De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.” Johannes 16, 33

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.” Johannes 16, 33"— Transcript van de presentatie:

1 “Houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.” Johannes 16, 33
Woord van Leven Juli 2015 “Houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.” Johannes 16, 33

2 “Houd moed: Ik heb de wereld overwonnen”, zegt Jezus tot zijn leerlingen tijdens het Laatste Avondmaal. Kort daarna wordt Hij overgeleverd aan degenen die Hem ter dood zullen brengen. Jezus staat op het punt de aarde te verlaten en terug te keren naar de Vader. De leerlingen blijven in de wereld om zijn werk voort te zetten.

3 Net als Hij zullen ook zij worden gehaat, vervolgd en ter dood gebracht. Hun zending zal net zo moeilijk zijn als die van Jezus

4 En Jezus weet goed welke moeilijkheden en beproevingen zijn vrienden te wachten staan.
Mons. Oscar Arnulfo Romero, Arcivescovo di S. Salvador, difensore dei poveri, ucciso mentre diceva Messa nel A marzo 2015 è iniziata la sua causa di beatificazione.

5 “Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld”, zei Hij hen (Joh.16,33).

6 “Houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.”

7 “Houd moed: Ik heb de wereld overwonnen
“Houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.” Jezus zegt het niet alleen tot zijn apostelen maar net zo goed tot alle christenen die in de loop van de eeuwen zullen volgen. Ook tot ons.

8 Naast de momenten van vreugde op onze weg als christen, ontbreken de moeilijkheden zeker niet. Er is onzekerheid over de toekomst, gebrek aan werk, armoede en ziekte, ellende als gevolg van natuurrampen en oorlogen, geweld in gezinnen en tussen landen.

9 En dan zijn er ook nog de moeilijkheden wanneer we echt als christen willen leven. Er is de dagelijkse strijd om trouw te blijven aan het evangelie, het gevoel van onmacht in een maatschappij die ongevoelig lijkt voor de boodschap van God, er is minachting en spot en zelfs openlijke vervolging.

10 “Houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.”
Jezus kent deze moeilijkheden. Hij heeft ze als eerste ondergaan. Maar Hij zegt: “Houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.”

11 Deze stevige woorden lijken bijna absurd
Deze stevige woorden lijken bijna absurd. Hoe kan Jezus zeggen dat Hij de wereld heeft overwonnen, wanneer Hij kort daarna wordt verraden, gevangen genomen en op de meest wrede en vernederende manier gedood? Dat is toch niet overwinnen? Hij wordt toch juist verslagen?

12 Waarin bestaat dan zijn overwinning. In zijn verrijzenis
Waarin bestaat dan zijn overwinning? In zijn verrijzenis. De dood kan Hem niet meer vasthouden. Zijn overwinning is zo krachtig dat ook wij daar deelgenoot van worden..

13 Hij is onder ons aanwezig en neemt ons mee naar de nieuwe schepping

14 Maar eerst en vooral is zijn overwinning gelegen in de daad van liefde waarmee Hij zijn leven voor ons heeft gegeven. In zijn ‘nederlaag’ triomfeert Hij ten volle.

15 Hij doordringt alle uithoeken van duisternis en dood en bevrijdt ons van alles wat ons bedrukt. Al het negatieve in ons, al ons lijden en onze duisternis vormt Hij om in een ontmoeting met God, met de Liefde.

16 Wanneer Jezus iedere tegenspoed, tot zelfs de dood toe heeft overwonnen, kunnen ook wij, zo schrijft de apostel Paulus, in Hem iedere moeilijkheid overwinnen.

17 “Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven [
“Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven [...] of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer (Rom. 8,38-39; vgl. 1 Kor. 15,57)

18 “Houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.”

19 Deze woorden kunnen ons vertrouwen en hoop geven
Deze woorden kunnen ons vertrouwen en hoop geven. Hoe zwaar onze omstandigheden ook zijn, we hebben de zekerheid dat Jezus ze al heeft opgenomen en overwonnen.

20 Hij leeft en strijdt met ons
Hij leeft en strijdt met ons. Niet dat alles dan gemakkelijk wordt en al opgelost is.

21 Jezus overwint juist op het moment waarin Hij het drama beleeft van lijden, onrecht, verlatenheid en dood.

22 Zijn overwinning is die van iemand die het lijden opneemt uit liefde, van iemand die gelooft in het leven na de dood.

23 Ook wij kunnen net als Jezus en als de martelaren erop vertrouwen dat we in de Hemel de volledige overwinning op het kwaad zien.

24 Vaak zijn we bang om over het Paradijs te spreken: mensen zouden kunnen denken dat we dat gebruiken als een soort verdovend middel om de moeilijkheden niet te hoeven oppakken, als een alibi om niet te hoeven strijden tegen onrecht.

25 Maar de hoop op de Hemel en het geloof in de verrijzenis zijn juist een krachtige impuls om iedere tegenspoed het hoofd te bieden, om anderen te steunen.

26 Iedere keer wanneer we een moeilijkheid tegenkomen, in ons leven of dat van een ander, kunnen we ons vertrouwen vernieuwen in Jezus in ons en onder ons. Hij heeft de wereld overwonnen en laat ons delen in zijn overwinning.

27 Hij opent voor ons het Paradijs, waar Hij is heengegaan om voor ons een plaats te bereiden. Alles kunnen we overwinnen in Hem die ons kracht geeft..

28 “Houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.”
“Woord van Leven”, uitgegeven door de Focolarebeweging. Tekst van Fabio Ciardi Deze powerpoint in verschillende talen is te downloaden op: Grafica Anna Lollo in collaborazione con don Placido D’Omina (Sicilia, Italia)


Download ppt "“Houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.” Johannes 16, 33"

Verwante presentaties


Ads door Google