De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PH Forum debat, Utrecht 28 september 2009 Toekomst voor GGD Epidemiologie Betere cijfers, minder geld! Lejo van der Heiden Afdelingshoofd OGZ/ Directie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PH Forum debat, Utrecht 28 september 2009 Toekomst voor GGD Epidemiologie Betere cijfers, minder geld! Lejo van der Heiden Afdelingshoofd OGZ/ Directie."— Transcript van de presentatie:

1 PH Forum debat, Utrecht 28 september 2009 Toekomst voor GGD Epidemiologie Betere cijfers, minder geld! Lejo van der Heiden Afdelingshoofd OGZ/ Directie Publieke Gezondheid

2 Oftewel: Uit de serie Yes, Minister: ‘Don’t give me the facts, I have already made up my mind!’ Algemeen beleidsdilemma Het cijfer dat we willen, hebben we niet. Het cijfer dat we hebben, willen we niet.

3 Preventievisie: Gezond zijn, gezond blijven Lijn 1: Koesteren en innoveren Lijn 2: Integraal gezondheidsbeleid Lijn 3: Verbinding preventie en zorg Lijn 4: Bestuurlijke omgeving: verbinden, samenwerken en moderniseren

4 Gezamenlijke uitdagingen Gezondheid van de Nederlandse bevolking moet worden verbeterd: NL terug in TOP 5 Gezondheidsbeleid minder vrijblijvend (bestuurlijke context) Grotere effectiviteit (professioneel) Minder versnippering (veel initiatieven, weinig samenhang) Duidelijke verantwoordelijkheden Bestuurlijk (WAT?) Operationeel/professionals (HOE?)

5 Lijnen vanuit VWS Wet publieke gezondheid Gezond Lokaal-Centraal

6 Wet publieke gezondheid Per 1 december 2008 in werking getreden (eerst tranche vooral gericht op infectieziekten) Nu voorbereiding tweede tranche (streefdatum 1-1-2011) Gelijke regio-indeling GGD’en (Wpg) en veiligheidsregio’s (Wvr) Prenatale voorlichting Preventiecyclus Plan van aanpak ‘Visie op de Openbare Gezondheidszorg’ (voorheen voorbereiding derde tranche)

7 Gezond Lokaal Centraal - Centrale uitdaging Minder versnippering, meer afstemming: Tussen lokale initiatieven Tussen landelijke initiatieven Tussen lokale en landelijke initiatieven, OOK Informatievoorziening! Lokaal Centraal Landelijke initiatievenLokale initiatieven

8 EN Dus………….. Informatie is belangrijk om het landelijk en lokaal niveau met elkaar te verbinden Informatie is nodig om gezamenlijke doelen te stellen Informatie is belangrijk voor lokale agendasetting Informatieverzameling moet veel efficiënter

9 Wat zien we in de praktijk? Honderden gegevensstromen: Iedere partij doet zijn eigen metingen, hanteert eigen definities en gebruikt eigen bronnen. Tientallen beheerders van gegevens en tientallen opdrachtgevers: iedere partij analyseert en integreert deze op eigen wijze om vervolgens tot eigen inzichten te komen. Benchmarking is niet mogelijk. Optellen naar een landelijk beeld ook niet. De effectiviteit van het beleid is niet groot omdat het te weinig gestoeld wordt op goede analyses.

10 Een voorbeeld:de incidentie van chronische ziekten Deze kan benaderd worden vanuit de invalshoek van bijvoorbeeld de GGD, de zorgverzekeraar, de huisarts, het patiëntenplatform, de landelijke of lokale beleidsmaker, de IGZ of de makers van de VTV.

11 33? Is dat veel wethouder Hekking? 33? Ja, dat is volgens de GGD tamelijk veel, burgemeester.

12 En hoeveel is het in Buiten-Juinen dan, Hekking? 31, burgemeester. Maar dat is eigenlijk meer: da’s een andere GGD-regio, burgemeester.

13 Lokale gegevens/lokale VTV

14 16 april 2009 Invitational conference Den Haag Meer lijn in de informatie over volksgezondheid en zorg op lokaal niveau Uitkomst: VWS neemt het voortouw om met deze partijen een bestuurlijke context te creëren voor een samenhangend kader voor de gegevens en informatievoorziening op het gebied van gezondheid.

15 Plan van aanpak informatievoorziening op lokaal niveau 1) Bestuurlijke context: Bloeien door snoeien: één stuurgroep met voldoende mandaat om besluiten te nemen over een gemeenschappelijk inhoudelijke kader.

16 2) Inhoudelijke context Deze stuurgroep het RIVM de opdracht te laten geven om een inhoudelijk kader tot stand te brengen en structureel te borgen en (laten) beheren.

17 Bloeien door snoeien Onderlinge vergelijkbaarheid is onderdeel kwaliteit; geen perverse landelijke hobby. Kader; geen keurslijf Tot Slot

18 Het juiste cijfer op de juiste plaats op het juiste moment. En dat tegen de minste kosten! Dank u wel! lj.vd.heiden@minvws.nl


Download ppt "PH Forum debat, Utrecht 28 september 2009 Toekomst voor GGD Epidemiologie Betere cijfers, minder geld! Lejo van der Heiden Afdelingshoofd OGZ/ Directie."

Verwante presentaties


Ads door Google