De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fysische eigenschappen. -Hoe snel is de grond te berijden -Hoe snel verslempt de grond -Hoe groot is de doorwortelbaarheid -Storende laag/ploegzool -Watervasthoudend.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fysische eigenschappen. -Hoe snel is de grond te berijden -Hoe snel verslempt de grond -Hoe groot is de doorwortelbaarheid -Storende laag/ploegzool -Watervasthoudend."— Transcript van de presentatie:

1 Fysische eigenschappen

2 -Hoe snel is de grond te berijden -Hoe snel verslempt de grond -Hoe groot is de doorwortelbaarheid -Storende laag/ploegzool -Watervasthoudend vermogen -O 2 in de grond Fysische bodemkengetallen - structuur -

3 CEC eigenschappen CEC = uitwissel capaciteit ofwel capaciteit van de bodem om voedingsstoffen (K, Mg, Na, Mn, Ca) andere elementen (Al, H) vast te houden en uit te wisselen CEC : - bemesting - structuur

4 Wat zit er aan de het CEC. klei-humus complex K+K+ K+K+ Ca 2+ Mg 2+ K+K+ H+H+ Ca 2+ Na + Al 3+ Ca 2+ H+H+

5 CEC gemiddelde bezetting. K+K+ K+K+ NH 4 + Mg 2+ K+K+ H+H+ Ca 2+ Na + Al 3+ Ca 2+ H+H+ 1% (0-15) 1,5% (1-15) <1% 3,5% (0-20) 75% (30 – 95) 15% (10-30)

6 binding kleideeltjes - structuur- K+K+ K+K+ K+K+ K+K+ Ca 2+ Veel kalium aan de kleiplaatjes Kleiplaatjes dicht op elkaar, slechte, dichte structuur Natrium zorgt er voor dat de plaatjes helemaal los van elkaar komen. Veel calcium aan de kleiplaatjes Kleiplaatjes op mooie afstand van elkaar, luchtige structuur en geeft een goede binding van d plaatjes magnesium ook grotere deeltjes, maar maar geven minder binding dan Calcium

7 Calcium Magnesium en Kalium aan de CEC Streefwaarde Calcium 65 – 85 % Magnesium6 - 12 % Kalium 2 - 5 % - structuur-

8

9

10 Verdichting (Ca en K) calcium toegediend 0 - behandeling kalium toegevoegd D.Tessier, INRA, France natrium nog slechter

11 Op www.bemestingswijzer.nl komt ook eenwww.bemestingswijzer.nl calciumbalans! Teler kan zelf gegevens invullen -Ca-bezetting, -Koolzure kalk, -meststoffen, -bekalkingen, -grondsoort (uitspoeling), -gewas (ontrekking) -… www.bemestingswijzer.nl Let op; dit is nog niet in de lucht, vindt in januari nader overleg over plaats

12 Wat is bemestingswijzer ? -Organische - stofbalans -Fysische bodemkengetallen - structuur - Verkruimelbaarheid - Verslemping

13 Verkruimelbaarheid Verkruimelbaarheid is een bodemeigenschap (lutum, organische stof, koolzure kalk en pH) maar wordt ook voor een deel door vochttoestand (weer) bepaald (gekoppeld aan uitdrogingstoestand en daarmee wanneer je het land opgaat).

14 Verkruimelbaarheid een cijfer… Bodemkengetallen lutum organische stofpHwaardering >30% 073,5 < 4 %0710 > 30% 3%74,5 > 30 % 20% 7 10 > 30%20%47,5

15 Verkruimelbaarheid: vroegheid/lengte van groeiseizoen Start seizoen: Bouwland veen: draagkracht beïnvloed vroegheid Bouwland overig: verkruimelbaarheid bepalend Eind seizoen: Met name bij rooivruchten van belang dat ze moeten kunnen worden geoogst, waarbij de grond gemakkelijk van het product moet zijn te scheiden (zonder rooibeschadigingen)

16 Verkruimelbaarheid en gewassen WaarderingProbleemgewassenOorzaak >8sierteelten met kluitonvoldoende kluitstabiliteit <8aspergesteekbaarheid <7bladgewassentrage en onregelmatige gewasontwikkeling <7,5bloembollenrooibeschadiging <6pootaardappelentrage en onregelmatige gewasontwikkeling ongunstige sortering <5witlof, peentrage en onregelmatige gewasontwikkeling mechanische oogstbaarheid <4suikerbietenhoog tarra fruitO 2 tekort bij fertigatie

17 Verkruimelbaarheid: hoe te verbeteren? Oplossingsrichtingen Org stof laag : groenbemesters, dierlijke mest, compost pH: : bekalkingen Lutum : vast bodemkengetal (diepere grondbewerkingen) Koolzure kalk: vast bodemkengetal..maar door toevoeging direct beschikbare Ca is de verkruimelbaarheid wel te verbeteren

18 Wat is bemestingswijzer ? -Organische - stofbalans -Fysische bodemkengetallen - Verdichting - Verkruimelbaarheid - Verslemping

19 Verslemping Verslemping: weinig binding tussen bodemdeeltjes Door inslag van regendruppels ontstaat een schifting van bodemdeeltjes. De lutum (of silt) deeltjes verstoppen de de poriën tussen de zanddeeltjes of de aggregaten. Er ontstaat een slemplaag en na drogen een slempkorst

20 Verslemping Nadelen -Belemmert kieming door luchtgebrek -Belemmert kieming door te grote weerstand -Na opkomst kan luchtgebrek ontstaan -Grond blijft langer nat -Grond moeilijker bewerkbaar Vooral een probleem aan het begin van het groeiseizoen

21 Verslemping Afhankelijk van; - Lutum lage lutumgehalte en > 20 20% lutum verslempen nauwelijks. - Organische stof; hoger geeft minder kans op slemp hoe hoger het cijfer hoe minder kans op slemp (hoe stabieler de bodem)


Download ppt "Fysische eigenschappen. -Hoe snel is de grond te berijden -Hoe snel verslempt de grond -Hoe groot is de doorwortelbaarheid -Storende laag/ploegzool -Watervasthoudend."

Verwante presentaties


Ads door Google