De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. Tj. Boersma voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 94 : 1 Na de zegen Ps. 9 : 1, 5, 6 en 7 Schriftlezing: Matt. 6 : 1 - 18 Tekst:

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. Tj. Boersma voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 94 : 1 Na de zegen Ps. 9 : 1, 5, 6 en 7 Schriftlezing: Matt. 6 : 1 - 18 Tekst:"— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. Tj. Boersma voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 94 : 1 Na de zegen Ps. 9 : 1, 5, 6 en 7 Schriftlezing: Matt. 6 : 1 - 18 Tekst: Jes. 58 : 1 - 12

2 Gemeenteavond 25 maart 20.00 uur Over Gemeente als lichaam van Christus Hoe zijn wij dat? Wat gebeurt er? Wat vind jij? Kom en draag je steentje bij!

3 5 april komt de jeugd weer langs de deuren! Rond de klok van 18:30 – 19:30uur Zorgt u ervoor dat de flessen weer klaar staan? TIP : Hou de flessen van het paasweekend nog even in huis dan haalt de jeugd deze op!

4 PAASVIERING VIEREN DAT JEZUS VOOR ONZE ZONDEN IS GESTORVEN & OPGESTAAN Tweede paasdag 10.00 uur Morgenlicht M.m.v. band ‘Joy’ Na afloop koffie/thee Deurcollecte voor onkosten

5 Zondag 31 maart is er weer een inzameling voor de voedselbank!

6 Deze keer zal het gaan om de volgende producten: -Broodbeleg -Macaroni, spaghetti of mie -Pannenkoeken mix -Blik of potconserven zoals groenten of soep

7

8 In deze dienst zal Ds. Tj. Boersma voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 94 : 1 Na de zegen Ps. 9 : 1, 5, 6 en 7 Schriftlezing: Matt. 6 : 1 - 18 Tekst: Jes. 58 : 1 - 12

9 Gemeenteavond 25 maart 20.00 uur Over Gemeente als lichaam van Christus Hoe zijn wij dat? Wat gebeurt er? Wat vind jij? Kom en draag je steentje bij!

10 5 april komt de jeugd weer langs de deuren! Rond de klok van 18:30 – 19:30uur Zorgt u ervoor dat de flessen weer klaar staan? TIP : Hou de flessen van het paasweekend nog even in huis dan haalt de jeugd deze op!

11 PAASVIERING VIEREN DAT JEZUS VOOR ONZE ZONDEN IS GESTORVEN & OPGESTAAN Tweede paasdag 10.00 uur Morgenlicht M.m.v. band ‘Joy’ Na afloop koffie/thee Deurcollecte voor onkosten

12 Zondag 31 maart is er weer een inzameling voor de voedselbank!

13 Deze keer zal het gaan om de volgende producten: -Broodbeleg -Macaroni, spaghetti of mie -Pannenkoeken mix -Blik of potconserven zoals groenten of soep

14

15 In deze dienst zal Ds. Tj. Boersma voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 94 : 1 Na de zegen Ps. 9 : 1, 5, 6 en 7 Schriftlezing: Matt. 6 : 1 - 18 Tekst: Jes. 58 : 1 - 12

16  Votum en zegengroet  Ps.9 : 1, 5, 6 en 7  Gebed  Lezen:Matt. 6 : 1 - 18  Gz.174  Tekst:Jes. 58 : 1 - 12  Preek  Ps.72 : 1, 2, 6 en 7 Voor de dienst: Ps. 94 : 1

17 Vers 1 Verschijn in lichtglans, God der wrake! Verhef U, dat uw toorn ontwake over de trotsen en hun waan! Wraak over hen die U weerstaan! Gij Rechter, die de wereld richt, toon hun uw toornend aangezicht. Psalm 94 : 1

18 Mededelingen  Votum en zegengroet  Ps.9 : 1, 5, 6 en 7  Gebed  Lezen:Matt. 6 : 1 - 18  Gz.174  Tekst:Jes. 58 : 1 - 12  Preek  Ps.72 : 1, 2, 6 en 7

19  Votum en zegengroet  Ps.9 : 1, 5, 6 en 7  Gebed  Lezen:Matt. 6 : 1 - 18  Gz.174  Tekst:Jes. 58 : 1 - 12  Preek  Ps.72 : 1, 2, 6 en 7

20  Votum en zegengroet  Ps.9 : 1, 5, 6 en 7  Gebed  Lezen:Matt. 6 : 1 - 18  Gz.174  Tekst:Jes. 58 : 1 - 12  Preek  Ps.72 : 1, 2, 6 en 7

21 Vers 1 Ik zal met heel mijn hart o HEER, In psalmgezang, uw naam ter eer, blij al uw wonderen verhalen, U, Allerhoogste, dank betalen. Psalm 9 : 1, 5, 6 en 7

22 Vers 5 De HERE troont in eeuwigheid en oordeelt in gerechtigheid Hij zal rechtvaardig vonnis spreken, als rechter alle onrecht wreken. Psalm 9 : 1, 5, 6 en 7

23 Vers 6 Daarom zal Hij in nood en pijn een burcht voor de verdrukten zijn. Hij zal zich aan hun zijde scharen, hun toevlucht wezen in gevaren. Psalm 9 : 1, 5, 6 en 7

24 Vers 7 Op U bouwt ieder die U kent, die in zijn angst zich tot U wendt, want wie U zoeken in hun leven, hebt U, o HERE, nooit begeven. Psalm 9 : 1, 5, 6 en 7

25  Votum en zegengroet  Ps.9 : 1, 5, 6 en 7  Gebed  Lezen:Matt. 6 : 1 - 18  Gz.174  Tekst:Jes. 58 : 1 - 12  Preek  Ps.72 : 1, 2, 6 en 7

26  Votum en zegengroet  Ps.9 : 1, 5, 6 en 7  Gebed  Lezen:Matt. 6 : 1 - 18  Gz.174  Tekst:Jes. 58 : 1 - 12  Preek  Ps.72 : 1, 2, 6 en 7

27  Votum en zegengroet  Ps.9 : 1, 5, 6 en 7  Gebed  Lezen:Matt. 6 : 1 - 18  Gz.174  Tekst:Jes. 58 : 1 - 12  Preek  Ps.72 : 1, 2, 6 en 7

28 Vers 1 Zo vriendelijk en veilig als het licht zo als een mantel om mij heen geslagen zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen, dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. Wil mij behoeden en op handen dragen. Gezang 174 : 1, 2, en 3

29 Vers 2 Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd waakt over mij en over al mijn gangen. Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid om, als ik val, mij telkens op te vangen. Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. Ik moet in lief en leed naar U verlangen. Gezang 174 : 1, 2 en 3

30 Vers 3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, wil alle liefde aan uw mens besteden. Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft — Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. Gezang 174 : 1, 2 en 3

31  Votum en zegengroet  Ps.9 : 1, 5, 6 en 7  Gebed  Lezen:Matt. 6 : 1 - 18  Gz.174  Tekst:Jes. 58 : 1 - 12  Preek  Ps.72 : 1, 2, 6 en 7

32 Thema: Het vasten dat God verkiest. Deze boodschap van de profeet Jesaja is: 1. Ontdekkend 2. Bevrijdend 3. Bemoedigend Na de preek: Ps. 72 : 1, 2, 6, 7

33  Ps.  Preek  Ps.72 : 1, 2, 6 en 7  Geloofsbelijdenis  Ps. 31 : 9  Gebed  Collecte  Lb.15 : 1 en 2  Zegen

34 Vers 1 O God, wil aan de koning schenken uw recht en wijs beleid, wil hem, de koningszoon, bedenken met uw gerechtigheid. Laat hij uw volk besturen, Here, rechtvaardig, wijs en zacht, en uw ellendigen regeren, hun recht doen op hun klacht. Psalm 72 : 1, 2, 6 en 7

35 Vers 2 Dan zullen bergen vrede dragen en heuvels heilig recht. Voor heel het volk zal hij doen dagen het heil, hun toegezegd. Ellendigen zal hij bevrijden van onrecht dat hen drukt en armen redden uit hun lijden, vertreden wie verdrukt. Psalm 72 : 1, 2, 6 en 7

36 Vers 6 Ja, elke koning zal zich buigen en knielen voor hem neer. Elk volk zal tot zijn macht getuigen, hem dienen tot zijn eer. Want deze vorst hoort naar de armen die roepen in hun nood. Hij helpt verdrukten vol erbarmen en redt hen van de dood. Psalm 72 : 1, 2, 6 en 7

37 Vers 7 Hij zal zich over elk ontfermen die zonder helper is. Hij zal geringen trouw beschermen, hun redding is gewis. Hij zal hen van geweld bevrijden, al gaat het nog zo hoog, hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn kostbaar in zijn oog. Psalm 72 : 1, 2, 6 en 7

38  Ps.  Preek  Ps.72 : 1, 2, 6 en 7  Geloofsbelijdenis  Ps. 31 : 9  Gebed  Collecte  Lb.15 : 1 en 2  Zegen

39  Ps.  Preek  Ps.72 : 1, 2, 6 en 7  Geloofsbelijdenis  Ps. 31 : 9  Gebed  Collecte  Lb.15 : 1 en 2  Zegen

40 Vers 9 'k Weet in uw vaderhand mijn tijden. Red mij uit 's vijands hand en breek zijn tegenstand. Laat uw gelaat mij weer verblijden. Wil mij verlossing geven. Uw trouw doet mij herleven. Psalm 31

41  Ps.  Preek  Ps.72 : 1, 2, 6 en 7  Geloofsbelijdenis  Ps. 31 : 9  Gebed  Collecte  Lb.15 : 1 en 2  Zegen

42  Vandaag  1 e Diaconie  2 e Rente en aflossing  Goede Vrijdag  1 e Kerk  Volgende week  1 e TU  2 e Rente en aflossing  Lb. 15 : 1 en 2

43  Ps.  Preek  Ps.72 : 1, 2, 6 en 7  Geloofsbelijdenis  Ps. 31 : 9  Gebed  Collecte  Lb.15 : 1 en 2  Zegen

44 Liedboek 15 : 1 en 2 Vers 1 Loof nu, mijn ziel, de Here, loof, al wat in mij is, zijn naam! Vergeet niet, hoeveel keren de Here u heeft welgedaan. Hij wil uw schuld vergeven, u redden van de dood, ……

45 Liedboek 15 : 1 en 2 …… gij zijt met heel uw leven geborgen in zijn schoot. De Heer vernieuwt uw krachten als van een adelaar, Hij maakt wie Hem verwachten al zijn beloften waar.

46 Liedboek 15 : 1 en 2 Vers 2 Gij armen en verdrukten, ziet uit naar Hem, die u bevrijdt; gebeukten en gebukten, in zijn rijk is gerechtigheid. Gij die, uzelf tot schade, des Heren weg verliet, ……

47 Liedboek 15 : 1 en 2 …… de Heer is vol genade, voor eeuwig toornt hij niet, - Hij die voor u blijft zorgen, de zonde van u doet als de avond van de morgen, ja, kwaad vergeldt met goed.

48  Ps.  Preek  Ps.72 : 1, 2, 6 en 7  Geloofsbelijdenis  Ps. 31 : 9  Gebed  Collecte  Lb.15 : 1 en 2  Zegen

49


Download ppt "In deze dienst zal Ds. Tj. Boersma voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 94 : 1 Na de zegen Ps. 9 : 1, 5, 6 en 7 Schriftlezing: Matt. 6 : 1 - 18 Tekst:"

Verwante presentaties


Ads door Google