De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regionale bijeenkomsten: Duurzame Ontwikkeling in het Hoger Onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regionale bijeenkomsten: Duurzame Ontwikkeling in het Hoger Onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Regionale bijeenkomsten: Duurzame Ontwikkeling in het Hoger Onderwijs
3 oktober: Haagse Hogeschool 4 oktober: HAS Den Bosch 9 oktober: Saxion, Deventer Dutch National Foundation for Sustainable Higher Education

2

3 Het onderwijs als gebouw en als boom
Curriculum Het onderwijs als gebouw en als boom 20% duurzaam? 30% ?

4 Onderwijs B

5 Curriculum W B B

6 Verschenen: 2007 ISBN 90-01-40030-9 Verschenen: 2005
Auteur: Niko Roorda Uitgeverij: Wolters-Noordhoff Informatie:

7 Oefening: “Uw” duurzame ontwikkeling

8 Disciplinaire beroepscompetenties voor DO
Voorbeelden: Manager: bedrijfscultuurverandering bewerkstelligen  MVO Docent: leerlingen maatschappelijk bewust maken Werktuigbouwkundige: LCA (levenscyclusanalyse) uitvoeren Bedrijfseconoom: duurzame investeringsanalyse opstellen Maatschappelijk werker: sociaal uitgeslotene herinvoeren in de samenleving

9 Algemene beroepscompetenties voor DO

10 Algemene beroepscompetenties voor DO
Competentie V: Competentie E: Competentie S: Competentie T: Competentie I: Competentie A:

11 Algemene beroepscompetenties voor DO
Competentie V: Verantwoordelijkheid Een duurzame professional draagt verantwoordelijkheid voor het eigen werk. Competentie E: Competentie S: Competentie T: Competentie I: Competentie A:

12 Algemene beroepscompetenties voor DO Emotionele intelligentie
Competentie V: Verantwoordelijkheid Een duurzame professional draagt verantwoordelijkheid voor het eigen werk. Competentie E: Emotionele intelligentie Een duurzame professional leeft zich in in waarden en gevoelens van anderen. Competentie S: Competentie T: Competentie I: Competentie A:

13 Algemene beroepscompetenties voor DO Emotionele intelligentie
Competentie V: Verantwoordelijkheid Een duurzame professional draagt verantwoordelijkheid voor het eigen werk. Competentie E: Emotionele intelligentie Een duurzame professional leeft zich in in waarden en gevoelens van anderen. Competentie S: Systeemgerichtheid Een duurzame professional denkt en werkt vanuit een systeemvisie. Competentie T: Competentie I: Competentie A:

14 Algemene beroepscompetenties voor DO Emotionele intelligentie
Competentie V: Verantwoordelijkheid Een duurzame professional draagt verantwoordelijkheid voor het eigen werk. Competentie E: Emotionele intelligentie Een duurzame professional leeft zich in in waarden en gevoelens van anderen. Competentie S: Systeemgerichtheid Een duurzame professional denkt en werkt vanuit een systeemvisie. Competentie T: Toekomstgerichtheid Een duurzame professional denkt en werkt vanuit een toekomstperspectief. Competentie I: Competentie A:

15 Algemene beroepscompetenties voor DO Emotionele intelligentie
Competentie V: Verantwoordelijkheid Een duurzame professional draagt verantwoordelijkheid voor het eigen werk. Competentie E: Emotionele intelligentie Een duurzame professional leeft zich in in waarden en gevoelens van anderen. Competentie S: Systeemgerichtheid Een duurzame professional denkt en werkt vanuit een systeemvisie. Competentie T: Toekomstgerichtheid Een duurzame professional denkt en werkt vanuit een toekomstperspectief. Competentie I: persoonlijke Inzet Een duurzame professional zet zich persoonlijk in voor duurzame ontwikkeling. Competentie A:

16 Algemene beroepscompetenties voor DO Emotionele intelligentie
Competentie V: Verantwoordelijkheid Een duurzame professional draagt verantwoordelijkheid voor het eigen werk. Competentie E: Emotionele intelligentie Een duurzame professional leeft zich in in waarden en gevoelens van anderen. Competentie S: Systeemgerichtheid Een duurzame professional denkt en werkt vanuit een systeemvisie. Competentie T: Toekomstgerichtheid Een duurzame professional denkt en werkt vanuit een toekomstperspectief. Competentie I: persoonlijke Inzet Een duurzame professional zet zich persoonlijk in voor duurzame ontwikkeling. Competentie A: Actievaardigheid Een duurzame professional treedt besluitvaardig en handelingsbekwaam op. S1. Inter- en transdisciplinair samenwerken S2. Denken in systemen: in- en uitzoomen, beurtelings analytisch en holistisch denken S3. Innovatief, creatief, buiten kaders denken S4. Kringloop- en ketengericht denken

17 Algemene beroepscompetenties voor DO Emotionele intelligentie
Competentie V: Verantwoordelijkheid Een duurzame professional draagt verantwoordelijkheid voor het eigen werk. Competentie E: Emotionele intelligentie Een duurzame professional leeft zich in in waarden en gevoelens van anderen. Competentie S: Systeemgerichtheid Een duurzame professional denkt en werkt vanuit een systeemvisie. Competentie T: Toekomstgerichtheid Een duurzame professional denkt en werkt vanuit een toekomstperspectief. Competentie I: persoonlijke Inzet Een duurzame professional zet zich persoonlijk in voor duurzame ontwikkeling. Competentie A: Actievaardigheid Een duurzame professional treedt besluitvaardig en handelingsbekwaam op. E1. Waarden van zichzelf en van andere mensen en culturen herkennen en respecteren E2. Handelingsperspectieven van zichzelf en van andere mensen en culturen herkennen en respecteren E3. Luisteren naar meningen en emoties van anderen E4. Onderscheid maken tussen feiten, vermoedens en meningen

18 Checklist bij stages en afstuderen
Expliciete eisen aan het project: Stakeholderanalyse maken In- en uitzoomen: zowel analytisch als holistisch kijken Toekomstoriëntatie maken, anticiperen Consequentiebereik en consequentieperiode bepalen van project en conclusies Mate van (on)zekerheid bepalen van informatie en conclusies Persoonlijk verantwoording afleggen voor eigen werk en conclusies Rapport achteraf bovendien beoordelen op: Respect voor waarden van zichzelf en anderen Niet-lineaire processen niet als lineair opgevat Onderscheid gemaakt tussen korte en lange termijn Voldoende rekening gehouden met gevolgen voor mensen en natuur Eigen geweten als maatstaf gehanteerd

19 Voorbeelden van duurzame stages of afstudeeropdrachten uit de groep?
Afstudeeropdracht: Nul-energiegebouw Voorbeelden van duurzame stages of afstudeeropdrachten uit de groep?


Download ppt "Regionale bijeenkomsten: Duurzame Ontwikkeling in het Hoger Onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google