De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen. ICLON, Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing BSL De.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen. ICLON, Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing BSL De."— Transcript van de presentatie:

1 Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen. ICLON, Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing BSL De Zuid-Hollandse variant 19-03-2015

2 Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen. ICLON, Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing Aanvullende doelen Faciliteren en bevorderen van kennisdeling tussen VO- scholen en opleidingen in de regio op het gebied van de begeleiding van beginnende leraren; Op basis van bestaande expertise gezamenlijk ontwikkelen van flexibele inductiearrangementen, gericht op de specifieke situatie van afzonderlijke scholen en aansluitend bij de individuele vragen en behoefte van beginnende leraren;. Professionaliseren van begeleiders in de school, zoals BOSsen en vakcoaches, om elementen van de inductiearrangementen uit te kunnen voeren 2

3 Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen. ICLON, Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing Proces: Professionele Leergemeenschappen (PLG’S) 10 deelnemers (schoolopleiders, 2 per school). Ervaren met begeleiden. Deelnemers ontwikkelen voor hun eigen school een driejarig maatwerk inductietraject. Deelnemers professionaliseren binnen de PLG Kennisdeling in netwerken in de regio 3

4 Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen. ICLON, Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing Iedere PLG wordt begeleid c.q. ondersteund door twee PLG- begeleiders Deelname aan een PLG wordt vanuit het project gefaciliteerd/ bekostigd. Scholen vullen dit aan (30-30 uur) Een schooljaar: 10 bijeenkomsten en drie conferenties Vaste in te roosteren PLG momenten Bijeenkomsten op de deelnemende scholen 4

5 Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen. ICLON, Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing 5 Context (landelijk) 9 BSL projecten (2 dubbel: Lei-TUD en A’dam) 800 starters, waarvan LDR 240 LDR meer dan 40 deelnemende scholen in 6 PLG’s eerste tranche PLG uniek concept binnen BSL projecten

6 Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen. ICLON, Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing Product Driejarig inductietraject gevat in Eindrapportage (format) Gezamenlijk product PLG deelnemers en schoolleiding Koppelen aan HRM Product wordt getoetst door projectleiding 6

7 Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen. ICLON, Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing Inhoud format - School en specifieke keuzes inductietraject -Overzicht activiteiten voor de startende leraar, wie zijn er bij betrokken -Koppelen aan eisen inductietraject vastgesteld door OC&W -Verantwoordelijkheden en inbedding in de school - Beschrijving van de communicatie over het inductiearrangement in de school - Overzicht ontwikkelpunten, tijdpad en afspraken na augustus 2015 7

8 Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen. ICLON, Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing Ervaringen Tranche 1 Scholen (schoolleidingen en schoolopleiders) enthousiast: Project komt op juiste moment Werken in PLG’s schot in de roos Professionalisering schoolopleiders en andere betrokkenen Doet recht aan wat scholen al doen en kunnen Past in en leidt tot verdere ontwikkeling HRM Maatwerk doet recht aan verschillen van starters ICALT wordt gewaardeerd 8

9 Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen. ICLON, Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing Begin nieuwe schooljaar Tranche 1, 40 scholen (start 2014): Inductie is ontwikkeld en opgenomen/ verankerd in HRM van de school Verdere ontwikkeldoelen inductie zijn ‘geduid’ Tranche 2, 40 scholen (start 2015): Start 6 nieuwe PLG’s 9

10 Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen. ICLON, Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing Vergezicht Lerarenopleiding is geflexibiliseerd Inductie is belangrijk instrument en op alle scholen driejarig ingevoerd Samenwerking scholen en opleidingen is verder geïntensiveerd In de inductiefase vindt een natuurlijke overgang van initieel naar postinitieel plaats Inductie is een natuurlijke opstap naar doorlopende professionaliseringsafspraken 10


Download ppt "Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen. ICLON, Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing BSL De."

Verwante presentaties


Ads door Google