De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kandidaat BlackBelt Opdrachtgever Proceseigenaar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kandidaat BlackBelt Opdrachtgever Proceseigenaar."— Transcript van de presentatie:

1 Kandidaat BlackBelt Opdrachtgever Proceseigenaar

2 pagina 2 Business Case Licht toe waarom de organisatie geïnteresseerd zou zijn in het onderwerp waar je mee aan de slag wil gaan. Is het relevant voor de organisatie? Waarom? Geef aan wat de potentiele besparing is! Probleembeschrijving Nadat is uitgelegd dat het onderwerp relevant is, geef je hier aan wat fout gaat in het proces. Vermijd vage uitspraken, onderbouw zoveel mogelijk met data en feiten, die antwoord geven op de vraag wat fout gaat in het proces. Geef ook de bronvermeldingen waarop je je uitspraken baseert. Doelstelling Wat is de Voice-of-the-Customer en daarmee de norm die gesteld wordt aan het proces. Bepaal afgeleid hiervan de doelstelling van het project en tot welk niveau verbetering gewenst is. Let op: we doen alleen LSS projecten als we een duidelijke impact kunnen maken. Scope (In and Out) In:Specificeer exact waar je aan gaat werken. Richt je op 1 vraagstuk. Don’t boil the ocean! Out:Wat ga je in dit project niet aanpakken? Estimated Financial Benefit: Zodra de CFO de financiële impact van jouw project niet herkent, heb je geen project! Je kan in het begin volstaan met een algemene berekening, waar je later, na de Measure fase, op aanscherpt. Milestones / Key deliverables: Define: Measure: Analyze: Improve: Control: Teamsamenstelling Opdrachtgever:Is eigenaar van het probleem en wil dat opgelost zien. Heeft de bevoegdheid beslissingen te nemen en barrières weg te nemen. Proceseigenaar:Is operationeel verantwoordelijk voor het proces en ervaart dagelijks de pijn van het slechte proces MBB: Helpt met het toepassen van de methode LSS Team Members:Iedereen die jou helpt met de praktische uitvoering van je project. Proces start en eind Start:wat is de start van je project en met welke activiteit start je? Eind:wat is het geplande einde van je project? Op welke momenten zijn de tollgates gepland en wat zijn de belangrijkste deliverables? Definieren project Define

3 pagina 3 Specificatie van de Y: y:operationele definitie van de Y (de te meten parameter, die jij wilt verbeteren) – Wat en hoe wil je meten? Doel:Het gewenste (gemiddelde) niveau van de Y dat je aan het einde van het project bereikt wil hebben. defect:Geef de operationele definitie van de defect, rekening houdend met de klantspecificaties USL:upper specification limit van deze Y LSL:lower specification limit van deze Y Baseline Performance: Meet de Y en maak (al dan niet grafisch) zichtbaar op welk niveau het proces presteert bij aanvang van je project. Bepaal de belangrijkste parameters van het proces: gemiddelde, mediaan, standaarddeviatie, dpmo, sigma level… Maak ook grafische zichtbaar waar doelstelling zich bevind. Is de manier waarop je nu de Y wil gaan meten ook te gebruiken voor een meting na het project, zodat je de resultaten kan vergelijken? MSA: Stellen de data die wil meet jou in staat zuivere conclusies te kunnen trekken? Op welke manier kan je laten zien dat de meting, die die uit gaat voeren, valide is? Procestekening Teken het proces (SIPOC, Flowchart of VSM) Kies een niveau van detail waarmee je de prestatie van het proces kan doorgronden en oplossingen voor het probleem kan vinden Geef aan waar procesverstoringen (oa verspillingen) zich bevinden Leren over de ‘Y’ Measure

4 pagina 4 Gevalideerde grondoorzaken: x1:... x2:... Uit de lijst met potentiele grondoorzaken, selecteer je hier de grondoorzaken die een echte (significante) relatie hebben met de Y. Motiveer waarom je deze x-en als gevalideerd beschouwd en met welke analyse tool je tot deze conclusie bent gekomen. Kwantificeer waar mogelijk de impact van elke gevalideerde x op de “Y” (Pareto, etc.). Wees kritisch: als je de impact niet kan onderbouwen, waarom zou je opdrachtgever dan voldoende vertrouwen hebben dat je de doelstelling haalt! Voorzie je blokkades bij een van de gevalideerde x-en bij het ontwerpen of implemteren van oplossingen, vraag je dan af of je die (technisch) gevalideerde x nog wel moet handhaven. Potentiele grondoorzaken: x1:... x2:... x3:... x4:... De berekende baseline capacity uit de Measure fase geeft inzicht in de prestatie van de Y. Hier is het tijd om te leren wat de oorzaken zijn van de (slechte) prestatie van de Y. Geef ook aan met welke technieken en/of aanpak (bijv. de Ishikawa) je tot de lijst met x-en bent gekomen. Leren over de ‘x’ Analyze

5 pagina 5 Verbeteringen voor de gevalideerde grondoorzaken: x1:... a) b) x2:... a) Maak duidelijk wat – per gevalideerde x – de oplossing(en) is / zijn. Geef ook aan wie de betreffende oplossing gaat oppakken (namen, geen afdelingen), wanneer die actie start en eindigt en wat de impact van die oplossing is op de oorspronkelijke Y (bijv. met de samengestelde solution selection matrix). test de resultaten en verwachtingen in een pilot en stel een implementatieplan op. Is er voldoende tijd en middelen om je doelstellingen te realiseren? De voorbeeldplaatjes hieronder kunnen daar duidelijkheid over geven. x1-a Dhr X ????-??-?? x1-a base- line x1-b Mevr Y ????-??-?? x2-a Dhr X ????-??-?? Verwachte Impact op de Y: Implementatieplan: goal kick-off ????-??-?? deadline x1-b x2-a Lijkt dat de doelstellingen worden gehaald! Bewijs de oplossing voor ‘x’ Improve

6 pagina 6 Control plan: x1:... a)... b)... x2:... a)... De verbeteringen zijn nu geïmplementeerd. Laat hier zien op welke wijze je de verbeteringen die zijn doorgevoerd geborgd zijn. Geef ook aan op welke wijze het vernieuwde proces in beheer is genomen in de lijn en wie en wat verantwoordelijk zijn voor het ‘in control’ houden van het nieuwe proces Nieuwe process prestatie: Hier is het showtime! Presenteer hier de resultaten die je met je verbeterproject hebt bereikt. Maak deze resultaten zo concreet mogelijk (80% sneller, 50% minder fouten, € 200k besparing.... Maak eventueel ook een grafische voorstelling van de nieuwe procesprestatie, door het tonen van de nieuwe baseline, voorzien van de doelstelling, USL en LSL. Verlijk deze ‘1’-meting met de eerdere ‘0’-meting uit de Measure fase en stel je succes vast! Lessons Learned: Wat heb je geleerd van dit project? Wat zou je de volgende keer weer zo doen? Of juist niet? Borg de oplossing voor de ‘x’ Control Next steps: Wat zijn de volgende stappen in dit proces om te verbeteren? Nieuw verbeterproject?

7 pagina 7 Bijlagen Plaats hierachter in chronologische volgorde alle (relevante) analyses en documenten die ten grondslag hebben gelegen aan de presentatie hiervoor. -Bijlage 1pag 8 -Bijlage 2pag -Bijlage 3pag -Bijlage 4pag -Bijlage 5pag -Bijlage 6pag -Bijlage 7pag -Bijlage 8pag -Bijlage 9pag …


Download ppt "Kandidaat BlackBelt Opdrachtgever Proceseigenaar."

Verwante presentaties


Ads door Google