De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Bètavakvernieuwing na 2010... Ange Taminiau, Berenice Michels, Pascal Marsman.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Bètavakvernieuwing na 2010... Ange Taminiau, Berenice Michels, Pascal Marsman."— Transcript van de presentatie:

1 1 Bètavakvernieuwing na 2010... Ange Taminiau, Berenice Michels, Pascal Marsman

2 2 Welkom Van 'een canon van natuurkunde(didaktiek)' naar vakvernieuwing...!

3 3 Vanavond Met u in gesprek over de impact van bètavakvernieuwing voor het vak natuurkunde bij u op school.

4 4 Bètavakvernieuwing na 2010: Concreet De invoering van het nieuwe examenprogramma natuurkunde staat gepland voor 2013-2014! Wat houdt de bètavakvernieuwing in? Hoe kunt u zich als docenten zich hierop voorbereiden? Hoe kan deze vakvernieuwing een stimulans zijn voor het bètaonderwijs op uw school?

5 5 Bètavakvernieuwing De onderwerpen die vanavond aan bod komen I.Aanleiding, oplossen van 'knelpunten' II.Oplossingen, examenprogramma III.Proces IV.Planning V.Invoering VI.Zelf aan de slag Maar eerst......

6 6 Bètavakvernieuwing, onderwijs, leerlingen

7 7 Over PISA, Kenniseconomie, Global Classroom

8 8 Terug naar Nederland Wat is de actuele situatie?

9 9 I. Aanleiding Oplossen van 'knelpunten' overladenheid van het programma geen directe aansluiting op vervolgonderwijs ontbreken van samenhang tussen de bètavakken tekort aan relevantie en actualiteit maakt het bèta-onderwijs (HO en VO) minder aantrekkelijk

10 10 II. Oplossingen Vernieuw de inhoud van de examenprogramma's zodat een nieuwe aanpak van het onderwijs mogelijk wordt

11 11 III. Proces vakvernieuwing Vernieuwing examenprogramma’s: Ontwikkelen examenprogramma’s Testen –Uitvoeren in pilotscholen –Voorbeeldmaterialen –Onafhankelijke evaluatie Adviezen: examenprogramma’s

12 12 IV. Planning

13 13 IV. Planning vakvernieuwing 2010 pilots afgerond (nog niet voor wiskunde) experimentele examens zijn geweest –(andere vragen, andere formuleringen) evaluaties zijn afgerond, rapportages verschijnen het najaar voorlaatste versies van de examenprogramma’s advies van de VVC's 1-2-2011 overhandigd aan de minister de invoering wordt voorbereid

14 14

15 15 V. Invoering (2011 -...)

16 16 V. Invoering (2011 -...) Wat moet: examenprogramma’s Faciliteren vernieuwing Concept versie (november) beschikbaar Nieuwe eindtermen (CE & SE) –syllabus –handreiking Ondersteuning: –SLO, CvE –Betanova

17 17 V. Invoering (2011 -...) Wat kan: leermiddelen Uitwerking in leermiddelen –voorbeeldmaterialen –eigen materialen –methodes Ondersteuning –betanova, leermiddelenplein, wikiwijs –uitgevers

18 18 V. Invoering (2011 -...) Wat kan: professionalisering Inhoudelijk (materiaalkunde, relativiteit, quantumfysica, geofysica, biofysica, …) Vakdidactisch (wisselwerking context-concept, conceptueel begrip, …) Behoeftes vs. aanbod Ondersteuning –RSP’s, –Universiteiten, lerarenopleidingen –Uitgevers –Betanova

19 19 Concreet: vier pijlers Bijdragen aan doelen vakvernieuwing: –werken met contexten en concepten –actualiteit en relevantie –aansluiting HO –samenhang Ondersteuning –RSP's –PBT: Beta Excellent programma

20 20 VI. Zelf aan de slag

21 21 Ronde I, individueel Bedenk en beschrijf per pijler: Welke ervaringen heeft u al? Wat vindt u kansrijk en/of wat zou u willen doen? Welke twijfel of vragen heeft u? Ronde II, in subgroep Kies een pijler: Bespreek met elkaar de ervaringen, vragen, opmerkingen Noteer de belangrijkste conclusies van deze gespreksronde Ronde III, nieuwe subgroep Kies een nieuwe pijler en nieuwe groep: Bespreek de ervaringen, vragen, opmerkingen en conclusies Noteer nieuwe conclusies

22 Plenair Uitwisseling van conclusies uit de gespreksrondes 22

23 Afronding workshop 23 Tot een volgende keer!


Download ppt "1 Bètavakvernieuwing na 2010... Ange Taminiau, Berenice Michels, Pascal Marsman."

Verwante presentaties


Ads door Google