De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 22 Na de zegen Ps. 33: 1 Schriftlezing en tekst: 2 Samuël 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 22 Na de zegen Ps. 33: 1 Schriftlezing en tekst: 2 Samuël 1."— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 22 Na de zegen Ps. 33: 1 Schriftlezing en tekst: 2 Samuël 1

2  Votum en zegengroet  Ps. 33:1  Lezen van de wet  Ps. 33:2  Gebed  Lezen: 2 Samuël 1  Ps. 56: 3,4  Preek  Gz. 174 Voor de dienst: Gz. 22

3 Vers 1 Uw woord omvat mijn leven en tilt het aan het licht. Hebt Gij zo door uw spreken niet alles opgericht? Uw Woord zet mij op vaste grond en vult met louter leven de woorden in mijn mond. Gezang 22: 1,2,3,4

4 Vers 2 Op U laat ik mij voorstaan, ik ben aan U gehecht. Waar Gij betrouwbaar voorgaat ontvouwt zich weer een weg. De paden die ik zelf bedacht zijn doelloos doodgelopen. Zij voerden in de nacht. Gezang 22: 1,2,3,4

5 Vers 3 Uw woorden te herhalen is honing in mijn mond. Mij raakt niet meer het smalen dat ik mij aan U bond. Ik weet dat zwerven bitter smaakt, maar heel mijn zoekend leven – Gij hebt het zoet gemaakt. Gezang 22: 1,2,3,4

6 Vers 4 God, laat mij noot verliezen de vreugde om uw woord, de moed mijn weg te kiezen waar ik uw voetstap hoor. En overtuig mij dag aan dag dat Gij mij hebt geroepen, ja, dat ik leven mag! Gezang 22: 1,2,3,4

7 Mededelingen  Votum en zegengroet  Ps. 33:1  Lezen van de wet  Ps. 33:2  Gebed  Lezen: 2 Samuël 1  Ps. 56: 3,4  Preek  Gz. 174

8  Votum en zegengroet  Ps. 33:1  Lezen van de wet  Ps. 33:2  Gebed  Lezen: 2 Samuël 1  Ps. 56: 3,4  Preek  Gz. 174

9  Votum en zegengroet  Ps. 33:1  Lezen van de wet  Ps. 33:2  Gebed  Lezen: 2 Samuël 1  Ps. 56: 3,4  Preek  Gz. 174

10 Vers 1 Zingt vrolijk, looft de naam des HEREN, rechtvaardigen, brengt God uw dank. Het past oprechten Hem te eren met een nieuw lied en citerklank. Laten stem en snaren tot die lof zich paren. Looft Hem, prijst de HEER. Psalmzing, jubelt allen, laat bazuinen schallen, juichend tot Gods eer. Psalm 33: 1

11  Votum en zegengroet  Ps. 33:1  Lezen van de wet  Ps. 33:2  Gebed  Lezen: 2 Samuël 1  Ps. 56: 3,4  Preek  Gz. 174

12  Votum en zegengroet  Ps. 33:1  Lezen van de wet  Ps. 33:2  Gebed  Lezen: 2 Samuël 1  Ps. 56: 3,4  Preek  Gz. 174

13 Vers 2 Het woord des HEREN is waarachtig. God is getrouw in wat Hij doet. Zijn recht is rein, zijn oordeel krachtig. Hij eist oprechtheid van gemoed. Ieder moet Hem eren, want de gunst des HEREN is alom verspreid. Overal aanschouwen zij die op Hem bouwen, zijn goedgunstigheid. Psalm 33: 2

14  Votum en zegengroet  Ps. 33:1  Lezen van de wet  Ps. 33:2  Gebed  Lezen: 2 Samuël 1  Ps. 56: 3,4  Preek  Gz. 174

15  Votum en zegengroet  Ps. 33:1  Lezen van de wet  Ps. 33:2  Gebed  Lezen: 2 Samuël 1  Ps. 56: 3,4  Preek  Gz. 174

16  Votum en zegengroet  Ps. 33:1  Lezen van de wet  Ps. 33:2  Gebed  Lezen: 2 Samuël 1  Ps. 56: 3,4  Preek  Gz. 174

17 Vers 3 Mijn ballingschap hebt U te boek gesteld, laat in uw kruik mijn tranen zijn geteld. Mijn vijand wordt, wanneer ik roep geveld. Mijn God zal met mij wezen. Ik loof mijn God, hoe is zijn roem gerezen. Het woord des HEREN wordt door mij geprezen. 'k Vertrouw op God, ik zal geen mensen vrezen. Wat doet mij hun geweld? Psalm 56: 3,4

18 Vers 4 Ik heb, o God, geloften u gewijd. Ik breng het offer van mijn dankbaarheid en prijs U om uw goedertierenheid, uw hand kwam mij bevrijden. Ik zal in 't licht uws aanschijns mij verblijden, zodat ik U mijn leven kan gaan wijden, daar U mijn voet bewaarde tegen glijden, naar 't licht mij hebt geleid. Psalm 56: 3,4

19 2 Samuël 1 Na de preek: Gz. 174: 1

20

21 In memoriam Saul en Jonatan Saul blijft de gezalfde van de HEER In Jonatan verliest David zijn vriend en broeder Leren van het Lied van de boog Verwoord je verdriet Waardeer wat God doet Verlang met Christus naar herstel

22  Ps. 56: 3,4  Preek  Gz. 174  Gebed  Collecte  Ps. 33: 7,8  Zegen

23 Vers 1 Zo vriendelijk en veilig als het licht zo als een mantel om mij heen geslagen zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen, dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. Wil mij behoeden en op handen dragen. Gezang 174: 1,2,3

24 Vers 2 Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd waakt over mij en over al mijn gangen Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid om, als ik val, mij telkens op te vangen. Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. Ik moet in lief en leed naar U verlangen. Gezang 174: 1,2,3

25 Vers 3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, wil alle liefde aan uw mens besteden. Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft — Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. Gezang 174: 1,2,3

26  Ps. 56: 3,4  Preek  Gz. 174  Gebed  Collecte  Ps. 33: 7,8  Zegen

27  Vandaag  1 e Vereniging Samenwerking Emeritering  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e Theologische Universiteit  2 e Rente en aflossing  Ps. 33: 7,8

28  Ps. 56: 3,4  Preek  Gz. 174  Gebed  Collecte  Ps. 33: 7,8  Zegen

29 Vers 7 Zijn sterke arm beschermt de vromen, God redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer om doen komen, zelfs niet in tijd van hongersnood. In de grootste smarten blijven onze harten In de HEER gerust. 'k zal Hem nooit vergeten, Hem mijn helper heten, al mijn hoop en lust. Psalm 33: 7,8

30 Vers 8 Laat ons des HEREN lof ontvouwen. In Hem verblijdt zich ons gemoed, omdat wij op zijn naam vertrouwen, die naam, zo heilig, groot en goed. Zend o grote Koning, uit uw hemelwoning uw genade neer. Wij, die U belijden, ons in U verblijden, hopen op U, HEER. Psalm 33: 7,8

31

32

33 Tot vanmiddag om 18:30 uur Met Ds. De Kimpe In het Morgenlicht


Download ppt "In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 22 Na de zegen Ps. 33: 1 Schriftlezing en tekst: 2 Samuël 1."

Verwante presentaties


Ads door Google