De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Grondbewerking Greenkeepers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Grondbewerking Greenkeepers."— Transcript van de presentatie:

1 Grondbewerking Greenkeepers

2 Inhoud: Grondbewerking
Structuur/ profiel Grondverbetering Grondbewerking Grondbewerkingswertuigen

3 Waar bestaat grond uit? Vaste delen, onder te verdelen in; (Ca 50%)
- organische stof (humus, afval, plant, dier) - anorganische stof (zand, klei, kalk, zouten) Poriën, onder te verdelen in; (Ca 2 x 25%) - water (met daarin opgeloste zouten), - lucht. Grondsoorten: zand, veen, klei, loss, leem en zavel.

4 Structuur/ profiel Structuur
De onderlinge rangschikking en binding van de afzonderlijke bodemdeeltjes Profiel Verticale doorsnede van de bodem, ook wel de gelaagdheid.

5 Belang structuur - aanwezigheid poriën en holten tussen vaste gronddeeltjes groot belang voor eigenschappen, - vanwege volgende factoren; * lucht en warmte in de grond dringen, * goede beworteling mogelijk, * water in de grond vasthouden, * te veel water kan worden afgevoerd.

6 Voor gunstige structuur is van belang;
Voldoende hoeveelheid poriën en holten in de grond, Een juiste verhouding tussen deze poriën en holten, Voldoende stabiliteit en Voldoende bodemleven!

7 Structuurvormen Kruimelstructuur Korrelstructuur Plaatstructuur
Wijze van rangschikking en het veel/ weinig voorkomen van poriën en holten; Kruimelstructuur Korrelstructuur Plaatstructuur

8 Kruimelstructuur De gronddeeltjes zijn tot groepen samengebundeld tot de zogenaamde kruimels. In de kruimel, tussen de poriën, is ruimte voor water en tussen de kruimels is ruimte voor lucht . -> dit is de BESTE

9 -> is een losse bende!
Korrelstructuur De afzonderlijke bodemdeeltjes liggen geheel los van elkaar: Er is geen enkele binding. Voorbeeld: bak met knikkers. Ook bij humusarme zandgronden en vastgereden kleigrond kan de bovengrond een korrelstructuur bezitten. Deze gronden stuiven gemakkelijk en slempen bij regenval snel dicht -> is een losse bende!

10 -> is een vaste plaat!
Plaatstructuur De horizontale gelaagdheid van bodem is te zien, vaak op slempige gronden. Bij opdrogen barsten de platen en krullen ze omhoog. Ontstaan o.a. door zware druk van machines die regelmatig een bodem berijden. Denk aan de ploegzool bij een tractor of het rijden van bouwverkeer bij nieuwbouw. -> is een vaste plaat!

11 Profiel Gevolgen slecht profiel: Slechte doorworteling
Slechte doorluchting Slechte doorwatering Vruchtbaarheid kan in gevaar komen

12 Profielverbetering is vaak een kostbare zaak Afweging: -> de te maken kosten t.o.v. de te verwachte opbrengsten

13 Profielverbetering wenselijk in volgende omstandigheden:
vaste lagen in de bouwvoor kunnen ook dieper voorkomen dan de bouwvoor, storende lagen die dieper in het profiel zitten: oerbanken, keileembanken, grind lagen, ongewenste volgorde van grondlagen, ongelijke ligging van het maaiveld.

14 Grondbewerking wenselijk:
Slempen en stuiven oplossen Plant- of zaai/ zode klaar maken Profileren/ unduleren/ egaliseren terrein Water- en luchthuishouding regelen Breken storende lagen Aanleg drainage/ leidingen/ etc. Lagen verwisselen\ ontgravingen Onderbrengen compost, stoppelresten, stalmest, herbiciden en dergelijke + bestrijden van onkruiden.

15 Grondbewerking of verbetering

16 Doel grondbewerking het gewas een zo gunstig mogelijke bewortelingsplaats te geven. -> je hebt daarvoor voldoende lucht, water en een goede structuur nodig.

17 Grondverbetering Bekalken Organische bemesting Goede ontwatering
Grondbewerking (op juiste moment)

18 Profilering t.b.v. ontwerp
Voorbeelden van grondverzet zijn het ontgraven, transporteren, ophogen en egaliseren van grond. Je moet dan denken aan werkzaamheden als hydraulische graafmachines, dumper, laadschop, bulldozer, etc.

19 Storingen in de bodem opheffen
Voorbeelden van grondbewerking zijn: het opheffen van een verdichting, het breken van storende lagen en lagen te wisselen. Je moet dan denken aan werkzaamheden als diepploegen, diepwoelen, draineren, etc.

20 Zaai- en plantklaar maken of verzorging
Je verplaatst de grond niet en bewerkt deze niet dieper dan de bouwvoor. Voorbeelden van zaai- en plantklaar maken zijn het bestrijden van onkruiden, het uitvoeren en onderwerken van een bemesting en het loswerken van de bouwvoor voor het plantwerk.

21 Voorbeeld: De frees - toplaagbegroeiing, onderwerken van mest, bestrijden van onkruid of het maken van zaai- en plantbedden. - niet gebruiken in te natte grond of als je veel regen verwacht. - door de snijdende werking van de frees kun je in vaste grond werken en planten verkleinen en vermengen. - achter de frees zit een verstelbare kap waar de grond tegen gegooid wordt. De grond wordt op deze manier nog meer verkruimeld. - afhankelijk van de draairichting kan een freesas met de rijrichting meelopen (meelopende frees) of tegengesteld zijn draaien (overtopfrees).

22 Inzet machines/ werktuigen
De keuze wordt bepaald door -in veel gevallen een combinatie- van de volgende factoren: De grondsoort en draagkracht van de bodem. Het tijdstip van de uitvoering van het grondwerk. De diepte van het uit te voeren grondwerk. Het beschikbare budget en/of beschikbare tijd. De grootte van het object. De bereikbaarheid van het object. De hoeveelheid aan grondwerkzaamheden.

23 Aanbouwwerktuigen Achter of voor een een of tweeassige tractor, soms aangedreven door de aftakas. Bewerkingsdiepte: - ondergrondbewerking (dieper dan 30 cm) bv. woeler. - hoofdgrondbewerking (van 0 tot 30 cm) bv. frees spitmachine, triltandcultivator. - voor- en nabewerking (van 0 tot 10 cm) bv. rotorkopeg, egalisatiebak. - verzorgende bewerking (van 0 tot 5 cm) bv. schoffelmachine t.b.v. onkruidbestrijding Rotorkopeg

24 EINDE


Download ppt "Grondbewerking Greenkeepers."

Verwante presentaties


Ads door Google