De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gebruik van RSZ-gegevens in Nationale en Regionale rekeningen Brussel, 28-03-2007 Monica Maeseele.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gebruik van RSZ-gegevens in Nationale en Regionale rekeningen Brussel, 28-03-2007 Monica Maeseele."— Transcript van de presentatie:

1

2 Gebruik van RSZ-gegevens in Nationale en Regionale rekeningen Brussel, 28-03-2007 Monica Maeseele

3 © National Bank of Belgium Nationale rekeningen (NR)  maximaal gebruik van gegevens per onderneming  RSZ-gegevens per onderneming worden gebruikt voor de raming van:  aantal loontrekkenden per bedrijfstak  aantal gewerkte uren per bedrijfstak  beloning van werknemers per bedrijfstak (indien er geen jaarrekeningen zijn)  bruto toegevoegde waarde (indien er geen jaarrekeningen of btw-gegevens zijn)

4 © National Bank of Belgium Nationale rekeningen (NR)  gebruikte variabelen uit RSZ-gegevens:  aantal personen in hoofdberoep  aantal studenten  aantal jobs (fulltime + parttime)  aantal betaalde dagen voor fulltimers  aantal gewerkte uren voor parttimers  maatman = normaal aantal te presteren uren per week  alle elementen beloning onderhevig aan rsz  alle rsz-bijdragen

5 © National Bank of Belgium Nationale rekeningen (NR)  frequentie (tot nu toe):  t+4 maanden (+ raming voor ontbrekende aangiften): vooral voor trimestriële ramingen  t+7 maanden (+ raming voor ontbrekende aangiften): vooral voor jaarramingen  t+24 maanden  aantal personen per trim. in NR = gemiddelde  aantal personen per jaar in NR = gemiddelde van 4 trimestergemiddelden

6 © National Bank of Belgium Regionale rekeningen (RR)  gebruik van dezelfde variabelen als in NR  bijkomend probleem in RR: ondernemingen met vestigingen in meerdere arrondissementen (= multi- arrondissementele ondernemingen)  enige info = aantal jobs per vestiging binnen 1 ond.  die info wordt gegroepeerd per ond./arr.

7 © National Bank of Belgium Regionale rekeningen (RR)  werkwijze voor variabelen direct beschik- baar in RSZ-gegevens (steeds per onder- neming en daarbinnen per werkgevers- categorie):  aantal personen in hoofdberoep: worden over de arrondissementen verdeeld zoals het aantal jobs per arrondissement  beloning van werknemers volgens RSZ: wordt over de arr. verdeeld zoals het aantal jobs per arrondissement

8 © National Bank of Belgium Regionale rekeningen (RR)  werkwijze voor variabelen uit de NR:  beloning van werknemers per onderneming volgens NR: wordt over de arr. verdeeld zoals de verdeelde beloning volgens RSZ  toegevoegde waarde per ond.: wordt over de arr. verdeeld zoals de verdeelde beloning van werknemers volgens RSZ  investeringen per ond.: worden over de arr. verdeeld zoals het aantal jobs per arr. volgens RSZ

9 © National Bank of Belgium Regionale rekeningen (RR)  bemerkingen:  t.e.m. 2004 enkel jobs per vestiging op 1 tijdstip (30 juni/31dec)  RSZ-info per onderneming gekend per trimester  op de ondernemingsgegevens van ieder trimester wordt dezelfde verdeelsleutel toegepast  hypothese: gemiddeld loon per vestiging gelijk voor alle vestigingen van een ond.

10 © National Bank of Belgium Regionale rekeningen (RR)  hoopvolle ontwikkelingen:  bij beschikbaar komen van jobs per vestiging voor ieder trimester:  RSZ-gegevens (aantal personen in hoofdberoep, lonen volgens RSZ) kunnen verdeeld worden per trimester  bij beschikbaar komen van "alle" rsz- gegevens per vestiging via link "werknemer- vestiging":  kwalitatief betere verdeling van de lonen volgens RSZ en dus van de regionale rekeningen

11


Download ppt "Gebruik van RSZ-gegevens in Nationale en Regionale rekeningen Brussel, 28-03-2007 Monica Maeseele."

Verwante presentaties


Ads door Google