De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Door Beatrice van der Tuin – Ploeger

Verwante presentaties


Presentatie over: "Door Beatrice van der Tuin – Ploeger"— Transcript van de presentatie:

1 Door Beatrice van der Tuin – Ploeger
Limieten Vakdidactiek Door Beatrice van der Tuin – Ploeger 1e graads wiskunde 15 – 11 – 2007

2 Inhoudsopgave Examenprogramma huidig Examenprogramma vanaf 2010
Hoe in de boeken : Limieten met functies I. Samengevat Getal en Ruimte III. Moderne Wiskunde Hoe in de boeken : Limieten met rijen II. Getal en Ruimte Koppeling met de Analyse Conclusie

3 Examenprogramma (huidig)
Convergentie van rijen  De kandidaat kan 160 het begrip convergentie van een rij hanteren en de notatie lim un = c herkennen en gebruiken n›` 161 de implicatie ’als lim |un| = ` , dan lim 1/un = 0 ’ gebruiken. n›` n›` 162 enkele standaardlimieten, zoals limn√a = 1 ( a > 0), lim (1 + x/n)n = ex en lim nk/an = 0 n›` n›` n›` (a > 1) herkennen en gebruiken. 163 limieten van rijen berekenen met behulp van som-, verschil-, produkt- en quotiëntregel. 164 de implicatie ’als f continu in a is en lim xn = a , dan lim f(xn) = f(a)’ gebruiken bij het n›` n›` berekenen van limieten in het geval dat f samengesteld is uit standaardfuncties. 165 de insluitstelling gebruiken bij het berekenen van limieten. 166 het verband leggen tussen de limiet van een rij gegeven door een formule van de vorm xn+1 = f(xn) en een oplossing van de vergelijking x = f(x).

4 b. Subdomein: Limieten en functies De kandidaat kan
173 het begrip differentieerbaarheid in verband brengen met een limietproces. 174 enkele standaardlimieten, zoals lim (rp - 1)/(r - 1) = p , lim (ax - 1)/x = ln a , lim (sinx)/x = 1 r› x› x›0 herkennen en gebruiken. 175 horizontale of verticale asymptoten van de grafiek van een functie in verband brengen met limieten. 

5 Examenprogramma vanaf 2010
Wiskunde A Subdomein Fa3: Kansverdelingen 18. De kandidaat kan het binomiale en het (standaard)normale verdelingsmodel gebruiken voor het berekenen van kansen, relatieve frequenties, grenswaarden, gemiddelden en standaardafwijkingen van discrete en continue verdelingen. Specificatie De kandidaat kan 18.4 binnen een normale verdelingsmodel relatieve frequenties, kansen, grenswaarden, gemiddelde of standaardafwijking berekenen. 18.9 beoordelen of een discrete verdeling mag worden benaderd met een normale verdeling; in voorkomende gevallen kan de kandidaat zich baseren op (informele) kennis van de centrale limietstelling.

6 Wiskunde D Subdomein B4: Kansverdelingen De kandidaat kan het binomiale en het (standaard-)normale verdelingsmodel gebruiken voor het berekenen van kansen, relatieve frequenties, grenswaarden, gemiddelden en standaardafwijkingen van discrete en continue verdelingen.

7

8

9 Limieten in de huidige boeken
Samengevat VWO wiskunde B blz. 124

10

11

12 Samengevat VWO wiskunde B blz. 125

13 Getal en Ruimte VWO 2 blz. 241 3.II

14

15 Getal en Ruimte VWO 2 blz. 262

16

17 Getal en Ruimte NG/NT 4 blz. 44

18

19 Getal en Ruimte NG/NT 4 blz. 45

20

21 Getal en Ruimte NG/NT 4 blz. 53

22

23 Getal en Ruimte NG/NT 4 blz. 65

24

25 Moderne Wiskunde wiskunde B blz. 218
3.III

26

27 Samengevat VWO wiskunde B blz. 125

28 Getal en Ruimte NT 7 blz. 56 4.II

29

30 Getal en Ruimte NT 7 blz. 62

31

32 Koppeling met de Analyse blz. 89
5.

33

34

35 Conclusie 6. Het gebruik van de verschillende soorten limieten
De toekomst van de limieten


Download ppt "Door Beatrice van der Tuin – Ploeger"

Verwante presentaties


Ads door Google