De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Genesis 1:1-6:8 (4) WELKOM. Psalm 19: 1  Het ruime firmament maakt wijd en zijd bekend Gods werk en grote macht.  De dag meldt aan de dag al wat Gods.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Genesis 1:1-6:8 (4) WELKOM. Psalm 19: 1  Het ruime firmament maakt wijd en zijd bekend Gods werk en grote macht.  De dag meldt aan de dag al wat Gods."— Transcript van de presentatie:

1 Genesis 1:1-6:8 (4) WELKOM

2 Psalm 19: 1  Het ruime firmament maakt wijd en zijd bekend Gods werk en grote macht.  De dag meldt aan de dag al wat Gods hand vermag; de nacht zegt dit de nacht.  Dit wonderschoon verhaal klinkt niet in mensentaal, verbreidt zich zonder woorden.  Toch gaat naar Gods besluit, daarvan een boodschap uit tot in de verste oorden.

3 Psalm 19: 2  Aan ‘s hemels hoog gewelf wees eens de Schepper zelf de zon zijn woning aan.  Zoals een bruidegom blij uit zijn kamer komt, gaat hij zijn wijde baan.  Hij jubelt als een held, die juichend voorwaarts snelt; zo rijst hij elke morgen.  Hij trekt zijn vaste spoor tot aan de einder door: zijn gloed laat niets verborgen.

4 Genesis 1:1-6:8 (4) GEBED

5 Genesis 1:1-6:8 (4) Lezen: Genesis 2:18-25

6 Genesis 1:1-6:8 (4) - vragen Een openhartige mail: ik raak een beetje in vertwijfeling. In heel mijn beleving in wat het paradijs is en was, wat ik meen geleerd te hebben, wordt met de behandeling hiervan steeds vager en menselijker, eigenlijk niets anders dan het hier en nu. Vruchten groeien, mensen eten, er is leven en sterven. Op oorlogen na en doodslag enz. Het was perfect, volmaakt zoals God dat bedoelt en geschapen heeft. En nu stel je: de mens wist dat er een sterven bestond. Nu hoop ik maar dat je bedoelt, dat het de planten (en dieren?) betreft. En dan nog vraag ik mij af: was het Paradijs dan toch niet zo volmaakt? Natuurlijk er werd gegeten, dus was er groei enz. Alleen weet ik niet (en nog steeds niet) Wat betekent dat dan?

7 Genesis 1:1-6:8 (4) - vragen In heel mijn beleving in wat het paradijs is en was, wat ik meen geleerd te hebben, wordt met de behandeling hiervan steeds vager en menselijker, eigenlijk niets anders dan het hier en nu. Vruchten groeien, mensen eten, er is leven en sterven. Op oorlogen na en doodslag enz. Reactie (1): Ik snap de vertwijfeling en ik ben bang dat dit komt door de plaatjes die ons aangereikt zijn. Ik ben bijvoorbeeld nog nooit een plaatje, afbeelding, tegen gekomen van Adam en Eva die de tuin bewerken (2:5) en erover waken(!; 2:15).

8 Genesis 1:1-6:8 (4) - vragen In heel mijn beleving in wat het paradijs is en was, wat ik meen geleerd te hebben, wordt met de behandeling hiervan steeds vager en menselijker, eigenlijk niets anders dan het hier en nu. Vruchten groeien, mensen eten, er is leven en sterven. Op oorlogen na en doodslag enz. Reactie (2): Er zit iets heel moois in het bovenstaande > menselijker. De beschrijving van het paradijs is namelijk bedoeld om God te leren kennen (de twee bomen) en daarmee leren we ook onszelf kennen(!) Reactie (3): Er zit ook een spanning in de laatste zin… Een wereld zonder oorlog enz… Een wereld waarin de mens leeft met God die hem het leven geeft…

9 Genesis 1:1-6:8 (4) - vragen Het was perfect, volmaakt zoals God dat bedoelt en geschapen heeft. En nu stel je: de mens wist dat er een sterven bestond. Nu hoop ik maar dat je bedoelt, dat het de planten (en dieren?) betreft. Reactie (4): Let eens op de volgende zin: walakini matunda ya wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Deze zin is volstrekt duidelijk(!)

10 Genesis 1:1-6:8 (4) - vragen Reactie (4): Let eens op de volgende zin: walakini matunda ya wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Deze zin is volstrekt duidelijk(!) Hoezo? Ik snap hier niets van, wat is de betekenis van deze woorden? Weet u dan niet wat „utakufa hakika“ betekent? Oplossing? (Genesis 2:17)

11 Genesis 1:1-6:8 (4) - vragen Reactie (4): Waarom dit voorbeeld? Als wij de betekenis van woorden niet kennen, heeft een zin geen enkele zin meer… het is abracadabra. Woorden hebben alleen betekenis, als ze verwijzen naar andere woorden en naar een bestaande werkelijkheid. Dit geldt voor woorden als: Kennis – Adam en Eva hadden kennis – maar dit was beperkte kennis Goed en Kwaad, want er is een keuze met gevolgen Leven en Sterven, want er is dood Bewerken en Waken, want er is gevaar

12 Genesis 1:1-6:8 (4) - vragen Het was perfect, volmaakt zoals God dat bedoelt en geschapen heeft. En dan nog vraag ik mij af: was het Paradijs dan toch niet zo volmaakt? Natuurlijk er werd gegeten, dus was er groei enz. Alleen weet ik niet (en nog steeds niet) Wat betekent dat dan? Reactie (5): Wanneer is iets volmaakt? A. Wanneer het af is, zoals een schitterend schilderij? Daaraan moet je niets meer veranderen. B. Wanneer het beantwoordt aan zijn doel, zoals een knop van een bloem, die langzaam opengaat, bloeit, verwelkt en vrucht geeft.

13 Genesis 1:1-6:8 (4) 1.Blz 20: Waarom nu het proefgebod? De twee bomen vertegenwoordigen God als een soort sacramenten. Als de boom van kennis er nu niet was geweest… Dan waren wij poppen, zonder kennis Maar God wil geen poppen, Hij heeft mensen gemaakt, die: creatief zijn, verantwoordelijk zijn, relationeel zijn. En dan zijn drie woorden belangrijk > LIEFDE en TROUW / VRIJHEID

14 Genesis 1:1-6:8 (4) 1.BLZ 30: Een opvallend overzicht! BLZ 22: Opdracht

15 Genesis 1:1-6:8 (4) 1.Genesis 2:18 > let op de woorden: 1.Dacht 2.Paste 3.En niet goed… 2.De schepping van de vrouw : heel bijzonder 1.Afstaan en ontvangen 3.Het lied: 1.Gelijkend 2.Verschillend 4.Eén lichaam 1.Seksueel en Geestelijk en het KIND

16 Genesis 1:1-6:8 (4) 1.Blz 24

17 Genesis 1:1-6:8 (4) 1.Lezen: Genesis 2:25 – 3:7 2.Opdracht blz. 25 en 26 3.De ogen gaan open 1.Let op de volgorde 2.Belangrijk: de gevolgen van zonde zijn vaak uitgestelde gevolgen 4.Aanvullend: de zondeval is een verhaal, bedoeld om te vertellen, want het is ook ons verhaal, met diepe psychologische waarheden 1.Let maar op een kind; de eerste seksuele ervaring; etc. 2.Wij lezen het teveel als een geschiedenis verhaal over toen en te weinig als mijn verhaal

18 Genesis 1:1-6:8 (4)  Naaktheid en schaamte:

19 Genesis 1:1-6:8 (4)

20  PS. De powerpoints staan op:  www.ejhempenius.com

21 Genesis 1:1-6:8 (4)  Voor de volgende keer…  Lees Genesis 3:1-4:26  En blz. 28-35 van de cursus.

22 Psalm 19: 3  De dienst van God de HEER verheugt het hart steeds meer en duurt in eeuwigheid.  Rechtvaardig is de wet die god heeft in gezet en die ten leven leidt.  Zijn woord, dat ons behoudt, maakt rijker dan fijn goud, is zoeter nog dan honing.  Wie daarin zich verheugt, vindt in dat woord zijn vreugd, zijn rijkdom, zijn beloning.

23 Genesis 1:1-6:8 (4) DANKGEBED


Download ppt "Genesis 1:1-6:8 (4) WELKOM. Psalm 19: 1  Het ruime firmament maakt wijd en zijd bekend Gods werk en grote macht.  De dag meldt aan de dag al wat Gods."

Verwante presentaties


Ads door Google