De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze maart 2005 uitgave Onderwerp pagina.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze maart 2005 uitgave Onderwerp pagina."— Transcript van de presentatie:

1

2 In deze maart 2005 uitgave

3

4 Onderwerp pagina

5

6 Van de redactie1

7 Verslag ledenvergadering1

8 Beknopt jaar overzicht 20042

9 Nederlands Taalonderwijs2

10 Activiteitenkalender3

11 Een warm pleidooi3

12 Consulair nieuws 3

13 Van de penningmeester4

14 Koninginnedag 20054

15 Kasteel en chocolade dag4

16 Lys-Oranje en AAP dag5

17 La fêtes banièrres5

18 Mobiel bellen tussen Frankrijk-NL 5

19 Informatie Lys-Oranje7

20 Inschrijfformulieren8

21 Bijlage 1: Fanfare 2005 (nr. 1)

22

23 Van de redactie

24 In overleg met het bestuur van de FANF (Federatie van Nederlandse Verenigingen in Frankrijk) en de redactie van “Fanfare” (het blad van de FANF) hebben we de elektronische versie ontvangen van het blad Fanfare. Hierdoor zijn we in staat, als we dat wensen, het blad of delen daarvan integraal over te nemen in de Oranjerie. Het voordeel hiervan is dat verzendkosten worden bespaard en het in de door ons gewenste vorm kunnen gieten. Als u, lezer of lezeres, een van de artikelen die zijn geplaatst in de Oranjerie elektronisch wenst te ontvangen dan kan dat. U laat het de redactie even weten en wij zorgen er voor dat het in uw e-mail bus terecht komt.

25 Er zal overleg komen tussen de hoofdredacteuren van de bladen welke door de Nederlandse Verenigingen in Frankrijk worden gepubliceerd. Hierdoor krijgen we een goed inzicht wat er zoal speelt bij die verenigingen. Relevante informatie uit die bladen zal dan ook worden gepubliceerd in de Oranjerie. U, onze lezers en lezeressen, kunnen hun voordeel daar mee doen. Er zijn n.l. bijzonder goed verzorgde bladen van de diverse verenigingen die uitstekende algemene informatie verstrekken en informatie welke betrekking heeft op alle aspecten van het leven zoals dat van u als Nederlander woonachtig in Frankrijk.

26

27 De redactie

28

29 Verslag ledenvergadering,

30 vrijdag 4 Februari 2005.

31

32 Hierna hield Henk Edelenbos een warm pleidooi om de contributie meer te verhogen als wat het bestuur voor 2005 heeft voorgesteld. Hij verklaarde dat hij als lid van de kascommissie inzage heeft gehad in de financiën en vond dat de vereniging maar armlastig was en tevens dat het bestuur en vereniging het verdiende om met meer geld om te gaan omdat ze het zo goed doen, zodat er nog meer initiatieven ontplooid kunnen worden!! Aan het einde van zijn pleidooi riep Henk iedereen op om naast de contributie voor 2005 ook een donatie te doen die minimaal hetzelfde bedrag is als de contributie zelf.

33 Henk en Otto voegden de daad bij het woord en leverden direct een cheque in.

34 Beknopt jaaroverzicht 2004

35

36 Leden bestand

37 Nieuwe leden in 2004: 3.

38 Afmeldingen: 3

39 De niet betalende leden van

40 de lijst gehaald per 31 december 2004.

41 Aantal leden per 31 december 2004: 83

42 Oranjerie

43 4 x verschenen + 2 x Fanfare

44 Website Lys-Oranje aangepast

45 31 Januari

46 FANF ledenvergadering in Aix en Provence

47 06 Februari

48 Algemene Ledenvergadering in Lyon Est. 31 deelnemers. Ria Lachaud wordt tot erelid benoemd.

49 30 april

50 Koninginnedag. Receptie bij Nederlands Consulaat.

51 01 Mei

52 Koninginnedag voor de kinderen

53 27 Juni

54 Barbecue samen met de Nederlandse vereniging van Grenoble en bezoek aan de beeldentuin van Tineke Bot

55 4 september

56 Diner en Jazzconcert in Theizé.

57 September

58 Begin gemaakt met het Nederlands Onderwijs.

59 Twee maal per maand op zaterdagmiddag

60 5 december

61

62 Nederlands Taalonderwijs

63

64

65

66 Beste leden van Lys-Oranje.

67

68 U hebt het al in het verslag van de jaarvergadering kunnen lezen dat ondergetekende de financiële toestand van de vereniging slecht vindt. Waarom ik dat vind stamt uit het feit dat ik inzicht heb gehad in de begroting en de uitgaven van onze vereniging. Voor een club waarvan het bestuur het zo goed doet en zó actief is en nog zo graag de activiteiten wenst uit te breiden is de financiële positie een belemmering. Maar die worden “tegen gehouden” door de beperkte financiële armslag.

69 Ik pleit er daarom voor om de contributie veel meer te verhogen als wat het bestuur voor 2005 heeft voorgesteld.

70

71 Het is echt waar de club is financieel gezien erg armlastig. Ik heb het vergeleken met de club agé in mijn dorp. Daar zijn zo’n dertig leden die samen veel meer geld in het laadje brengen dan Lys-Oranje.

72

73 Ik zal er daarom voor blijven pleitten om tijdens de Ledenvergadering in 2006 de contributie voor dat jaar duidelijk te verhogen. Ook te meer omdat als je naar de andere Nederlandse Verenigingen in Frankrijk kijkt de contributie van Lys-Oranje werkelijk een schijntje is. Bij die andere verenigingen liggen de contributies tussen de € 30 en 50 per jaar. Daar kan je tenminste iets mee!!!

74

75 Otto Schuyleman en ik hebben besloten een extra donatie te doen in de vorm van een dubbele contributie. Hopelijk doet u, als u Lys- Oranje een warm hart toedraagt, ons voorbeeld volgen en geeft u naast uw contributie nog een extra bedrag zodat de club een wat ruimere armslag krijgt die het eigenlijk verdient.

76

77 Bent U het met mij eens en wilt u de financiële positie versterken van Lys-Oranje stuur mij dan een reactie.

78

79 Met vriendelijke groet,

80

81 Henk Edelenbos

82

83

84 Consulair nieuws

85 MAAK GEBRUIK VAN UW STEMRECHT!

86 Referendum Europese Grondwet

87 Hoe kunt u stemmen?

88 12, Allée des Griottes

89 Mobiel bellen tussen Frankrijk en NL

90 1. De mogelijkheden

91 2. Uitgangspunten

92

93 3. Resultaten

94 4. Conclusies

95

96 Bestuur

97

98 Voorzitter:

99 Herbert Borsboom

100 46, Avenue des Avoreux

101 69250-Albigny

102 Tel : 04-7891 5393

103

104 Vice-voorzitter:

105 Ria Lachaud

106 48, rue de la Garde, Sapins de Champvert

107 69005-Lyon

108 Tel : 04-7825 3841

109

110 Secretaris:

111 Peter Boets

112 La Chaumière, La Croix Botton

113 42670-Belleroche

114 Tel : 04-7403 6974

115

116 Penningmeester:

117 Leo Hendriks

118 12, Allée des Griottes

119 69340 Francheville

120 Tel: 04-7859 4937

121

122 Commissie voorzitter “Jeugd”

123 Arnold van Veenendaal

124 10, rue du Bois de la Caille

125 69003-Caluire

126 Tel : 04-7210 0588

127

128 Commissievoorzitter “Vrije tijd”

129 21, rue de la Corniche

130 69400-Limas

131 Tel : 04-7468 0115

132

133 Voorzitter “Nederlands Taalonderwijs”

134 Paula Gorter- de Vries

135 50, ave. Marcel Merieux

136 69290-Saint-Genis-Les-Ollieres

137 Tel : 04-3722 1080

138

139 Website Lys-Oranje

140

141

142 Vaste activiteiten van Lys- Oranje

143

144 Algemene Ledenvergadering

145 Eerste weekend van februari

146 Koninginnedag 1

147 Receptie 29 april op het Consulaat in Lyon.

148 Koninginnedag 2

149 Kinderspeeldag op 30 april

150 Sinterklaas

151 04 december

152

153

154 Colofon “De Oranjerie”

155

156 "De Oranjerie" is de nieuwsbrief van Lys-Oranje, de Nederlandse vereniging van Lyon en Omstreken.

157

158 Redactie:

159 Peter Boets

160 Tel: 04-7403 6974

161 e-mail: boets.peter@wanadoo.fr boets.peter@wanadoo.fr

162 Marieke Canard

163 Tel: 04-7469 9230

164 e-mail: didier.marieke.canard@wan adoo.fr didier.marieke.canard@wan adoo.fr

165 Joyce Koolen

166 Tel: 04-7252 9481

167 e-mail: j.koolen@synbiotics.frj.koolen@synbiotics.fr

168 Erik van de Wiel

169 Tel: 04-7823 6342

170 e-mail: erikvandewiel@hotmail.com erikvandewiel@hotmail.com

171 (tevens verantwoordelijk voor de Internet site van Lys- Oranje)

172 Internet site: http://lys.oranje.free.fr http://lys.oranje.free.fr

173

174 Bijdragen.

175 Een ieder is welkom om een bijdrage te leveren aan dit blad. Uw informatie bij voorkeur in een Microsoft Office formaat (b.v. Word of PowerPoint, etc.) zonder opmaak (platte tekst), aan te leveren op een floppy disk of direct via een e-mail aan een van de redactieleden.

176

177 Advertenties

178 In De Oranjerie is ruimte voor allerlei advertenties. Voor de z.g. “kleintjes” oftewel “petites annonces” en hele, halve of kwart pagina.

179

180 Tarieven

181 - Aan de “kleintjes” zijn geen kosten verbonden als het geen commercieel doel dient.

182 - € 20 voor ½ pagina eenmalig en,

183 - € 70 voor ½ pagina 4 maal.

184

185 Overname artikelen

186 Het staat zusterverenigingen vrij om redactionele informatie over te nemen uit “De Oranjerie” mits vermelding van de bron

187

188 Voorbehoud

189 De redactie streeft objectiviteit, juistheid en neutraliteit na. Daarbij behoudt zij zich het recht voor om ingezonden artikelen niet of in gewijzigde vorm te plaatsen. Redactie en bestuur zijn niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor eventuele onvolledige en/of onjuiste informatie m.b.t. publicaties in De Oranjerie of in Fanfare.

190

191

192


Download ppt "In deze maart 2005 uitgave Onderwerp pagina."

Verwante presentaties


Ads door Google