De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waarom 'Spreuken'? 20 oktober 2013 Den Haag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waarom 'Spreuken'? 20 oktober 2013 Den Haag."— Transcript van de presentatie:

1 waarom 'Spreuken'? 20 oktober 2013 Den Haag

2 om wijsheid en tucht te verkrijgen,
Spreuken 1 1 De Spreuken van Salomo, de ZOON VAN DAVID, de koning van Israel, om wijsheid en tucht te verkrijgen, verwijst naar.... Mat.1:1

3 om WIJSHEID en tucht te verkrijgen,
Spreuken 1 1 De Spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van Israel, om WIJSHEID en tucht te verkrijgen, Hebr. chochmah > goochem

4 om WIJSHEID en tucht te verkrijgen,
Spreuken 1 1 De Spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van Israel, om WIJSHEID en tucht te verkrijgen, Gr. sofia > Hebr. tsophiem (= uitzicht, uitkijkpost)

5 om wijsheid en TUCHT te verkrijgen,
Spreuken 1 1 De Spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van Israel, om wijsheid en TUCHT te verkrijgen, = discipline (correctie, training)

6 2 om VERSTANDIGE woorden te VERSTAAN, om de tucht aan te nemen,
Spreuken 1 2 om VERSTANDIGE woorden te VERSTAAN, om de tucht aan te nemen, > begrip, inzicht

7 2 om verstandige woorden te verstaan, om de tucht aan te nemen,
Spreuken 1 2 om verstandige woorden te verstaan, om de tucht aan te nemen, 3 die VERSTANDIG maakt, Hebr. sakal = intelligent

8 GERECHTIGHEID en recht en rechtschapenheid;
Spreuken 1 3 die verstandig maakt, GERECHTIGHEID en recht en rechtschapenheid; = recht doen

9 gerechtigheid en RECHT en rechtschapenheid;
Spreuken 1 3 die verstandig maakt, gerechtigheid en RECHT en rechtschapenheid; = gericht, oordeel, vonnis

10 gerechtigheid en recht en RECHTSCHAPENHEID;
Spreuken 1 3 die verstandig maakt, gerechtigheid en recht en RECHTSCHAPENHEID; = straight = oprecht, eerlijk

11 4 om de ONVERSTANDIGEN schranderheid, de jongeling kennis
Spreuken 1 4 om de ONVERSTANDIGEN schranderheid, de jongeling kennis en bedachtzaamheid te geven. = naieve, simpele

12 4 om de onverstandigen SCHRANDERHEID, de jongeling kennis
Spreuken 1 4 om de onverstandigen SCHRANDERHEID, de jongeling kennis en bedachtzaamheid te geven. > slim, kien, pienter

13 4 om de onverstandigen schranderheid, de jongeling kennis
Spreuken 1 4 om de onverstandigen schranderheid, de jongeling kennis en BEDACHTZAAMHEID te geven. > plannen, vooruitzien (= voorzichtigheid)

14 en vermeerdere INZICHT en wie verstandig is, verwerve overleg,
Spreuken 1 5 De wijze hore en vermeerdere INZICHT en wie verstandig is, verwerve overleg, in Spreuken: invloed 4:2; 7:21; 9:9; 16:21,23

15 en vermeerdere inzicht en wie verstandig is, verwerve OVERLEG,
Spreuken 1 5 De wijze hore en vermeerdere inzicht en wie verstandig is, verwerve OVERLEG, Concordant Version: strategieën

16 woorden en raadselen van wijzen.
Spreuken 1 6 om te verstaan SPREUK en beeldspraak, woorden en raadselen van wijzen. = spreekwoord, lett. (be)heersend idee of woord

17 woorden en raadselen van wijzen.
Spreuken 1 6 om te verstaan spreuk en BEELDSPRAAK, woorden en raadselen van wijzen. > parallel (typologie, symboliek)

18 woorden en RAADSELEN van wijzen.
Spreuken 1 6 om te verstaan spreuk en beeldspraak, woorden en RAADSELEN van wijzen. elders: verborgenheden, geheimenissen

19 is het begin der kennis; de dwazen verachten wijsheid en tucht.
Spreuken 1 7 De VREZE des HEREN is het begin der kennis; de dwazen verachten wijsheid en tucht. = ontzag

20 is het BEGIN DER KENNIS; de dwazen verachten wijsheid en tucht.
Spreuken 1 7 De vreze des HEREN is het BEGIN DER KENNIS; de dwazen verachten wijsheid en tucht. = uitgangspunt

21 21 Immers, hoewel zij God kenden,
hebben zij Hem niet ALS GOD verheerlijkt of gedankt, maar hun redeneringen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart. -Romeinen 1:21-

22 4 De HERE heeft alles gemaakt voor zijn doel, ja, zelfs de goddeloze voor de dag des kwaads.
-Spreuken 16-

23 9 Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de HERE bestiert zijn gang.
-Spreuken 16-

24 is het begin der kennis; de dwazen verachten wijsheid en tucht.
Spreuken 1 7 De vreze des HEREN is het begin der kennis; de dwazen verachten wijsheid en tucht. = geen beschuldiging maar definitie

25 en verwerp de onderwijzing van uw moeder niet;
Spreuken 1 8 Hoor, mijn zoon, de tucht van uw vader en verwerp de onderwijzing van uw moeder niet;

26 en verwerp de ONDERWIJZING van uw moeder niet;
Spreuken 1 8 Hoor, mijn zoon, de tucht van uw vader en verwerp de ONDERWIJZING van uw moeder niet; Hebr. tora = aanwijzen, wijzen op

27 een LIEFELIJKE krans voor uw hoofd, een keten voor uw hals.
Spreuken 1 9 want zij zijn een LIEFELIJKE krans voor uw hoofd, een keten voor uw hals. Hebr. chen = genade > gein


Download ppt "Waarom 'Spreuken'? 20 oktober 2013 Den Haag."

Verwante presentaties


Ads door Google