De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EDO-platform Hoe maken de verschillende ‘educaties’ werk van de global goals? Wat kunnen we verwachten van een ‘Internationaal Thematisch Netwerk’ EDO?

Verwante presentaties


Presentatie over: "EDO-platform Hoe maken de verschillende ‘educaties’ werk van de global goals? Wat kunnen we verwachten van een ‘Internationaal Thematisch Netwerk’ EDO?"— Transcript van de presentatie:

1 EDO-platform Hoe maken de verschillende ‘educaties’ werk van de global goals? Wat kunnen we verwachten van een ‘Internationaal Thematisch Netwerk’ EDO? 26 april 2016 Welkom!

2 Agenda

3 9.45Agenda 2030 – SDG’s: waar spreken we over? 10.15Hoe educatief aan de slag met SDG’s? Een referentiekader (Katrien Geens) 10.45 Voorstel SDG-toolkit voor jongeren en jeudgorganisaties (Vlaamse Jeugdraad, Jessica Guilliams) 11.00 SDG’s en GAP on ESD? 11.15 PAUZE 11.35 Open gesprek – afspraken 12.20 Internationaal Thematisch Netwerk EDO + discussie 12.50 Varia

4 Agenda 2030 en Sustainable Development Goals

5 13 Open Working Groups Overheden, middenveldorganisaties, kennisinstellingen, bedrijven, burgers 193 landen, september 2015 aangenomen 17 doelen, 169 subdoelen, 1 visie voor 2030 15-jarig avontuur om inspanningen te mobiliseren op alle niveaus om armoede te beëindigen en ongelijkheid en klimaatverandering te bestrijden.

6

7

8 Educatie? Onderwijs?

9 Extent to which (i) global citizenship education and (ii) education for sustainable development, including gender equality and human rights, are mainstreamed at all levels in (a) national education policies, (b) curricula, (c) teacher education and (d) student assessment. Er tegen 2030 voor zorgen dat alle leerlingen kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen, onder andere via vorming omtrent duurzame ontwikkeling en duurzame levenswijzen, mensenrechten, gendergelijkheid, de bevordering van een cultuur van vrede en geweldloosheid, wereldburgerschap en de waardering van culturele diversiteit en van de bijdrage van de cultuur tot de duurzame ontwikkeling

10 Tegen 2020 het aandeel aanzienlijk terugschroeven van jongeren die niet aan het werk zijn, geen onderwijs volgen en niet met een opleiding bezig zijn

11 Tegen 2030 garanderen dat mensen overal beschikken over relevante informatie over en zich bewust zijn van duurzame ontwikkeling en levensstijlen die in harmonie zijn met de natuur

12 De opvoeding, bewustwording en de menselijke en institutionele capaciteit verbeteren met betrekking tot mitigatie, adaptatie, impactvermindering en vroegtijdige waarschuwing inzake klimaatverandering

13

14 Systeembevestigend of systeemdoorbrekend? http://www.filmsforaction.org/articles/swedish-band-the-knife-nail- central-flaw-of-the-uns-sustainable-development-goals/

15 Hoe educatief aan de slag met de SDGs? Een referentiekader… Katrien Geens

16 Toolkit SDG’s voor jongeren en jeugdorganisaties Vlaamse Jeugdraad Jessica Guilliams

17 PAUZE

18 Open gesprek

19 Vragen ter verduidelijking?

20 Op welke manier inspireert het referentiekader/toolkit jullie?

21 Hoe willen jullie educatief aan de slag met de SDG’s?

22 Waar zien jullie mogelijkheden tot samenwerking of afstemming?

23 Welke rol zien jullie voor het EDO- platform? Elkaar op de hoogte houden Onderschrijven/aanvullen van referentiekader Andere…?

24 Internationaal Thematisch Netwerk EDO Katrien Van Poeck, Centrum Duurzame Ontwikkeling

25 Varia?

26 Oproep mondiale uitdagingen De oproep staat online: www.vlaanderen.be/int/ontwikkelingseducatie

27 SDG-aanbod voor Vlaamse steden en gemeenten een informatiebrochure die de vertaalslag maakt voor lokale besturen (ontwikkeld m.m.v. diverse collega’s uit de VVSG); een stappenplan voor noord-zuidambtenaren om de SDG’s binnen het eigen gemeentebestuur bekend te maken en te gebruiken als kader voor de volgende bestuursperiode (2019-2024) een spelmethodiek om collega-ambtenaren, schepenen en adviesraden te informeren en sensibiliseren een engagementsverklaring dat het schepencollege kan tekenen diverse vormingen Je vindt al deze info ook op deze pagina.deze pagina

28 Kinderrechteneducatie en SDG’s De kinderrechtencoalitie schreef samen met o.a. UNICEF en Plan vorig jaar een bijdrage rond onderwijs in het politiek dossier van 11.11.11 rond de SDG's http://www.lne.be/themas/natuur-en-milieueducatie/nme- evenementen/vlaamse-nme-dag- 2015/docs/Dossier_Belgische%20NGOs_Beleidsaanbevelingen_S DGs_belgie.pdf http://www.lne.be/themas/natuur-en-milieueducatie/nme- evenementen/vlaamse-nme-dag- 2015/docs/Dossier_Belgische%20NGOs_Beleidsaanbevelingen_S DGs_belgie.pdf (zie p. 16 en 17 er staat ook een paragraaf bij rond KRE) UNICEF heeft een lesmap gemaakt over kinderrechten binnen de SDG's. Je vind deze op www.unicef.be/leerkrachten onder te downloaden materiaal.www.unicef.be/leerkrachten

29 Toegankelijke brochure over de SDG’s https://issuu.com/plannederland/docs/150511_boekje_def_sdg_s Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, 17 Doelstellingen om onze wereld te transformeren, UNRIC, Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties, april 2016 (zie bijlage verslag EDO-platform) ?

30 MVO Vlaanderen Registratie als netwerk/organisatie op MVO Vlaanderen www.mvovlaanderen.be www.mvovlaanderen.be

31 Bedankt!


Download ppt "EDO-platform Hoe maken de verschillende ‘educaties’ werk van de global goals? Wat kunnen we verwachten van een ‘Internationaal Thematisch Netwerk’ EDO?"

Verwante presentaties


Ads door Google