De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Les 6 Bodemprofiel, bodemkaarten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Les 6 Bodemprofiel, bodemkaarten"— Transcript van de presentatie:

1 Les 6 Bodemprofiel, bodemkaarten
27/04/2017 Les 6 Bodemprofiel, bodemkaarten

2 Bodemopbouw Bodemprofiel 40 cm = bewerkbare bodem
80 cm = bewortelingsdiepte 120 cm = van invloedzijnde ondergrond

3 Bodemhorizonten

4

5

6 5 Hoofdbodemtypen Veengronden Podzolgronden Brikgronden Eerdgronden
Ophoping organische stof door water Podzolgronden Uitspoeling en inspoeling van humus, ijzer en aluminium Brikgronden Uitspoeling en inspoeling van lutum Eerdgronden Ophoping van organische stof door mensen Vaaggronden Jonge gronden zonder duidelijke bodemvorming

7 Beekeerdgrond Diepte cm-mv Horizont Kleur Humus Textuur 0-5 A1
Zwart tot zeer donkergrijs Humusrijk Kalkloos, sterk lemig, zeer fijn zand 5-25 Apg2 Zeer donkergrijs Matig humeus 25-90 C1g Grijs tot licht grijs Humusarm >90 C2g Grijs Kalkrijk, leemarm, zeer fijn zand

8 Vlakvaaggrond in kalkrijk jong rivierzand met een kleidek (profielverloop 2)
Diepte cm-mv Horizont Kleur Humus Textuur A 0-30 Donker grijsbruin Matig humusarm Kalkloos, matig fijnzandige zware zavel. A/C 30-40 Bruin Humusarm Kalkrijk, kleiig matig fijn zand. Cg >40 Grijs Uiterst humusarm Kalkrijk, kleiarm, matig grof zand met een tussenlaag van grind.

9 Poldervaaggrond in kalkrijke jonge zeeklei
Diepte cm-mv Horizont Kleur Humus Textuur 0-22 Ap1 Donker grijsbruin Matig humusarm Kalrijk, uiterst fijnzandige lichte klei. Vrij kleine, matig ontwikkelde, afgerond-blokkige, matig poreuze elementen 22-25 Ap2 Idem Goed ontwikkelde, scherpblokkige, dichte elementen/ploegzool 25-50 Cg Grijs Humusarm Kalkrijk, uiterst fijnzandige zware zavel. 50-80 Cg2 Idem, met schelpen. >80 Cg3 Gelaagd.

10 Leekeerdgrond in kalkrijke oude zeeklei
Diepte cm-mv Horizont Kleur Humus Textuur 0-25 Ap Zwart Zeer humeus Kalkrijk, zeer fijnzandige zware zavel. 25-50 A/Cg Overgang 50-110 Cg Grijs Humusarm Zeer kalkrijk, zeer sterk gelaagde uiterst fijnzandige zware zavel en kleiig uiterst fijn zand. >110 Cr Donkergrijs Kalkrijk, kleiig, zeer fijn zand. Gelaagd

11 Enkeerdgrond op podzolprofiel
Diepte cm-mv Horizont Kleur Humus Textuur 0-25 Ap1 Zwart Zeer humeus Zwak lemig, matig fijn zand 25-75 A2 75-90 E Grijs tot zeer donker grijs Matig humeus tot matig humusarm 90-115 Bh Donker geelbruin Zeer humusarm Leemarm, matig fijn zand >115 C Geheel kalkloos

12 27/04/2017 Bodemcode f p Z g 2 3 t III 1 4 5 6 7 8 9

13 Betekenis hoofdletters
M Zeekleigronden R Rivierkleigronden V Veengronden W Moerige gronden EZ,EL, EK Dikke eerdgronden H Humuspodzolen Y Bruine bosgronden Z Zandgronden L Leemgronden B Brikgronden

14 Maak de vragen zandgronden
27/04/2017 Maak de vragen zandgronden

15 27/04/2017 Vragen zandgronden Welke fragmenten hebben voor het grootste gedeelte betrekking op de zandlandschappen? Welke hoofdbodemtypen worden in fragment 5 Haaksbergen onderscheiden? Geef van een bodemtype de code en de naam. Wat is de relatie tussen bodemtypen en bijbehorende grondwatertrappen? Welke bodemtype is gebonden aan dekzandruggen en welk bodemtype is gebonden aan lager gelegen dekzanden? Wat is het verschil tussen een veldpodzol en een haarpodzol? Zijn de enkeerdgronden ontstaan uit veldpodzolen of uit beekeerdgronden?

16 Antwoorden zandgronden
27/04/2017 Antwoorden zandgronden Geel/bruin of letters Z, EZ, EL, EK, H, Y Code + gwt + naam: Hn21VI = veldpodzolgrond zEZ21VII = hoge zwarte enkeerdgrond pZn23III = gooreerdgrond pZg23III = beekeerdgrond Code vertalen op basis van achterkant (tabellen) fragmentenkaart, inclusief grondwatertrap (voorkant kaart) Natter  beekeerdgrond, droger  veldpodzolgrond/enkeerdgrond Dekzandruggen Hn21IV, dekzanden lager = pZgIII Veldpodzol = hydromorf (nat) en Haarpodzol = xeromorf (droog) Boeren legden akkers aan op de drogere delen. Enkeerdgronden ontstaan door ophoping van mest/organisch materiaal dat door de boeren werd opgebracht. Veldpodzolen liggen van nature hoger dan de beekeerdgronden (die te laag en te nat waren voor akkerbouw).

17 Maak de vragen kleigronden
27/04/2017 Maak de vragen kleigronden

18 Profielverlopen kleigronden
27/04/2017 Profielverlopen kleigronden Voorbeelden van de profielverlopen 1 tot en met 5

19 27/04/2017 Vragen Kleigronden Welke fragmenten hebben voor het grootste deel betrekking op het rivierenlandschap? Bekijk fragment 5 Bemmel. De rivier(en) zelf is (zijn) op het fragment niet zichtbaar. Waar loopt/lopen de rivieren eigenlijk? Welk bodemtype treffen we vooral aan op de oeverwallen en welke vooral op de rivierkommen? Welke vormen van grondgebruik komen we tegen

20 Antwoorden Kleigronden
27/04/2017 Antwoorden Kleigronden Groen Net buiten de kaart (rechtsboven en linksonder): op basis van de textuurklasse. In het midden van de kaart ligt zware klei, dichter bij de rivier lichtere klei. Oeverwallen = Rd10A, Rivierkommen = Rn46A Akkerbouw op de lichte klei van de oeverwal en tuinbouw op de zware klei van de kom.

21 Maak de vragen veengronden
27/04/2017 Maak de vragen veengronden

22 27/04/2017 Vragen Veengronden Welke fragmenten hebben voor het grootste deel betrekking op hoogveen? Onder welke omstandigheden vindt veenvorming plaats? Welke plantensoorten zijn voornamelijk bij de veenvorming betrokken?

23 Antwoorden Veengronden
27/04/2017 Antwoorden Veengronden Hoogveen: Roze fragmenten; laagveen paars/blauwpaars Moerasachtige/natte omstandigheden Veenmos, riet, zegge.


Download ppt "Les 6 Bodemprofiel, bodemkaarten"

Verwante presentaties


Ads door Google