De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Les 13 voor 25 juni 2016. JEZUS BARABBAS Politieke leider Hij wilden de mensen bevrijden van Rome Hij beloofde aardse heerlijkheid JEZUS DE CHRISTUS Geestelijke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Les 13 voor 25 juni 2016. JEZUS BARABBAS Politieke leider Hij wilden de mensen bevrijden van Rome Hij beloofde aardse heerlijkheid JEZUS DE CHRISTUS Geestelijke."— Transcript van de presentatie:

1 Les 13 voor 25 juni 2016

2 JEZUS BARABBAS Politieke leider Hij wilden de mensen bevrijden van Rome Hij beloofde aardse heerlijkheid JEZUS DE CHRISTUS Geestelijke leider Hij bevrijdde de mensen van zonde Hij biedt eeuwige heerlijkheid aan Jezus droeg het kruis dat voor Barabbas voorbereid was. Barabbas vertegenwoordigde de wereld voor wiens overtredingen Jezus is gestorven. Dit is een keuze die wij allen moeten maken; Jezus of de wereld.

3

4 “En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden; de aarde beefde en de rotsen scheurden; ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt.” (Mattheüs 27:51-52) Toen Jezus stierf voltrokken zich twee betekenisvolle gebeurtenissen 1.Het voorhangsel van de meest Heilige Plaats (Heilige der Heiligen) scheurde  De gebeurtenis die door de diensten in het heiligdom werd aangekondigd had zich voltrokken. Niet langer was bloed van dierlijke offers nodig, omdat het bloed van het Lam van God gevloeid had. 2.De graven werden geopend en sommige mensen werden opgewekt (nadat Jezus was opgestaan [v. 53]).  Die mensen getuigden van Jezus’ kracht over zonde en dood. We zullen opstaan zoals ze op die dag waren opgestaan; we zullen bevrijd worden van de zonde en onsterfelijkheid aandoen.

5 “Toen Christus opstond, bracht Hij uit het graf een menigte gevangenen mee. De aardbeving bij Zijn dood had hun graven geopend, en toen Hij verrees, kwamen zij met Hem uit de graven. Het waren mensen die medewerkers van God waren geweest, en die van de waarheid getuigd hadden ten koste van hun leven. Nu zouden zij getuigen zijn van Hem Die hen uit de doden had opgewekt. Gedurende Zijn dienstwerk had Jezus de doden tot leven doen herrijzen. Hij had de zoon van de weduwe te Naïn opgewekt, en het dochtertje van de overste van de synagoge, en Lazarus. Maar dezen werden niet met onsterfelijkheid bekleed. Nadat zij waren opgewekt, waren zij nog aan de dood onderworpen. Maar zij die uit het graf kwamen bij de opstanding van Christus, werden opgewekt ten eeuwigen leven. Zij voeren met Hem ten hemel als zegetekenen van Zijn overwinning over de dood en het graf. Dezen, zei Christus, zijn niet langer gevangenen van Satan: Ik heb hen vrijgekocht. Ik heb hen uit het graf doen herrijzen als de eerstelingen van Mijn macht, om met Mij te zijn waar Ik ben, en om nooit meer de dood te zien of smart te ondervinden.” E.G. White (The Desire of Ages / De Wens der Eeuwen hfdst---- 81, pg. 786 engelse uitgave )

6 “En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos; u bent dan nog in uw zonden […] Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. […]” (1 Korinthe 15:17, 20)

7 “...Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.” (Mattheüs 28:18-19) Jezus zond Zijn discipelen op een missie voor de hemelvaart. Die missie is met de autoriteit van de Vader gegeven: “Mij is gegeven alle macht… Ga dan heen.” Het Evangelie moet door mensenstemmen worden verkondigd, maar wij kunnen dat alleen doen door Gods macht. Wij moeten alle volkeren uitnodigen om de soevereiniteit van de Koning der koningen en Heer der heren te accepteren. Die missie was niet alleen gegeven aan de meer dan 500 discipelen die Jezus op dat moment hebben ontmoet (1 Korinthe 15:6); ook wij zijn geroepen om het te vervullen.

8 “De Heere God is aan een eeuwige belofte gebonden om te voorzien in kracht en genade aan een ieder die door gehoorzaamheid aan de waarheid geheiligd is. Jezus Christus, aan Wie alle macht in hemel en op aarde gegeven is, verenigd Zich in sympathie met Zijn instrumenten—de ernstige zielen die dag aan dag deelnemen aan het levend brood, “Die uit de hemel neerdaalt” (Johannes 6:33). De kerk op aarde, verenigd met de kerk in de hemel, kan alles volbrengen.” E.G. White (“That I may know Him”, 4 december)


Download ppt "Les 13 voor 25 juni 2016. JEZUS BARABBAS Politieke leider Hij wilden de mensen bevrijden van Rome Hij beloofde aardse heerlijkheid JEZUS DE CHRISTUS Geestelijke."

Verwante presentaties


Ads door Google