De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Door Stieneke van Heerikhuizen en Wil Driessen Vereniging Hondvriendelijk Groningen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Door Stieneke van Heerikhuizen en Wil Driessen Vereniging Hondvriendelijk Groningen."— Transcript van de presentatie:

1 door Stieneke van Heerikhuizen en Wil Driessen Vereniging Hondvriendelijk Groningen

2  In Groningen ca 10.000 honden op 200.000 inwoners  1 mei 2011: invoering hondenbeleid Aanleiding: problemen met hondenpoep Spelregels nieuwe hondenbeleid: 1. Honden overal aanlijnen, behalve op uitrengebieden 2. Hondenpoep overal opruimen, behalve op uitrengebieden, uitlaatgebieden en in de goot; opruimmiddel mee 3. Handhaving: overtredingen beboeten met strafbeschikking door nieuwe dienst Stadstoezicht (boa’s)

3  Hondenbezitters zijn NIET betrokken bij opstellen beleid  Hondenbezitters mochten op inloopmarkten suggesties doen voor uitrengebieden  Hondenbezitters hebben veel brieven geschreven aan gemeente (1600)  GEEN reactie op brieven, GEEN verslag, GEEN inspraakavonden  foute start  geen draagvlak

4  Juli 2011: zes hondenbazen hebben de Vereniging Hondvriendelijk Groningen opgericht B innen twee weken 300 leden. Nu 800-900 leden  We komen op voor de belangen van honden en hondenbezitters, maar we hebben zeker oog voor de overlast die honden kunnen veroorzaken  We hebben/doen:  Website en facebook  Nieuwsbrief voor leden  Wandelingen met leden  Projecten ( oa voorlichting op basisscholen ism SnuffelCollege )  Belangrijk: Overlegstructuur met gemeente Overleg wethouder (1x per jaar) Overleg directeur Stadstoezicht (1x per jaar) Overleg met verschillende ambtenaren, oa coordinator hondenbeleid

5 1. Beleidsplan met onze ideeen voor goed hondenbeleid (sept 2011) 2. Evaluatierapport Hondenbeleid (sept 2013) Op basis van bijna 500 enquêtes onder leden. Hieruit bleek  Er is draagvlak voor opruimen, maar niet voor de strenge handhaving van de aanlijnplicht Stukken zijn na afloop in te zien en te bestellen NB Er ligt ook een stuk van de Partij van de Dieren: Een hondenleven in Groningen, tips voor een hondvriendelijk losloopbeleid (2014)

6 Aanlijnplicht  Te weinig losloopmogelijkheden, te klein en te ver weg  Constant aangelijnde honden kunnen hun natuurlijk gedrag niet vertonen  meer agressie  Constant aanlijnen: inperking van de eigen verantwoordelijkheid  Uit onze enquête: 87% van de hondenbezitters beleeft minder plezier aan het wandelen met de hond. Opruimen hondenpoep  De hondenbezitter wil in principe hondenpoep op ruimen, maar wil wel: meer afvalbakken en afschaffing hondenbelasting Onbedoelde negatieve bijeffecten  minder tolerantie door niet-hondenbezitters  beleid is onvriendelijk voor honden en mensen met beperking 

7 Er is veel verbeterd, maar er kan nog veel meer verbeterd worden LOSLOPEN  Er zijn meer losloopgebieden gekomen en ook een aantal loslooproutes ( belangrijk: veel hondenbezitters willen wandelen )  Waar nog aan gewerkt moet worden: Seizoensgebonden loslopen Eventueel time sharing  Begrip Shared Space geïntroduceerd door VHG  Kernbegrip in hondenbeleid: Rekening houden met elkaar

8

9 POEP OPRUIMEN  De poep mocht blijven liggen in de losloopgebieden, speciale uitlaatvelden en de goot. Nu over al opruimen! Wordt er meer opgeruimd? Heeft het beleid z’n doel bereikt?  BORG rapportages zijn goed ( maar waren altijd goed …) BORG = Beheer Openbare Ruimte Groningen  Onze subjectieve waarneming: er wordt meer opgeruimd, maar nog niet voldoende  Nodig: positieve acties, voorlichting op scholen en meer afvalbakken

10 HANDHAVING  Eerste drie jaar werd zeer streng gehandhaafd; regel is regel, lik-op- stuk, zero-tolerance  Aantal bekeuringen voor niet aanlijnen steeg van ca 40/jaar naar 400-500/jaar  Veel incidenten met boa’s  Laatste twee jaar beter geworden  Wij denken dat meer te bereiken is met genuanceerde handhaving: handhaving gericht op hondenbezitters die werkelijk overlast veroorzaken  Overlast is goed te definieren in termen van hondengedrag, bv Op eigen initiatief weg/fietspad over steken Achter joggers, fietsers, spelende kinderen aanrennen In de buurt van een kinderspeelplaats komen enz

11 Jaar (jan t/m april)melding loslopen melding hondenpoep 2011 0 46 2012 2 49 2013 33 118 2014 10 78 2015 9 92 Jaar (jan t/m april) Bekeuring loslopen Bekeuring hondenpoep 2011 14 0 2012 178 4 2013 205 22 2014 131 11 2015 37 7 gemiddeld 113 9

12  Er zijn vooral veel bekeuringen uitgedeeld voor niet aanlijnen, weinig voor niet opruimen van poep.  Logisch (loslopen kun je zien, niet opruimen veel moeilijker), maar je bereikt niet wat je wilt bereiken  Met het uitdelen van bekeuringen voor loslopen wordt het probleem van de hondenpoep niet opgelost. Daarvoor is de medewerking van hondenbezitters nodig. Wij denken dit te bereiken door: Strenge handhaving voor het niet opruimen van hondenpoep, gekoppeld aan soepelere handhaving op loslopen  groter draagvlak  Belangrijke voorwaarde voor een goede handhaving is: zeer goed geschoolde Boa’s

13  Voorstel Resultaat

14 September 2011: voorstel ingediend  Gemeente heeft ons voorstel (PILOT) voorgelegd aan besturen van bewonersorganisaties en aan Parkcommissie  negatief advies  Daarna een jaar lang intensief overleg tussen gemeente, buurt en VHG  geen resultaat  Buurt wilde: een onderzoek om te onderzoeken of er draagvlak was om een PILOT te doen  79% geen bezwaar tegen pilot  Pilot ingevoerd; weer onderzoek gedaan  8% negatief, 83% positief en 9% neutraal NB 3% ervaarde overlast  Februari 2014: Loslooproute definitief

15  Verschil tussen beeldvorming en werkelijkheid  Wat kun je hieruit leren? negatiefneutraalpositief Bestuur bewonersorganisaties 100 %00 Draagvlakonderzoek 21%28%51% Pilot in de praktijk 8% 9%83%

16 1. Baseer hondenbeleid op een positieve grondhouding ten aanzien van honden en hondenbezitters; zie honden niet alleen als veroorzakers van overlast, honden houden mensen gezond en zorgen voor sociale cohesie 2.Hondenbeleid opstellen en regelmatig evalueren in overleg met hondenbezitters en anderen  draagvlak 2. Ambtenaar aanstellen als coördinator hondenbeleid 3. Laat je niet leiden door beeldvorming vooraf, maar probeer in de praktijk wat werkt en stel bij. 4. Niet alleen losloopgebieden, maar ook loslooproutes 5. Hondenbezitters op een positieve manier motiveren om hondenpoep op te ruimen; faciliteer het opruimen door voldoende afvalbakken

17 7. Richt de handhaving op de honden en hondenbezitters die werkelijk overlast veroorzaken. Goede scholing van handhavers is belangrijk 8. Geef voorlichting (vooral aan kinderen) over honden en hun gedrag en over opruimen van hondenpoep 8. Schaf de hondenbelasting af 9. Houd rekening met honden en mensen met een beperking 10. Houd bij de aanleg van nieuwe wijken rekening met ruimte voor honden Succesvol hondenbeleid is gebaseerd op draagvlak

18

19

20


Download ppt "Door Stieneke van Heerikhuizen en Wil Driessen Vereniging Hondvriendelijk Groningen."

Verwante presentaties


Ads door Google