De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

20 oktober 2013 Den Haag. Spreuken 1 1 De Spreuken van Salomo, de ZOON VAN DAVID, de koning van Israel, om wijsheid en tucht te verkrijgen,

Verwante presentaties


Presentatie over: "20 oktober 2013 Den Haag. Spreuken 1 1 De Spreuken van Salomo, de ZOON VAN DAVID, de koning van Israel, om wijsheid en tucht te verkrijgen,"— Transcript van de presentatie:

1 20 oktober 2013 Den Haag

2 Spreuken 1 1 De Spreuken van Salomo, de ZOON VAN DAVID, de koning van Israel, om wijsheid en tucht te verkrijgen,

3 Spreuken 1 1 De Spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van Israel, om WIJSHEID en tucht te verkrijgen,

4 Spreuken 1 1 De Spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van Israel, om WIJSHEID en tucht te verkrijgen,

5 Spreuken 1 1 De Spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van Israel, om wijsheid en TUCHT te verkrijgen,

6 Spreuken 1 2 om VERSTANDIGE woorden te VERSTAAN, om de tucht aan te nemen,

7 Spreuken 1 2 om verstandige woorden te verstaan, om de tucht aan te nemen, 3 die VERSTANDIG maakt,

8 Spreuken 1 3 die verstandig maakt, GERECHTIGHEID en recht en rechtschapenheid;

9 Spreuken 1 3 die verstandig maakt, gerechtigheid en RECHT en rechtschapenheid;

10 Spreuken 1 3 die verstandig maakt, gerechtigheid en recht en RECHTSCHAPENHEID;

11 Spreuken 1 4 om de ONVERSTANDIGEN schranderheid, de jongeling kennis en bedachtzaamheid te geven.

12 Spreuken 1 4 om de onverstandigen SCHRANDERHEID, de jongeling kennis en bedachtzaamheid te geven.

13 Spreuken 1 4 om de onverstandigen schranderheid, de jongeling kennis en BEDACHTZAAMHEID te geven.

14 Spreuken 1 5 De wijze hore en vermeerdere INZICHT en wie verstandig is, verwerve overleg,

15 Spreuken 1 5 De wijze hore en vermeerdere inzicht en wie verstandig is, verwerve OVERLEG,

16 Spreuken 1 6 om te verstaan SPREUK en beeldspraak, woorden en raadselen van wijzen.

17 Spreuken 1 6 om te verstaan spreuk en BEELDSPRAAK, woorden en raadselen van wijzen.

18 Spreuken 1 6 om te verstaan spreuk en beeldspraak, woorden en RAADSELEN van wijzen.

19 Spreuken 1 7 De VREZE des HEREN is het begin der kennis; de dwazen verachten wijsheid en tucht.

20 Spreuken 1 7 De vreze des HEREN is het BEGIN DER KENNIS; de dwazen verachten wijsheid en tucht.

21 21 21 Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet ALS GOD verheerlijkt of gedankt, maar hun redeneringen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart. -Romeinen 1:21-

22 22 4 De HERE heeft alles gemaakt voor zijn doel, ja, zelfs de goddeloze voor de dag des kwaads. -Spreuken 16-

23 23 9 Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de HERE bestiert zijn gang. -Spreuken 16-

24 Spreuken 1 7 De vreze des HEREN is het begin der kennis; de dwazen verachten wijsheid en tucht.

25 Spreuken 1 8 Hoor, mijn zoon, de tucht van uw vader en verwerp de onderwijzing van uw moeder niet;

26 Spreuken 1 8 Hoor, mijn zoon, de tucht van uw vader en verwerp de ONDERWIJZING van uw moeder niet;

27 Spreuken 1 9 want zij zijn een LIEFELIJKE krans voor uw hoofd, een keten voor uw hals.


Download ppt "20 oktober 2013 Den Haag. Spreuken 1 1 De Spreuken van Salomo, de ZOON VAN DAVID, de koning van Israel, om wijsheid en tucht te verkrijgen,"

Verwante presentaties


Ads door Google