiale en het (standaard)normale verdelingsmodel gebruiken voor het berekenen van kansen, relatieve frequenties, grenswaarden, gemiddelden en standaardafwijkingen van discrete en continue verdelingen. Specificatie De kandidaat kan 18.4 binnen een normale verdelingsmodel relatieve frequenties, kansen, grenswaarden, gemiddelde of standaardafwijking berekenen. 18.9 beoordelen of een discrete verdeling mag worden benaderd met een normale verdeling; in voorkomende gevallen kan de kandidaat zich baseren op (informele) kennis van de centrale limietstelling.

7 Wiskunde D Subdomein B4: Kansverdelingen De kandidaat kan het binomiale en het (standaard-)normale verdelingsmodel gebruiken voor het berekenen van kansen, relatieve frequenties, grenswaarden, gemiddelden en standaardafwijkingen van discrete en continue verdelingen.

8

9

10 Limieten in de huidige boeken Samengevat VWO wiskunde B blz. 124

11

12

13 Samengevat VWO wiskunde B blz. 125

14 Getal en Ruimte VWO 2 blz. 241

15

16 Getal en Ruimte VWO 2 blz. 262

17

18 Getal en Ruimte NG/NT 4 blz. 44

19

20 Getal en Ruimte NG/NT 4 blz. 45

21

22 Getal en Ruimte NG/NT 4 blz. 53

23

24 Getal en Ruimte NG/NT 4 blz. 65

25

26 Moderne Wiskunde wiskunde B blz. 218

27

28 Samengevat VWO wiskunde B blz. 125

29 Getal en Ruimte NT 7 blz. 56

30

31 Getal en Ruimte NT 7 blz. 62

32

33 Koppeling met de Analyse blz. 89

34

35

36 Conclusie Het gebruik van de verschillende soorten limieten De toekomst van de limieten …


Download ppt "Vakdidactiek Door Beatrice van der Tuin – Ploeger 1e graads wiskunde 15 – 11 – 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google