De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

24 april 2016 Zeewolde. Romeinen 1 20 Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid...

Verwante presentaties


Presentatie over: "24 april 2016 Zeewolde. Romeinen 1 20 Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid..."— Transcript van de presentatie:

1 24 april 2016 Zeewolde

2 Romeinen 1 20 Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid...

3 Romeinen 1 20... wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. = intelligent design

4

5

6

7 Romeinen 1 20... wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben.

8 Romeinen 1 21 Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt... = THEOS = PLAATSER

9 Romeinen 1 21 Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt...

10 Romeinen 1 21... maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart.

11 Romeinen 1 21... maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart.

12

13 1Timotheüs 1 17 De Koning der eeuwen, de onvergankelijke, de onzienlijke, de enige God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.

14 1Timotheüs 1 17 De Koning der eeuwen, de onvergankelijke, de onzienlijke, de enige God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen. lett. monoo theoo > monotheïsme

15 1Timotheüs 1 17 De Koning der eeuwen, de onvergankelijke, de onzienlijke, de enige God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.

16 Judas 25 de enige God, onze Heiland, zij door Jezus Christus, onze Here, heerlijkheid, majesteit, kracht en macht voor alle eeuwigheid, en nu en in alle eeuwigheden! Amen.

17 Judas 25 de enige God, onze Heiland, zij door Jezus Christus, onze Here, heerlijkheid, majesteit, kracht en macht voor alle eeuwigheid, en nu en in alle eeuwigheden! Amen.

18 Judas 25 de enige God, onze Heiland, zij door Jezus Christus, onze Here, heerlijkheid, majesteit, kracht en macht voor alle eeuwigheid, en nu en in alle eeuwigheden! Amen.

19 Judas 25 de enige God, onze Heiland, zij door Jezus Christus, onze Here, heerlijkheid, majesteit, kracht en macht voor alle eeuwigheid, en nu en in alle eeuwigheden! Amen.

20 1Timotheüs 2 5 Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus...

21 1Timotheüs 2 5 Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus...

22

23 Jesaja 46 9... Ik immers ben God, en er is geen ander, God, en niemand is Mij gelijk;

24 Jesaja 46 10 Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen...

25 Jesaja 46 10 Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen...

26 Job 42 2 Ik weet, dat Gij alles vermoogt, en dat geen uwer plannen wordt verijdeld.

27

28 Spreuken 16 4 De HERE heeft alles gemaakt voor zijn doel, ja, zelfs de goddeloze voor de dag des kwaads.

29 Spreuken 16 33 Het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daarvan is van de HERE.

30

31 1Timotheüs 1 10 de gezonde leer, 11 in overeenstemming met het evangelie der heerlijkheid van de zalige God, dat mij is toevertrouwd.

32 1Timotheüs 1 10 de gezonde leer, 11 in overeenstemming met het evangelie der heerlijkheid van de zalige God, dat mij is toevertrouwd.

33 Efeze 1 11 in Hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens het voornemen van Hem, die in alles werkt naar de raad van zijn wil...

34 Efeze 1 11 in Hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens het voornemen van Hem, die in alles werkt naar de raad van zijn wil...

35 Efeze 1 11 in Hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens het voornemen van Hem, die in alles werkt naar de raad van zijn wil...

36 Romeinen 11 36 Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.

37 Romeinen 11 36 Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.


Download ppt "24 april 2016 Zeewolde. Romeinen 1 20 Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid..."

Verwante presentaties


Ads door Google