De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Groepssessie 1: Curriculum Aan de slag Deel 1 Enkele mogelijke oplossingen Filmfragment Nederlands 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Groepssessie 1: Curriculum Aan de slag Deel 1 Enkele mogelijke oplossingen Filmfragment Nederlands 1."— Transcript van de presentatie:

1 Groepssessie 1: Curriculum Aan de slag Deel 1 Enkele mogelijke oplossingen Filmfragment Nederlands 1

2 1. Filmfragment Nederlands KSO Macroniveau Vakgebonden eindtermen: Luisteren : Eindterm 2 De leerlingen kunnen op beoordelend niveau via diverse media en multimediale informatiedragers luisteren naar de volgende tekstsoorten bestemd voor een onbekend publiek : - diverterende teksten, zoals praatprogramma’s 2

3 1. Filmfragment Nederlands KSO Mesoniveau GO! 3 DE GRAAD Nederlands (2014/021) Leerplandoel : Luisteren en Kijken 2 : De leerlingen kunnen via diverse media en multimediale dragers luisteren en kijken op beoordelend niveau, naar teksten voor een onbekend publiek. 3

4 1. Filmfragment Nederlands KSO Mesoniveau VVKSO 3 DE GRAAD Leerplandoel : “Luisteren” 3.3 Op beoordelend niveau voor een onbekend publiek via diverse media en multimediale informatiedragers diverterende teksten zoals praatprogramma’s aanpak: - thema bepalen - feit en mening onderscheiden - doel verwoorden - verloop in hoofdlijnen weergeven - oordeel geven en met argumenten staven - argumenten van de deelnemers samenvatten - gevoelens en stemming van de deelnemers herkennen en duiden - cultuurgebonden aspecten van verbale, nonverbale communicatie en lichaamstaal duiden 4

5 1. Filmfragment Nederlands KSO Microniveau: lesdoelen De lln. zeggen tot welke literaire stroming de dichter Jan Hanlo behoort. gedrag=herinneren inhoud=feitenkennis De lln. duiden een onomatopee aan in een tekening. gedrag=herinneren inhoud=conceptuele kennis De lln. geven een verklaring voor het op muziek zetten van een gedicht. gedrag=begrijpen inhoud=procedurele kennis De lln. vertellen wat de gemeenschappelijke kenmerken zijn van de getoonde kunstwerken. gedrag=analysereninhoud=conceptuele kennis 5

6 1. Filmfragment Nederlands KSO VOETen Context 7: socioculturele samenleving (6) De lln. gaan actief om met de cultuur en kunst die hen omringen. Stam: esthetische bekwaamheid Lesdoel: De lln. kunnen een kindertekening maken terwijl ze een geluidfragment van een kinderrijmpje beluisteren. 6


Download ppt "Groepssessie 1: Curriculum Aan de slag Deel 1 Enkele mogelijke oplossingen Filmfragment Nederlands 1."

Verwante presentaties


Ads door Google